Назад

Доставка на хранителни продукти за нуждите на комплексите за детско хранене на територията на СО по обособени позиции: 1. Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ район "Люлин"; 2. Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ, район "Витоша"; 3. Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ с БМК, район Илинден"

Столична община обявява обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на комплексите за детско хранене на територията на СО по обособени позиции:

1. Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ район "Люлин";

2. Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ, район "Витоша";

3. Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ с БМК, район Илинден".

***

Публикувано на 15.01.2009 г.

Ценовети оферти на учасниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени на 19.01.2010 г. от 12:00 часа, на Московска №33, в кабинета на зам.-кмета на Столична община, г-жа Албена Атанасова.