Заглавие Дата на публикуване
Доставка на работно облекло и обувки за медицинските специалисти работещи в училищните здравни кабинети 19.10.2010
Абонаментно техническо поддръжане на копирни машини – модел Xerox, съгласно приложен списък 16.10.2010
Извършване на мониторинг и изготвяне на оценка на Календара на културните събития на Столична община 12.10.2010
Изграждане на централизиран сървърен ресурс на Столична община по обособени позиции: Позиция 1 – Сървъри за бази данни; Позиция 2 – Сървъри за услуги; Позиция 3 – Управление на работната среда 10.10.2010
Доставка, инсталация и конфигуриране на платформа за управление на работни процеси и документи 05.10.2010
Избор на застрахователна компания, която да сключи застраховка “Каско” за автомобилите, собственост на Столична община 01.10.2010
Залесяване на неземеделски земи от общинския фонд на Столична община и последващо отглеждане на насажденията 24.09.2010
Избор на изпълнител на обект: „Сградно водопроводно отклонение /СВО/ ф75 ПЕВП и сградно канализационно отклонение /СКО/ на ОДЗ за шест групи, УПИ NVIII-176, кв.16, м. ”НПЗ Захарна фабрика”, район „Илинден 24.09.2010
Доставка на медицинска апаратура за СБДПЛР "Бухово" ЕООД по обособени позиции: 1. Мултифункционален неврологичен комплекс; 2. Сух стерилизатор 20.09.2010
Изграждане на Център за експлоатация, управление и поддръжка на Интегрираната информационна система на Столична община 20.09.2010