Започва кандидатстването с проекти по Програмата "Зелена София"

Столична община обяви кандидатстването с проекти по Програмата "Зелена София". Тя е насочена към облагородяване на междублокови пространства или градинката пред блока, които с общи усилия правим по-зелени, уютни и красиви.

От старта на „Зелена София“ през 2011 г. до момента по Програмата са благоустроени 1284 междублокови пространства и локални градини в София.

Бенефициентите по Програмата получават предоставени от Столична община: посадъчен материал – фиданки, храсти и цветя; паркова мебел – пейки, беседки, кашпи, кошчета за отпадъци; инструменти за поддържане на засадената растителност и материали за ремонт – тротоарни плочки, бордюри и др. и с доброволен труд имат свободата да облагородят зелената площ, която е била одобрена по проекта, с който са кандидатствали.

Със свои проекти могат да кандидатстват етажни собствености, неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Крайният срок за подаване на проектите в деловодствата на районната администрация, на чиято територия ще се изпълнява проектът, е до 17:00 ч. на 8 юли 2021 г.

Правилата на Програмата и насоките за кандидатстване, както и формулярите на необходимите за кандидатстването документи, могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Столична община на адрес: https://www.sofia.bg/en/web/guest/green-sofia-projects-02/-/asset_publisher/WfIJvLd31n43/content/programa-zelena-sofia-2021?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Fgreen-sofia-projects-02%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WfIJvLd31n43%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2

Класирането по първи и втори етап на Програмата е 18 юли 2021 г., а до 9 август 2021 г. ще бъде проведен третият краен етап.

Очакваме вашите предложения.

Пожелаваме ви успех. Заедно правим града си по-зелен и хубав.

 


Нови стъпки за възстановяване на банята в „Овча купел“

 

Комисията по финанси към СОС единодушно прие предложението на заместник-кмета Мирослав Боршош за съфинансиране от страна на Столична община на инвестиционен проект за адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“, който предвижда тя да съществува като рекреативен център с активно използване на минералната вода. Опитите за спасяване на банята започва през есента на 2017 г., когато СОС приема Програма на Столична община за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на територията на столицата, съгласно която се предвижда в банята в кв. „Овча купел“ да се изгради рекреативен център, като се запази основното предназначение и функции с активното използване на минералната вода. С договор Държавата прехвърля безвъзмездно на Столична община правото на собственост върху имота. В тази връзка, през 2020 г. от НИНКН са съгласувани Виза и Задание за проектиране за Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня. В резултат на реализирането на проекта в сградата ще се обособят две зони – зона „Рекреация“, разположена в сутерена и на партерния етаж, и зона „Наука“, заемаща първия и подпокривния етаж (Център за върхови постижения в областта на научните изследвания). В Рекреативния център ще се предлагат услуги с използване на минерална вода за подобряване на здравния и емоционалния статус на гражданите. На ниво сутерен са предвидени помещения за релакс, за масажи и за сауни. На ниво партер, със съществуващите басейни, ще се изгради термална зона – за интензивен воден масаж, за водна гимнастика, топли басейни и други. В Центъра за върхови постижения ще се извършват независими фундаментални и индустриални научни изследвания, ще се обособят: лаборатория "Социални иновации, рекреативен хюмън дизайн и нишов туризъм“, лаборатория „Анализ, дигитализация и реставрация на аудиовизуално наследство“ и Център за продължаващо образование.

Чрез реставрацията и адаптацията на сградата ще бъде спасена емблематична недвижима културна ценност, която от десетилетия тъне в разруха. Ще се създаде място, където здраве, наука и отдих кореспондират под един покрив. Дейностите по реализирането на проекта за реставрация и адаптация на сградата на баня „Овча купел“ включват изготвяне на инвестиционен проект, демонтажни работи, строителни и реставрационни дейности, както и авторски надзор по време на строителство. Необходимите средства за целта са в размер на 7 600 000 лв. Допълнителни 180 000 лв. са необходими за инвеститорски контрол и строителен надзор по време на строителството. Част от финансирането за изпълнение на строително-ремонтни дейности е осигурено чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 319 912 лв. по „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, който предвижда „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „ Наследство БГ“ в обособена част от сградата на баня „Овча купел“. Срокът за изпълнение на договора е 31.12.2023 г. С цел изпълнение на инвестиционния проект и за въвеждането на обекта в експлоатация е необходимо да бъде осигурено съфинансиране от Столична община в размер на 4 460 000 лв. Предложението е тези средства да бъдет заложени в бюджетите на СО за 2022 г. и 2023 г.

За сградата:

Сградата на минерална баня „Овча купел“ е проектирана в периода 1925 – 1928 г. от известния български архитект Георги Овчаров. Веднага след нейното откриване през 1933 г. в близост до нея и до минералния извор е изграден Комплекс за здравеопазване (Профилакториум), като така тя престава да бъде само хигиенна, а е част от първия лечебен комплекс с минерална вода в България. През 1949 г. непосредствено до банята се създава Научен институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация. Минералната баня е затворена за ремонт в края на 80-те години на XX век и от тогава не функционира. Сградата е в лошо състояние, тъй като след промените от 1989 г. не са полагани грижи за нея. От 1998 г. тя е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност от „местно значение” и е държавна собственост. Банята се състои от сутерен, два надземни етажа и подпокривен етаж и е с разгъната площ от 4705 м2 . Тя е силно издължена и има симетрична кръстообразна планова схема. Входът е през централната част, като от двете му страни са разположени симетрично женското и мъжкото отделение, като всяко от тях съдържа голям и малък басейн за минерална вода, курни, помещение с душове, съблекални и други обслужващи помещения. Над минералните басейни са конструирани куполи, изпълнени със стоманобетонна черупка. Подпокривното пространство е общо, с две покрити тераси и открити тераси към тях. Покривът е изпълнен със стоманобетонна покривна плоча, дървена скара и покритие от керамични керемиди. Фасадите са със семпла декоративна украса. Поради неподдържането на сградата, хидроизолацията на покривната плоча е амортизирана, на места по покрива е прораснала растителност. Вследствие на течовете се констатира наличие на опадала мазилка по стените, повредени и липсващи каменни облицовки по фасадите. Металната конструкция над покритите тераси е със следи от корозия. На много места липсва остъкляване. Настилките около сградата са с пропадания и неравности. От края на 2016 г. СО предприема редица действия с цел съхраняване и възстановяване на сградата, която е изключително важна част от културното наследство на столицата. С Решение № 739 от 24.11.2016 г., Столичният общински съвет дава съгласие Регионален исторически музей – София да участва като партньор при подаване на проектно предложение „Наследство БГ“ по процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. С Решение № 740 от 24.11.2016 г., Столичният общински съвет дава съгласие Столична община да придобие от държавата след изваждане от капитала на „Национална специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД безвъзмездно правото на собственост върху двуетажна сграда (частна държавна собственост) – бившата баня „Овча купел“.


Столичната община и Нидерландската организация „Овидефарм“ ще работят съвместно за решаването на проблема с безстопанствените кучета

На утрешното заседание на СОС ще се разгледа доклад на зам.-кмета по екология Десислава Билева относно сключване на споразумение между общината и Сдружението за осиновяване на безстопанствени кучета в Кралство Нидерландия. Съгласно него при наличие на минимум 20 броя одобрени за осиновяване кучета те ще бъдат транспортирани до обект на организация в Нидерландия, откъдето ще бъдат предаде на новите си собственици. Разходите по транспорта на животните ще бъдат поделяни между двете страни, а именно Столична община и Нидерландската неправителствена организация. По този начин все повече кучета, настанени в приютите на общината, ще намират бързо нови домове.

Столичната община повече от 10 години развива такова успешно партньорство с Фондация „Четири лапи“, която участва в информационни кампании и съдейства за намирането на нов дом на безстопанствени кучета. Столичната община има успешни партньорски отношения и с немската неправителствена организация за защита на животните Сдружение „Щройнерхилфе Булгариен“, като с решение на Столичния общински съвет от 2019 год. е одобрено сключването на споразумение за сътрудничество между Общината и Сдружението, по силата на което безстопанствени кучета от общинските приюти се предоставят за безвъзмездно осиновяване във Федерална република Германия. Като резултат от тези съвместни дейности до момента е намерен дом на общо 221 безстопанствени кучета от софийските приюти.


Десетки столичани посетиха екопавилиона на Столична община в Южния парк

При голям интерес се проведе инициативата на Столична община, на която столичани можеха да предадат стари дрехи или малки електроуреди в Южния парк. Тя бе посветена на Европейската зелена седмица.

Заместник-кметът на София по екология Десислава Билева отговаряше на въпроси за програмите на общината за залесяване и облагородяване на зелени площи, в които столичани могат да се включат, а експерти на общината съдействаха на граждани, които желаят да кандидатстват по подмяна на стари печки на твърдо битово гориво с екологични алтернативи. Много хора се интересуваха и от разделното събиране на отпадъци.

Общинско предприятие "Екоравновесие" участва с някои от своите любимци, които можеха любители да разходят в парка.

"Осинови куче, не купувай" е и каузата, която подкрепят невероятните Неда Спасова и Филип Буков. Благодарна съм им, че ни подариха време и внимание" – посочи зам.-кметът Десислава Билева.

 


Столична община облагородява две междублокови квартални пространства в „Подуяне“

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери облагородяването на междублокови пространства в район „Подуяне“.

"Направихме програма за премахване на т.нар. “кални точки“, които са източник на прах, за да благоустроим междублокови пространства в кварталите и да осигурим места за паркиране" – каза кметът Фандъкова.

Местата са определени по предложение на районните кметове. Към момента сe работи за 24 квартални пространства в различни райони на София.

В ж.к. “Хаджи Димитър“, район „Подуяне“, на площ от 500 кв. м са оформени пешеходни алеи и зелени площи, с маса за шах, пейки, кошчета.

Другото пространства е на ул. “Васил Петлешков“, където след премахването на 6 стари гаражни клетки е оформен наземен паркинг за 30 автомобила.

В кв. “Хаджи Димитър“ на мястото на 120 гаражни клетки са направени 6 квартални паркинга за 280 автомобила. През последните години в район „Подуяне“ са премахнати 875 стари гаражни клетки, съобщи кметът на район „Подуяне“ Ева Митова.

 

Фотограф: Любомир Бачев

 

 


Йорданка Фандъкова направи проверка на косенето в кварталите

Днес кметът на София Йорданка Фандъкова направи проверка на косенето и поддръжката на зелените площи в кварталите на града. Столичният кмет заедно с директора на „Зелени системи“ Димитър Данчев посети районите „Младост“ и „Красно село“, от които са получени най-много сигнали за неокосени зелени площи и провери на място работата на екипите и районните администрации, ангажирани с дейността. При блок № 2 в район „Красно село“ бе установено, че косенето е започнало, а  в район „Младост 2“ в  близост до 14. ОДЗ и в „Младост“ 3 при  блок  372 има забавяне с дейностите.   

По-късно кметът Фандъкова проведе оперативка с районните кметове. Тя посочи, че има райони, в които се наблюдава забавяне на косенето на зелените площи в  кварталите, какъвто е случаят с район „Младост“, и е необходимо работата да се ускори. Има и райони, в които приключва второто за сезона косене.    

Кметът Фандъкова изиска от районните кметове да създадат нужната организация и до 25 юни да приключат с второто косене. При несправяне средствата,  предвидени за тази дейност, няма да бъдат преведени към районните, а работата ще се поеме от дирекция „Зелени системи“.  
 

 

 


Екипи на ОП „Паркове и градини“ засаждат летни цветя в парковете на София

 

"Килим от цветя ще краси парка пред НДК това лято" – каза директорът на ОП “Паркове и градини“ Милена Васева. Екипи на ОП „Паркове и градини“ подреждат бели, розови и червени бегонии и зелен лист в мотива канатица от чипровските килими.

Фигури от цветя красят и входа на Южния парк откъм улица „Нишава“. За „Цветната изложба“ тази година са използвани бегония, лобелия, импатиенс, салвия, петуния, агератум.

Цветни акценти ще бъдат оформени в "Борисовата градина", Северния и Западния парк.   


Мият улици и пътни знаци в кварталите


Измиване на улици и пътни знаци се изпълнява в кварталите. Дейностите се извършват по график, като днес се работи в район „Красно село“.

От 1 до 5 юни се мият улици като „Лайош Кошут“, „Люлин планина“, „Св. Иван Рилски“ и др.

Мият се улици, тротоари и пътните знаци. Дейностите се изпълняват, след като предварително са проверени и почистени дъждоприемните шахти.

Дейностите ще се извършват поетапно, като за периода на миене движението, престоят и паркирането ще бъде временно забранено, както ще бъдат закрити зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона и „служебен абонамент".

Организацията за изпълнение се извършва от екипи на  Столичен инспекторат, фирмите по чистота, "Център за градска мобилност", Пътна полиция – СДВР, Общинска полиция, „Софийска вода“ АД.

Контрол по изпълнението се осъществява от Столичен инспекторат.

Напомняме на водачите на превозни средства да не паркират на улиците, които са обявени в графика, за да не се възпрепятства миенето.

Автомобилите, които пречат, ще бъдат премествани принудително. За новото местонахождение на автомобила може де се получи информация на тел: 0700 13 233.

Подробна информация гражданите могат да намерят на сайта на Столичен инспекторат в секция ГРАФИЦИ, както на телефон 02 987 5555  в Оперативния център.

 

 

 


Столичният зоопарк помага за връщането на изчезнали видове в природата

Столичната зоологическа градина помага изчезнали видове животни да се върнат в природата. 15 елена лопатар и един благороден елен са предоставени от Зоопарка за проекта на Фонда за дивата флора и фауна и "Зелени Балкани" – „Светло бъдеще за черния лешояд“. Животните са освободени в Кресненския пролом и Котленска планина.

Една от стратегическите цели на Фонд за дивата флора и фауна, свързана с връщането на лешоядите в България, е подкрепа за дивеча и тревопасните животни (елени, сърни, диви кози). Техните популации са намалели драстично на места, вследствие на усилено бракониерство.

„Новата роля на модерните зоопаркове по света е да развъждат ценни, редки и застрашени видове животни, като приплодите се изпращат контролирано в естествената им среда, на места на които популацията е силно намаляла или видът направо е изчезнал“– казва Добромир Бориславов, директор на Столичния зоопарк – и допълва, че такива програми има за снежните леопарди, лешояди, ягуари, тигри, гибони, папагали и др.

Зоологическата градина в София участва активно в спасяване на редки видове животни. През последните години неколкократно бяха освобождавани в природата забулени сови и египетски лешояди, излюпени и отгледани в Зоопарка.


Подменят суха дървесна растителност в "Борисова градина"

 

Суха дървесна растителност на територията на парк „Княз-Борисова градина“ ще бъде подменена с нова. От 3 юни 2021 г. започва поетапно премахване на сухи иглолистни и широколистни дървета на територията на парк „Княз-Борисова градина“.

На мястото на сухите дървета ще бъдат засадени нови фиданки. Засаждането ще се извърши през подходящия за засаждане сезон.

 


Предстои провеждането на четири мобилни пункта през юни за събиране на опасни отпадъци

 

Първият Мобилен събирателен пункт за приемане на опасни битови отпадъци е за райони „Средец“ и „Сердика“ на 5 юни 2021 (събота), от 8:30 до 14:30 часа.

Пунктът ще бъде разположен на ул. „Париж“ № 5 – на паркинга пред Столичен инспекторат.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда и действията на всеки един от нас за нейното опазване имат значение и допринасят за една по-чиста Планета.

За тридневната кампания 17 – 19 юни ще получите подробна информация.

Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на София от 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2021 г.

Информационна листовка


Започва миенето на улици по обособени карета в столични квартали

Дейносттите стартират от 1 юни в район „Красно село“

От 1 юни започва миенето с автоцистерна на улици, тротоари, площади и алеи в обособени карета в столични райони: „Красно село“, „Възраждане“, Оборище“, „Средец“, „Лозенец, „Триадица“.

Целта на миенето е поддържане на чистотата на околната градска среда и подобряване на качеството на въздуха.

Дейностите ще се извършват поетапно, като за периода на миене движението, престоят и паркирането ще бъде временно забранено, както ще бъдат закрити зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона и „служебен абонамент.

Организацията за изпълнение се извършва от екипи на  Столичен инспекторат, фирмите по чистота, "Център за градска мобилност", Пътна полиция – СДВР, Общинска полиция, „Софийска вода“ АД.

Контрол по изпълнението се осъществява от Столичен инспекторат.

Столичен инспекторат напомня на водачите на превозни средства да не паркират на улиците, които са обявени в графика, за да не се възпрепятства миенето.

Автомобилите, които пречат, ще бъдат премествани принудително. За новото местонахождение на автомобила може да се получи информация на тел: 0700 13 233.

Подробна информация гражданите могат да намерят на сайта на Столичен инспекторат в секция ГРАФИЦИ, както и на телефон 02 987 5555  в Оперативния център.

На входовете на жилищните сгради също са поставени информационни материали за запознаване на етажните собствености.

 


София обединява усилия с големите общини в България за обмяна на опит в зеления сектор

По-малките общини в страната също се очаква да се присъединят към инициативата на столичния зам.-кмет Десислава Билева.

София, Бургас, Варна и Пловдив ще работят заедно за опазването чистотата  на природата и въздуха, управлението на отпадъците и в други екологични сфери на действие. Подписването на декларацията за сътрудничество даде началото на Европейската зелена седмица.

„Обмяната на опит и споделянето на добри практики, активният диалог и съвместна работа са в основата на всеки успех. Именно затова е важно да сме обединени и в екологичната кауза за природата, въздуха и околната среда“, обясни инициативата си Десислава Билева, зам.-кмет по екология на Столична община.

Инж. Анести Тимчев, зам.-кмет на община Пловдив, заяви, че това е добър пример и прекрасна възможност, защото акумулира усилията и опита на четирите най-големи града в България. “Това е обединение на професионалисти и то създава обществено мислене по проблемите на екологията. Когато сме обединени, имаме възможност да променим нещата в цялата страна” – допълни той.

Тодор Иванов, зам.-кмет на Варна, изрази очакванията си съвместната работа да има реален ефект за подобряване на екологичната среда. “Ние сме пионери с тази инициатива и вярвам, че ще има обединение на колегите от страната, защото всички срещаме общи трудности” – добави Иванов.

Весна Балтина, зам-кмет на Бургас, изказа задоволството си, че е част от тази инициатива. ”Работим отдавна с колегите по различни проекти и особено със Столична община. Настоящата инициативата е много добър старт, за да може да работим със съвместни действия и да постигнем повече в бъдеще. Важно е да се повиши информираността на гражданите. Ако научим децата си и те милеят повече за природата, ще ни бъде по-лесно” – не скри вълнението си Балтина.

Столичният зоопарк бе домакин на официалното подписване на декларацията, придавайки своеобразно вдъхновение и нови идеи на домакини и гости.

Очаква се скорошното присъединяване на нови партньори към инициативата на Столичната община. “От значение е не големината на общината, а желанието, амбицията и готовността да учим и правим повече в сектор “Екология”. Винаги има добра практика, идея, проект, които да случим по-добре заедно” – допълни Десислава Билева.

Фотограф: Лилия Йотова


Заключително събитие по проект "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“

 

Проект № BG16M1OP002-5.002-0020-С01 

 

„Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, финасиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

 

 

На 31.05.2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Зала № 1 на Столична община, ул. „Московска“ 33, гр. София се проведе заключително информационно събитие по проект №BG16M1OP002-5.002-0020 „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Бенефициент по проекта е Столична община. Общата стойност на проекта e 412 583,87 лв. Той се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и с национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и бюджета на Столична община. Срокът за изпълнение е 23 месеца.

Основната цел на финансирането е да се разработи „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“ за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта е изготвена „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2021 – 2026 г.”.

Програмата обхваща 6-годишен период на действие от 2021 година до 2026 година. Мерките  са насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух съгласно националното законодателство. Втора поредна година СО влиза в нормата на средногодишната концентрация от 40 микрограма за ФПЧ10. “Това е доказателството, че дейността ни и политиката, която провеждаме, са в правилната посока” – каза Десислава Билева, зам.-кмет по екология.

"Основните мерки в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух са 83.  Те обхващат битово отопление, площните източници на замърсяване, транспорт, строителство и индустрия. Налице са и хоризонтални,  информационни и комуникационни мерки, защото чистотата на въздуха зависи от всеки един човек и по темата за личната отговорност и принос има много да се говори и прави” – допълни Билева.

Основният  източник на замърсяване на въздуха е битовото отопление. В тази насока Столична община изпълнява два проекта за безплатна подмяна на битовото отопление с по-екологично. Дейностите са финансирани от ОП „Околна среда“  и по програма LIFЕ на ЕС . Продължава и облагородяването на квартални пространства – т.н. "кални точки", които са също един от основните източници на замърсяване. Няколко такива в районите „Надежда“,  „Овча купел“ и „Красна поляна“ бяха облагородени през миналата година.

Председателят на комисията по „Екология“ в СОС Лорита Радева подчерта, че при изработването на новата Програма са участвали както учени и експерти в сферата на околната среда и въздуха, така също граждани и граждански организации.  Комплексният характер на Програмата е много важен. В досегашната Програма много силен акцентът бе поставен върху подмяната на транспортните средства в градския транспорт. Това от една страна прави транспорта ни  привлекателен и удобен за гражданите, а от друга страна има своето силно въздействие върху качеството на въздуха в града. Сред основните мерки Лорита Радева изброи и кампаниите за залесяване с участието на гражданите.

Програмата е приета с Решение № 204/22.04.2021 г. на Столичен общински съвет.

 

 


Покана за информационно събитие по проект "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“

Проект № BG16M1OP002-5.002-0020-С01 

„Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, финасиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

 

ПОКАНА

На 31.05.2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Зала 1 на Столична община (ул. „Московска“ 33, гр. София) ще се проведе информационно събитие по проект BG16M1OP002-5.002-0020 „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Бенефициентът по проекта е Столична община. Общата стойност на проекта e 412 583,87 лв., който се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и съфинансиране от бюджета на Столичната община. Срокът за изпълнение е 23 месеца.

Основната цел на финансирането е да се разработи „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“ за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта е изготвена „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“.

Програмата обхваща 6-годишен период на действие. Програмата предвижда 83 мерки, насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух, съгласно националното законодателство.“

Основните мерки в програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух са секторни (битово отопление, площни източници, транспорт, строителство и индустрия) и хоризонтални – информационни и комуникационни мерки.

Програмата е приета с Решение № 204/22.04.2021 г. на Столичен общински съвет.

Информационното събитие ще се проведе при спазване на всички действащи към момента противоепидемични мерки.

