Заглавие Дата на публикуване
Доставка на техническо оборудване: транспортни средства и съдове за отпадъци за реализирането на Пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки от източника в два от двадесет и четирите района на СО - “Овча купел” и “Кремиковци” 29.03.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изграждане на временен път за достъп до короната на язовирната стена на язовир „Суходол” 2, съгласно работен проект" 28.03.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Извършване на услуги от обхвата на универсална пощенска услуга - приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, включващи кореспондентски пратки до два килограма, малки пакети до два килограма, печатни произведения до пет килограма, както и неуниверсални пощенски услуги на Столична община" 27.03.2012
Разработване на План за действие за устойчиво енергийно развитие на София във връзка на присъединяването на Столична община към Конвента на кметовете 26.03.2012
Услуги по почистване по време на функционирането на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България, намиращ се на адрес: гр. София, р-н Триадица, бул. „Витоша” № 99, бл. 55, партерен етаж 23.03.2012
Доставка на канцеларски материали и други материали, необходими за обезпечаване на 4/четири/ работни места, по време на функционирането на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България 22.03.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка и монтаж на дизелов генератор и UPS-автономно токозахранващо устройство при спиране на електрозахранването за нормалното функциониране на оперативния дежурен център и видеонаблюдение". 22.03.2012
Инвентаризация на емисиите на СО2 отделени в атмосферата в резултат от потреблението на енергия на територията на Столична община 15.03.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Организиране на конференция във връзка с изпълнение на дейности по Работен пакет 6 по проект "WasteKit", финансиран от 7-ма Рамкова програма на ЕС" 14.03.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изработка и доставка на: 1. Светлоотразителни идентификационни номера - 12000/дванадесет хиляди/ бр., с номер от 03002 до 06002 и от номер 07000 до 10000, съответно по 2 стикера от всеки номер; 2. Холограмни стикери - 6000 /шест хиляди/бр., съответно с номера 03002 до 06002 и номера от 07000 до 10000, за идентификация на леките таксиметрови автомобили” 14.03.2012