Назад

София е част от проучване за творческите европейски градове

Мониторингът обхваща 30 европейски държави

В пространството на Софийската младежка лаборатория за иновации беше проведена работна среща на културни оператори с представители на Joint Research Center към Европейската комисия, които по покана на кмета на София Йорданка Фандъкова, представиха новия инструмент за мониторинг на творческите европейски градове. Мониторингът се прави в 30 европейски държави. София е един от 168-те града, в които се оценява икономиката в подкрепа на креативните индустрии, културната активност и създаването на благоприятна среда за работата с гражданския сектор. Целта е да се поощри обмяната на опит и да се оцени ролята на културата и креативността в подобряване на социалното и икономическото състояние на градовете.

Водещ показател за София е броят работни места, заети в сферата на изкуството, културата и забавленията, както и нови медии и комуникация. Столицата отбелязва ръст и по отношение на други креативни и творчески сектори и потенциал за достъпност на изградената инфраструктура, свързана с културата.

Беше представено приложение, чиято цел е да картографира културния живот на градовете и разшири техния потенциал по отношение на публики и видимост на процесите.

От страна на Столична община беше представен мониторингът на събитията, участващи ежегодно в културния календар на града, критериите за оценка и данните, които той събира и обобщава. Културните оператори, участници в срещата, проявиха голям интерес по отношение на различните източници за събиране на информация и тяхната актуалност, свързана с динамиката, която е определяща за сектора. Обмяната на опит беше добра предпоставка за диалог и оценка на процесите и постигнатите резултати. Подобряването на средата за развитие на независимия сектор в културния живот и необходимостта от неговото публично регистриране на картата с културни ценности беше сред акцентите на срещата. Беше обсъдена възможността да се използват алтернативни практики като представеното приложение, което дава възможност да бъдат маркирани всички участници в културния живот на един град.

Тази среща е началото на дългосрочно сътрудничество за събиране и обобщаване на данни с активното участие на всички участници в културния живот.