Извършване превоз в учебни присъствени дни на деца от район „Красна поляна” , кв. „Факултета” до „приемните” училища в районите „Възраждане” и „Овча купел”

19.12.2011

Доставка на 5 /пет/ броя скенери

08.12.2011

Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община – изграждане на общностен център „Слатина”

01.12.2011

Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община – изграждане на общностен център „Овча Купел”

01.12.2011

Ежемесечна дезинсекция и дератизация в Заведенията за социални услуги, Бюрата за социални услуги и дирекция „Социални дейности”

29.11.2011

Копиране и подвързване на документации за участие в процедури по ЗОП, Закона за концесиите и Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

29.11.2011

Доставка на консумативи за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции: 1.Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет; 2.Консумативи за принтери в направление Архитектура и Градоустройство; 3.Консумативи за копирна и разпечатваща техника в...

28.11.2011

Одит на проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

28.11.2011

Доставка на хранителни продукти в следните заведения за социални услуги по обособени позиции: 1. Дом за деца „П.Р. Славeйков”, ул. „Пиротска” №175; 2. Дом за деца „Св. Иван Рилски”, бул. „Цар Борис III” №128; 3. Дом за деца „Надежда”, жк. „Младост-1”; 4. Дом за деца, кв. „Драгалевци”

25.11.2011

Охрана на обекти на Столичната община, районни администрации, общински предприятия, инкасо и обекти на други общински структури, намиращи се на територията на гр. София по обособени позиции: 1. Обекти на Столична община, районни администрации, инкасо, подлез „Ротонда” и други общински обекти; 2. Обекти на дирекция „Социална дейност”; 3. Обекти на дирекция „Зелена система”; 4. Обекти на ОП...

25.11.2011

Показване на 1 - 10 от 109 резултата.