05.02.2020
Кризисен център „Надежда“ за деца, жертви на трафик, беше открит днес в София
Центърът ще предоставя здравна, психологическа и юридическа помощ на деца, жертви на трафик и насилие, с цел тяхната социална реинтеграция ...

13.01.2020
Проект: BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, финансиран по ОПРР 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
На 14.01.2020 г. официална церемония „Първа копка“ на Столична община ще даде началото на строително-монтажните работи на обект находящ се в сграда на адрес кв. "Горна Баня", ул. "Христо Стефчов" № 2 (Бивш ДДЛРГ „Христо Ботев“), от 13:00 ч. ...

08.01.2020
Стартира Програмата на Столична община "Социални иновации" за 2020 г.
До 5 февруари 2020 г. граждански организации със седалище на територията на Столична община могат да кандидатстват с проектни предложения ...

31.12.2019
160 души са били приютени в Кризисния център на Столичната община
Госпожа Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, посети Центъра за кризисно настаняване на бездомни лица в столицата ...

30.12.2019
Благотворителен концерт-спектакъл „Новогодишна приказка”
Замeстник-кметът на Столичната община г-жа Албена Атанасова участва в снимките на Благотворителния концерт-спектакъл „Новогодишна приказка” по БНТ ...

20.12.2019
Столичната община проведе поредица от благотворителни тържества „Коледата е за всички 2019"
Под патронажа на г-жа Албена Атанасова на 18 и 19 декември в залата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Чудеса“ в ж.к. „Стрелбище“, район "Триадица" се проведоха четири Коледни тържества ...

18.12.2019
Класиране на кандидат-ползвателите за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот”
На 18.12.2019 г., на основание чл. 17 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” се проведе заседание на комисията по чл. 15 ...

18.12.2019
Официални церемонии "Първа копка" за проект BG16RFOP001-5.001-0030-С01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“
На 20.12.2019 г. (петък) Столична община организира официални церемонии „Първа копка“, с които ще се даде началото на строително-монтажните работи на 2 обекта ...

18.12.2019
Столична община организира официална церемония „Първа копка“
На 20.12.2019 г. (петък) от 13:00 ч. Столичната община организира официална церемония „Първа копка“ за обект, находящ се в район „Витоша“, кв. „Драгалевци“ ...

16.12.2019
Заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова участва в състезание за приготвяне на баница с късмети, част от кампанията „Мисията е възможна”, заедно с десетки деца от социални услуги
Десетки деца от социални услуги успяха да сътворят чудото на Коледа в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Марина” в София. Суетенето в кухнята около приготвянето на любимата на всички баница с късмети бе само част от усещането за най-светлия християнски празник ...