Заглавие Дата на публикуване
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изработване и монтаж на 12 броя информационно-указателни табели за изградените обекти от "Интегриран проект за водния сектор на гр.София" 13.07.2012
Проектиране и изпълнение на климатична инсталация за климатизиране на сградата на ул. Париж” № 1 12.07.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Събиране и предоставяне на информация за добри практики за страната ни и проучване на регионалните/локалните политики, стратегии и програми в сферата на социалната икономика, както и местните планове за социално предприемачество" по проект „Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между предприятията” (MESSE), съфинансиран по програма за междурегионално сътрудничество „INTERREG IVC” на Европейския съюз 09.07.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Проучване и събиране на данни за програми и инструменти за финансиране на иновации в публичния сектор", съгласно Компонент 3 по проект "Комплексни предизвикателства, иновативни градове" (COMPLEX CHALLENGES, INNOVATIVE CITIES - CCIC), по програма INTERREG IV C на ЕС 09.07.2012
Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ „Христо Ботев”, кв. Суходол, район „Овча купел” 05.07.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Осъществяване на дейности, свързани с осигуряване на мерки за публичност и визуализация” по проект:„Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”, квартал „Суходол”, район „Овча купел”, Столична община” 04.07.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на 110 тона сено, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София" 03.07.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на 8 000 броя микрочипове за идентификация на безстопанствени и домашни кучета" 03.07.2012
Доставка монтаж на офис обзавеждане за Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България 29.06.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изработване и монтаж на 12 броя информационно-указателни табели за изградените обекти от "Интегриран проект за водния сектор на гр.София" 27.06.2012