 


Столична община приема от Агенцията за търговия и развитие на САЩ безвъзмездна финансова помощ за план за модернизация на „Топлофикация София“ ЕАД

 


Столична община приема от Агенцията за търговия и развитие на САЩ безвъзмездна финансова помощ за план за модернизация на „Топлофикация София“ ЕАД


 Планът ще анализира възможностите за цялостна реконструкция, оздравяване и рекапитализация на общинското дружество
 

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, ръководителят на Агенцията за търговия и развитие на САЩ г-жа Ино Ибонг и Н. Пр. посланикът на САЩ г-жа Херо Мустафа подписаха споразумение за безвъзмездно финансиране за плана на Столична община за анализ на възможностите за оздравяване, модернизация, и рекапитализация на „Топлофикация София“ ЕАД. Анализът ще бъде извършен от екип от висококвалифицирани американски експерти в областта на инженеринга, финансите и правото, ръководен от водеща международна инженерингова компания.

С осигуряването на безвъзмездно финансиране от страна на Агенцията за търговия и развитие на САЩ още веднъж се потвърждават традиционно добрите взаимоотношения между двете държави, изградени в дух на приятелство, взаимопомощ и партньорство.

„Приемам с огромна благодарност безвъзмездната помощ от Агенцията за търговия и развитие на САЩ. Експертният анализ ще определи пътя за стабилизиране и модернизация на „Топлофикация София“, която осигурява топлоснабдяване на почти 1 млн. столичани. Сърдечно благодаря на Н. Пр. Херо Мустафа и нейния екип, които работиха активно за осигуряването на тази стратегическа помощ за София. Убедена съм, че нашето партньорство ще продължи в сферите на екологията и образованието с проекти, които подобряват качеството на живот на столичани“ – каза кметът Фандъкова по време на подписване.

В рамките на проекта се предвижда да се проучат всички възможности за модернизация на топлопреносната мрежа в София. Проектът ще стартира с анализ и актуализация на изложените в доклада на Столичния общински съвет (от юли 2019 г.) препоръки за модернизация и за намаляване на емисиите. Ще бъдат изготвени конкретни предложения за етапите на реализация и предложения за финансиране, които да гарантират финансовата стабилност на дружеството.

Проучването ще бъде проведено в следващите месеци, като експертите от САЩ ще посетят съоръженията на „Топлофикация София”. Те ще проучат техническото и финансовото състояние на дружеството, правната рамка и структурата на управление. Крайната цел е изработване на цялостен план с конкретни мерки за техническа модернизация и успоредно с това – за понижаване на емисиите на азотни оксиди съгласно Директива 2012/27 на ЕС. Всички предвидени дейности ще поставят основата на модернизацията на столичното централно топлоснабдяване.

Изпълнението предвижда използването на най-добрите международни практики като еталон за текущата експлоатация и модернизация на топлоцентрали. 

Споразумението бе предварително одобрено от Агенцията за търговия и развитие на САЩ и единодушно подкрепено от Столичния общински съвет. То е изключително добра възможност за предприемане на стъпки за стабилизиране на общинското дружество и финансовите му резултати, за подобряване на топлопреносната мрежа и предоставяните услуги на 1 милион клиенти, без да се отрази финансово на потребителите и общинския бюджет.

Очаква се работата по създаването на плана да стартира незабавно и да приключи до края на 2021 г.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 

 


Преоткрий града с чиста градска мобилност

По случай Европейска зелена седмица Столична община и "Център за градска мобилност" (ЦГМ), със съдействието на Направление “Архитектура и градоустройство” (НАГ), организират събитие, посветено на  чистата мобилност.

В последните дни на месец май,  29 и 30.05.2021 г., ден преди да бъде обявен официалният старт на Европейската зелена седмица, организаторите насочват вниманието към темата за устойчивото придвижване и дават тласък и на други инициативи. 

В затворения за автомобили участък пред Съдебната палата ще бъдат представени водещи компании, които предоставят средства и услуги за екологично чисто придвижване в града.

И в двата дни, от 10 ч. сутринта до 17 ч. следобед, всички жители и гости на София ще могат да разгледат и тестват електрически скутери NIU и първата услуга за споделени електрически мотопеди в София Share-A-Scoot, както и електрически тротинетки Kaabo от E-point, електрически скутери-тротинетки Xiaomi от Technopolis. Ново усещане на колела предоставят електрическите велосипеди Е-velo и планинските велосипеди E-mountain Bike.

Ще бъдат представени също най-новите електрически автомобили на Volkswagen и услугата за споделена мобилност с електромобили Spark. Най-голямата мрежа от зарядни станции за електромобили – Eldrive, също ще бъде представена, както и велосипедните стойки от ново поколение на Streebl. Партньор на събитието ще е и Shell, в чиято шатра ще бъдат презентирани автомобилите на бъдещето с нулеви емисии, конструирани от ученици и студенти за участие в международното състезание Shell Eco-marathon. Spaghetti Kitchen ще се погрижат за доброто настроение на посетителите.

Интересът към чистото придвижване в града става все по-голям и София също се събужда за пролетта и се стреми да се превърне в по-чист и по-устойчив град.

Заповядайте. Включете се. Нека всички да изберем по-чист и здравословен начин на придвижване и да дишаме по-чист въздух.


Цветни фигури в двора на 171. ОУ "Стоил Попов"

В двора на 171. ОУ "Стоил Попов", район "Нови Искър" са засадени  цветя, образуващи  геометрични фигури.

Използваните видове са тагетес и мини карамфил, които се отличават с ярки багри, като цветовете на тагетеса съдържат антисептични вещества, които отблъскват много вредители. Използват се за създаването на бордюри, лехи, големи фигури и цветни килими. Не са претенциозни и цъфтят обилно. Напълно заслужено и двата вида са обичани и широко използвани растения в нашите градини.

171. ОУ "Стоил Попов" е едно от учебните заведения, които се включиха в инициативата ни за създаване на зелени пояси край детските градини и училища на Столична община – “Моето зелено училище”.


Биолози от Tree doctor обследват с иновативна технология Фердинандовия дъб

„Зелена система“ на Столична община в партньорство с Tree doctor ще отбележат Международния ден на биологичното разнообразие  – 22 май – с иновативно изследване на ценната растителност в парка – музей „Врана“.  

„Столичната община чрез ОП „Паркове и градини“ се грижи за растителността в парка – музей "Врана". В парка има над 800 дървесни, храстови и тревисти растителни видове“ – каза директорът на ОП „Паркове и градини“ Милена Васева.

„Дървета са неизменна част от приятната и свежа градска среда и повишават значимо качеството на живот на хората. В населените места те не са само украшения, а преди всичко – живи организми, носещи многобройни ползи. За да бъдат максимално функционални,  те се нуждаят от специално внимание и грижи“ – казват биолозите от Tree doctor. Именно такова специално внимание ще обърнат еколозите от организацията на най-емблематичното дърво на парка –Фердинандовия дъб. Това дърво е засадено лично от Фердинанд преди 115 г. В момента дъбът е със сериозни наранявания и докторите на дървета ще се опитат да го спасят.

По време на обследването ще бъдат използвани два иновативни метода:

Оценката с Арботом – извършва се чрез използване на специфична апаратура, която позволява да се "надникне" в ствола на дървото. Импулсният томограф, снабден със сензори, използва механично подаден импулс, който изпраща вълна до всеки един от другите сензори, разположени по ствола на дървото.  Според скоростта на вълната апаратурата успява да идентифицира участъци, в които се наблюдават отклонения от нормалната скорост в здрава дървесина – кухини и гнилостни процеси.

Оценката с Резистограф – представлява извършване на сондаж в дървесината, който отчита нейното съпротивление. Използването на Резистограф позволява да се идентифицират темповете на развитие на дървото и да се дадат бъдещи прогнози за състоянието му, както и да се локализират кухини и процеси на деградация на дървесината.

 

 


Програма за София предлага 7 групи зони за въздействие в Столична община до 2027

Документът поставя 14 цели за развитието на общината в следващите 7 години

 

Днес, 17 май, екипът на Софияплан представи за първи път 14 цели за развитието на Столична община и 105 квартала, села и местности (обобщени в 7 групи), които имат най-голяма нужда от намеса в следващите 7 години. Те са в основата на новия план за интегрирано развитие на СО – Програма за София, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз в периода 2021 – 2027. Главният архитект Здравко Здравков, директорът на Софияплан Любо Георгиев, урбанистът Емил Христов и социологът и урбанист Миглена Герасимова представиха резултатите от работата по създаването на Програмата до момента. Видео запис от събитието можете да гледате на fb.com/sofiaplan.bg.

В Програма за София ще бъдат заложени следните зони за приоритетно развитие чрез източници на европейско финансиране: централната градска част, в която попадат 21 зони за намеса; широкият център и старите периферни квартали – 13 зони; територии с предимно нискоетажно застрояване (околоградски район) – 56 зони; територии с предимно комплексно застрояване (жилищните квартали) – 7 зони; териториите в южните квартали на града, които се развиват през последните години – 4 зони; индустриалните територии – 3 зони; природни територии (паркове, градини, земеделски, горски) – 1 зона.

Карта на приоритетните зони за въздействие можете да видите тук.

“Зоните за въздействие са местата, към които трябва приоритетно да бъдат насочени различни инвестиции – общински, държавни, европейски, но също частни и общностни. За всяка от зоните са идентифицирани специфичните проблеми, но и потенциали. Така знаем какви конкретни действия трябва да се предприемат за всеки един от тези квартали или села. Очакваме развитието на тези части на общината през следващите 7 години да донесе полза за целия град. Това са местата, на които трябва да бъде обърнато най-много внимание, но това не загърбва останалата част от територията на общината – инвестиции, включително европейски ще може да има в цялата община. В зоните за въздействие ще бъде съсредоточено изпълнението на конкретните мерки и дейности, които предстои да бъдат определени в следващия етап от подготовката на Програма за София“ – обясни директорът на “Софияплан” Любо Георгиев.

“Амбицията, която си поставя екипът на Софияплан, е свързана с преодоляването на дисбаланса между северната и южната част на общината, както и с подобряването на качеството на градската среда. Целта е да привлечем европейско финансиране в ситуацията на постковид и да преодолеем финансовите предизвикателства, свързани с нея. Определянето на зоните за въздействие ще подпомогне постигането на целите на Визия за София и ще даде конкретни насоки за директно финансиране в определени територии, които могат да подобрят качеството на живот и на средата. Очакваме до края на годината Програма за София да бъде приета и да започне нейното прилагане” – коментира главният архитект на Столична община Здравко Здравков.

Подборът на зоните за въздействие започна с определянето на 14 цели за развитието на СО в периода до 2027 година. Целите на Програма за София произлизат от дългосрочната стратегия “Визия за София 2050” и са съобразени с действащите европейски и национални стратегически документи. Освен това са взети предвид и изводите от анализа на икономическото, социалното и екологичното състояние на Столична община, направен в първия етап от подготовката на Програма за София. На базата на събраната и анализирана информация от различните източници е формулирана следната посока за развитието на града в следващите 7 години:

През 2027 г. Столична община трябва да бъде по-адаптивна, устойчиво развиваща се, приобщаваща и многообразна община, фокусирана върху икономика на знанието и предлагаща по-високо качество на живот в по-чиста среда.

Процесът по определянето на зоните за въздействие продължи със създаването на система от индикатори за оценка на актуалното състояние на средата. Индикаторите позволяват да се измерва и прогреса по постигането на целите в бъдеще. Всеки индикатор може да е валиден за няколко цели, но да има различна тежест за всяка от тях. Повече подробности за подхода при определянето на зоните можете да откриете тук.

Зоните за въздействие са определени спрямо конкретните цели на Програма за София като са използвани резултатите от измерването с индикаторите и изводите от направения анализ на средата в първия етап от подготовката на документа. Карти на зоните спрямо конкретните цели на Програмата можете да разгледате тук.

Работата по Програма за София ще продължи с поредица от публични дискусии в зоните за въздействие. Целта на срещите е да информират гражданите за идентифицираните от Софияплан проблеми и потенциали на териториите, както и да бъдат обсъдени конкретни мерки и дейности за тяхното развитие. Очаквайте подробности за предстоящите срещи.  

Процесът по създаването на Програма за София ще завърши с обществено обсъждане, след което документът предстои бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет.  

Повече за съдържанието, целите и процеса по създаване на Програма за София можете да видите тук: https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia/


Софийският зоопарк получи златоръки тамарини

Маймунките са новото попълнение в реконструирания през 2020 г. сектор „Примати“

 

След дълго очакване столичната Зоологическа градина получи нов вид примати в своята колекция – двойка красиви златоръки тамарини. Те са южноамерикански вид, представители на сем. Остроноктести маймуни, които обитават амазонските дъждовни гори.

Тамарините пристигнаха с полет от Мадрид на 9 май 2021 г. Те са родени в испанския зоопарк "Сендавива" през януари 2019 г. Този вид маймунки са сравнително дребни – достигат тегло до 500 гр., живеят в короните на дърветата и са много добри катерачи. Хранят се с насекоми, зрели плодове и дървесна смола. Диетата им също така включва нектар, крехка растителност, паяци, малки гръбначни и птичи яйца. Наричат се златоръки поради златистооранжевата окраска на крайниците си.

„Златоръките тамарини са нов и изключително атрактивен вид в разнообразната колекция от примати на зоопарка. Спомняте си, че през ноември 2020 г., когато открихме мащабната реконструкция на сектор „Примати“, реализирана с финансовите средства на Столична община, обявихме, че сме подготвили специално заграждение за тези маймунки. Ето те вече са тук, въпреки голямото забавяне заради паднемичната обстановка в целия свят и транспортните пречки с множество отлагане на полети. Сега при нас живеят над 50 маймуни от 11 вида, които разполагат с 14 пъти по-големи външни заграждения от преди с естествена растителност, бамбукови дървета и подходяща аранжировка. Софийският зоопарк е първият и единствен зоопарк в България, който има на експозиция тези изключително красиви и интересни тамарини“ – казва Добромир Бориславов, директор на „Зоологическа градина – София“.

Златоръките тамарини са у нас по силата на проект за размяна на животни между зоопарковете.

В момента златоръките тамарини се адаптират към новите си условия и скоро ще могат да бъдат видени във външното им заграждение в сектор "Примати 2“. 

Припомняме, че през 2020 г. семейството на големите котки се увеличи с изключителни ценни екземпляри – двойка персийски леопарди и двойка снежни леопарди. Очакваме и женска бърнеста мечка като партньорка на мъжкото бърнесто мече Лиам.


Столична община почисти езерата в Южен парк

 

Езерото, което се намира на входа на Южен парк откъм бул. "Гоце Делчев", бе почистено. Пуснат е и фонтанът. Езерото при ул. “Нишава“ също беше почистено. Дейностите се контролират от Общинското предприятие „Паркове и градски градини“ към Столична община.

Подходите на Южен парк бяха основно ремонтирани поетапно през изминалите години и паркът е едно от най-предпочитаните места за отдих на софиянци и гости на града, както и за събития на открито.


Кметът Фандъкова провери дейностите по почистване на река Искър

Започна почистването на 10 км от коритото на р. Искър между 500-метровия участък от стената на яз. „Панчарево“ до корекцията при Летище София. Днес кметът на София Йорданка Фандъкова провери дейностите по почистване на речното корито заедно с директорите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров и на „Околна среда“  Нина Макарова.

Преди няколко години Столична община изпълни първия етап от почистването на р. Искър, който е с дължина 5 км, между летището и моста на „Чепинско шосе“.

С проекта за почистване на речното корито ще направим пешеходна и велосипедна връзка, обвързана с прилежащите квартали, която да се използва от софиянци за разходка и спорт. Това е проект, който сме обсъждали заедно с жителите на кв. „Горубляне“ – каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

Почистването на р. Искър е изключително важно и осигурява проводимост на водните количества и цели да бъде осигурена безаварийност при  контролираното изпускане на яз. „Искър“, бент „Кокаляне” и яз. „Панчарево”. При почистването ще бъдат премахнати натрупаните смесени органични и неорганични отпадъци, както и самораслата растителност във водното течение и по брега.

Почистването се финансира със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и от Столична община. 

 

Снимки – Аделина Ангелова

 

 

 


Чистим заедно зоната край Панчаревското езеро в събота

Почистване на зоната край езерото в Панчарево инициират кметът на СО – район “Панчарево” Николай Гюров и екипът му на 15 май 2021 г. от 10:00 ч. Датата не е избрана случайно. Тогава се отбелязват Световният ден на климата и Международният ден на семейството. За това от районната администрация призовават жителите на района, партньори и приятели да дойдат със семействата си и да се погрижат за чистотата на зоната край езерото Панчарево.

Зоната около Панчаревското езеро е сред най-предпочитаните от жителите и гостите на столицата за разходки, краткотраен отдих и спорт. Тя привлича с красивата си природа, разнообразните възможности и близостта си до София. Събирането на много граждани в околностите на езерото, особено през уикендите, води до сериозно замърсяване.

Администрация на СО – район “Панчарево” ежедневно се грижи за осигуряване на чиста и красива среда за всички любители на природата като поддържа зелените площи, почиства велоалеята от паднали камъни, алармира отговорните институции за появяващи се нерегламентирани сметища.

За да се превърне, обаче, опазването на природата край езерото в грижа на всеки жител и гост, с акцията на 15 май 2021 г. ще се даде старт на инициативата “Да изчистим район “Панчарево” заедно”. Жителите на десетте села на територията на района са поканени да направят пролетно почистване на градините, домовете и общите пространства пред тях до края на май. Идеята е от акция това да се превърне в ежедневна грижа на всеки.

“С тази инициатива откликваме на много доброволци, които се обърнаха към нас за подкрепа на желанието си да се погрижат за почистване на зоната край езерото. За целта сме създали организация за стриктно спазване на мерките за неразпространение на COVID-19” – обясни кметът на СО – район “Панчарево” Николай Гюров. Той допълни, че с компанията, която отговаря за чистотата в района е договорено навременното извозване на събраните отпадъци. Обособени са 4 пункта, от които ще тръгват групите. Това са Паркингът пред минералната баня, Паркингът срещу Специализираната болница за долекуване и рехабилитация – Панчарево, в с. Кокаляне, Зоната за отдих “Плажа” и Стената откъм с. Герман.

На входните пунктове всеки участник ще получава маска, ръкавици и чували и ще бъде инструктиран относно мерките за безопасност.

Освен жителите и гостите на района са поканени спортните клубове, които тренират в езерото, търговците и всички останали собственици на имоти в зоната.

“Подкрепяме инициативата и винаги се включваме с ентусиазъм. Желанието ни е това да не е еднократна акция, а постоянна кауза” – коментира олимпийската шампионка от Пекин Румяна Нейкова. В инициативата за почистване ще се включат олимпийската шампионка от Монреал в дисциплината двойка скул Светла Оцетова, много от лицата на bTV.

Партньори на инициативата за почистване на зоната край езерото са bTV, Bulphoto. БНР и социално отговорни компании.

                              


Кметът Фандъкова приветства участниците в Международен биотех форум

„София има традиционно сътрудничество с община Виена в едни от приоритетните за града ни сектори и не случайно това са екология и управление на отпадъците, транспорта."

Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в приветствието си към участниците на онлайн Международен форум BIOTECH Atelier 2021. В конференцията участваха Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, Валтер Клинг, заместник-управител на отдел "Водоснабдяване" на Виена и генерален секретар на Международна асоциация на компаниите за водоснабдяване в водосборния басейн на река Дунав.

Кметът Фандъкова посочи, че биотехнологичният сектор и секторът на науките за живота (т.нар. life sciences) са сред най-бързо развиващите се през последните години в световен мащаб, така и в България и най-вече в София, а пандемията от КОВИД-19 само допълнително ускори създаването на иновации в сектора. В София се наблюдава нарастващ брой стартъпи в сферата на медицината, биотехнологиите и науките за живота. 

"В края на миналата година София, в лицето на Столичната община, подписа меморандум за сътрудничество с Биотехнологичен и Здравен Клъстер България и София техпарк, целта на който е да се създаде и развие първият по рода си за България биотехнологичен център. Идеята за създаване на този център се зароди именно благодарение на сътрудничеството ни с Виена" – посочи Фандъкова.

В момента се работи по картирането като важна база, която предстои да се направи с цел описването на наличната биотехнологична апаратура.

Работи се по първите пилотни проекти, които са в Стратегията за дигитална трансформация на София и Плана за нейната реализация.

Единият е за създаване на прототипи на сензорни устройства за следене на качеството на въздуха в затворени помещения. Системата ще предоставя информация на обитателите на помещенията, ще алармира при вдигане нивата на въглероден диоксид и ФПЧ.

Вторият пилотен проект е за подобряване на енергийната ефективност в обществените сгради.

Столичната община е и партньор по проект за „Създаване и развитие на Център за компетентност по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са Биологическият факултет на Софийския университет и други университети. Реализирането на този проект ще доведе до изграждане на център за научноизследователска и иновационна дейност.

"Сътрудничеството с научните среди и университетите, които са едно от основните предимства на града, са важни за развитие на възможностите за нови технологии. В усложнената обстановка, в която живеем, съм убедена, че синергията на повече екипи и институции е много важна за развитието на полезни идеи и работещи решения" – посочи също кметът на София.


Продължава засаждането на нови дървета

 

Тази седмица продължава засаждането на нови алейни дървета, като част от пролетната кампания за развитие на зелената система на града. Фиданки от червен явор са засадени по бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“, 5 липи по ул.“Шандьор Петьофи“, както и на ул.“Бузлуджа“, ул.“Константин ИречеК“, където ще се разлистят 8 чинара.

Зеленина и цветя са засадени в кашпите пред Първа МБАЛ, както и общински ДКЦ-та. Инициативата за засаждане на растителност тази година включва и общински лечебни заведения.


ОП „Екоравновесие“ с кампания за осиновяване на бездомни кучета

Общинското предприятие „Екоравновесие“ подготвя нова кампания за осиновяване на бездомни кучета. В момента тече и инициативата за безплатно кастриране на дворни кучета от крайградските райони на общината. Целта е да се намали популацията, а родените  или изхвърлени на улицата кучета да намерят свой дом.

„Две от основните задачи на общинското предприятие – грижата за бездомните кучета и  провеждането на разяснителни кампании с цел информиране на гражданите за програмите за кастрация и осиновяване на  кучета" – каза столичният кмет Фандъкова, която посети приюта в с. Сеславци и разговаря с доброволците на ОП „Екоравновесие“.

Само за първите 3 месеца на 2021 г. са осиновени 512 кучета, а кастрираните са 737, като по кампании за безплатна кастрация, регистрация и идентификация на домашни любимци са преминали над 350 кучета.

Приютът в Сеславци е предназначен за  малки кучета и майки с кученца. Освен закрити помещения има и дворчета към тях, както и зала за  социализация и опознаване на  кучетата с техните бъдещи стопани и зала за обучение на деца да помагат на животните. Проектът е рализиран от  „Екоравновесие“ съвместно с  Явор Гечев. 

По инициатива на предприятието е сключено първото по рода си споразумение между Столична община и немска неправителствена организация с цел осиновяване на кучета в Германия. „Утре към своите нови стопани в Германия ще заминат 22 кучета – сподели директорът Веселин Асенов. – Предстои да бъде  подписано и споразумение  с неправителствена организацията от Кралство Нидерландия".

Днес в приюта в Сеславци, за да подкрепят кампанията за осиновяване и  за кастрация, бяха Явор Гечев, младата актриса от театър „София“ Неда Спасова и оперният певец  Николай Войнов.

