Заглавие Дата на публикуване
Ремонт на централната озвучителна система на Общински културен институт - Театър „София”, бул. „Янко Сакъзов” №23 А 21.12.2009
Доставка на хранителни продукти за нуждите на комплексите за детско хранене на територията на СО по обособени позиции: 1. Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ район "Люлин"; 2. Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ, район "Витоша"; 3. Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ с БМК, район Илинден" 24.11.2009
Доставка на всекидневни и периодични печатни издания за 2010 г., пакетирани и надписани до предварително посочени крайни получатели в Столична община, в т.ч. събота и неделя 12.11.2009
Доставка на газьол за отоплителни инсталации на заведения за социални услуги по обособени позиции: Обособена позиция 1. Дом за стари хора - кв. "Горна баня"; Обособена позиция 2. Дом за възрастни хора с деменция - кв. "Княжево"; Обособена позиция 3. Военноинвалиден дом - гр. Банкя; Обособена позиция 4. Дом за възрастни с умствена изостаналост - с. Подгумер; Обособена позиция 5. СУПЦ "Княз Борис I"; Обособена позиция 6. Дом за деца - кв. „Драгалевци” 11.11.2009
Принудително премахване на незаконно поставени рекламни и информационни елементи на територията на Столична община 02.11.2009
Доставка на консумативи (тонер-касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на Столична община и Столичен общински съвет 02.11.2009
Отпечатване на данъчни съобщения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г., пликоване и разпространение чрез дoставяне на задължените лица на територията на Столична община 02.11.2009
Обновяване на парк „Гео Милев”, гр. София, м. „Подуяне – Редута”, кв. 26 по проект, част „осветление и захранващи линии НН 26.10.2009
Доставка на 7 броя лазерни принтери - А3 за Столичен дом за радостни обреди 21.10.2009
Извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна” на работен проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО – депо за неопасни отпадъци „Садината” 13.10.2009