Заглавие Дата на публикуване
Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилите собственост на Столична община, на седем общински предприятия и на Столичен инспекторат към СО, както и на новозакупените автомобили през 2011 година 11.11.2010
Изграждане на единна комуникационна среда на Столична общинапо две обособени позиции: 1. Комуникационно оборудване; 2. MAN свързаност 09.11.2010
Поддръжка и ремонт на асансьорите в сградите, намиращи се на ул. „Московка” №33 и ул. „Париж” №3 09.11.2010
Проектиране и изпълнение на мълниезащита на сградата на Столична община, намираща се на ул. „Оборище” №44 04.11.2010
Основен ремонт и реконструкция в Първа САГБАЛ Св.София 30.10.2010
Възстановяване и обновяване на настилки и паркови елементи в "Южен парк ІІІ - та част" и парк „Гео Милев” по обособени позиции: 1. Обновяване на подход на "Южен парк ІІІ - та част" откъм бул. „П.Ю. Тодоров” с два подобекта: 1.1. Възстановяване на езерото; 1.2. Обновяване на подхода; 2. Обновяване на парк „Гео Милев” – етап от част настилки 29.10.2010
Закупуване на един нов товарен автомобил – тип „ВАН” за нуждите на Комплекс за детско хранене с банка за майчина кърма, район „Илинден” 29.10.2010
Извършване на строително - монтажни работи за изграждане на „Пожароизвестителна инсталация” в сградата на ул. „Московска” № 33 29.10.2010
Изместване на топлопровод 2 ф 159, външно топлозахранване и абонатни станции на ОДЗ за шест групи в УПИ II, кв.5, жк. „Младост-3”, район „Младост” 20.10.2010
Доставка и монтаж на автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг 19.10.2010