 

 


Съставен е акт за нерегламентирано горене на отпадъци в район “Възраждане”

Инспекторите от районен инспекторат „Възраждане” съставиха акт за установяване на административно нарушение на лице, извършващо нерегламентирано горене на отпадъци в коритото на р. Владайска, в близост до бул. “Сливница”.  Полицейски служители на 03 РУ при СДВР при обход на района са установили на място нарушението. Актът за установяване на административното нарушение е приет от страна на виновното лице без възражения.

За времето на месеците март и април, служителите на Столичен инспекторат са съставили 13 бр. актове за нерегламентирано горене на отпадъци, в  т.ч. на кабели, части от стари мебели, растителни отпадъци.  Наложени са и 17 броя глоби с фиш.

 


Столична община извършва миене на пространствата около православните храмове

 

На прага на светлия Великденски празник – Възкресение Христово Столична община по традиция започна изпълнението на почистване и миене на площадните и прилежащи пространства около православните храмове и параклиси. Миенето се осъществява с дезинфектант и е ключова дейност за поддържане чистотата на околната среда и качеството на въздуха в града. Това каза зам.-кметът по екология Десислава Билева, която заедно с директора на Столичен инспекторат Веска Георгиева провериха работата на екипи днес.

Православните църкви на територията на Столична община са 77. Всяка година преди християнски празници като Великден и Успение на Пресвета Богородица, на 15 август, се изпълнява миене на прилежащите площи около църквите.

Към настоящия момент са измити площите около църквите заедно с миенето на улиците в райони като – Средец, Възраждане, Триадица, Младост, Връбница, Кремиковци, Панчарево, Оборище, където е и катедралата храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Миенето на прилежащите площи около останалите църкви ще продължи до 29 април 2021г.

Днес екипите работят около църквата „Св. Параскева“ в район Оборище, „Покров Богородичен“ в район Красно село, „Св. Климент Охридски“ в район Люлин, „Св. Пророк Илия“ в ж.к. „Дружба-2“ в район Искър, църквите в населените места Негован и Мировяне и др.

Продължава и миенето на улици и булеварди в различни райони, а следващите дни почистващите екипи ще работят и по вътрешно-квартални улици.

От 26 април стартира и кампанията за пролетно почистване на София. През първия етап до Великден ще се почистват замърсени общински терени и нерегламентирани сметища с помощта на техника и оборудване. Вторият етап е до 23 май и включва почистване на паркове и градинки в междублокови пространства, където за желаещите граждани се осигуряват ръкавици и чували.

В парковете и градини на града се извършва плевене, косене и почистване с помощта на електрически вакумни почистващи машини.

Извършени са и ларвицидни обработки срещу комари, както и обработки срещу гризачи и кърлежи в повечето райони като Подуяне, Слатина, Студентски, Сердика, Искър, Изгрев, Младост, както и във всички зелени площи към транспортни зони, паркове и градини в Столична община.

Обработени са парковете на Централни гробища срещу кърлежи и предстоят гробишните паркове в Малашевци и Бакърена фабрика, както и междублокови пространства.

 


Започна пролетно почистване на София

Столична община организира традиционно пролетно почистване, което тази година е разделено на два етапа. От 26 април започна почистването на замърсени терени и нерегламентирани сметища. Замърсените терени са предварително картирани. Това съобщи Николай Кючуков, началник сектор в Столичен инспекторат.

Поради ограниченията на пандемията от коронавирус, мероприятията ще се проведат на два етапа.

Първият е от 26 до 30 април 2021 г. В него се почистват нерегламентирани сметища с помощта на фирми-спонсори, които участват с техника, те събират и транспортират отпадъците до депо „Враждебна“. Установени са 26 замърсени общински терени със строителни и смесени отпадъци, които ще бъдат почистени.

Вторият етап ще е в периода 17 до 23 май 2021 г. и ще премине под мотото „Да подготвим градът ни за лятото“ и предвижда почистване на паркове, градинки и крайградски пространства. В него се очаква да се включат повече граждани.

Столичен инспекторат ще подпомогне с консумативи /ръкавици и чували/ и логистика всяка гражданска инициатива по почистване на градинки и околни пространства. При необходимост, заявки може да бъдат отправяни към районните инспекторати и на тел. 987 5555

В „Люлин“ на мястото на нерегламентирано сметище – парк

В момента в район „Люлин“ се облагородява, след почистване ареал, за който е разработен устройствен план. Ще бъда обособен подход от „Люлин“, при бул.“Петър Дертлиев“ към зелена територия и Западен парк.

Преди години тези места в „Люлин“ бяха замърсени от отпадъци, но успяхме да ги почистим, да проведем процедура за устройствен план и сега да започнем работа по облагородяване на терена, каза кметът на „Люлин“ Милко Младенов.

На територия около 10 хил. кв м ще бъдат разположени две детски площадки, фитнес на открито, паркови алеи и площадка за кучета. Предвижда се до края на годината да има и пешеходно мостче за пряк достъп до парка.

Почистен от графити е пешеходният подлез, свързващ кварталите „Захарна фабрика“ и „Света Троица“. Премахването на повече от 80 кв.м следи от мастила и спрейове е извършено изцяло ръчно, като за целта са използвани екологосъобразни материали, щадящи повърхността на стените и околната среда. След приключване на почистването, в подлеза е направена и цялостна дезинфекция.

Продължава и миенето на територията на 11 столични района – „Средец“, „Красно село“, „Сердика“,  „Подуяне“, „Слатина“, „Триадица“, „Красна поляна“, „Илинден“, „Надежда“,  „Младост“ и „Нови Искър“ – с. Войняговци, с. Локорско и с. Чепинци. Дейностите се изпълняват по улици и булеварди, по които се движи градски транспорт, натоварени улици в районите.

 

 

 


Аварийните екипи на общината почистват от паднали дървета р. Искър

Два екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ извършват почистване на паднали дървета от коритото на река Искър при железния мост в кв. “Абдовица“, район „Искър“. Поради високите води на реката в този участък почистването се извършва по алпийски способ, съобщи директорът на "Аварийна помощ" Красимир Димитров.

Почистването се осъществява с екипи, които са обучени за работа по алпийски способ. Те използват техника и специализирано оборудване, с помощта на което отстраняват дърветата, паднали и носени от водите на реката.
 

 


Авариен екип на общината възстанови гнездо на щъркели в с. Мировяне

Екип на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община помогна за възстановяване на гнездо на щъркели в софийското село Мировяне, район „Нови Искър“. С помощта на вишка гнездото бе почистено и заздравено. Това съобщи директорът на аварийна помощ Красимир Димитров.

Работата на общинския екип започна след сигнал на жители от населеното място. Щъркеловото гнездо се намира на ул. "Алеко Константинов" в с. Мировяне. Хора от населеното място са информирали и на терен бе изпратен авариен екип, който с помощта на вишка, почисти дома на двойка щъркели.

Прелетните птици от години се връщат през топлите месеци и отглеждат малките си в софийското с. Мировяне. 

 

 


Разцъфнаха лалета в паркове и градини на София


Със затопляне на времето разцъфнаха лалетата в много от парковете и градините на София. Около катедралата „Свети Александър Невски“ са част от пролетните цветя и дръвчета на града, които могат да се видят.
 

 

 


Преместват дървета от площад „Македония“ в Южен парк


36 дървета – липи и розови кестени, ще бъдат преместени от площад „Македония“ в Южен парк

Дърветата попадат в зоната на обекта на  бул. „Цар Бори III“ и днес със специализирана машина започна тяхното изваждане заедно с кореновата система. Фиданките се опаковат в зебло, което се разгражда в почвата и по указания на дирекция „Зелена система“  ще бъдат засадени в Южен парк.

След реконструкцията на трамвайното трасе в участъка от площад „Македония“ до площад „Руски паметник“ ще бъде изграден линеен парк и ще бъдат засадени нови 182 дървета.

В отсечката от ул. „Христо Ботев“ до пл. „Руски паметник“ е приключил демонтажът на релсите и контактно-кабелната мрежа. В момента се изгражда връзките на новата канализационна система и водопровода при ул. „Ивайло“. Продължават строителните дейности и в локалното платно.  

Демонтажът на релсите, траверсите, стълбовете и контактно-кабелната мрежа в участъка между Руски паметник и МБАЛ „Пирогов“ е приключил и строителните бригади работят по фундаментите на новите стълбове .

В отсечката от Руски паметник до „Красно село“ продължава демонтажът на релсите, траверсите и контактно-кабелната мрежа.

 

 


Столична община засажда 500 дървета в дворовете на детски градини и училища


Програмата „Моята зелена детска градина. Моето зелено училище“ е създадена по идея на кмета на София Йорданка Фандъкова

Преди Цветница започна засаждането на първите 50 фиданки в двора на детска градина №144 "Ханс Кристиан Андерсен" в столичния район „Искър“. С детската градина стартира засаждането по програмата „Моята зелена детска градина. Моето зелено училище“, която е създадена по идея на кмета на София Йорданка Фандъкова.

Дърветата са липа, платан, явор и ясен.

Кметът Йорданка Фандъкова заедно със зам.-кмета по екология Десислава Билева, кмета на район „Искър“ Ивайло Цеков, директора на детското заведение Наталия Димитрова и учители участваха в засаждането на младите фиданки.

Кметът на София посети детското заведение и разговаря с децата за природата и как трябва да я пазим. "Мотивирани сме да учим децата да се грижат за дърветата", посочи кметът. Всяка група ще участва в засаждането на поне две фиданки и ще продължи да се грижи за тях. "По този начин учим децата как да поливат и полагат грижи за дърветата и растенията в двора", каза г-жа Димитрова.

Повече дървета за по-чист въздух и мярка срещу климатичните промени. Затова засаждането на дървета е една от мерките в програмата на Столична община за чистота на въздуха, както и мярка срещу шумовото замърсяване. Залесяването в дворовете на училищата е ключова част от дейностите, които общината реализира за адаптация към климатичните промени.

За четвърта поредна година Столична община извършва засаждане на фиданки в училища и детски градини, като досега в дворове нa 536 училища и детски градини са засадени около 3500 дървета и около 13 000 храсти.

Общо 1700 фиданки ще бъдат засадени до края на май в София, като 900 ще бъдат по тротоарите, още 300 в паркове, градини и лесопарковете на града, а над 500 ще бъдат засадени в дворовете на 20 училища и детски градини.

В горски фонд ще бъдат засадени отделно около 51 декара общински земи с 530 360 дървета от вида дъб, акация, смърч, явор и др. Подготвя се и нов зелен пояс в район "Нови Искър" в землището на с. Негован.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


Започна първото косене в парковете и градините на София

 

Екипи на ОП „Паркове и градини“ започнаха да косят зелените площи в парковете и градините  на столицата. Това каза Милена Васева –директор на общинското предприятие.  От тази седмица тече косене в Южен парк, парка на НДК, Борисова градина ,Княжеска градина, парк „Възраждане“ и парк музей Врана.  Паралелно с косенето се  извършва  плевене и прекопаване на цветните лехи със сезонни цветя и рози, както и на дърветата и храстите. 

  


В три столични района поставят мобилен пункт за отпадъци

От 22-24 април ще се проведе тридневна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в три столични района „Оборище“, „Изгрев“ и „Младост“.

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

Район „Оборище“

22.04.2021 г. (четвъртък) – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“, срещу ул. „Васил Априлов“

Район „Изгрев“

23.04.2021 г. (петък) – ж.к. Дианабад, ул. „Васил Калчев“ и ул. „Владимир Трендафилов“, пред магазин Т Маркет

Район „Младост“

24.04.2021 г. (събота) - ж.к. Младост 1, бул. „Андрей Сахаров“, на паркинга пред магазин CHINA CITY (между бл. 44 и бл. 45)

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага в София от началото на 2012 г. и е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2021 г.

Информационна листовка


Столична община и Посолството на Израел отбелязаха Деня на Земята със засаждане на дървета в Дневен център “Света Марина“

Заместник-кметовете на София Албена Атанасова и Тодор Чобанов участваха в съвместната инициатива на Столична община и Посолството на Израел в София за отбелязване на Деня на Земята.

Събитето се състоя в Дневният център за хора с ментални увреждания „Света Марина“. В него взеха участие посланикът на Израел в София Н.Пр. Йорам Елрон, както и изтъкнати български учени, творци и журналисти, ангажирани с опазването на околната среда.  Заедно с екипа и възпитаниците на центъра те засадиха дървета, декоративни храсти и цветя, които Посолството на Израел подари на Центъра за празника на нашата планета.

В обръщението си към участниците в инициативата Посланик Елрон посочи, че над един милиард души отбелязват всяка година Деня на Земята, посветен на опазването на околната среда и устойчивото развитие, както и на повишаването на информираността за екологичните проблеми. Израел, като нация новатор, е разработил различни технологични решения на предизвикателствата, свързани с преодоляването на последствията от климатичните промени – използването на слънчева енергия, решения за продоволствена сигурност и управление на водите, повторно залесяване и борба с опустиняването, каза посланик Елрон. Той припомни известната поговорка „Който засажда дърво, засажда надежда“ и сподели, че няма по-добър начин да отбележим Деня на Земята от това да засадим надежда за зеленото бъдеще на нашата планета.

Заместник-кметът на Столична община доц. Тодор Чобанов подчерта важността на отбелязването на Деня на Земята като послание за необходимостта от съвместни усилия в опазването на околната среда. Той отбеляза постиженията на Израел в тази сфера и припомни, че Столична община също има редица екологични инициативи, една от които е създаването на зелен пояс чрез засаждане на хиляди дървета.

Заместник-кметът Албена Атанасова отбеляза, че в работата в социалните услуги на територията на Столична община винаги се набляга над практическите умения на потребителите, дава се пример как трябва да се опазва околната среда, потребителите се учат как да засаждат растения и сами те да полагат грижите за тяхното отглеждане.

Обръщения към участниците в събитието направиха и известният полярен изследовател проф. д.н. Христо Пимпирев и директорът на Националния природонаучен музей проф. д-р Павел Стоев. Художникът Иван Яхнаджиев също приветства инициативата и изрази готовност да се включи и в часовете по арт-терапия на Центъра. В събитието участваха и г-жа Слава Иванова, директор на НДФ „13 века България” и д-р Димитър Желев, съосновател на сайта geograf.bg.


Инициативата по засаждане на растения в Дневния център за хора с ментални увреждания „Света Марина“ ще стане част от Международно виртуално събитие, което ще бъде открито от външния министър на Израел Габи Ашкенази на 22 април в 18 ч.

Видеоматериал от инициативата и кратки обръщения от водещите фигури и институции в България, ангажирани с опазването на околната среда, ще бъдат излъчени по време на събитието. Както всяка година, посолството на Израел в София и израелските дипломатически мисии по света ще бъдат в челните редици на отбелязването на Деня на Земята, като участват в глобална кампания, подчертавайки многото иновативни и авангардни решения на глобалните проблеми, които Израел е предоставил на човечеството. Международната онлайн среща ще включва виртуална изложба, която ще покаже част от тези решения - тя ще бъде интерактивна и ще включва виртуални стаи за дискусии с разработчиците на иновациите. Международното виртуално събитие може да бъде проследено на фейсбук страницата на Министерството на външните работи на Израел.

 

 


Възстановиха разсадника в парк „Врана“ с 1200 фиданки

 

"Нови 1200 фиданки бяха засадени на територията на парк „Врана“, където Общинското предприятие „Паркове и градски градини“ възстанови разсадника с растения", съобщи директорът на предприятието Милена Васева.

В засаждането участва и фирма "ЕКОНТ", а дърветата са осигурени от ГОРАТА.БГ. Те възстановиха и дървеното мостче в парка.

Дърветата са от вида дребнолистна липа – 200 броя, червен дъб – 200 броя, бял и черен бор – 400 броя, бук – 100 броя, бреза – 100 броя и смърч – 200 броя.

Дръвчетата ще бъдат отглеждани от работниците на Общинско предприятие докато достигнат подходящ размер за засаждане в софийските градини и паркове.
 

 


Преподаватели от Юридическия факултет към УНСС засадиха дървета в Южен парк


Преподаватели от Юридическия факултет към УНСС засадиха  22 чинара и 11 брези в Южен парк. Повод за инициативата е 30 години от създаването на Юридическия факултет към УНСС, а събитието се осъществи под егидата на ректора проф. Димитър Димитров и декана д-р Захари Торманов. Новата програма за подобряване качеството на атмосферния въздух влиза за разглеждане в СОС

„Днес внасяме в Столичен общински съвет новата Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г. Програмата предвижда над 100 мерки, насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух, съгласно националното законодателство.“ Това съобщи Десислава Билева, зам. кмет „Зелена система, екология и земеползване“.

Работата за подобряване качеството на въздуха и чистотата в града е стратегически приоритет, поставен от кмета на София Йорданка Фандъкова. Затова основните мерки в програмата са насочени към подобряване на качеството на въздуха и намаляване на основните източници на замърсяването му, посочи Билева.

През последните години Столична община успява да постигне и запази положителната тенденция за намаляване на средногодишната концентрация на ФПЧ10. През 2020 г. за всичките 6 автоматични станции на територията на Столичната община е постигнато съответствие със средногодишната норма (40 µg/m3) за фини прахови частици.

Столична община закупи и въведе в експлоатация собствена мобилна станция за измерване на въздуха.

Тази година започна и реалното изпълнение на проектите за безплатна подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови екологични уреди за отопление. „Усилено работим и по проекта за подмяна на отоплителните уреди с нови и екологосъобразни отоплителни устройства. Към момента са подписани договори с одобрените 5506 кандидати, но успоредно с това от месец януари продължаваме да приемаме нови заявления и към момента имаме над 500.“ – каза също Билева.

„Увеличихме миенето в града и продължаваме работа по програмата за премахване на т.нар. „кални точки“ в кварталите, които са източник на прах във въздуха“, обясни зам.-кмета по екология. През 2020 г. бяха облагородени няколко такива точки в районите "Овча купел", "Надежда" и "Красна поляна".

Една от новите мерки заложена в програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух е въвеждане на зона с ниски емисии от транспорта, която предвижда недопускане в централните градски части на транзитното преминаване на автомобили с нисък екологичен клас в дни с по-големи превишения на нормите. До момента голяма част от инфраструктурата е изградена - монтирани са камери, както и софтуерната им обезпеченост. Необходимо условие за въвеждане на зоната е поставяне на стикер на автомобилите, в който се отбелязва и екологичния им клас. Новите стикери ще бъдат поставени при годишните технически прегледи от лятото на тази година.


Зам.-кметът Билева: Тази есен в „Нови Искър“ започваме залесяване на над 137 дка

 

Тази есен предвиждаме в район „Нови Искър“ да започнем залесяване на над 137 дка, на които ще засадим 80 000 широколистни дървета. Направили сме почвен анализ и съобразно данните избираме какви видове да засадим. Това съобщи заместнк-кметът на София по направление екология Десилава Билева. Днес тя заедно със заместник-кмета инж. Ангел Джоргов и кмета на „Нови Искър“ Даниела Райчева се включи в засаждането на 20 липи в парка в кв. “Славовци“ в град Нови Искър.

В парка са засадени и нови цветя и храсти. А къщичка, в която всеки може да вземе и остави книга, е още една възможност за четящите и обичащи разходката сред природата.

Продължава и инициативата „Моята зелена детска градина“ / „Моето зелено училище“.

Тази пролет Столична община засажда 1700 дървета в паркове, градини и покрай улици и булеварди. Предвижда се и озеленяване на зони около общински болници и поликлиники.
 

 

 

 

 

 


Продължава дейност „машинно миене“ на улици и булеварди в столицата

Дейността се извършва по график след извършена предварителна подготовка на уличните платна почистване от наноси и проверка на проводимостта на дъждоприемните шахти.

Днес на 15 април в дневна смяна след 10.00 ч. дейността се извършва в 9 района: „Красно село“ – във вътрешноквартални улици като ул. „Ал. Македонски“, ул. „Ами Буйе“, „Ив. Ев. Гешов“ и др.; „Сердика“ – ул. „Бр. Миладинови“, ул. „Клокотница“ и др.; „Надежда“ – ул. „Днепър“, „М. Леренски“, ул. „Леда“; „Подуяне“ – пл. "Родина"; „Младост“ – ж.к. Младост 1; „Връбница“ – ул. „Майска песен“ и др.; „Изгрев“ – ул. „Ф. Ж. Кюри“, ул. „М-р Ю. Гагарин“; „Красна поляна“ – ул. „А. Торанджа“, „Блага вест“; в „Панчарево“ дейността тече в селата – Бистирца, Кокаляне, Герман, Железница, Пасарел и Кривина.

Във връзка с интензивния автомобилен трафик през деня и с цел предотвратяване на образуване на задръствания, миналата нощ бяха измити булеварди и големи улици по които се движат колите на градският транспорт в  районите „Оборище“ и „Връбница“.

От 00.00 ч. до 04.00 ч. тази нощ започва „машинно миене“ на ул. „Самоковско шосе“ (част от републикански път II-82) от Софийски околовръстен път до обръщателно колело на автобуси с №№1 и 4, с. „Кокаляне“ и ул. „Рачо Петков Казанджията“.

На страницата на Столичен инспекторат в банер МИЕНЕ, може се получи подробна информация за това, къде и кога ще се мие с оглед на това, да не се възпрепятства работата на екипите на фирмите, извършващи работата. Контрол за качественото изпълнение се извършва от инспекторите на терен.


Стойки за велосипеди с иновативно заключване са поставени на три локации в София


Стойки за велосипеди с иновативно заключване са поставени пилотно на три локации в София. Системата се управлява посредством мобилна апликация, като интернет връзка позволява на потребителите да виждат в реално време къде могат да оставят колелото си. Съоръженията се монтират от "Стрийбл" ООД. 

Оставените на стойката велосипеди се заключват при двете капли и рамката, а соларен панел осигурява необходимата ел. енергия за работа на заключващия механизъм. 

Стойките са поставени в централната градска част на ул. „Позитано“ и бул. „Витоша“, ул. „Веслец“ и бул. „Дондуков“ и до Народния театър „Иван Вазов“. Използването им е безплатно за гражданите.

Повече за това как се ползват стойките може да се види тук: https://www.youtube.com/watch?v=dBb2wt_REG0
 


Кметът Йорданка Фандъкова провери състоянието на р. Искър

Кметът на София Йорданка Фандъкова направи проверка на състоянието и нивото на река Искър във връзка със снеготопенето и валежите.

На проверката, която се проведе днес при мостовите съоръжения на Южната дъга на "Околовръстен път", присъства и директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров. Общинската „Аварийна помощ и превенция“ заедно с екипите на "Напоителни системи" наблюдават нивата на река Искър. Извършва се планово контролирано изпускане на язовир "Панчарево", който се стопанисва от "Напоителни системи" и чиито води се вливат в река Искър.

Екипите на общината правят обходи на терен. Извършва се и контролирано изпускане на общинските язовири – "Мърчаево", "Мрамор" и "Суходол 2". Реките на територията на Столична община текат в коритата си и няма опасност от разливи.

