Заглавие Дата на публикуване
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане и внедряване на софтуерен продукт за „Контрол и управление на дела” в Столична община" 27.04.2012
Изграждане на пробив бул. "Царица Йоана” 26.04.2012
Доставка на хигиенни и санитарни материали, дезинфектанти и консумативи” на Заведенията за социални услуги и дирекция „Социални дейности” 19.04.2012
Възстановяване и основен ремонт на улици и съоръжения по обособени позиции: 1. Ремонт на 6 бр. пешеходни моста в Южния парк и на пасарелка по продължение на ул. „Забърде” над река Перловска; 2. Инженеринг на обект „Пасарелка по продължение на ул. „Янко Забунов” над река Перловска; 3. Ремонтни дейности в с. Доброславци, район „Нови Искър”; 3.1. Рехабилитация на пешеходна пасарелка по продължение на ул. „Панчовица” над река Уршак и укрепване на двата бряга на реката в обхвата на пасарелката; 3.2. Укрепване на пътен участък на ул. „Уршак” при кръстовище с Доброславско шосе; 4. Мост над р. Желявска по ул. „Ген. Н. Желявски”, включително частта от улицата до пресечка с ул. „В. Левски”, с. Желява, район „Кремиковци”; 5. Ремонт на водосток над р. Доло по ул. „Червено знаме”, с. Волуяк, район „Връбница”; 6. Укрепване на свлачище по пътя за Ветровала в Природен парк „Витоша” в участъка на 1800 м. от разклона за хижа „Тинтява” и хижа „Бор”; 7. Изграждане на втора лента за ляв завой на кръстовището бул. „Професор Цветан Лазаров” и бул. „Христофор Колумб” 18.04.2012
Реконструкция по съществуващо положение на бул. „Братя Бъкстон” в участъка от бул. „Тодор Каблешков” до СОП, включително обръщалото при последната спирка на тролейбусна линия № 2 18.04.2012
Ремонт, възстановяване и обновяване на паркове и градски пространства на територията на Столична община по обособени позиции: Позиция 1.Ремонт и възстановяване на пространството около паметника на площада „Патриарх Евтимий” Позиция 2.Ремонт на подхода на Южен парк III част откъм ул. „Козяк” 17.04.2012
Абонаментна подръжка по обособени позиции: 1. Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ „Меридиан”,оборудване и кабелна мрежа, използвана в администрацията на Столична община, намираща се в сградите на ул. „Московска” № 33, ул. „Оборище” № 44 и ул. „Сердика” №5”; 2. Абонаментна поддръжка на учрежденско оборудване и кабелна мрежа, използвана в телефонна централа “Toshiba Strata” и телефонна централа "Panasonic TDA" , ситуирана в дирекция „Транспорт”, намиращи се в сградите на СО на „Будапеща” №17, както и следните телефонни централи с прилежащото им оборудване и кабелна мрежи: - Panasonic KX1232, ул.”Петко Каравелов” №5; - Panasonic KX TDA 828, пл.”Славейков”№6; - Panasonic KX 206, ул. „11 август” №4, заедно с прилежащите им кабелни мрежи и оборудване; 3. Абонаментна поддръжка на кабелна мрежа и оборудване в сградата на ул. „Бенковски №12, обслужващи дирекция ПАМДТ и отдел на дирекция „Сигурност и обществен ред”, звено „Общинска полиция” 10.04.2012
Доставка на хранителни продукти, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София 06.04.2012
Изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедурите за избор на изпълнители за проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/3.1-03/2010/009 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” 06.04.2012
Доставка на 2000 броя компостери за фамилно компостиране с обем 600 литра и 2000 броя активатори в изпълнение на Проект за фамилно компостиране в пластмасови компостери сред домакинствата в 24-те района на Столична община и изработване на рекламно-информационни материали 30.03.2012