Обратно Столична община обсъжда партньорство с JRC за качеството на атмосферния въздух

По време на среща на изследователите от Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия, посветена на качеството на атмосферния въздух в страните от ЕС, зам.-кметът по екология Йоана Христова представи програмата с мерките, които Столична община предприема за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата. Тя подчерта необходимостта от предприемане на едновременни организирани действия, както на регионално, така и на национално ниво, които заедно да доведат до желаната промяна в качеството въздуха. В изказването си Христова акцентира и върху значението от въвеждане на изследователския и научен аспект при вземане на ефективни решения за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Участието на зам.-кмета по екология на срещата на учените от JRC идва в момент, когато двете институции обсъждат предстоящо сътрудничество за подобряване качеството на атмосферния въздух в София.