Обратно Удължава се срокът за подаване на заявления по Програма „Културно наследство“ на Столична община

Крайният срок по програма „Културно наследство“ за подаване на заявления за кандидатстване се удължава до 30 ноември 2019 година. Допълнителното време за подготовката на документите се предоставя по искане на граждани с оглед провеждане на общи събрания на етажната собственост и осигуряване на декларации за съгласие от всички собственици.

Програмата финансира изцяло обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж. Координаторът и проектантите ще консултират и съгласуват етапите на проектиране със собствениците на сградите с цел постигане на оптимални резултати. Програма „Културно наследство“ на Столична община ще поеме и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството.

Подробна информация и формуляри за кандидатстване по програмата могат да бъдат намерени на сайта на направление „Архитектура и градоустройство“ на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1011