НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА

Наблюдавано жилище за младежи, напускащи домове за деца, лишени от родителски грижи

Адрес: гр. Нови Искър, кв. "Курило", ул. "Копривщица" № 2
Директор: Добринка Богданова
Тел.: 0886 692 188

Наблюдавано жилище за лица, напускащи социални институции "Шарената къща"

Адрес: с. Лозен, ул. “Полувраг“ № 31
Директор: Петя Георгиева
Тел.: 02 992 50 08