Ремонт на централната озвучителна система на Общински културен институт - Театър „София”, бул. „Янко Сакъзов” №23 А

21.12.2009

Доставка на хранителни продукти за нуждите на комплексите за детско хранене на територията на СО по обособени позиции: 1. Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ район "Люлин"; 2. Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ, район "Витоша"; 3. Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ с БМК, район Илинден"

24.11.2009

Доставка на всекидневни и периодични печатни издания за 2010 г., пакетирани и надписани до предварително посочени крайни получатели в Столична община, в т.ч. събота и неделя

12.11.2009

Доставка на газьол за отоплителни инсталации на заведения за социални услуги по обособени позиции: Обособена позиция 1. Дом за стари хора - кв. "Горна баня"; Обособена позиция 2. Дом за възрастни хора с деменция - кв. "Княжево"; Обособена позиция 3. Военноинвалиден дом - гр. Банкя; Обособена позиция 4. Дом за възрастни с умствена изостаналост - с. Подгумер; Обособена позиция 5. СУПЦ "Княз Борис...

11.11.2009

Принудително премахване на незаконно поставени рекламни и информационни елементи на територията на Столична община

02.11.2009

Доставка на консумативи (тонер-касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на Столична община и Столичен общински съвет

02.11.2009

Отпечатване на данъчни съобщения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г., пликоване и разпространение чрез дoставяне на задължените лица на територията на Столична община

02.11.2009

Обновяване на парк „Гео Милев”, гр. София, м. „Подуяне – Редута”, кв. 26 по проект, част „осветление и захранващи линии НН

26.10.2009

Доставка на 7 броя лазерни принтери - А3 за Столичен дом за радостни обреди

21.10.2009

Извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна” на работен проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО – депо за неопасни отпадъци „Садината”

13.10.2009

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 68 резултата.