Заглавие Дата на публикуване
Основен ремонт на 10 бр. съоръжения по бул. „Ботевградско шосе” от ул. „Летоструй” до Околовръстен път София 19.06.2012
Доставка и монтаж на две помпи и съоръжения към тях за помпената станция на минерален извор София-Център 13.06.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Поддръжка на товарен асансьор в КДХ Район „Люлин” 06.06.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Организиране на двудневна конференция по Компонент 2 на проект PIMMS CAPITAL” 06.06.2012
1. "Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на "Столичен електротранспорт" ЕАД за 2012 г.; 2. "Основен ремонт на контактна и кабелна мрежи и ТИС по трасетата на "Столичен електротранспорт" ЕАД за 2012 г. 05.06.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Извършване на финансов одит на дейностите по договор № 5103020-С-013 от 17.01.2012 г., сключен между СО и МОСВ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” – „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с. Негован)” 04.06.2012
Изграждане на приют за безстопанствени кучета в землището на с. Горни Богров, район "Кремиковци" 04.06.2012
Доставка на оборудване и техника за нуждите на доброволното формирование на Столична община по обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на 3/три/ броя моторни помпи за изчерпване на вода - 3 цола (O75 мм); Обособена позиция №2 – Доставка на 5/пет/ броя моторни триони за дърва; Обособена позиция №3 – Доставка и монтаж на мобилна цифрова УКВ радиостанция; Доставка на 5/пет/ броя носими УКВ радиостанции; Обособена позиция №4 - Доставка на палатка; Обособена позиция №5 – Доставка на АТВ; Обособена позиция №6 – Доставка на колесар за надуваема лодка с твърдо дън 01.06.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Абонаментно сервизно поддържане на асансьорите в следните заведения за социални услуги: I.Дом за стари хора – кв. „Горна баня”, ул. „Обзор” №29 1. Асансьор товаропътнически, 6 спирки – 1бр. 2. Асансьор пътнически, 6 спирки – 4бр. II. Дом за възрастни с деменция – кв. „Княжево”, бул. „Цар Борис III” 202 1. Асансьор товаропътнически, проходен, 3 спирки – 1бр. III. Дом за стари хора – Зона Б-5, бл. 4 1. Асансьор товаропътнически, 6 спирки – 1бр. 2. Асансьор кухненски, 2 спирки – 1бр. IV. СОДЦСИИ- ул. „Слатинска” №26-28 1. Асансьор пътнически, 3 спирки – 2бр. V. Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. „Подгумер” 1. Асансьор кухненски, 2 спирки – 1бр. VI. Дом за слепи лица – ул. „Балша” 23 1. Асансьор пътнически за инвалиди, 2 спирки – 1 бр. 30.05.2012
Обработка на паркове, градини, зелени площи на територията на Столична община срещу насекоми, акари и гризачи (дезинсекция, дезакаризация и дератизация) за три години 2012 - 2014 г. на Паркови обекти „Запад” 29.05.2012