Назад

Биотехнологични компании от България и Великобритания се събират на работна среща в София

Британското посолство в София и Ателие по биотехнологии (Biotech Atelier) отправят покана към българските компании от сектор Bиотехнологии и науки за живота да вземат участие в събитието Shaping the UK-Bulgarian Biotech Future – работна среща в областта на биотехнологичния бизнес (2B). Целта на семинара е да създаде бизнес мрежа и да се насърчи успешното сътрудничество между Великобритания и България в областта на биотехнологиите. Събитието ще представи британските постижения и иновации в областта, както и бизнес възможности в този бързо развиващ се сектор.

В рамките на работната среща британски биотехнологични компании ще представят дейността си и сферите, в които търсят партньорства с компании от България. Представяне на разработките си ще направят и български биотехнологични компании.

Събитието ще помогне да бъдат идентифицирани най-обещаващите области за бизнес сътрудничество, нови възможности за научноизследователска и развойна дейност, проекти за комерсиализация, изграждане на мрежа от нови контакти в областта на биотехнологиите, насърчаване на създаването на устойчиво бизнес сътрудничество.

Срещата ще се проведе на 15 март в Лабораторния комплекс на София Тех Парк.

Български биотехнологични компании все още могат да заявят желанието си за участие в двустранните бизнес срещи като попълнят формата за заявка в сайта на инициативата дори и след изтичане на крайния срок, посочен от организаторите. Поради ограничение в общия брой участници, които могат да се включат в срещата, заявилите интерес за участие организации ще преминат предварителна селекция.

Още информация и форма за заявка за участие ще намерите на сайта на инициативата: biotech-atelier.com/2b