Постоянно наблюдение се извършва и чрез системата за следене на речните нива, която стопанисва "Аварийната дирекция" на общината.

Системата включва 30 точки по поречието на реките и водоемите в Столична община и се състои от безжична сензорна мрежа от измервателни станции за измерване в реално време на нивото на водните количества. Системата извършва ранно предупреждение с цел превенция от разливи.

Системата разполага и с камери за видеонаблюдение, които дадат възможност за постоянно наблюдение на нивото на яз. „Суходол“ и коритото на р. Перловска в зоната между ул. „Шипка“ и ул. „Мизия“. Тя подава информация в реално време за нивото и скоростта на покачване на водното ниво, както и интензитета и количеството на падналите дъждове.

Станциите разполагат и с възможност за заснемане и изпращане на снимков материал.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 

 

 


Студенти от НХА ще изрисуват оградата на общинска сграда на ул. „Московска“ 31

По покана на кмета на София Йорданка Фандъкова студенти от Национална художествена академия ще предложат проект за възстановяване на паната на  оградата на сградата на ул. „Московска“ 31. 

Старата ограда бе силно увредена, в аварийно състояние, и с цел безопасността както на преминаващите,  така и на живущите в съседната кооперация, се наложи нейното демонтиране и преизграждане. Сградата в имота е със статут на паметник на културата, поради което проектът е съгласуван с Министерство на културата. Строителните дейности започнаха в края на март.  

Оградата бе позната на столичани с красивите пана техника "сграфито", разположени в нейните ниши. Те бяха изработени от студенти втори курс на Националната художествена академия през 2005 година.  Новата ограда ще запази автентичния вид на старата с 12 ниши. След завършване на строителните работи Столична община съвместно с НХА ще стартира реализация на стенописна украса в техника "сграфито" от студенти в специалност „Стенопис“.

 


Столична община създава втори археологически парк около разкрития Късноантичен мавзолей

Втори археологически парк на мястото на малко известния Късноантичен мавзолей в София ще бъде създаден до края на лятото.

По откритите предмети и направени археологически проучвания археолозите предполагат, че тук се намира крайградско имение на високопоставен сердикийски гражданин, в чиито предели попада и така нареченият Мавзолей на Лозенския хълм – днес част от столичния район "Лозенец" и съвсем близо до центъра на града. Вероятно мавзолеят е направен за членовете на знатната римска фамилия в подножието на хълма.

Днес археологическите проучвания и работата на терен провери кметът на София Йорданка Фандъкова, по чието настояване започна разкриването на културно-историческото наследство на мястото. Работата по проекта се ръководи от екипа на заместник-кмета доц. д-р Тодор Чобанов.

"Това, което знаем от дистанцията на днешното време, е, че Лозенският хълм е бил обитаван в Късната античност – втората половина на IV век" – каза Чобанов.

Теренът, на който се намира мавзолеят, беше спасен от инвестиционни намерения за застрояване след 2001 г., когато археологическите проучвания са възстановени от археолозите Константин Шалганов и Марио Иванов от Регионален исторически музей – София.

Най-ценният предмет, открит при проучванията, е ваза тип „диатрета“ от втората половина на ІV в. Тя е също луксозна, изработена е от два пласта стъкло с ажурна мрежеста украса и фигуралнорастителен фриз в кобалтовосин цвят. Композицията изобразява Дионисиева сцена, в центъра на която е бог Дионис.

Вазата може да се види експонирана в залите на Регионален исторически музей – София.

Разкрити са още над 160 монети и златен коланен накрайник, гривна, гребен и други предмети, свързани с живота на знатната фамилия.

Сходен, но по-малък мавзолей, е разкрит в италианския град Равена. Фокусът на софийския античен обект е разкритата сграда, която е една от най-големите за Римската империя с подобен характер.

В проекта е предвидено да се изпълнят консервационно-реставрационни дейности по археологическите останки от мавзолея и по саркофазите, частично покритие на мавзолея. Ще бъде оформено пространство тип "беседка" за запознаване на посетителите с историята на мястото и детска площадка. Паркова алейна мрежа и осветление, места за отдих и детски кът, както и ново озеленяване в околното пространство.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


Столичната община почиства коритата на реките

120 километра речни корита ще бъдат изчистени през тази година

 

От днес, 12 април, започва плановото почистването на речните корита на територията на Столична община. Почистващите фирми от днес почистват коритото на река Боянска в район „Красно село“.

Аварийно се почистват и река Суходолска при моста на ж.к „Толстой“ и река Аджибарица при ул. „Ангел Каралийчев“.  

С приоритет се извършва почистване на водостоците на "Софийски околовръстен път" – Южна дъга и участъци от реки, които могат да създадат предпоставки за критични или аварийни ситуации при топенето на снеговете и  по-обилните валежи през пролетта.

До края на месеца ще започне почистването на  участъци от река Суходолска в район „Илинден“, дере по ул. „Планинец“ в район „Витоша", река Боянска бара и река Бара изливо в район „Триадица“, река Слатинска в район „Подуяне“, река Аджибарица в район „Студентски“, река Новачица в район „Изгрев“, реките Габровница, Уршак, Балшенска.

През 2021 г. в Програмата за планово почистване на речни корита, преминаващи през урбанизираната територия на Столична община, са включени 233 броя речни участъци с обща дължина над 120 километра. За целта Столичната община е осигурила   2 654 898,58 лева от бюджета на общината и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.


Килим от лалета и теменужки ще разцъфти през пролетта пред НДК

Килим от розови кичести лалета и теменужки ще разцъфти през пролетта в градината на НДК, а кръгове от вечнозелени храсти, бели и розови лалета ще могат да се видят от  Моста на влюбените. 

Композициите от пролетни цветя в София през тази пролет са повече от 10 декара. Освен в парковете и градините на столицата цветни фигури ще има и в зелените ивици на „Ботевградско шосе“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

При  зацветяването по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до канала са използвани декоративни треви, едногодишни цветя и  вечнозелени храсти от различни видове, съчетани по височина и цвят. Използвани са различни сортове бяло и кичесто лале, съчетано с бели, розови и кичести парички.

Цветята по "Ботевградско шосе" са подредени в по-големи масиви, редуващи се в зелен и цветен нюанс. Използвани са също декоративни треви, многогодишни и едногодишни цветя и вечнозелени храсти. Цветните петна ще изпъкнат с различни съчетания от  лалета и теменужки.


Започват обработки на зелените площи срещу кърлежи


От 12 април със затопляне на времето започват първите обработки на зелените площи срещу кърлежи. 

Направена е организация и фирмите, ангажирани с дейността, ще извършват обработки на зелените площи, като третирането трябва да се изпълнява само при сухо време. 

В понеделник сутринта ще се работи на зелените площи в Южен парк – втора и трета част, градина „Славейкови дъбове“, градина „Папа Йоан Павел Втори“ и др. Ще се обработват и зелени площи покрай транспортни обекти като Южната дъга на "Околовръстен път", бул. „Сливница“, бул. „Опълченска“ и др. Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа при благоприятни климатични условия. 

Специализираният контрол се осъществява от експерти на Столичната РЗИ. Дейностите се контролират и от дирекция „Зелена система“ и районните администрации. 

Обработените терени трябва да се означат от фирмите изпълнители с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител. 

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община и в районните администрации. 

Гражданите могат да подават сигнали към районните администрации. При установяване на необходимост ще се маркират рискови места и ще се подават за допълнителни третирания. 


Студенти взеха участие в залесителна инициатива на Столична община

Студенти от Лесотехнически университет – София днес отбелязаха Седмицата на гората със засаждане на 25 фиданки от видовете ясен, явор и липа в Лесопарковата част на „Борисова градина“.

Инициативата е част от пролетното залесяване в София. Тази пролет Столична община ще засади  общо 1 700 дървета по тротоарите на улици и булеварди на София и в паркове, градини и лесопарковете на града. Продължава и кампанията за създаване на зелени пояси около дворове на училища и детски градини.

Развитието на София като "зелен град" е сред основните приоритети на Столична община.


Сребролистни липи засаждат в Лесопарковата част на "Борисова градина"

120 сребролистни липи ще бъдат засадени в Лесопарковата част на "Борисова градина". Започна засаждането на първите няколко дървета, които са от вида сребролистна липа.

Младите фиданки от липа се засаждат в участъка, граничещ с бул. „Цариградско шосе“. Залесителните дейности са съобразени с близостта до натоварения градски булевард, тъй като този вид дървесна растителност е подходящ за граничещи с натоварени транспортни обекти територии, поради своята способност да бъдат зелен филтър на атмосферата.

Засаждането се извършва съгласно изготвените технологични планове от Лесотехнически университет в София.

Пролетната залесителна кампания на териториите от Лесопарковата част ще продължи до края на април.

За миналата година в тази част на "Борисовата градина" са засадени над 500 броя явори и ясени, които са също устойчиви на градски условия дървесни видове. Тази пролет общо 1700 дървета ще засади Столична община – по тротоарите на улици и булеварди на София над 900 фиданки, 300 в паркове, градини и лесопарковете на града и 500 в дворове на училища и детски градини.

 

 

 

 


Столична община продължава поетапно подписване на индивидуалните договори

Столична община продължава поетапно подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

През следващите дни предстои поетапно подписване със:

-  Район „Красно село”

-  Район „Люлин”

-  Район „Банкя”

-  Район „Витоша”

-  Район „Панчарево”

-  Район „Лозенец”

-  Район „Младост”

За повече информация  –  https://www.sofia.bg/en/opos

Подписването се провежда в Дом на културата „Средец“ ул. „Кракра“ 2А, ет. 1, галерия „Сезони“, от 8:30 ч. до 18:30 ч.

За подписването на договора е необходимо да се представят следните документи:
• 
копие от документа за собственост на имота;
• копие от документ за платени данъци на имота;

Горецитираните документи се прилагат към договора, който се сключва със Столична община, като се подписва собственоръчно от кандидата.

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки: 

Умоляват се гражданите предварително да се снабдят/да си направят копие от необходимите документи, които следва да носят със себе и които се предоставят на място, при подписване на договора.

Актуална информация за проекта може да се получи на специализирания телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/opos


Отварят се временните площадки за събиране на гуми

От 3 април се отварят временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми.

Временните площадки са 30 на брой в различни райони на София, а адресите им могат да бъдат намерени на сайта на Столичния инспекторат в секцията „Кампании“. Оставените на специализираните площадки  гуми периодично се извозват от там. 

Площадките работят в сезона на смяна на гумите, а целта е автомобилните гуми да не се  оставят  в междублокови пространства  и зелени площи.

През миналата година на временните площадки бяха оставени над 15 хиляди гуми.

Напомняме на гражданите, че търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми), в които се извършва смяна на гуми  са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните от дейността им гуми. Задължени са и да осигурят възможност за безплатно приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите, както да поставят на видно място в търговските обекти табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми в търговския обект.


Продължава миенето на столичните булеварди и улици, мантинели и шумоизолиращи стени в София

Със затопляне на времето започнаха дейностите по почистването на столицата след зимата. Приоритетно се мият основните булеварди и улиците, по които се движи градският транспорт, а от днес екипи на почистващите фирми работят и в квартални улици в районите „Сердика“, „Подуяне“ и „Панчарево“.  През днешния ден със специализирана техника се  почистват  мантинелите и на бул. „Брюксел“, а през нощта ще се измият шумоизолиращите стени на моста.  

През изминалата нощ са измити пътните платна на бул. „Княгиня Мария-Луиза“, и пътни отсечки от  бул. „Сливница“,  бул. „Драган Цанков“, ул. „Цар Симеон“, бул. „Акад. Ив. Евстатиев Гешов“ и бул. „Ломско шосе“. Миенето на отсечки от тези булеварди ще продължи и през тази нощ.

През нощта на 1 срещу 2 април ще се мият и пътни отсечки на бул. „Македония“, бул. „Цар Борис  III“,  ул. "Стефан Стамболов“, бул. „Ген. Столетов“, северното платно на „Щросмайер“, бул. „Ботевградско шосе“ от ул. „Рилска обител“ до връзката с бул. „Владимир Вазов“,  бул. „България“, бул. „Симеоновско шосе“,  бул. „Александър Пушкин“,  ул. „Тодор Каблешков“, бул. „Черни връх“, както и "Околовръстен път" и подходите към него. Основно дейностите се извършват през нощта с цел да не се пречи на трафика. Дейностите се възлагат и контролират от Столичния инспекторат.

Пълният график може да се види на сайта на Столичния инспекторат.


Столична община продължава подмяната на стари отоплителни уреди на дърва и въглища

Столична община продължава подмяната на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи на газ и пелети. В момента се изпълнява пилотната фаза на проекта, в която са включени домакинства от районите „Надежда“, „Искър“, „Панчарево“ и „Нови Искър“.

Дейностите се реализират в изпълнение на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз. Напълно безвъзмездно по проекта се финансира доставката и монтажа на новия отоплителен уред, обучението за неговата експлоатация и поддръжка, както и гаранционно обслужване за петгодишен период.

С цел ограничаване и намаляване на замърсяването от битово отопление, което е един от основните замърсители на въздуха, по проекта ще бъдат подменени отоплителните уреди на общо 4 925 домакинства в Столична община.

 


През тази нощ ще мият пътните платна на бул. „Княгиня Мария-Луиза“

През тази нощ екипите, ангажирани с  почистването на столицата, ще мият пътните платна на бул. „Княгиня Мария-Луиза“,  бул. „Сливница“ и бул. „Драган Цанков“. Движението няма да се затваря, но ще бъде затруднено. Напомняме на водачите на моторни превозни средства да шофират със съобразена скорост.

През тази нощ се мият и пътните платна на ул. „Цар Симеон“, бул. „Акад. Евстатиев Гешов“ и бул. „Ломско шосе“.


Започва миене на шумоизолиращите стени по основните булеварди в София

Екипи, ангажирани с почистването на София, от днес мият шумоизолиращите панели на бул. „Брюксел“ и стената на  бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ при езерото Ариана. В началото на април ще започне миене на шумоизолиращите панели, разположени на бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“. Ще бъдат измити и звукоизолиращите панели, разположени на бул. „Пейо Яворов“ и на "Околовръстен път". Екипите ще работят през нощта, за да не се затруднява трафикът.

През днешния ден продължава метенето и миенето на столичните улици. Фирмите, ангажирани с поддържане на чистота в столицата, мият пътните платна на улиците "Индира Ганди", ул. „Йордан Антонов" и ул. "714" в район „Люлин“,  ул. „Филип Аврамов“ в „Младост“, подлеза на бул. „Тодор Каблешков“,  ул. „Найчо Цанов“, ул. „Индже войвода“ в район „Красна поляна“,  локалните платна на бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Антон“ и в район „Нови Искър“, улиците „Хаджи Димитър“ и  „Банска“.

С цел да не се пречи на движението през тази нощ, 31 март срещу 1 април, ще се мият пътните платна на ул. „Цар Симеон“ от бул. „Константин Величков“ до ул. „Хайдут Сидер“, бул. „Сливница“,  бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“, Транспортен тунел „Акад. Иван Евстатиев Гешов“, „Ген. Едуард И. Тотлебен“ и ул. „Найден Геров“ и  бул. „Ломско шосе“.

Продължава почистването на шахти, както и уборките на зелените площи около столичните улици и в кварталите на столицата.

 


Продължава извършването на обработки на срещу ларви на комари

През утрешния ден фирмите, ангажирани с извършване на обработки срещу ларви на комари и срещу гризачи, ще продължат работа в зелените ивици на бул. “Цариградско шосе“, бул. “Искърско шосе“, на "Околовръстен път" от бул. “Симеоновско шосе“ до бул. “Цариградско шосе“.

Обработките на терените се извършва при сухо врем и благоприятни метеорологични условия.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител.

График за изпълнение на обработките е публикуван на интернет страницата на Столична община и на районната администрация. Специализираният контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.


Фирмите, ангажирани с почистването на София, мият столични улици и булеварди

Във връзка със затопляне на времето екипи на фирмите, ангажирани с почистването на София, мият столични улици и булеварди. Започва миене и на мантинели и шумозаглушителни стени. Извършват се и уборки в зелените площи около основните улици и в кварталите на града.

През изминалата нощ екипите са работили на бул. „Джавахарлал Неру“, бул. „Тодор Александров“ в участъка  от бул. „Вардар“ до бул. „Константин Величков“,  бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, подлеза на бул. „Михай Еминеску“ и бул. „Шипченски проход", подлеза при Софийския университет и подлеза между ЦУМ, хотел "Шератон" и метростанция „Сердика“.

През днешния ден ще бъде измита отсечката на ул. „Резбарска“ от ул. „Васил Кънчев“ до бул. „Владимир Вазов“, както и улици в районите „Триадица“ и „Кремиковци“. С цел да не се пречи на пътния трафик през тази нощ, 30 срущу 31 март, екипите ще мият пътните платна на „Панорамен път“, бул. „Сливница“ – от ул. „Алдомировска“ до моста на р. Суходолска, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Янко Сакъзов“,  бул. „Драган Цанков“,  бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. „Г. М. Димитров“ и  ул. „Никола Габровски“.


Започват обработки на водоемите срещу ларви на комари

Със затопляне на времето започват първите обработки срещу ларви на комари, както и срещу гризачи. От 29 март, понеделник, ще се извършат обработки с дезинсекционни препарати на водоеми и езера срещу ларви на комари. Ще се извършва и дератизация – обработка срещу гризачи.

Съгласно предписание от Министерство на здравеопазването и Столична Регионална здравна инспекция и с цел качествено и ефективно провеждане на обработките са актуализирани всички общински площи към съответните райони, които предстои да бъдат обработени през 2021 година.

На 29 март ще се обработват водни обекти в Южен парк – трета част, след това в Северен парк и др.

От 5 април при благоприятни метеорологични условия, сухо време, се планира да започнат и обработки на зелените площи срещу кърлежи.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община и на районната администрация.

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа при благоприятни климатични условия.

Специализираният контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.
 

 


Столична община стартира още два проекта от своята Програма „Пясъчник за иновативни решения“

 

Фокусът е енергийна ефективност и качество на въздуха в обществени сгради.

Заместник-кметът по дигитализация и иновации Генчо Керезов подписа днес договорите по следващите два проекта от Програмата „Пясъчник за иновативни решения“ на Столична община.

Обхватът на единия проект е осигуряване на прототипи на сензорни устройства за следене на качеството на въздуха в затворени помещения. Системата предоставя информация на обитателите на помещенията, алармира при вдигане нивата на въглероден диоксид и ФПЧ, както и изпраща данни в реално време, които да се ползват с аналитични цели. Първите сензорни устройства ще бъдат тествани в детска градина поради редовността на посещенията и високата обществена значимост на темата с подобряване качеството на въздуха там. Устройствата ще възпитават навици за поддържане чистотата на въздуха у децата с аудио- и визуални напомняния.

Вторият проект  цели подобряване на енергийната ефективност в обществените сгради. Ще бъдат инсталирани соларни панели, а система, осигуряваща „умни“ комунални услуги, ще замерва разходването на електричество както от тях, така и от електропреносната мрежа. Сградната администрация ще има достъп до данните в реално време и ще може да предприема мерки за оптимизиране цялостните разходи за електроенергия. Така в рамките на едногодишен цикъл ще се генерират достатъчно данни, на база на които да се изработват политики както за инсталация на възобновяеми източници на енергия, така и за потребителско поведение на сградните администрации, намаляващи разходите. Мониторинг в реално време ще се извършва и на  потреблението на вода. Реализацията също ще бъде в детско учебно заведение, поради възможността за бързо репликиране в други такива при добри резултати.

Пилотните проекти са част от усилията на Столична община към установяване на политики на база големи и отворени данни, анализ на ключови показатели за ефикасно планиране на ресурси и по-добри управленски практики. До края на годината предстои стартирането на редица други пилоти, които да тестват иновации за подобряване на града и да генерират все повече данни.

Програмата „Пясъчник за иновативни решения“ на Столична община е залегнала в Плана за действие по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС). Реализира се в партньорство със стартъп екосистемата в София и нейното представителство в лицето на Българската стартъп асоциация (BESCO).  Целта ѝ е да се тестват иновативни технологични решения и генерират емпирични данни,  които да послужат за бъдещи решения и политики, подобряващи качеството на живот в София. Проектите са пилотни и след анализ на резултатите от тях ще се търси финансиране за развитие на тези с най-голям социален ефект. Дори само на ниво пилотен проект, програмата дава възможност на стартиращите компании в София да валидират технологията си в европейска столица и така да привличат други големи градове за клиенти, както и финансиране от инвеститори.


ОИЦ – София представи процедура за инвестиции в биосигурност в животновъдни стопанства

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) проведе онлайн информационна среща за представяне на  процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003, подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 г. 

Подпомагането по процедурата е насочено към действия за намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, чрез което ще се спомогне защитата на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ще се ограничи възможността за разширяване на африканска чума по свинете (АЧС) и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни. Проектите по процедурата трябва да се изпълняват на територията на Република България. За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е в размер на 23 469 600 лв.

Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Крайният срок за кандидатстване е 05.05.2021 г. до 17:30 часа.

ОИЦ – София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Столична община започва поетапно подписване на договорите с кандидатите за смяна на отоплителните устройства

 

Столична община уведомява всички граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство,  че от 24.03.2021г. (сряда) започва поетапно подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

 

За периода от 24.03.2021 г. – до 02.04.2021 г., ще бъдат подписвани договорите с кандидатите от следните райони:

 • район „Възраждане“;
 • район „Изгрев“;
 • район „Искър“;
 • район „Оборище“;
 • район „Средец“;
 • район „Илинден“;
 • район „Студентски“;
 • район „Триадица“.

 

Подписването ще бъде в Дом на културата „Средец“, ул. „Кракра“ 2А, ет. 1, галерия „Сезони“, от 8:30 ч. до 18:30 ч.

 

За подписването на договора е необходимо да се представят следните документи:

 1. копие от документа за собственост на имота;
 2. копие от документ за платени данъци на имота;

Горецитираните документи се прилагат към договора, които се сключва със Столична община, като се подписва собственоръчно от кандидата.

 

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки:  

Умоляват се гражданите, предварително да се снабдят/да си направят копие от необходимите документи, които следва да носят със себе и които се предоставят на място, при подписване на договора.

 

Актуална информация за проекта може да се получи на специализирания телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/opos

 

 


Столична община спечели проект за реновиране на 3 столични училища по ОП „Региони в растеж“

 

Проект на Столична община за основен ремонт и реконструкция на три училища в София е одобрен за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж". Общата стойност на проекта е 7,1 млн. лв., от които безвъзмездното финансиране по ОПРР ще е  6,3 млн. лв.

Училищата, в които ще се  извършат строително-монтажни дейности за енергийна ефективност, са: 48. ОУ „Йосиф Ковачев” в район „Сердика“, 28. СУ „Алеко Константинов“ в  „Красна поляна“ и  I. СУ „Пенчо Славейков“ в „Оборище“.

В 48. ОУ се предвижда  подмяна на електрическата  инсталация, ремонт на покрива, ремонт на ВиК мрежа, изграждане на асансьор и на нова ограда на училището.

