Назад

Дeйности за информация и публичност по проект „Mодерната администрация – гарант за модерното образование”, във връзка с изпълнение на сключен договор 10-21-12/07.07.2011 г. и Анекс №1 от 23.12.2011 г. Между ръководител на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Дeйности за информация и публичност по проект „Mодерната администрация – гарант за модерното образование”, във връзка с изпълнение на сключен договор 10-21-12/07.07.2011 г. и Анекс №1 от 23.12.2011 г. Между ръководител на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г.".

Процедурата е открита с Решение РД-09-03-23/23.08.2012 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 03.09.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 10.09.2012 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 08.11.2012 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура,  ще се състои на 12.11.2012 г. от 10:00 ч. на ул. „Париж” №3, ет.1, зала 109.

***

Публикувано на 09.05.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще се състои на 10.05.2013 г. от 09:30 ч. на ул. „Париж” №3, ет.1, зала 109.