25.02.2019
Кметът Фандъкова обсъди проекта за линеен парк от "Руски паметник" до пл. “Македония“
"С проекта се увеличава озеленяването на цялата зона – 467 дървета и 3720 кв. м зелени площи ...

22.01.2019
Стартира проект за изграждане на „Зелен здравословен коридор“ в столицата
Проектът е насочен към обновяване и интеграция на градски райони чрез прилагане на природосъобразни решения в 4 области: вода, ...

29.06.2018
Започва обновяването на зоната около храм-паметника „Св. Ал. Невски“ и базиликата „Св. София“
В нея се провеждат най-много събития от национално и градско значение и са събрани много от символите на София ...

19.02.2018
Столична община подписа договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020
Основната цел на мащабния проект е насочен към обновяване на обекти, попадащи в Зоната на публични функции с висока обществена значимост ...

14.12.2018
Макет на новата организация за безопасност на движението по ул. "Граф Игнатиев"
Общо 500 ограничители във формата на призма ще маркират трамвайния път с цел е да се повиши вниманието на пешеходците ...

31.10.2018
Започна поставянето на ново градско обзавеждане на площад „Славейков“
Монтажът бе извършен в присъствието на главния архитект на София арх. Здравко Здравков, зам.-кмета Евгени Крусев, както и проф. Валери Иванов – зам.-ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия, арх. Георги Савов от Камара на архитектите в България ...

29.07.2018
Фандъкова: Столичната община ще задължи собственика на сградата на Царските конюшни да я възстанови в автентичния ѝ вид
Кметът на София Йорданка Фандъкова сформира експертна комисия ...

25.10.2017
Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе среща с жители на кв. “Витоша“
Набелязаха се конкретните мерки за подобряване на придвижването в квартала, инфраструктурата и благоустройството. Изграждането на тротоара по ул. „Чавдар Мутафов”, който да свързва детската градина и зоопарка, вече е възложено и ще е завършено до края на годината ...

28.03.2018
Народното събрание окончателно прие измененията в ЗУЗСО
Инициативата за изменението на ЗУЗСО е на кмета на София Йорданка Фандъкова ...

06.03.2018
Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на СО по Приоритетна ос1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“
Срок до 21.03.2018 г. вкл., в рамките на работното време на деловодството на общината ...