В 28. СУ се предвижда преструктуриране на част от помещенията, подмяна на вътрешна дограма, полагане на топлоизолация по фасадите и покрива на сградата, подмяна на подови настилки, изграждане на достъпна среда, подмяна на електрическа инсталация, изграждане на нова мълниезащитна инсталация и нова ограда на училището.

Основен ремонт на покрива ще се прави и на I. СУ. Освен това там се предвижда подмяна на вътрешноотоплителна инсталация, ремонт на ВиК мрежата, изграждане на асансьор, обновяване и облагородяване на двора на училището.

По проекта е предвидена и доставка и ново обзавеждане за училищата: чинове, бюра, столове, метални шкафове за раници и ученически пособия, етажерки, магнитни дъски, заседателни маси. Ще бъде подменено и кухненското оборудване, както и оборудването във  физкултурните зали.


Йорданка Фандъкова участва в онлайн среща на кметовете на столични градове и Европейската комисия

Кметът на София Йорданка Фандъкова взе участие в срещата „Пряк диалог между кметовете на столични градове и Европейската комисия“, която се проведе днес онлайн с участието на кметове и зам.-кметове от Виена, Париж, Хелзинки, Будапеща, Рига, Любляна, Талин и др.

Участниците приветства европейския комисар по сближаването и реформите Елиза Ферейра.

В своето изказване пред колегите си от Европа кметът на София Йорданка Фандъкова изтъкна, че: „Сега повече от всякога дебатът за преодоляване на социалните и икономически различия трябва да бъде с фокус върху решения, които да бъдат близки до хората и да отразяват техните реални нужди. Ковид кризата ни показа нещо, което бяхме забравили – че трябва да сме заедно, за да се справим. Изолацията ни показа, че сме зависими един от друг.“

"За да постигнем целите, които сме си поставили и да се справим с предизвикателствата, които стоят пред нас като качество на въздуха, околна среда, енергийна ефективност, мобилност, социалното включване, иновации и образование, София се възползва максимално от европейската солидарност, – посочи също кметът. Тя коментира, че – 2020 г. беше година на изпитания, което, разбира се, се отрази на бюджета ни. Намалената икономическа активност и несигурността доведоха до 7 млн. евро по-малко приходи в общинския бюджет спрямо 2019, а икономическата обстановка ни накара да направим 2 пъти актуализация на бюджета."

"В новия бюджет на София – по думите на Фандъкова – има 3 стратегически за София цели:

1. Първата цел е изграждане на стратегическата инфраструктура на София.

2. Втората стратегическа цел е осигуряване на места в детските градини на всички деца от 3- до 6-годишна възраст.

3. Третият стратегически приоритет – подобряване на качеството на въздуха и чистотата в града.

• Една от моите лични каузи е проектът за метрото на София. Той има изключително сериозен ефект върху средата на живот и грижата за околната среда. Столичното метро е  проект, който променя живота на много хора, променя и облика на цели квартали, отваря работни места. Това е най-мащабният проект, който многократно Европейската комисия дава за пример за добре инвестирани европейски средства. С метрото инвестираме и в екологичен обществен транспорт.

• Качеството на въздуха е основен приоритет за мен и екипа ми. За съжаление резултати в тази сфера не се постигат бързо, изискват огромни инвестиции, а подобряването на инфраструктурата е верният път. В момента съвместно с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка подготвяме инсталацията за оползотворяването на РДФ горивото, като тя ще намали наполовина вредните емисии от „Топлофикация София“. Изграждаме инсталация за получаване на енергия от RDF гориво, произведено в инсталацията за преработване на отпадъци. Това ще ни доближи до целта ни за нулеви отпадъци. Проектът е подкрепен от ЕК – каза кметът.

В рамките на срещата бе приета резолюция на кметовете на столици на ЕС. В нея се посочва, че: „Без значение колко големи са градовете, те все още са най-близкото ниво на управление до гражданите и като такива са жизненоважни при комуникацията с ЕС. Затова ние, кметовете на столиците на ЕС, продължаваме директен диалог с Европейската комисия. Целите на Европа 2024 или Програмата на Обединената нация за 2030 г. и целите за устойчиво развитие не могат да бъдат постигнати без нашето активно участие. Столиците са образователни и научни центрове и създават мотивираща сцена за иновации и интелигентен растеж.“ „В светлината на текущите дискусии относно плана за възстановяване на Европа в отговор на COVID-19: Инструмент за възстановяване и устойчивост и Инструмент за техническа поддръжка, Приветстваме предложението на Европейската комисия за механизъм за възстановяване и устойчивост.“ Това се казва в декларацията.


Започва провеждането на периодични измервания с мобилната автоматична измервателна станция

Започва провеждането на периодични измервания с мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) за контрол качеството на атмосферния въздух на Столична община.

Мобилната станция е позиционирана в двора на 57. СУ „Св. Наум Охридски“, район „Красна поляна“.

Измерването се извършва по график, като това е първата от общо 4 локации, на които ще се проведе измерване на основните показатели за качеството на атмосферния въздух до края на годината.

Станцията ще измерва в рамките на 14 денонощия, в периода от 16 март до 29 март 2021 г., като измерванията на същото място ще се провеждат периодично, през различните сезони, до края на годината.

 

 


С 24-метрова кула следят за горене на отпадъци на открито

Системата е част от мерките за опазване чистотата на въздуха

Издигната е наблюдателна кула, с която ще се следи нерегламентирано горене на отпадъци на открито. Това съобщи директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров.

Кулата е изградена на територията на кв. “Факултета“ в район „Красна поляна“, откъдето има най-много сигнали за горене на открито.

Височината на съоръжението е 24 м и е изградено в най-високата точка на район ”Красна поляна”. Върху кулата ще се монтират специализирани камери за локализиране на точките, откъдето може да има запалване.

„Става дума за интегрирана система от камери, която следи за цялото горене, което се извършва на открито пространство. Софтуерът засича точното място на източника и алармира” – обясни директорът на  дирекция „Аварийна помощ и превенция”.

Контролът и недопускането на нерегламентирано горене на открито е важна мярка в борбата за чистота на атмосферния въздух.

Това е четвъртата на територията на Столична община противопожарна кула, която се следи от аварийните екипи на Столична община.


Мобилен пункт за опасни отпадъци от домакинства ще бъде разположен в район „Красно село“

Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинства, разположен в район „Красно село“, ще бъде на 12 март 2021 (петък), от 8³° до 14³° часа.
Пунктът ще бъде разположен в ж.к. "Хиподрума" на бул. „Цар Борис III“ № 41, на паркинга пред Общински културен институт „Красно село“.
Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати и химикали;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

През този месец гражданите на София ще имат още една възможност да предадат своите опасни отпадъци в мобилен пункт на 27 март, за който ще ви информираме подробно.
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.
Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД и се прилага успешно на територията на Общината от 2012 г.
Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  

Изтеглете:

График на Мобилния събирателен пункт за 2021 г.

Информационна листовка


51 декара нова гора ще бъде засадена през тази година в Столичната община

"През тази година общинското предприятие „Управление на земи и гори“ ще засади 51 декара нова гора в землището на Столична община." Това каза директорът на общинското предприятие Тошко Тодоров.  Дървета са от видовете бяла акация, смърч, топола, цер, бук, зимен дъб и черен бор и ще бъдат засадени в землището на с. Подгумер в район „Нови Искър“ и на с. Железница в район „Панчарево“, както и на територията на районите „Кремиковци“ и „Овча купел“.

С  51 хиляди дървета  ще бъде допълнен и съществуващият горски фонд на София.

Новите гори се засаждат съгласно 10-годишният проект за управление на общинските горски територии. Целта е намаляване на парниковия ефект и подобряване качеството на въздуха.


„Зелени системи“ със спешни мерки за спасяване на увредени осем дървета

Екип на „Зелени системи“ на Столична община предприе спешни мерки за спасяване на увредените стволове на осем дървета в район „Оборище“, след сигнал на граждани.

Екипите на общината реагираха веднага и дупките по стволовете на дърветата бяха почистени и обработени със специална емулсия.

„Необяснимо е за нас защо са увредили по този начин стволовете на 8 дървета. Запълнили сме дупките с дървесен восък с полимерна емулсия. Това е антисептична обработка, която цели да съхрани дървото, да го предпази от гниене и образуване на гъби, които биха го унищожили“. Това съобщи Димитър Данчев, директор на „Зелени системи“.

Взети са проби, съставен е протокол със снимков материал и е подаден сигнал до Столичната дирекция на вътрешните работи с цел установяване на извършителите.

Глобите за нарушението е от 1 000 до 5 000 лв. за физическо лице и до 50 000 лв. за юридическо лице.


Възстановени са два от заслоните на Витоша

Извършен е ремонт на два от заслоните в планината Витоша. Това са заслоните
на Златни мостове. Започна и изграждането на заслон "Комините". Това
съобщиха от Фондация "София – европейска столица на спорта". Изцяло е
обновена и сцена пред хижа "Алеко".
Започна и ремонтът на 6 чешми и две тоалетни, които са част от споразумението
"Един ден на Витоша" между Природен парк "Витоша" и Фондация "София –
европейска столица на спорта" до 2023 г. Ще бъдат възстановени още 5 чешми.
С финансовата подкрепа на Фондацията бе финансиран спортно-туристически
сборник за Витоша, издаден от Дойчин Боянов, както и документалния филм за
обучение "Живот без следа – Бъдещето на природата е в наши ръце" от проекта
"Паспорт за приключения".

Сцената на Алеко сега


 


Продължава миенето на столичните булеварди

Екипите, ангажирани с почистването на столицата, продължават отстраняването на наноси от пътните платна и миенето на столичните улици и булеварди. През днешния ден служителите на почистващите фирми ще мият бул. „Монтевидео“ в район "Овча купел",  бул. „Владимир Вазов“ в "Подуяне",  бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Проф. Марко Семов“ в  „Студентски“, ул. "Найчо Цанов“ – южно платно, и ул. „Безименна“ в „Красна поляна“,  ул. „Бели Дунав“, бул. "Ломско шосе“, ул. „Костадин Хранов“ и  ул. „Тричко Велев“ във „Връбница“ и „Надежда“ и  ул. „Пирински проход“ и ул. „Христо Матов“ в район „Красно село“. През нощта ще бъде измит и  подлезът на  бул. „Пенчо Славейков“ и бул. „Витоша".


 


Подменят три напълно сухи дървета в парк „Борисова градина“

На 4 март 2021 г. ще бъде извършено премахване на три напълно сухи дървета в парк „Борисова градина“ зад Националния стадион „Васил Левски“.
Дърветата са от вида обикновен смърч и се предвижда на мястото на сухите дървета да бъдат засадени нови фиданки от същия вид през предстоящия пролетен сезон.


Екипи на Столичния инспекторат извършиха над 70 проверки за източници на замърсяване на въздуха

Проверки за източници на замърсяване на въздуха извършваха днес екипите на Столичен инспекторат във връзка с повишаване на нивата на ФПЧ10. Днес са направени проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници на замърсяване с фини прахови частици.

Направени са проверки на 46 автосервиза и пункта за смяна на гуми, две дърводелски работилници, екипите са реагирали и на 11 сигнала на граждани. Извършени са проверки за горене на отпадъци на открито в районите "Слатина", "Красна поляна", "Люлин", "Студентски" и са съставени два акта в район "Красна поляна". Инспекторите са съставили констативни протоколи и са дали предписания за недопускане на изгаряне на отпадъци.

Проверени са и 23 строителни обекта, които са на територията на районите "Витоша", "Студентски", "Панчарево" и "Слатина" и са съставени 8 акта за административни нарушения.

Съвместно с отдел Пътна полиция на СДВР са направени проверки за чистотата на тежкотоварни камиони. Съставен е един акт за установено замърсаване на пътното платно.

Продължава и миенето на улици и булеварди на територията на Столична община. През утрешния ден екипите ще мият на ул. „Кирилица“, ул. „Коньовица“, ул. „Методи Патчев“, ул. „Скопие“, бул. „Кап. Димитър Списаревски“, ул. „Възрожденска“, бул. „Опълченска“, ул. „Княгиня Климентина“, ул. „Дебър“, ул. „Дечко Йорданов“, ул. „Хубча“, както и бул. „Сливница“ от бул. „Панчо Владигеров“ до "Околовръстен път" и други.


Електрически машини за почистване на тротоари работят пилотно в София

Първите електрически машини за почистване на тротоари в София вече работят в столицата.

„Това е една от трите почистващи машини, които Столична община закупи пилотно  тази година. Те са закупени като част от мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух, машините ще се използват от районните администрации с цел да подпомогнат дейностите за ограничаване на запрашаването и поддържката на чистотата в обществените пространства." Това каза зам.-кметът Десислава Билева и допълни, че  ОП „Паркове и градини“ също са закупили за поддръжката на алеите електрическа машина. 

Почистващите машини са изцяло електрически, с ниски нива на шум и малки габарити, което ги прави подходящи за почистване на външни обществени зони, включително и на тесни и труднодостъпни места. Всяка от тях е оборудвана с контейнер за отпадъци с обем 240 л, филтър за прахови частици и може да работи 8 часа с едно зареждане. Трите машини  са предоставени за ползване на районите „Надежда“, „Възраждане“ и „Средец“. Районната администрация на „Красно село“ също е закупила подобна машина. Почистването на праха и миенето на улиците са част от мерките,  които Столичната община изпълнява с цел подобряване състоянието на въздуха.

Десислава Билева припомни, че като мярка за подобряване качеството на въздуха Столичната община изпълнява и проект за подмяна на отоплителните тела на твърдо битово гориво с по-екологично. До момента в район „Надежда“ са подадени 114 заявления,  а приемът на документи продължава. През тази година ще продължи и облагородяването на градски пространства, определени като „кални точки“, с цел намаляване на запрашаването.

 

 


Над 15 екипа извършват миене на столичните улици

Продължава миенето на столични улици и булеварди. Над 15 екипа на почистващите фирми ще работят на територията на различни райони и през утрешния ден, 23 февруари. Поетапно със затопляне на времето започна миене с автоцистерна в маркуч и дейностите продължават.

Във вторник ще се мият основни улици в районите „Възраждане“, „Красно село“, „Сердика“, „Искър“, „Кремиковци“, „Люлин“, „Овча купел“.

Днес екипите работиха на бул. “Патриарх Евтимий“, „бул. “Президент Линкълн“, ул. “Каменоделска“, ул. “Скопие“ и др.

Дейностите се контролират от Столичен инспекторат и се извършват, след като е направено почистване на пътните регули и проверка на дъждоприемните шахти.

Предстои да се мият бул. „Христо Ботев“, ул. „Княгиня Климентина“, ул. „Дебър“, бул. “Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Ботевградско шосе“.

Дейностите ще продължат през цялата седмица поради положителните температури.

 

 


Столичният инспекторат премахва надписи от оградата на Първа Английска гимназия

Столичният инспекторат премахва надписи с агресивно съдържание на футболна тематика от оградата на Първа Английска гимназия

Близо 50 кв. м надписи  и драсканици  бяха отстранени от външната страна на  оградата на Първа Английска гимназия към ул. „Кракра“.  За почистване на основата на  оградата – тип мозайка, беше използвана специализирана  система за премахване на графити GHIBLI SKID SILENT. Работата по премахване  на останалите графити по оградата на гимназията, от страната на бул. „Кн. Ал. Дондуков“, ще продължи  и през следващите дни.

От началото на годината след създадена организация от Столичен инспекторат, последователно бяха почистени фасадата на Дом-паметника на военноинвалидите на ул. „Солунска“, подходите на пешеходния подлез на бул. „Т. Каблешков“ и бул. „България“, спирконавеси  на масовия градски транспорт на пл. „Ручей“ и на бул. „ Цар Освободител“ при "Княжеска градина", оградата на Посолството на Словашката република и други.

 


Във връзка с положителните температури започва миене на улици и булеварди

От утре, 22 февруари, във връзка с благоприятните метеорологични условия ще започне миене с автоцистерна с маркуч. Миенето ще се извършва по основни улици и булеварди в девет столични района и ще продължи в следващите дни през седмицата при подходящо време. Работата на почистващите фирми се контролира от екипи на Столичен инспекторат.

Утре през деня ще се мият улици и булеварди в районите "Сердика", "Илинден", "Овча купел", "Средец", "Триадица", "Люлин", "Искър", "Кремиковци" и "Студентски". Дейностите се извършват по бул. “Президент Линкълн“, бул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Каменоделска“, ул. “Скопие“ и др.

Дейностите по миене се извършват след като е направено почистване на пътните регули от наноси и прах, както и проверка на дъждоприемните шахти.

Миенето ще започне от 11 часа при положителни температури и с цел минимално затруднение на движението. 

Извършва се и машинно почистване на пътни участъци и велоалеи, както и ръчно метене на тротоари.


Премахнати са неправомерно оставени гуми до стадион "Горубляне"

Всички гуми, които неправомерно бяха оставени на едно от закритите места до входа на стадион "Горубляне" са събрани, а мястото почистено.

Над 400 негодни гуми бяха събрани. Екипите на Столичен инспекторат констатираха, че не само гуми от леки автомобили, а и от тежкотоварна техника бяха оставени на мястото. Инспекторите организираха в рамките на 5 дни събирането и транспортирането на гумите, за да не се злоупотребява с тях.

Поставени са предупредителни табели, че е забранено оставянето на гуми.


Във връзка с повишаването на температурите и снеготопенето се извършва наблюдение на речните корита

 

Във връзка с повишаването на температурите и снеготопенето се извършва наблюдение критичните места на речните корита, нивата на реките и язовирите на територията на Столична община.

Реките текат в коритата си и няма опасност от образуване на разливи. Осигурена е проводимостта на речните корита.

Екипи на общината следят ниват на реките и язовирите. Всички общински язовири „Мърчаево“, „Мрамор“, „Суходол“ 2 се изпускат контролирано.

Поддържат се дъждоприемните шахти и се проверява тяхната проводимост. Извършва се почистване на пътните регули от наноси и прах. Дейностите на място се контролират от екипите на Столичен инспекторат.

Извършва се превантивно почистване на различни речни участъци от реките Какач, Искър, Дървенишка, Банска, река Боянска и други.

Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ извършват обходи на терен с цел превенция за състоянието на реките.

 

 

 


Аварийните екипи на Столична община премахнаха висулки от надлези в града

Екипите на Аварийната дирекция на Столична община са реагирали на пет сигнала за ледени висулки. Екипите премахнаха висулки, образували се на надлези на бул. “България“, на Южната дъга на "Околовръстен път", както и тунели и др. Извършват се обходи на място.

Напомняме на собствениците на сгради да проверят своите имоти за ледени висулки.

В София през нощта са извършени са обработки със смеси срещу заледяване на стръмни участъци, мостове, както и общински пътища. Обработени са улици, по които се движи градският транспорт в планинските райони, "Витоша", "Панчарево". Общинските пътища за Бистрица, Железница, Плана са обработени също срещу заледяване.

В Природен парк „Витоша“ са опесъчени пътищата „Драгалевци" – "Алеко“ и „Бояна" – Златните мостове.

Към момента градският транспорт изпълнява маршрутите си по всички линии.

В Кризисния център на общината са настанени 96 души, останали без дом. В центъра хората получават храна, подслон, а при необходимост медицинска грижа.


Столична община финализира изпълнението по проект: „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ с официална церемония „Откриване на обект“

 

На 10-ти февруари 2021 г., от 11:00 часа се проведе официална церемония „Откриване на строителен обект“.

Столична община финализира дейностите си за проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ – АДБФП BG16RFOP001-1.001-0003-С03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

Церемонията се състоя на 10.02.2021 г. от 11:00 ч., в Западен парк, подобект „Розариум“.Завърши ремонтът на Западен парк


Успешно приключиха строително-ремонтните дейности по модернизация на значими части от Западен парк. Те бяха изпълнени в рамките на проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“. Посетителите на парка вече могат да се насладят на:

 • Реконструирана и възстановена паркова площ;
 • Изградени и рехабилитирани паркови алеи;
 • Повишена сигурност за гражданите, осигурена чрез енергоефективно осветление и видеонаблюдение;
 • Осигурена достъпна паркова среда за хора с увреждания;
 • Монтирани елементи на парковото обзавеждане и интерактивни инсталации – пейки, перголи, кошчета за отпадъци, информационни табели, тенис маси, игра на сенки, криви огледала, раирано огледало, огледало тип „преодолей гравитацията”, оптична илюзия и др.

На територията на парка са обособени няколко зони със специфична визия – Алпинеум с езеро, сух фонтан, модернизиран главeн вход откъм бул. Сливница, розариум, цветна изложба, зелено училище, детска площадка, пикник кът, площадка за разходка на кучета и обучение на кучета.

Изградена е достъпна и безопасна среда, която дава възможност на хора в неравностойно положение да се наслаждават на възможностите, които парка предоставя.

С изпълнените дейности проектът води до повишаване и подобряване на зелената система в парка. Прочистени са старата издънкова растителност и с ниска фитосанитарна оценка. Засадена е нова декоративна растителност, като са оформени и декорирани и подходите към парка.


 


Проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014  –  2020 – АДБФП BG16RFOP001-1.001-0003-С03


Служители на Столичен инспекторат премахват надписи на езика на омразата

Служители на Столичен инспекторат премахнаха нерегламентирани графити, изразяващи крайни политически послания, хулигански надписи на футболна тематика и драсканици  по оградата на Посолството на Словашката република.

В рамките на два поредни дни бяха отстранени над 50 кв. метра графити, като за целта бе използвана специална екологосъобразна система за почистване на графити – Ghibli skib silent.
След приключване на машинното почистване за естетизирането на мястото се пристъпи и към цялостно пребоядисване с подходящо подбрани цветове.

През следващата седмица ще бъде изчистена от графити оградата на Първа Английска гимназия, както и фасади на улица.
Това са поредните предприети действия от Столичен инспекторат в изпълнение на обявената Програма на Столична община за противодействие срещу нерегламентираното графити рисуване, от началото на 2019 г. до сега почистените площи от нерегламентирани графити, знаци, тагове, надписи и други драсканици достигнаха 5000 кв. метра.

 


Над 180 снегопочистващи машини са обработили пътните настилки в София срещу заледяване

 

Тази нощ над 180 снегопочистващи машини са извършили обработки със смеси срещу заледяване в София във връзка с валежите от сняг и ниските температури. Обработени са трасетата на градския транспорт, стръмни участъци, мостове и частично основни улици в районите, както и общинска пътна мрежа на територията на Столична община. Направена е обработка и на Южната дъга на "Околовръстен път".

Извършено е разпръскване на смеси срещу заледяване по вътрешноквартални улици в райони като "Витоша", "Лозенец", "Искър", "Студентски", "Младост", "Овча купел", "Слатина".

В планината Витоша е направено опесъчаване на пътищата „Драгалевци" – "Алеко“ и „Бояна" – Златните мостове.

В момента градският транспорт се движи навсякъде по обичайните си маршрути.

Почистват се и прилежащите пространства към спирките на обществения транспорт и подходите към пешеходните подлези.

