Заглавие Дата на публикуване
Организиране и провеждане на две обучениа и кръгла маса във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между София и Атина в областта на туризма” 13.10.2009
Доставка на канцеларски консумативи и материали по обособени позиции: за нуждите на Столична община и Столичен общински съвет; за нуждите на дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси 12.10.2009
Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на площадка “Хан Богров” 09.10.2009
Корекция на река Владайска от бул.”Овча купел” до бул.”Житница” в участъка между км.1+200 до км.0+800 в района на баня „Овча купел” 30.09.2009
Доставка на комплексен телевизионен сигнал на Столична община за 60 потребителя 26.09.2009
Доставка на 600 бр. лицензи за работни станции и 5 броя лицензи за сървъри на антивирусен софтуер „Kaspersky Anti Virus 2010” 26.09.2009
Обновяване на парк „Гео Милев”, гр. София, м. „Подуяне – Редута”, кв. 26 по проект, част „осветление и захранващи линии НН 16.09.2009
Избор на изпълнител за „Изготвяне на доклад по проект Промис „Управление на общинската собственост в градовете на Югоизточна Европа” по програмата за Югоизточна Европа на ЕС” 14.09.2009
Транспортиране до 250 000 тона балирани битови отпадъци от плащадките ЗСК „Кремиковци” и „Гара Искър” на разстояния отстоящи приблизително до 500 км. 11.09.2009
Трасиране и координиране на осовата мрежа и изработване на нивелационен план и нивелетен проект по РП на с. Яна; 2. Трасиране и координиране на осовата мрежа и изработване на нивелационен план и нивелетен проект по РП на кв.Враждебна – юг; 3. Трасиране и координиране на осовата мрежа и изработване на нивелационен план и нивелетен проект по РП на местност НПЗ „Искър-север”; 4. Изработване на специализирана карта за устройствено планиране на част от с. Мърчаево по приложена схема 11.09.2009