Назад

Столичната община и Столичният общински съвет започнаха процес за адаптиране на административното обслужване за лица с увреден слух

През януари 2021 г. се прие Закон за българския жестов език, внесен от МС, в който се изисква до края на 2022 г. всички държавни институции и органите на местното самоуправление да предприемат действия по осигуряване на превод на български жестов език при административното обслужване  на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица.
След приемането на закона кметът на София – г-жа Фандъкова, назначи със своя заповед работна група, която да извърши анализ и да предложи способи за реализиране на административно обслужване на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица.
Работната група вече проведе поредица от срещи с представители на организации, които работят с глухата общност, с преводачи на жестов език, както и с родители на глухи дечица.

След тях се стигна до няколко идеи, които предстои да бъдат осъществени:
- провеждане на анкета с въпроси относно начина на обслужване на хората от глухата общност и обобщаването ѝ на среща – дискусия с техни представители;
- създаване на секция за глухи хора на сайта на СО, на която да се качват видеа на жестов език с най-честите въпроси и отговори по ресори;
- възможности за жестов превод чрез видео връзка;
- организиране на обучения за администрацията за жестовия език. Вече беше проведена такава практическа среща, в която участваха зам.-кметът на София Генчо Керезов, г-жа Анна Стойкова, за координиране на процеса от страна на СОС и други общински съветници и представители на администрацията. Обучението беше организирано от Фондация "Заслушай се" и експерти от Академия "Наистина Жестов Език";
- следва и пилотно прилагане на  Закона за жестовия език в структурата на Столична община.