Напомняме на етажните собствености, управителите на търговски, бизнес имоти да почистят прилежащите тротоари към съответните си сгради.

Напомняме на шофьорите да използват автомобилите си оборудвани за движение при зимни условия, както и да карат внимателно със съобразена скорост.

Днес прогнозата за времето е жълт код за силен вятър, което създава условия за образуване на навявания в планинските райони.


Столичната община въвежда мобилна станция за измерване качеството на въздуха

"От днес започнаха 72-часавите тестове за новата мобилна станция за качеството на въздуха. Мобилната станция е на Столична община и ще измерва компонентите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух." Това каза зам.-кметът по екология Десислава Билева.

Данните ще се отчитат в реално време, а станцията ще работи 24 часа.

Първите 7-часови проби ще се извършат в кв. “Павлово“ в базата на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, а от другата седмица станцията ще бъде позиционирана в район „Панчарево“. След това тя ще бъде предадена на Столичната община за измерване в различни райони, като първи ще е „Красна поляна“, съобщи също Билева.

"Данните ще могат да се проследят от гражданите на сайта https://air.sofia.bg/. По този начин допълваме инструментариума, който имаме за измерване показателите за качеството на атмосферния въздух и с тази мобилна станция" – каза също Десислава Билева, зам.-кмет по екология.

Провеждането на 72-часовите функционални тестове се извършва с цел установяване на безпроблемната работа на станцията. След което ще бъде извършено окончателното въвеждане в експлоатация на автоматичната измервателна станция.

През 2020 г. за всичките 6 автоматични станции на територията на Столичната община е постигнато съответствие със средногодишната норма (40µg/m3) за показател ФПЧ10. Очакваме окончателните данни да бъдат публикувани в Годишния бюлетин на ИАОС.

"Това е втора поредна година, (както през 2019 г., а така също и през 2020 г.), през която успяваме да запазим и да продължим положителната тенденция за намаляване на средногодишната концентрация на ФПЧ10" – посочи още Билева.

Данните дори показват, че годишните стойностите за 2020 г., са по-ниски, отколкото през 2019 г., това показват измерванията на Изпълнителната агенция по околна среда, предоставени на Столичната община.

Зам.-кметът по екология съобщи, че е подготвена и новата Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 (ПКАВ) и документът ще бъде внесен в Столичен общински съвет.

Документът е изготвен в изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.002-0020 „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026” и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Една от новите мерки в Програмата е мобилната станция за измерване на въздуха. В нея се предвижда и въвеждането на нискоемисионни зони.

По инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова в момента Народното събрание разглежда предложенията за промени в Закона за атмосферния въздух, в които се предвижда механизъм, по който общините ще въвеждат реда и контрола по въвеждането на нискоемисионни зони.

Много важно за качеството на въздуха са и непрекъснатите проверки, които организира Столичен инспекторат. Директорът на инспектората инж. Веска Георгиева съобщи, че са идентифицирани източниците на замърсяване.

Екипите на Столичен инспекторат е извършил от началото на годината 292 броя проверки на строителни обекти, както и за начина на отопление и вида на използваното гориво във фургоните за работници. За установени нарушения са съставени 73 акта. Установени са и нарушения при проверки на тежкотоварни автомобили – липса на чергило при транспортиране на строителни отпадъци и земни маси, и са съставени 3 акта.

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


169 кучета от приютите на ОП "Екоравновесие" са намерили дом през януари

Това показва справка на общинското предприятие. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 17 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 34 кучета.

Напомняме на гражданите, че могат да се възползват от кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета. Инициативата цели да ограничи популацията и изхвърлянето на нежеланото потомство. През януари по кампанията са кастрирани 26 кучета.

 


Заключителна пресконференция по проект: „Възстановяване на Западен парк – представителна част“


Столична община представи всички дейности по успешното приключване на заключителна пресконференция.

На 9-ти февруари се проведе онлайн заключителна пресконференция по проект на Столична община „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ АДБФП BG16RFOP001-1.001-0003-С03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на пресконференцията бяха представени всички извършени дейности и стъпки за успешната реализация на проекта, както и приноса на ЕС.Приключи премахването на 196 гаражни клетки

 

Приключи премахването на 196 гаражни клетки на територията на 9 столични района. Най-много от старите метални клетки са премахнати в район „Красна поляна“ – 71, в „Младост“ – 31 и „Овча купел“ – 28.

Останалите са в „Надежда“, „Красно село“, „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“.

Премахването започна през януари след като направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община стартира процедура. Дейностите се контролират от районните администрации.

Над 30 обекта са премахнати доброволно.

Поетапно ще бъдат премахнати над 1300 гаражни клетки с влезли в сила и подлежащи на принудително изпълнение заповеди за премахване.

 


Мият бул. „П. Ю. Тодоров“ и бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“

 

Екипите на почистващите фирми ще мият тази нощ част от основните булеварди на града. Със затоплянето на времето дейностите по миене започнаха с цел подобряване на качеството на атмосферния въздух. Контролът на почистването се осъществява от Столичен инспекторат.

Положителните температури позволяват дейностите да се изпълняват през нощта, за да не се затруднява движението.

Ще се мие бул. „Витоша“ от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Алабин", на бул. "П. Ю. Тодоров“, бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“, както и ул. „Велчо Атанасов“, ул. „Н. Коперник“.

Миналата нощ екипите работиха по бул. „Царица Йоана“, бул. „Кн. Мария-Луиза“, бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Цар Борис III“,  бул. „Гоце Делчев“, ул. „Костенски водопад“ и др.

Проверени и почистени са всички дъждоприемни шахти, почистени са пътните регули.

 


Започна почистването на критични речни участъци и дерета

С цел превенция от наводнения по нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова започна почистването на критични речни участъци и дерета. Екипи на Аварийната дирекция на Столичната община извършват почистване от наноси по поречието на р. Владайска в участък близо до моста при манастира „Св. Мина“. В дейностите по почистване са се включили и доброволци от местното население.

Аварийните екипи на общината извършиха и превантивно почистване на всички шахти в участък от бул. “Европа“ в близост до промишлената зона в районите „Връбница“ и „Люлин“. Екипите направиха и дига с дължина около 250 м и съоръжение за отвеждане на води от полето с цел недопускане на разливи към пътните платна.

Към момента аварийно се почистват още 3 броя участъци от река Какач в районите „Връбница“ и „Надежда“. Предстои до края на февруари да започне почистване на участъци от отводнителни канали до населените места Мировяне, Житен и Доброславци, както и участъци от реките Крива река, Балшенска и Лозянски дол.

Предстои и почистване на речни участъци от Искър, Дървенишка, Уршак, както и дерета в районите „Витоша“, „Лозенец“ и др.

Приключи аварийното почистване за осигуряване на проводимостта на реки след наводненията на участъци от реките Суходолска, Янчовска, Студен кладенец, Габровница и др.

 

 

 


Столична община финализира изпълнението по проект: „Възстановяване на Западен парк - представителна част“


Столична община организира официална церемония по „Откриване на строителен обект” за проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ – АДБФП BG16RFOP001-1.001-0003-С03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –  2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

Церемонията ще се състои на 10.02.2021 г. от 11:30 ч., в Западен парк, подобект „Цветна изложба“.Завършва ремонтът на Розариума в Западен парк


Столична община организира официална церемония по „Откриване на строителен обект” за проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ – АДБФП BG16RFOP001-1.001-0003-С03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –  2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

Церемонията ще се състои на 10.02.2021г. от 11:00 ч., в Западен парк, подобект „Розариум“.
 Продължава миенето на пътните платна в София

Днес започна миене на столични улици и булеварди, по които се движи общественият транспорт. Дейностите са възложени с повишаването на температурите и благоприятните метеорологични условия. Основната цел на измиването на пътните платна и тротоарите е подобряване на качеството на атмосферния въздух и околната среда.

Миенето се извършва с автоцистерна с маркуч и дезинфектант, като предварително е направено почистване на пътните регули от наноси, както и на дъждоприемните шахти.

Екипите на почистващите фирми започнаха работа при подходящи дневни температури на бул. „Панчо Владигеров“ в район "Люлин", както и бул. „Добринова скала“, ул. “Ангел войвода“ в район "Подуяне", ул. „Железопътна“, ул. „Христо Станишев“ в район "Сердика".

След 20 часа ще започне миене на бул. „Македония“ и пл. "Руски паметник".

Утре дейностите ще продължат при благоприятни атмосферни условия в районите "Възраждане", "Средец", "Лозенец" и др.

Контролът на дейностите се извършва от екипи на Столичен инспекторат.


Подменят сухи дървета на бул. „Джеймс Баучер“

На 3 февруари 2021 г. ще бъде извършено премахване на шест сухи дървета, които имат напреднал гнилостен процес по стъблото и клоните. Те се намират на тротоара на бул. “Джеймс Баучер“. Ще бъдат премахнати и издънкови храсти, които пречат на преминаването на пешеходците.

Всяко премахнато дърво ще бъде подменено с нова фиданка от същия вид – кестен. Дейностите по засаждане ще бъдат реализирани при подходящи метеорологични условия.

 


Онлайн заключителна пресконференция по проекта за ремонт на Западен парк

 

Столична община организира заключителна пресконференция по проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ АДБФП BG16RFOP001-1.001-0003-С03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието ще бъдат представени всички извършени дейности и стъпки за успешната реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Заключителната пресконференция ще се проведе онлайн на 09.02.2021 г. (вторник), от 11:00 ч., чрез платформата ZOOM.Кметът Фандъкова разпореди да се наблюдават критичните места на речните корита, нивата на реките и язовирите

Във връзка с валежите, прогнозите за повишаване на температурите и очакваното за снеготопене кметът на София Йорданка Фандъкова разпореди да се наблюдават критичните места на речните корита, нивата на реките и язовирите на територията на Столична община.

Реките текат в коритата си, осигурена е проводимостта на реките и няма опасност от разливи.

Екипи на общината следят нивата на реките и язовирите. Всички общински язовири („Мърчаево“, „Мрамор“, „Суходол“ 2) се изпускат контролирано.

Аварийните екипи на общината извършват превантивна дейност при необходимост за изграждане на диги.

Продължава почистването на дъждоприемни шахти и оттоци. Извършено е почистване на оттоците на "Околовръстен път". Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ работиха по почистването на оттоците на транспортния тунел на Лъвов мост и на ул. “Житница“.

Разпоредено е на почистващите фирми да работят по отстраняването на наноси по регулите на пътните платна. Екипите на Столичен инспекторат контролират дейността.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Увеличават броя на автобусите за Витоша

Във връзка с повишеното търсене на транспортна услуга за излетни пътувания до и от Витоша и по настояване на кмета Йорданка Фандъкова Столичният автотранспорт  увеличава броя на автобусите, обслужващи линии №№ 63 и 66.

Считано от 30 януари до 30 март  в събота и неделя и в празнични дни:

-  обслужващите коли по автобусна линия № 63 се увеличават с един брой (от 5 броя на 6 броя);

-  колите  по автобусна линия № 66 също се увеличават с една (от 4 броя на 5 броя).

„Столичен автотранспорт“ ЕАД ще осигури и две коли за оперативен резерв, които ,при необходимост и съгласувано с главния диспечер на „Център за градска мобилност“ ЕАД, ще извършват допълнителни курсове по посочените линии.


Почистват се шахти в софийски подлези

Във връзка с прогнозата за валежи  превантивно се почистват шахти на критични места в града. На  29 януари в 12:00 часа временно за един час ще бъде затворен тунелът  на Лъвов мост в посока район „Люлин“ за почистване на дъждоприемните шахти. От 13:00 часа екипите ще се преместят в  тунела на Лъвов мост  в посока "Сточна гара" и тунелът ще бъде затворен за час.  

От 14:00 часа ще бъде затворен за почистване и подлезът на „Житница“ под бул. „Цар Борис III“ .


125 снегопочистващи машини са работили през изминалата нощ в столицата

125 машини – снегопочистваща техника са работили през изминалата нощ в столицата. Извършени са обработки със соли против заледяване във всички райони на София. Обработени са пътните платна на улици, по които се движи масовият градски транспорт, главни улици за районите, както и част от вътрешнокварталните улици. Почистени са и общинските пътищата между населените места в районите „Панчарево“, „Витоша“, „Нови Искър“, „Кремиковци“, “Банкя“ и „Овча купел“, участъците на Южната дъга и "Самоковско шосе".  Опесъчени са пътищата в Природен парк „Витоша“: "Бояна" – Златни мостове и "Симеоново" – "Алеко". Почистват се спирки и подходи към подлезите в града.

Екипи на  Столичния инспекторат са извършили обходи на критичните места в града и контрол по изпълнението на дейностите.

Към момента се изпълняват всички курсове на масовия градски транспорт.

Напомняме на водачите на моторни превозни средства да излизат на пътя само с добре оборудвани за зимата автомобили, както и да шофират със съобразена със зимните условия скорост. Напомняме на управителите на търговски обекти и офиси, както и на етажна собственост, да почистят прилежащите към сградите им тротоари.


Столичани предадоха повече текстилни отпадъци през 2020 година

1 186 тона текстилни отпадъци са събрани разделно на територията на Столичната община през миналата година от системата за разделно събиране на текстилни отпадъци, организирана от общината.  Те са с 91 тона повече от събраните през 2019 година. 

Столична община има сключени договори с „Евротекс“ ЕООД и "Тексайд България" ЕООД,  като на  72 точки в града са разположени 86 специализирани контейнера.

Целта е колкото се може повече текстилни отпадъци да се използват повторно или да се рециклират, с което да се намали делът за депониране. Разделното им събиране е и една от мерките на Столичната община за намаляване на фините прахови частици във въздуха,  като се ограничава възможността този вид отпадъци да попадат в печките на отделни домакинства и да се изгарят. Още през 2019 година на територията на общината се разположиха специализирани контейнери с механизъм, непозволяващ изваждане на отпадъци от тях.

Системата за събиране на отпадъчен текстил от гражданите, както всяка друга система, е динамична и се развива във времето, като се увеличава и броят на контейнерите. Събраните текстилни отпадъци се транспортират от специализираните компании за третиране на текстилни отпадъци до техните площадки, на които се извършва сортиране. Отпадъците се разделят по видове, като годните за повторна употреба се отделят, а останалите са нарязват и се използват в индустрията. Това, което остава след сортирането, се балира и се предава на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Негодни текстилни материали се сортират по цвят, изрязват се копчета и ципове и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

Повече информация за местата на контейнерите може да се намери на сайта на Столична община – www.sofia.bg/waste – както и на сайта на Столичен инспекторат в банер „Разделно събиране“.


София получава 965 000 лева за почистване на река Искър от язовир „Панчарево“ до корекцията при летището

Столичната община ще получи 965 000 лева от правителството за почистване на коритото на река Искър от язовир „Панчарево“ до корекцията при летище „София“. Това стана ясно от днешното заседание на Министерски съвет в присъствието на кмета Йорданка Фандъкова.

„Заедно с почистването на реката ще можем да изградим и велоалея и пешеходна алея покрай река Искър в района на „Панчарево“ и това да стане и място за разходка на хората. Всеки лев, инвестиран в превенция, се връща в пъти“ – посочи кметът на София Йорданка Фандъкова.

„Винаги сме действали максимално бързо, за да могат кметовете по общините и населените места веднага да започнат своите аварийни дейности" – отбеляза министър-председателят Бойко Борисов в рамките на днешното извънредно правителствено заседание. Финансовата подкрепа идва след вчерашното решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.

Превенцията с почистване на речните корита е изключително важна. Всяка година Столична община почиства около 100 км речни корита, инвестира и в изграждането на диги.


Фандъкова: Получихме одобрено задание за изработване на Специализирания устройствен план за възстановяване на Княжевския лифт от РИОСВ

Получихме одобрено задание за изработване на специализирания устройствен план за възстановяване на Княжевския лифт от РИОСВ. Одобрението се основава и на становище на Изпълнителната агенция по горите, която подкрепя твърдението на общината, че Княжевският лифт е законен строеж и възстановяването му се насърчава от действащия план на „Витоша“. Това е още една важна стъпка за възстановяване на Княжевския лифт, съобщи днес кметът на София Йорданка Фандъкова.

Категоричното становище на всички институции е, че промяна на Плана за управление на природния парк не е необходима, каквото дълго време беше настояването на собственика на лифта.

В последните седмици собственикът на лифта „Витоша ски“ многократно и публично обяви, че са готови в най-кратки срокове да започнат възстановяване на Княжевския лифт.

За да се случи това, собственикът трябва да внесе заданието и нужните документи за предварително съгласуване пред министъра на земеделието, храните и горите.

След това предварително съгласуване главният архитект ще може да внесе заданието в Столичен общински съвет.

Столична община продължава да работи и по двата варианта за възстановяване на лифта.

Първият е с изработване на Специализиран план, което е предложено от „Витоша ски“ в рамките на съществуващото трасе. И вторият – възстановяване като се използват местата на старите фундаменти. При този вариант не е нужно изработване на специализиран план и това го прави по-бърз. 

По инициатива на кмета Фандъкова преди десетина дни се проведе среща на всички институции, които имат отношение към възстановяването на Княжевския лифт. „Изяснили сме всички въпроси, които срещаха различни тълкувания през годините. Така сега на ход е собственикът „Витоша ски“, който реално да докаже заявката си за възстановяване на лифта“ – каза също кметът Фандъкова.

 

Фотограф: Аделина Ангелова


Столична община стартира процедурата за над 25 хил. екологични уреда, които подменят старите печки на дърва и въглища

Столична община обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 25 644 устройства за битово отопление на електричество, природен газ, топлофициране, пелети и радиатори, с които безплатно ще бъдат подменени старите печки на дърва и въглища на всички граждани, които се включат в програмата за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво.

Проектът е част от процедурата за подобряване на качеството на атмосферния въздух в София, за които София спечели финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

Столична община ще сключи рамково споразумение с избраните изпълнители за доставка и монтаж на нови отоплителни уреди в три обособени позиции. Първата обособена позиция е за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление, втората – за устройства за отопление на пелети и радиатори, и третата – за устройства за отопление на природен газ и радиатори. Прогнозните количества по първата обособена позиция са 8543 климатика, по втора – 5 285 уреда и 9 444 радиатора, по третата – 793 уреда и 1 579 радиатора. Броят на уредите е прогнозен и е за целия период на проекта до 31/12/2023 г. Той обхваща както уредите, заявени от гражданите в рамките на първата покана за кандидатстване, така и прогнозно количество уреди, които могат да бъдат доставени в рамките на разполагаемия финансов ресурс и за които ще бъде обявена втора покана за набиране на заявления от януари 2021 г.  Общата стойност на поръчката е 41 110 579,00 лв. с ДДС. С осигурения финансов ресурс ще могат да бъдат обхванати над 9300 домакинства, като до момента одобрените кандидати за подмяна на отоплителни устройства са 5 506.

Методиката за комплексната оценка на офертите предвижда да бъде оценена както цената на уредите, така и предложения гаранционен срок на всеки тип отоплително устройство, като гаранционният срок не може да бъде по-малко от 24 месеца. От изпълнителите се изисква да осигурят поне 3 монтажни групи за доставката и монтажа, като подмяната на уредите следва да стартира след края на отоплителен сезон 2020/2021 г.

Наред с монтажа на новите уреди е предвидено да бъде извършен и демонтаж и извозване на старите отоплителни устройства. Те ще бъдат предадени за рециклиране, като получените средства ще бъдат инвестирани от общината в мерки за подобряване на качеството на въздуха.

Целта на проекта за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични варианти е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление. 

 


Аварийните екипи отводниха 49 завирени пространства, 39 мазета, приземни етажи и дворове

"За последните 4 дни екипите ни отводниха 49 завирени пространства, 39 мазета, приземни етажи и дворове". Това съобщи днес кметът на София Йорданка Фандъкова, която представи актуална информация пред Столичния общински съвет за нивата на реките след обилните валежи в последните дни, както и за действията, които са предприети за предотвратяване на щетите от наводнения в някои софийски райони.

Кметът Фандъкова посочи, че "първата ни задача беше да не допуснем риск за живота и здравето на хората, с която се справихме, а втората, по която работим сега, да помогнем на пострадалите. И днес продължава работата на комисиите в районите.

Вчера започна описване на щетите, което ще продължи в следващите дни.

Случилото се ни показа за пореден път, че превенцията е изключително важна – посочи още Фандъкова. – Всяка година Столична община почиства средно по 100 км речни корита, ежегодно 500 м зони на язовирите, работи се и за изграждане на речни диги. Всеки лев инвестиции в превенция се връща двойно при ликвидацията на щетите, а според специалистите – 4-кратно. Изключително важни са и инвестициите в хора и специализирано оборудване и техника, което правим" – каза също кметът Фандъкова.

Кметът на София благодари на "Аварийната дирекция" с ръководител Красимир Димитров, който продължава да е на терен с неговите екипи – 39 служители продължават да са на терен заедно с 15 доброволци от нашето формирование, екипите на кметовете на районите "Нови Искър", "Надежда" и "Връбница", на г-н Гетов, директор на Столичната пожарна и екипите му, на директора на „Напоителни системи“ г-жа Снежина Динева и на екипите на „Софийска вода“.

 


Столична община обяви втората покана за безплатна подмяна на стари печки на твърдо гориво

Столична община уведомява всички заинтересованите граждани, че е възобновен приемът на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с нови екологични алтернативи по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и от националния бюджет. Всички домакинства, които се отопляват на дърва и въглища и са собственици на имотите, могат да кандидатстват за напълно безплатна подмяна на отоплителните уреди, като възможностите са: до три броя климатици, топловъздушни пелетни камини, камини на пелети с водна риза или пелетни котли, както и котли на газ или до три броя газови конвектори. Уредите са с различни мощности според обема и кубатурата, която ще се отоплява в жилището. За домакинствата, избрали да получат нови котли на пелети или газ, както и камини на пелети с водна риза, са предвидени и до три броя радиатори с различни размери. За тези, които желаят да възстановят връзката си към „Топлофикация София“ или да се свържат към централно отопление, се предоставят до три броя радиатори на имот.

 

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация по местонахождение на имота. Втората покана за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. При наличие на повече кандидати, ще бъдат приложени обявените критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите.

 

Документи за кандидатстване, условията за участие, допустимите алтернативи за отопление са налични на страницата на СО на следния линк https://www.sofia.bg/web/guest/opos/, както и на място във всяка районна администрация. За улеснение на гражданите е разработен и електронен калкулатор, за да изчислят какъв е най-подходящият отоплителен уред за нуждите на домакинството: http://asp.moderal.org/SofiaOPOS/OnlineCalc3.aspx.


Кметът Фандъкова провери работата на аварийните екипи в засегнатите от наводнението райони и възложи да започнат огледи на нанесените щети

Днес кметът на София Йорданка Фандъкова провери на място работата на аварийните екипи в засегнатите от наводнението райони и възложи да започнат огледи на нанесените щети по къщите и инфраструктурата.

Аварийните екипи на общината продължават отводняване на дворове и домове в район "Нови Искър" – в с. Мировяне и в район "Надежда" – в кв. “Требич“. В момента се работи в 7 къщи в с. Мировяне, а през нощта екипите са отводнявали къщи и във Волуяк и Житен.

