Назад

3 нови контейнера за текстил на Женския пазар

“Колкото повече разделяме текстила от смесения си отпадък и го предоставяме за последваща употреба, толкова по-добре – както от екологична гледна точка, така и от социална, защото дрехите, които са ненужни за едни, могат да се окажат особено важни за други. Кампанията, която стартираме съвместно с Червения кръст и Хуманита за поставяне на 3 контейнера за текстил на Женския пазар, ще даде възможност на всички, които се включат, да получат уверение, че годният за употреба текстил, който се поставя в тях, след съответното третиране, ще достигне до други хора, които ще го използват. Възможността за последваща употреба и удължаване „на живота“ на една дреха е важна част от кръговата икономика.“ Това подчерта зам.-кметът по екология в Столична община Йоана Христова, която първа изхвърли свой стар текстил в новите контейнери. Тя подчерта, че всяка година в Завода за третиране на отпадъците на София попадат около 10 000 тона текстил, които влизат в състава на произвежданото там RDF гориво и биват оползотворявани в циментови заводи. „Независимо че модерната технология в завода ни дава възможност за оползотворяване на текстила като суровина,  когато имаме дрехи, палта, чанти или друг домашен текстил, все още годен за употреба, нека преди да го изхвърлим в смесения отпадък, да помислим дали не можем да го предоставим на някой друг, който да продължи да го използва. Контейнерите за текстил са едно лесно решение в тази посока, затова призовавам софиянци, когато и в рамките на Пролетното почистване правят преглед на гардеробите си, ако преценят, че нещо няма да бъде носено, дрехите да бъдат поставяни първо в тези контейнери, а не директно в сивите кофи“, призова Христова.