Назад

Провеждане на среща – кръгла маса за обсъждане на предложение за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община

 

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на среща – кръгла маса за обсъждане на предложение за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община

 

Столична община съобщава, че на 13.12.2019 г., от 12:00 часа, в сградата на общинската администрация, ул. „Московска“ № 33, Зала „Официална“, ще се проведе среща – кръгла маса за обсъждане на предложение за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

Предложението, както и всички документи към нея, можете да намерите тук.

„Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” е първият одобрен от Европейската комисия по Програма LIFE интегриран проект за България. Проектът се изпълнява в партньорство с общините Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана. Неговата главна цел е подобряване качеството на атмосферния въздух на шестте общини чрез подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологосъобразни форми на отопление: газ, централно топлоснабдяване или пелети.