Аварийните екипи на общината помагат на засегнатите от наводнението хора като изпомпват вода от имотите им и ще им съдействат при необходимост от почистване.

Заедно с районната администрация три екипа на Аварийната дирекция ще извършат огледи на място на засегнатите имоти и ще направят опис на щетите от наводнението.

Кметът Фандъкова се срещна и разговаря на място с хора от с. Мировяне, чиито къщи са пострадали.

Кметът на София възложи също общинска комисия да направи огледи и опише щетите по речни корита и диги, както и на опасности по пътната инфраструктура в районите „Нови Искър“, „Надежда“ и „Връбница“. Целта е да се набележат необходимите дейности за бързо възстановяване на засегнати обекти.

Днес кметът провери и изпомпването на водата от язовир „Суходол 2“, което се извършва от екип на Столичната пожарна. Целта е да не се допусне покачване на нивото на язовира, който е в близост до "Околовръстен път".

 

 

 


Екипите, ангажирани със снегопочистването на София, работиха през изминалата нощ

Аварийната дирекция на общината отводнява къщи в селата Мировяне, Требич и Волуяк.

Екипите, ангажирани със снегопочистването на София, работиха през изминалата нощ в районите „Витоша“, „Панчарево“, „Банкя“ и  „Люлин“.  Със смеси против заледяване са обработени пътните платна на общинските пътища и улиците,  по които се движи градският транспорт. Обработени са също така опасни и стръмни участъци и мостове в „Подуяне“, „Оборище“ и „Илинден“.  Продължават обработките на пътищата  в кварталите и населените места в район „Нови Искър“, опесъчават се пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци" – "Алеко" и "Бояна" – Златни мостове.

През изминалата нощ екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция" са отводнявали къщи в с. Мировяне, кв. “Требич“ и Волуяк. През днешния ден  ще продължат да изпомпват водата от къщи в район „Нови Искър“ и кв. “Требич“. 

Продължава и денонощното наблюдение на нивата на реките, преминаващи през територията на София.

Към момента се изпълняват всички маршрути на градския транспорт.

Напомняме на шофьорите да карат със скорост, съобразена със зимната обстановка. 

 


Аварийните екипи работят по отводняването на улици, дворове и къщи

През деня аварийните екипи на Столична община и Пожарната продължат да извършват отводняването на критичните места, както и дворове и мазета в засегнатите райони. С успокояване на ситуацията и понижение на нивата на реките, започна и работа по подпомагане с отводняване на засегнати дворове и къщи.

Отводнен бе пътят под моста при кв. “Курило“ в Нови Искър и възстановено движението на автобусите по линии №№ 23 и 26, които се движеха по обходен маршрут. Възстановен е и маршрутът на автобусите по линии № 27 и № 29 към кв. “Требич“.

Населените места, в които има наводнени дворове и имоти, са гр. Нови Искър, с. Мировяне и с. Житен в район „Нови Искър“, кв. „Требич“ в район „Надежда“ и части от „Волуяк“ в район „Връбница“.

Екипите на общината работят в няколко имота в с. Мировяне – където има най-много засегнати къщи, както и в с. Житен. В двете населени места има над 40 засегнати двора и мазета.

През вчерашния ден бяха изградени диги на входа на с. Мировяне при хосписа, в кв. „Требич“.

Екипи на Столичната пожарна извършиха изпомпване на вода от язовир "Суходол". Непрекъснато се наблюдават всички общински язовири  – „Мрамор“, „Суходол 2“ и „Мърчаево“.

 

 


Фандъкова: Продължава работата на аварийните екипи и Столичната пожарна

"Има леко понижение на нивата на реките, преминаващи през територията на Столичната община." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

Екипите на Столичната пожарна и дирекция "Аварийна помощ и превенция" са работили през нощта по издигане на диги в район "Нови Искър". Продължават да бъдат наводнени участъци от реките в населените места в район „Нови Искър“, както и в "Требич" и Волуяк.

"Днес работата на екипите ще продължи, като първата им задача е да се отводни участъкът под моста на Курило, за да се възстанови движението на автобусите с номера 23 и 26, както и да се помогне на хората с изпомпване на водата от дворовете и мазетата." Каза още столичният кмет. Продължава работата и в "Требич", където е кметът на район „Надежда“. Екипите му днес ще издигнат диги, за да се предпази пътя. През днешния ден ще започнат и огледи на пострадалите къщи. Кметът Фандъкова припомни, че късно снощи Столичната община имаше готовност да евакуира хората от с. Мировяне, но след изграждането на трите диги това не се е наложило.  Язовир "Суходол 2" е покачил нивото си и контролирано се изпуска.  От Столичната пожарната днес ще започне и изпомпване на водата.  Продължава почистването от паднали дървета и клони по пътя за с. Плана и се очаква до вечерта да бъде осигурено движението на автобусите, обслужващи Плана.  През нощта са направени обработки със смеси срещу заледяване на планинските пътища за Железница и с. Пасарел в район "Панчарево".


Кметът на София Йорданка Фандъкова проверява на място ситуацията в Нови Искър във връзка с обилните валежи

Кметът на София Йорданка Фандъкова проверява на място ситуацията в Нови Искър, където поради обилните валежи са повишени нивата на реките. Екипите на Аварийна помощ и превенция на Столична община и Напоителни системи работят в района. На място е и кметът на „Нови Искър“ Даниела Райчева.

Няма пострадали хора.

Към момента 10 аварийни екипа на Столична община работят на терен като извършват отводняване на критични места в гр. Нови Искър, кв. "Требич", с. Мировяне и с. Житен. На места се изграждат и временни диги.

Екип работи при критичния участък под жп моста на кв. “Курило“. Временно автобусите по линии №№ 23 и 26 са отклонени от обичайния си маршрут и се движат по "Околовръстен път".

Извършва се изпускане на водни количества при дигата на река Блато.

С цел безопасност са евакуирани трима души от една къща в Нови Искър.

Екипи на пожарната и общината работят по почистването на пътя между селата Железница и Плана, където има паднали дървета.


Почистват шахтите по Южната дъга

Механизирано почистване на дъждоприемни шахти се извършва в район "Подуяне" и по трасето на Южната дъга на "Столичен околовръстен път". В организацията участват екипи на фирмите оператори и „Софийска вода“, а контролът се осъществява от Столичен инспекторат.

Над 80 шахти на Южната дъга са почистени днес, а над 40 броя шахти – на бул. "Ботевградско шосе". Дейностите продължават. 

Почистването на вертикалната част се извършва координирано от фирмите, с които Столична община има договор за поддържане на чистотата. Проводимостта на връзките на дъждоприемните шахти с канализационната мрежа се осигурява от „Софийска вода“ АД.

Столичен инспекторат следи ежедневно за експлоатационното състояние на дъждоприемните шахти и контролира поддържането им, което зависи от метеорологичните условия, състоянието на приемащия канализационен клон и заустването от канализационната система на София.

 

 


Екипи на Столичния инспекторат проверяват строителни обекти и камиони за замърсяване

Екипите на Столичния инспекторат, Автомобилна администрация и КАТ – Пътна полиция извършват проверки за чистотата на ходовата част на тежкотоварни автомобили. Целта е камионите да не излизат на пътя с мръсни гуми и да замърсяват пътните платна. Само за тази седмица са съставени 4 акта на тежкотоварни автомобили.

Продължава и контролът  на  строителните обекти.   Проверени са  10 обекта и са съставени 5 акта за замърсяване на общински територии около строежа. 

По сигнали се извършват проверки за горене на открито – екипите съставиха акт за горене  на открито в "Подуяне" за изгаряне на отпадъци.

Засилен е контролът за спазване на разпоредбите за разделно изхвърляне на отпадъци. Тези дни е съставен акт на физически лица за това, че изхвърлят неправилно отпадъци извън контейнерите за разделно събиране. Актовете са в район "Средец" и "Триадица".


Електрически камиони ще се грижат за парковете в София

Два нови електрически миникамиона  работят от днес по поддържането на парковете в София. Превозните средства са  екологични и безшумни. С тях  ще се превозват разсад, компост, клони, листа и инструменти, парково обзавеждане. Единият ще подпомага работата на екипите на ОП „Паркове и градски градини“  в  "Борисова градина", а другият – в Южен парк. 

Финансирането е осигурено от Столичната община и  "Инвестиционна програма за климата и насърчаване на използването на електромобили " към Национален Доверителен Екофонд.

С тях електрическите камиони, които работят в парковете на София, стават три.

В бюджета за следващата година ще бъдат заложени средства  за закупуване на електрически машини за почистване и събиране на прах от тротоари и улици.
 

 

 


Съставени са три акта за непочистена ходова част на тежкотоварни автомобили

Три акта за непочистена ходова част съставиха екипите на Столичен инспекторат съвместно с КАТ – Пътна полция. Целта на съвместните проверки е контрол на използването на тежкотоварни автомобили да се извършва с чиста ходова част и покривало на превозваните инертни материали.

Продължава и миенето на основни пътни артерии в града. Днес екипите на почистващите фирми мият бул. “Ботевградско шосе“ в районите „Подуяне“ и „Кремиковци“. През последните няколко дни при благоприятните метеорологични условия дейностите миене с автоцистерна се извършиха и на ул. "Граф Игнатиев", ул. "Г. С. Раковски", бул. "П. Ю. Тодоров", бул. "История славянобългарская" и бул. "Пенчо Славейков".


Столичната община събира елхите разделно

Столичният инспекторат е създал организация за разделно събиране на естествените елхи. Целта е те да не се смесват с останалите битови отпадъци и от тях да се произведе компост. Гражданите трябва да ги поставят до сивите метални контейнери за битови отпадъци. Оттам те се извозват до Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров. След преработване от тях се получава компост, който се използва за наторяване в паркове и градини. Инициативата се провежда за шеста  поредна година.
В крайградските райони: "Кремиковци" (с. Челопечене и с. Яна), "Панчарево" (с. Лозен) и "Връбница" има обособени места за изхвърляне на зелени отпадъци, където целогодишно гражданите могат да оставят зелени отпадъци, включително  и естествени елхи.

Припомняме, че естествените елхи, които са с корени, могат да бъдат засадени в междублокови пространства,  градинки и дворове.


Столична община стартира процедурата за над 25 хил. екологични уреда, които подменят старите печки на дърва и въглища

Столична община обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 25 644 устройства за битово отопление на електричество, природен газ, топлофициране, пелети и радиатори, с които безплатно ще бъдат подменени старите печки на дърва и въглища на всички граждани, които се включат в програмата за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво.

Проектът е част от процедурата за подобряване на качеството на атмосферния въздух в София, за които София спечели финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

Столична община ще сключи рамково споразумение с избраните изпълнители за доставка и монтаж на нови отоплителни уреди в три обособени позиции. Първата обособена позиция е за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление, втората – за устройства за отопление на пелети и радиатори, и третата – за устройства за отопление на природен газ и радиатори. Прогнозните количества по първата обособена позиция са 8543 климатика, по втора – 5 285 уреда и 9 444 радиатора, по третата – 793 уреда и 1 579 радиатора. Броят на уредите е прогнозен и е за целия период на проекта до 31/12/2023 г. Той обхваща както уредите, заявени от гражданите в рамките на първата покана за кандидатстване, така и прогнозно количество уреди, които могат да бъдат доставени в рамките на разполагаемия финансов ресурс и за които ще бъде обявена втора покана за набиране на заявления от януари 2021 г.  Общата стойност на поръчката е 41 110 579,00 лв. с ДДС. С осигурения финансов ресурс ще могат да бъдат обхванати над 9300 домакинства, като до момента одобрените кандидати за подмяна на отоплителни устройства са 5 506.

Методиката за комплексната оценка на офертите предвижда да бъде оценена както цената на уредите, така и предложения гаранционен срок на всеки тип отоплително устройство, като гаранционният срок не може да бъде по-малко от 24 месеца. От изпълнителите се изисква да осигурят поне 3 монтажни групи за доставката и монтажа, като подмяната на уредите следва да стартира след края на отоплителен сезон 2020/2021 г.

Наред с монтажа на новите уреди е предвидено да бъде извършен и демонтаж и извозване на старите отоплителни устройства. Те ще бъдат предадени за рециклиране, като получените средства ще бъдат инвестирани от общината в мерки за подобряване на качеството на въздуха.

Целта на проекта за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични варианти е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление. 

 


Столична община подписа меморандум за сътрудничество със София Тех Парк и Биотехнологичен и здравен клъстер България

Столичната община, София Тех Парк и Биотехнологичен и Здравен Клъстер България подписаха меморандум за сътрудничество, който ще постави началото на създаването на първия по рода си за България Биотехнологичен център.

Целта на меморандума е развитието на биотехнологичния и здравен сектор, както и насърчаването на взаимодействието между институциите, научния сектор и бизнеса за популяризиране на София като място за наука, инвестиции и развитие на технологии в здравеопазването. Заедно страните ще работят за предоставяне на информация на учени и предприемачи относно начини за създаване на технологични продукти.

В София през последните години се наблюдава нарастващ брой стартъпи в сферата на медицината и биотехнологиите, както и R&D центровете.

Биотехнологичният център ще е зона, където учени, предприемачи, студенти, малки и средни предприятия могат да намерят подходяща интелектуална и експертна среда, която ги подкрепя при стартирането и развитието на своя бизнес.

Очаква се изграждането на подобен център да позиционира София на международната карта в областта на биотехнологиите и науките за живота. Сред първите проекти на центъра е включено и обстойно изследване и анализ на съществуващия капацитет и ресурс в страната.

 


Започна миене на основни улици и булеварди

Във вързка с благоприятните атмосферни условия е създадена организация за миене на основни улици и булеварди в София.

Екипите на фирмите оператори работиха през нощта в районите "Триадица", "Средец" и "Витоша". Измити са ул. "Бяла черква", бул. "Васил Левски", част от бул. "България" както и територията около УМБАЛ "Пирогов".

Днес през деня миенето продължава в районите "Сердика" с бул. "История славянобългарская", в "Красно село" – бул. "Пенчо Славейков", "Студентски" – бул. "Климент Охридски" и бул. "Кръстьо Пастухов" в район "Искър".

Преди миенето на пътните платна е извършено метене, както и почистване на дъждоприемните шахти.

Миенето ще продължи при благоприятни метеорологични условия.

Дейността се контролира от екипи на Столичен инспекторат.


Във връзка с въведените противоепидемични мерки и улесняване на достъпа на граждани до Природен парк „Витоша“ остава в сила режимът за качване с лични превозни средства през почивните дни

Във връзка с въведените противоепидемични мерки и улесняване на достъпа на граждани до Природен парк „Витоша“ остава в сила режимът за качване с лични превозни средства до 11 ч. и след 14 ч. през почивните дни.

Заповедта се въвежда с решение на Общинския щаб след множество сигнали на граждани от миналия уикенд, когато влезе в сила промяната на чл. 28 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, с която се забранява влизането на автомобили от кв. „Бояна“ до Златните мостове и от кв. „Драгалевци“ до „Щастливеца“ в диапазона от 10 до 15 ч. в почивните дни.

Старият режим на достъп ще важи за времето на въведената противоепидемична обстановка на територията на страната. Целта е осигуряване на по-голяма физическа дистанция при пътуващите с градските автобуси до планината и предоставяне на придвижване със собствен превоз на семействата, за да се ограничи риска от заразяване с КОВИД-19 и да се предоставят условия за пълноценна почивка на повече граждани на територията на Природен парк „Витоша“.


Увеличава се честота на събиране на отпадъци от опаковки

В отговор на наблюдаващото се преди и по време на празниците увеличаване на изхвърлените количества опаковки, както в системата за разделно събиране, така и в съдовете за битови отпадъци, фирмите по разделно събиране на отпадъци ще работят с увеличена честота през следващите три седмици. Целта е да се съберат разделно опаковките, генерирани от гражданите.

Предвижда се да се извършва допълнително обслужване на цветните контейнери и почистване около тях във всички райони на територията на Столична община. Актуализираните графици могат да се видят на интернет страницата на Столичен инспекторат

http://inspectorat-so.org/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0

Припомняме, че по-големите по обем кашони, кутии и други отпадъци от опаковки е необходимо да бъдат приведени във възможно най-малък обем и поставени в контейнерите, а не извън или в сивите съдове за битови отпадъци.

От фирмите за разделно събиране са предоставени информационни материали – брошури и плакати, които показват „Пътят на отпадъка“. Информационни клипове на „Екобулпак България“ и „Екопак България“ са публикувани на страницата на Столичен инспекторат.


Над 500 филтъра на комините на домакинства са поставени тази година

"За подобряване на качеството на въздуха и намаляване на фините прахови частици Столична община изпълнява различни мерки и една от всички е доставка и монтаж на електростатични филтри на комините на домакинства." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на монтираните филтри за комини в кв. „Красна поляна“. На проверката присъстваха заместник-кметът по направление екология Десислава Билева, директорът на Столичен инспекторат Веска Георгиева, кметът на район „Красна поляна“ Иван Чакъров.

До момента тази година общината е поставила над 500 филтъра на частни сгради, а през 2021 г. ще бъдат поставени още 500.

Кметът на София Фандъкова заяви, че "досега филтрите са поставени в двата района, в които има проблем със замърсяването с фини прахови частици – "Красна поляна" и "Слатина". Едно от трайните решения на проблема е подмяната на отоплителните инсталации, тъй като и според последните проучвания през зимата най-голям източник на замърсяване е битовото отопление на дърва и въглища. С тази цел общината започна собствена програма за безплатна подмяна на печките на дърва и въглища с по-екологично отопление" – заяви кметът.

Започна монтирането на първите от 140 печки за екологично отопление по Програма Life на ЕК. Уредите се монтират в районите "Панчарево", "Нови Искър" и "Искър".

"Стартираме и процедурите по големия проект по ОП „Околна среда“ за подмяна на старите уреди на още 9500 домакинства – посочи също Фандъкова. – Постепенно намалява броят на дните с мръсен въздух, но все още остава висок. За декември – до днес данните показват по-малко дни с превишения на нормите спрямо декември 2019 г." – посочи също Фандъкова.


Приета е Наредбата за градската среда на София

Днес Столичният общински съвет прие Наредбата за градската среда на Столична община. Това е нов документ, който за пръв път регламентира естетически изисквания към оформянето на градското пространство. Тази наредба е управленски инструмент, с който общината ще прилага мерки за подобряване на облика на града по съвременен начин, като използва най-добрите примери и механизми на водещи европейски и световни градове. Наредбата дава общата нормативна рамка на този процес на управление. Неразделна част от наредбата са приложенията – стандарти, които ясно и нагледно показват правилата за отделните групи елементи, формиращи средата. Тези стандарти са лесни за ползване, дават яснота на гражданите и институциите за изискванията и очакваме освен ефекта за подобряване на естетическия вид на града да създадат предпоставки за осезаемо намаляване на административните процедури в тази сфера на управление.

Първите изработени приложения и стандарти са: схемата на зонирането на града; стандартите за шрифта, който ще се използва за официалните надписи; стандарта за уличните табели, за туристическите табели и стандарта за оформление на фасадите в Зона 2 на централната градска част. В процес на разработване са и следващи стандарти, например този за оформяне  на настилките в града, които ще бъдат представени за приемане от СОС през следващата година.

С наредбата се определят допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн с цел опазването и съхраняването на характерния облик, силуетното, архитектурно-художественото и обемно-пространственото оформление на територията на Столична община.

 

 

 

 


София разширява системата за разделно събиране на отпадъци тип „зелен остров“ в още четири района

След успешното реализиране на пилотен проект в район „Надежда“, при който са изградени „зелени острови“ за разделно събиране на отпадъци, Столична община планира да разшири тази система в още четири района. Пилотно системата ще бъде реализирана в 4 района: „Слатина“, „Подуяне“, „Овча купел“ и „Красна поляна“. В четвъртък СОС трябва да гласува решението за проекта.

Към момента подобна система има в „Надежда“, където 300 домакинства изхвърлят разделно отпадъците си. Цветните контейнери са поставени в „зелен остров“ в междублоково пространство, а достъп до тях имат само участващите в проекта семейства.

През 2017 г. Столична община започна реализацията на проект „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“ (Benefit As you Save – BAS), финансиран от ОП „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020) на ЕС. В резултат на пилотната инициатива се установи високо качество на разделно събиране на отпадъци, отсъствие на примеси, както и намаляване на количеството общ смесен отпадък и отсъствието на рециклируеми отпадъци в него.

Разделното събиране на биоотпадъци от домакинствата също така пренасочва хранителните отпадъци, които понастоящем попадат в смесения битов отпадък и оттам – в съоръжението за механично и биологично третиране, към инсталацията за анаеробно разграждане и производство на биогаз. Така не само се спестяват средства, но и се произвежда зелена енергия, в съответствие с принципите на кръговата икономика. По този начин се спомага за преминаване към прилагане на политиката за устойчиво управление на отпадъците, насочена към превръщане на отпадъците в ресурс.

 


Близо 5000 нови дървета са засадени в градска среда тази есен в София

Близо 5000 са новозасадените дървета в градската среда на София през тази есен. Растенията са едроразмерни и са от различни видове, характерни за нашата географска ширина – липа, бреза, кестен, явор, ясен, акация, чинар, дъб, ела,  бор, кедър, кипарис.

В рамките на изминалата седмица 7 – 13 декември бяха засадени 221 фиданки от видовете явор, ясен, платан, дъб, липа и смърч. Нови дървета са засадени по бул. "Цариградско шосе", бул. "България", ул. "Доспат", ул. "Димитър Манов", ул. "Хан Крум", ул. "Цанко Церковски", ул. "Якубица", ул. "Боряна", ул. "Васил Петлешков", ул. "Тинтява", ул. "Добротич", ул. "Нишава", ул. "Дедеагач", ул. "Богдановец" ул. "Коломан".

В инициативата „Моето зелено училище“ през изминалата седмица бяха засадени още 122 едроразмерни фиданки. Дейностите по залесяване, озеленяване и изграждане на зелени филтри са една от мерките в Програмата на Столична община за чистота на въздуха, както и мярка срещу шумовото замърсяване от автомобилния поток.От началото на есента са събрани близо 4000 стари гуми

От началото на есенния период са събрани близо 4000 броя стари, излезли от употреба, гуми, а от началото на годината – 14 950. Старите гуми се събират, за да не се изгарят, което силно замърсява въздуха.

На 31 места на територията ан Столичната община гражданите могат безплатно да предадат старите си гуми.

Екипи на Столичен инспекторат организират временни площадки за предаване на този вид отпадък с цел улеснение на гражданите и предотвратяване на изгарянето на гумите в природата.

На 12 декември при организирана временна площадка за предаване на стари гуми в с. Мировяне, район "Нови Искър", бяха събрани 150 броя негодни гуми. Общо от населените места в район "Нови Искър", където бяха организирани пет инициативи за събиране на стари гуми, са извозени 1950 стари гуми.

Столичен инспекторат организира площадките за предаване на негодни за употреба автомобилни гуми и те се транспортират за оползотворяване.

