Назад

Партньорите по проекта NewGenerationSkills участваха в различни инициативи

Важно е младите хора по целия свят да бъдат активни движещи сили на социалните процеси и организатори на промяната. Как младите хора могат да го постигнат – чрез насърчаване на предприемачеството и знанията, творческото мислене и реализацията на техните идеи, развиването на техните умения и използването на социални иновационни средства. Проектът NewGenerationSkills (NGS) работи, за да помогне на младите хора да се справят и да постигнат това. За целта се осъществява връзка на представители на общините, образователните и стопанските организации с младежи на възраст от 15 до 29 години от конкретен регион.

Във втория бюлетин показваме какво са направили партньорите по програмата, част от които е Столична община чрез Асоциация за развитие на София, за да се гарантира, че целите на проекта NGS, а именно прилагането на социални иновации, засилването на предприемачеството и постигането на по-добри икономически резултати, се постигат по най-ефективния начин.

Столичната община, съвместно с Асоциация за развитие на София, участва като партньор в международен проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (NewGenerationSkills), изпълняван по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014 – 2020, финансирана от Европейския съюз. Проектът цели подобряване на мерките за управление на иновациите и укрепване на сътрудничеството между основните заинтересовани страни в Дунавския регион.

 

Бюлетин № 2
На проекта „Разкриване на потенциала на младите хора за делова активност и социални иновации в Дунавския регион”/NewGenerationSkills