Назад

Ремонт на централната озвучителна система на Общински културен институт - Театър „София”, бул. „Янко Сакъзов” №23 А

Столичната община, ул."Московска" No 33, откри процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка за: „Ремонт на централната озвучителна система на Общински културен институт - Театър „София”, бул. „Янко Сакъзов” №23 А".

Информация може да намерите и на порталът за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки: aop.bg под номер 00087-2009-0136.

Срок за получаване на документация за участие: 16:00 часа на 04.01.2010 г.

Срок за подаване на оферти: 12:00 часа на 11.01.2010 г.

За допълнителна информация: инж. Ваня Зоровска, тел: 9377311, адрес: ул. „Париж” № 1, ет.1, ст.3.