Назад

Борсово представителство за доставка на маркиран газьол за отопление за инсталациите на Заведения за социални услуги в Столична община

Столична община публикува настоящата покана за представяне на оферти за "Борсово представителство за доставка на маркиран газьол за отопление за инсталациите на Заведения за социални услуги в Столична община" при условията на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП.

Покана