ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" 2014 - 2020

Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България

Цел на проекта: Осигуряване на равен и пълен достъп, широка информираност и активна комуникация и стимулиране участието на населението и заинтересованите страни на територията на области София-град и София-област за възможностите за финансиране от ЕСИФ в България. Кратко описание: ...