Назад

Започва работа по 15 проекта от Програма „Социални иновации“ на Столичната община

Кметът на София Йорданка Фандъкова и зам.-кметът по „Социални дейности“ Албена Атанасова връчиха договорите на първите одобрени за финансиране проекти по Програма „Социални иновации“. Одобрените проекти са 15 и ще се реализират до ноември 2019 г. Проектите са на неправителствени организации и са свързани с разработване на услуги в социалната сфера.

"Столичната община има 85 социални услуги, като голямата част от тях са предоставени на неправителствени организации, които имат нужната експертиза." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

Създадохме условия за развитие на нови и допълнително финансираните от държавата форми на социална подкрепа и търсене на различни и иновативни решения за проблемите на хората и разкрихме Програма „Социални иновации“ на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации.

Определените от бюджета на Столична община средства за финансиране на Програмата за 2019 г. възлизат на 100 000 лева. Целите на Програмата са да насърчава подобряването на качеството на живот. Програмата предоставя подкрепа за увеличаване дела на социалните иновации в отговор на социалните потребности. В Столична община постъпиха 17 проекта, от които бяха одобрени 15 проекта.

Характерно за одобрените проекти е, че във всеки един от тях има елементи на иновативни подходи и методи на подкрепа на хората в неравностойно социално положение.

Проектите предвиждат терапия чрез конен спорт за хора с увреждания, театър, както и прилагане на опит на програма от САЩ.

 

Одобрени проекти

 

1. „Прилагане на иновативна практика YAI, САЩ за развитие на умения за самостоятелен живот на хората с интелектуални затруднения” – Фондация „Светът на Мария”

2. „Съзряване чрез интернет и радио училище” – Фондация „Академия за лидери и политики”

3. „За бъдещето на децата  с ГЕР” – Фондация „АМЕ”

4. „Заедно” – Клуб по конен спорт „Олимпик”

5. „Пантомимата – език без граници” – Сдружение „Метаморфози”

6. „Споделени решения” – Семейногрупови конференции за реинтеграция на деца в ЦНСТ” – Сдружение „Зона Семейство”

7. „Група за иновативна взаимопомощ „Приятели на деменцията” – Гражданско сдружение „Алцхаймер България”

8. „Създаване на пространство за споделено учене Styby Hub – Сдружение „Студенти в действие”

9. „Социална иновация чрез музика“ – Сдружение „ТОРУС” 

10. „Електронна библиотека „Приятели чрез фолклор/”Млади краеведи събират единството и разнообразието на културното ни наследство“ – Фондация „Детето и фолклора”

11. „Група за драма терапия за деца и младежи с аутизъм” – Сдружение „Асоциация Аутизъм”

12. Създаване и първи стъпки на мултикултурна градска градина” – Сдружение „Мулти култи колектив”

13. „И аз ползвам обществен транспорт” – Сдружение „Каритас София”

14. „Българският около теб” – Фондация „Технологии с кауза”

15. „Лятна СТАРТ академия 2019 г. за младежи” – Фондация „СТАРТ АКАДЕМИЯ”.