Назад

Информация за класиране на кандидат-ползвателите за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот”

Информация

за класиране на кандидат-ползвателите за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” (НПСУАНЖ)

 

На 17.12.2018 г., на основание чл.17 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” се проведе заседание на комисията по чл. 15 за извършване на класиране в низходящ ред на кандидатите за ползватели, съгласно подадените документи за услугите „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот”.

Списъци на включените и невключените кандидати за ползватели на на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” от 01.01.2019 г.