Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София”

Код по КОП 45236200

Валидна до: 15.08.2012 година.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, публикувана на Портала за обществени поръчки, уникален код (ID) 9004866.

Допълнителни документи:

***

Резултати от разглеждане на подадените оферти.