Повече информация може да намерите ТУК.

 

 

 

 


Извършено е миене на транспортния тунел на ул. “Житница“

Тази нощ бе извършено миене на транспортния тунел на ул. “Житница“ и бул. “Гоце Делчев“. Екипите по почистване извършиха миене с автоцистерна на транспортния тунел в участъка от ул. “Царево село“ до бул. “Цар Борис III“ и от бул. “Цар Борис III“ по ул. “Житница“ до ул. “Костенец“.

Дейностите са извършени през нощта с цел да не се затруднява движението.
 


Събота и неделя ще бъде затворен участъкът от III метролиния с цел изпитания на системите за новите четири метростанции

Разкрива се временна автобусна линия по същия маршрут

Тази събота и неделя, 12 и 13 декември, ще бъде затворен за експлоатация действащият участък от III линия на метрото Метростанция “Хаджи Димитър” – Метростанция “Красно село”. Причината е извършване в реални условия на тестове на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение и връзка с новите четири станции от III метролиния:  Метростанции „Овча купел“, „Мизия“, „Овча купел  II” и „Горна баня“. Новите четири метростнации и 10 метросъстава ще бъдат оборудвани с нов софтуер. Софтуерът е тестван многократно в лабораторни условия в Германия, а сега е необходимо да бъде изпитан и в реални експлоатационни условия.

За събота и неделя се разкрива и временна автобусна линия М3 с цел осигуряване на транспорт. Тя ще се движи с маршрут: от спирка с код 0079 „АП "Земляне“ по ул. „Житница“, връзка с МС „Красно село“, бул. „Гоце Делчев“, наляво по бул. „България“, връзка с МС „България“, бул. „Акад. И. Е. Гешов“, ул. „Св. Г. Софийски“, връзка с МС „Медицински университет“, бул. Прага“, бул. „Ген. Скобелев“ връзка с МС „Национален дворец на културата“, бул. „Васил Левски“ (връщане по бул. „Патриарх Евтимий“), връзка с МС „Св. Патриарх Евтимий“, по ул. „Ген. Гурко“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, връзка с метростанция „Орлов мост“ и метростанция „Театрална“, по бул. „Мадрид“, бул. „Ботевградско шосе“, по ул. „Александър Екзарх“, ул. „Левски вековен“, по бул. „Владимир Вазов“, връзка с МС „Хаджи Димитър“, по ул. „Тодорини кукли“ и по ул. „Александър Екзарх“ по маршрута двупосочно.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута.

На 14 декември, сутринта, ще бъде възстановено редовното движение на участъка от III линия на метрото: Метростанция “Хаджи Димитър” – Метростанция “Красно село”.

МАРШРУТ НА МЕТРОБУС M3

 

 


Започна подмяната на отоплителните уреди по Програма LIFE

Започна подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво с по-екологични. Отоплителните уреди на твърдо битово гориво са едни от основните замърсители на въздуха през зимните месеци и с подмяната им с по-екологични ще се намалят нивата на замърсяване. Първите отоплителни уреди по пилотната фаза на Програма LIFE  вече се монтират в районите „Нови Искър“ и „Искър“. Демонстративната фаза  включва подмяната на отоплителните уреди на 140 домакинства.

По Програма LIFE предстои да бъдат подменени отоплителните уреди на близо 5000 домакинства. В проекта са включени кварталите „Требич“, „Филиповци“, „Абдовица“ и „Димитър Миленков“ и селата Волуяк, Мрамор, Кубратово, Световрачене, Негован, Чепинци, Казичене, Бусманци и Кривина. Кандидатите за подмяна на отоплителните уреди трябва  да се отопляват на дърва и/или въглища, да са заявили доброволно желание за участие, да са собственик/съсобственик на имота с жилищно предназначение, за който кандидатстват. През тази година след информационна кампания бяха одобрени първите 140 кандидати, които са включени в демонстративната фаза. През месец април ще продължи набирането на кандидати до изчерпването на пълния брой до 5000 домакинства. 

Столичната община  изпълнява и проект за подмяна на отоплителните уреди по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ По програмата ще бъдат подменени отоплителните уреди на около 9 500 домакинства, като общият брой уреди, които ще бъдат доставени и монтирани обаче, ще бъде над 14 600 в това число до три климатика на домакинства, пелетни устройства за отопление и котли на газ и отделно ще бъдат доставени и 11 023 радиатора за вътрешносградните инсталации на домакинствата. До момента са получени заявления за включване в програмата от 5550 домакинства, 44 са отпаднали и отказали се кандидати и са одобрени 5 506. Предстои програмата да бъде отворена отново от началото на следващата година, когато отново ще могат да се подават заявления за участие в районните администрации по местонахождение на имота, за който се кандидатства.


Старите гуми могат да се предадат на специална площадка в с. Мировяне

С цел предотвратяване изхвърлянето на стари гуми в околната среда и неправомерното им използване за горене Столичен инспекторат организира специални временни площадки за тяхното предаване.

На 12 декември (събота) от 10:00 до 16:00 ч. гражданите могат да донесат старите си гуми на обособена временна площадка в с. Мировяне – площад "Васил Левски", ул. "Петко Каравелов".

За пета поредна събота ще се създаде временен пункт за събиране на ненужни автомобилни гуми. Екип на Столичен инспекторат ще следи за приема и след това за транспортирането и почистване на терена.

Заедно с предишните инициативи, които се проведоха в населените места Локорско, Доброславци и Световрачане, са събрани общо над 1800 излезли от употреба гуми.

Хората, които имат ненужни автомобилни гуми, могат да ги предадат на обособени за целта площадки и в други райони, като подробна информация можете да намерите ТУК.


77 нови фиданки са засадени през последната седмица

 

Още 77  фиданки  от видовете кестен, явор и ясен са засадени в рамките на изминалата седмица – 30.11. – 06.12. от екипите на фирмите, ангажирани с поддръжката на зелената система и общинското предприятие  „Паркове и градски градини“.  

Нови дървета са засадени по ул. "Възрожденска", ул. "Княз Иван Кулин", ул. "Бели Дунав", бул. "Васил Левски", ул. "Мара Бунева", ул. "Кракра", ул. "Велико Търново", бул. "Цариградско шосе", бул. "България", ул. "Г. С. Раковски", ул. "Иван Вазов", ул. "Славянска".  

"Продължава кампанията за засаждане на фиданки в училищните дворове, в инициативата "Моето зелено училище" – каза зам.-кметът  Десислава Билева. Нови фиданки  вече са засадени в 72. ОУ "Христо Ботев", 196. ДГ "Шарл Перо", 137. ДГ "Калина Малина".

Дейностите по залесяване, озеленяване и изграждане на зелени филтри са една от мерките в програмата на Столична община за чистота на въздуха, както и мярка срещу шумовото замърсяване от автомобилния поток.


Столична община разширява системата за разделно събиране на отпадъци

През 2021 г. Столична община ще разшири системата за разделно събиране на отпадъци, която работи успешно като пилотен проект в район „Надежда“, и ще закупи нова техника за рекултивация на депата и поддържане на чистотата в града. Зам.-кметът по екология Десислава Билева предлага за това да бъдат използвани част от отчисленията, които Столична община е натрупала за намаление на депонираните отпадъци, съгласно закона чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Предложението ѝ до Столичния общински съвет включва още и проучване на възможността за изграждане на инсталации за оползотворяване на строителните отпадъци. С проектите за разделно събиране в районите се обособяват специални места за контейнери за различните типове отпадъци, а част от спестените средства от рециклиране се връщат за облагородяване на квартала, който участва.

Размерът на средствата, които ще бъдат използвани за трите проекта, е 7 млн. лв. Общо натрупаните отчисления по Закона за управление на отпадъците от Столична община са 27 млн. за последните 9 години. Те ще бъдат използвани поетапно за подобряване на чистотата в града и постигане на целите за „Кръгова икономика“ на Европейския съюз. 


Над 1100 стари гуми са събрани на временния пункт в кв. “Курило“, район "Нови Искър"

Над 1100 излезли от употреба стари автомобилни гуми са предадени на обособената временна площадка в кв. “Курило“ в район "Нови Искър".

Днес за четвърта поредна събота бе създаден временен пункт за събиране на ненужни автомобилни гуми. Екип на Столичен инспекторат приема и след това транспортира ненужния отпадък. Заедно с предишните инициативи, които се проведоха в населените места Локорско, Доброславци и Световрачане, са събрани общо над 1800 излезли от употреба гуми.

Хората, които имат ненужни автомобилни гуми, могат да ги предадат на обособени за целта площадки. Оттам гумите ще преминат през последващо третиране и оползотворяване. Това е начин гумите да не бъдат изгорени неправомерно и да замърсят въздуха.

Информация за останалите пунктове за предаване на стари гуми можете да намерите на сайта на Столичен инспекторат:

http://inspectorat-so.org/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8?content=%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0


В кв. “Курило“ ще бъде обособен временен пункт за събиране на стари автомобилни гуми

На 5 декември 2020 г. между 10 и 16 часа за четвърта поредна събота ще бъде обособен пункт за събиране на ненужни автомобилни гуми. Временният пункт ще е в район "Нови Искър" и ще бъде разположен в кв. „Курило“, на ул. „Чавдар Войвода“, срещу пощенския клон.

Призоваваме всички, които имат ненужни автомобилни гуми, от които искат да се освободят, да ги занесат и предадат на площадката. Оттам гумите ще преминат през последващо третиране и оползотворяване. Това е начин гумите да не бъдат изгорени неправомерно и няма да замърсят въздуха.

От предишните организирани инициативи в района в селата Локорско, Доброславци и Световрачане бяха събрани над 700 излезли от употреба гуми.

 


1000 тона е събраният текстил за една година в специализираните контейнери

Общо 1000 тона е събраният текстил за една година в контейнерите за текстил в Столична община. Развитата система от контейнери за текстилни отпадъци спомага да предотвратим нерегламентираното им горене и замърсяването на въздуха. На територията на Столична община има разположени 86 броя специализирани контейнери за текстилни отпадъци. В тях гражданите могат да изхвърлят стар текстил и кожени изделия и материали. Контейнерите са снабдени със заключващ се механизъм и датчик, който отчита запълването, за да могат да бъдат обслужени своевременно.

Контейнерите са разположени на комуникативни и леснодостъпни места. Адресите на местата, където има такива специализирани контейнери, могат да се видят на страницата на Столичен инспекторат.

 

 


Екипи на Столичен инспекторат и Пътна полиция извършиха проверки на автомобили с газанализатори за замърсяване на въздуха

Днес, с цел превенция за чистотата на въздуха, екипи на Столичен инспекторат и Пътна полиция при СДВР извършват проверки с газанализатори. Проверява се и за почистване на ходовата част на тежкотоварни автомобили и поставяне на покритие при пренасяне на земни маси.

Проверките се извършват всяка седмица на различни места на територията на Столична община.

С газанализаторите се извършва измерване на отделените емисии и на твърдите частици на дизелови и бензинови ДВГ.

В рамките на деня инспекторите съставиха 2 акта за замърсена ходова част на тежкотоварни камиони и за липса на чергило.

От началото на месец ноември са проверени 250 тежкотоварни камиона и са съставени 34 акта за установяване на нарушение.

Санкциите за физически лица са от 100 лв. до 500 лв., а за юридически лица – от 700 лв. до 20 000 лв.

При проверки на строителни обекти инспекторите съставиха 2 акта. От проверени 10 строежа на територията на Столична община са установени нарушения за непочистване на камионите на обекти в районите „Триадица“ и „Банкя“.

 

 


На 3 и 4 декември буферните паркинги към станциите на метрото ще бъдат безплатни

Във връзка с повишените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) и неблагоприятни метеорологични условия на 3 и 4 декември 2020 г. паркирането в буферните паркинги към станциите на метрото ще бъде безплатно.

Паркингите на метрото са шест и са разположени на бул. “Цариградско шосе“ при Интер експо център, на бул. “Джеймс Баучер“ и бул. “Черни връх“, при „Бизнес парк София“, два паркинга на метростнация „Бели Дунав“ и в центъра на метростанция „Стадион "Васил Левски“.

Призоваваме гражданите при отопление да използват суха дървесина и висококачествени въглища, а при възможност да преминат и на екологично отопление.

При установяване на нерегламентирано изгаряне на отпадъци, може да подадете сигнал на телефоните на съответното РУ при СДВР или на денонощния телефон на Оперативен център на Столичен инспекторат 02/987-55-55.

Отново призоваваме гражданите да предадат старите си гуми на определените за целта места. Така ще бъде предотвратена възможността от замърсяване околната среда, както и евентуално изгаряне. Столичен инспекторат организира за четвърти пореден път предаване на стари гуми в район „Нови Искър“ в кв. „Курило“ на адрес ул. „Чавдар войвода“ срещу пощенския клон на 5 декември от 10:00 до 16:00 ч.

Само за три дни при предишните инициативи в района в с. Локорско, с. Доброславци и с. Световрачане бяха събрани над 700 негодни за употреба гуми, а от началото на ноември – над 3500.


Над 7200 фирми догодина ще плащат такса смет според количеството отпадък

 

Над 7200 декларации и заявления от фирми за определяне на такса битови отпадъци за 2021 г. спрямо количествата генерирани отпадъци са постъпили в дирекция "Икономика и търговска дейност" (ДИДТ) в периода на кампанията от 1 октомври до 30 ноември. Такива документи трябва да се подават в този период всяка година от компаниите, които желаят такса смет за нежилищните им имоти да е определена според количеството отпадък, а не според площта и стойността на имота.

Внесените декларации за определяне броя на контейнери до момента са 4845, а заявленията за издаване на Заповед за допускане на пряко договаряне са 2388. От дирекцията очакват в следващите дни при тях да постъпят още декларации и заявления, изпратени от фирмите чрез лицензираните пощенски оператори.

Работата по приема на фирмените документи премина при спазване на всички мерки за безопасност, включително чрез организиране на изнесени работни места, допълнително деловодство, удължено работно време и работа в почивните и празнични дни.

В хода на кампанията вече са обработени част от заявленията и са издадени 1255 заповеди за пряко договаряне, отчитат още от ДИТД.

 

 


Продължава засаждането на широколистни и иглолистни фиданки в града

На територията на паркове, градини и зелени площи за широко обществено ползване са засадени още 80 броя фиданки. Дръвчетата са засадени в рамките на изминалата седмица, 16 – 22 ноември. Те са разпределени на територията на следните паркове и градини: парка срещу общината на "Младост 3", бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Черни връх“, бул. „Пейо Тодоров“, ул. „Бяла черква“, ул. „Цар Борис III“, бул. „Прага“, ул. „Владайска“, ул. „Цар Симеон“, ул. "Добри Чинтулов", 16. ОУ „Райко Жинзифов“.

Продължава кампанията за засаждане на фиданки в училищните дворове по инициативата "Моето зелено училище".

Дейностите по залесяване, озеленяване и изграждане на зелени филтри са една от мерките в Програмата на Столична община за чистота на въздуха, както и мярка срещу шумовото замърсяване от автомобилния поток.

 

 


Последен уикенд от Есенния залесителен сезон в Новата гора на София

С масирано засаждане на фиданки този уикенд се планира официално закриване на Есенния сезон в Новата гора на София край "Суходол". Засадените от доброволци дръвчета през последния един месец в рамките на инициативата на Столична община надвишават 14 000. Само за изминалата събота и неделя засадените млади липи са над 3000, като в засаждането се включиха и екипите на няколко частни фирми.

Припомняме, че Новата гора на София е мащабен залесителски проект на Столична община, който цели трансформиране на пустеещи общински земи в гора и обособяване на зелен крайградски пояс. За залесяването общината осигурява фиданките, инструментите и ръкавиците, а за труда се разчита изцяло на доброволци.

Есенното засаждане в Новата гора на София ще се реализира в събота и неделя между 10 и 16 часа. За максимално улеснение в рамките на залесителния сезон е разкрита и извънредна автобусна линия номер 54А с начална спирка метростанция “Вардар”. Повече за проекта и как да се включите в него можете да научите на www.novatagora.bg или в страницата във Фейсбук.


Продължават проверките за непочистена ходова част и нерегламентирано изгаряне на отпадъци

41 акта за непочистена ходова част на тежкотоварни автомобили са съставени от началото на този месец при извършени 514 проверки. Контролът се осъществява съвместно от екипи на Столичен инспекторат, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и Пътна полиция.

При проверките се следи за чистотата на ходовата част на камионите, както и наличието на покритие при транспортиране на товари.

В днешния ден екипите извършиха 13 проверки и са съставили 1 акт за непочистена ходова част на тежкотоварен автомобил. Нарушението е установено на Южната дъга на "Околовръстен път".

Продължават и проверките на Столичния инспекторат на строителни обекти. През този месец са проверени над 300 обекта. След получен сигнал са съставени два акта за нерегламентирано изгаряна на отпадъци на територията на район „Възраждане“.

През този месец са извършени и над 40 проверки за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в авосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми като са наложени 2 акта.

Целта е предотвратяване на замърсяването на въздуха.
 


4 дни до крайния срок за подаване на декларации от фирмите за такса смет през 2021 г.

Общо 5 900 фирми досега избраха да плащат според количеството отпадъци

Остават 4 дни за подаване на заявления и декларации от фирми за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2021 г. според генерираното количество отпадъци. От началото на кампанията през октомври в дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община са приети над 3 900 декларации и почти 2 000 заявления за допускане на пряко договаряне за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.  

Очаква се още около 1 500 фирми да изберат този вид изчисляване на такса смет за притежаваните от тях нежилищни имоти. Крайният срок за приемане на документи изтича на 30 ноември т.г. 

За предотвратяване на струпването на граждани офисът на дирекция "Икономика и търговска дейност" работи с удължено работно време:

 • от 8:00 до 19:00 ч. – в делнични дни 
 • от 9:00 до 17:30 ч. – в събота и неделя.

Документи могат да бъдат изпратени и чрез лицензираните пощенски оператори, на адрес: гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност”.

Повече информация може да намерите в сайта на Столична община.

На 30 ноември изтича крайният срок и за плащане на такса смет за 2020 г. за жилищните имоти. След тази дата върху дължимите суми започват да се начисляват лихви. 

Местните данъци и такси могат да се платят на каса във всички 21 районни отдела "Общински приходи", независимо в коя част на София се намира имотът или е регистриран автомобилът ви. 

Други опции за издължаване са – по банков път или чрез финансови посредници, както и през портала на Столична община: 
https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

 

 


Столична община въвежда безплатни буферни паркинги към станциите на метрото на 26 и 27 ноември

Във връзка с прогнозата, че на 26.11.2020 г. и 27.11.2020 г. ще има висок атмосферен потенциал за замърсяване с ФПЧ10 и вероятност за настъпващи неблагоприятни метеорологични условия, водещи до задържане и натрупване на атмосферните замърсители в ниските слоеве на атмосферата, Столична община въвежда с цел превенция мярката "Безплатно паркиране на МПС в буферните паркинги към станциите на метрото".

Продължават и проверките на Столичен инспекторат на строителните обекти. През утрешния ден ще бъдат извършени и съвместни проверки с отдел „Пътна полиция“ – СДВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по транспортни артерии и проверки за горене на отпадъци на открито.

Призоваваме гражданите да подават сигнали при установяване на нерегламентирано изгаряне на отпадъци на телефоните на съответното РУ при СДВР или на денонощния телефон на Оперативен център на Столичен инспекторат 02/987-55-55.


Продължава засаждането на широколистни и иглолистни фиданки в града

На територията на паркове, градини и зелени площи за широко обществено ползване са засадени още 111 броя фиданки в рамките на последната седмица.

Те са разпределени на територията на следните паркове и градини: Парк "Тинтява" – при КАТ, ул. "Царибродска" № 119, ул. "Царибродска" № 121, ул. "Позитано", между бул. "Димитър Петков" и ул. "Царибродска", южен тротоар, ул. "Перник" № 134 – 136, бул. "Ген. Скобелев", до ул. "Партений Нишавски", източен тротоар, ул. "Осогово", пред бл. 5, ж.к. "Зона Б-5", между ул. "П. Нишавски" и ул. "Позитано", източен тротоар, бул. "Инж. Иван Иванов" № 66, ул. "Самуил" № 143, № 104а, № 145, ул. "Софроний Врачански", кръстовище с бул. "Сливница", западен тротоар, ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Цар Иван Шишман", бул. "Скобелев" № 32, ул. "Цар Асен I" , ул. "Перник"  № 119, бул. "Пенчо Славейков" , бул. "Овча купел", ул. "Любляна" (район "Витоша"), бул. "Овча купел" от бул. "Линкълн" до бул. "Цар Борис III" (район "Овча купел"), пред 92-ро СОУ (район "Красна поляна").

Залесяването и обособяването на зелени градски пояси е сигурна мярка за по-чист въздух в големите градове.Благоустроено е пространство, определено като „кална точка“ в район "Овча купел"

Приключи изпълнението на дейностите за облагородяване на първия от общо 7 обекта за 2020 г., определени като „кални точки“ и източници на запрашаване в София.

Мястото се намира в кв. „Овча купел“ и с неговата реализация са осигурени над 100 регламентирани места за паркиране. Засадени са 30 бр. широколистни дървета и над 75 м зелена ивица от храсти, като част от мерките за намаляване на запрашаването в района.

Продължава изпълнението на дейности за облагородяване на обекти, определени като „кални точки“ и в другите два пилотни района – "Красна поляна" и "Надежда". Тяхното изпълнение се очаква да приключи до средата на месец декември. 

 

 


Продължават съвместните проверки на Столичния инспекторат и ИА „Автомобилна администрация“

Екипи на инспектората и на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършват съвместни проверки на камионите в столицата за непочистени гуми и ходова част, както и дали са с осигурено покритие.

На трима водачи на тежкотоварни автомобили са съставени актове за констатирани нарушения.

Инспекциите се извършват на територията на цялата Столична община и са мярка за подобряване качеството на атмосферния въздух.


Столичен инспекторат санкционира управители на сервизи в район "Подуяне"

При извършване на текущ контрол на автосервизи в район "Подуяне" инспекторите са установили нерегламентирано изхвърлени излезли от употреба гуми в зелените площи. Установено е, че отпадъците са от два автосервиза в кв. "Левски В". На управителите на обектите са съставени актове за установяване на административно нарушение.

Автосервизи, пунктове за смяна на гуми, дърводелски работилници и други потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух се проверяват с приоритет през есенно-зимния сезон. От управителите на обектите се изискват договори за предаване на излезлите от употреба гуми, отработени моторни масла, както и приемно-предавателни протоколи с фирми, на които са ги предали. В обектите се проверява и начинът на отопление, използваното гориво, както и чистотата на прилежащата територията.


Над 280 стари автомобилни гуми събраха в с. Доброславци

Над 280 излезли от употреба стари автомобилни гуми бяха събрани за ден в с. Доброславци.

На обявената предварително от Столичен инспекторат инициатива за предаване на стари гуми се отзоваха жителите на населеното място в район "Нови Искър".

По този начин даваме възможност на хората да оставят излезлите от употреба автомобилни гуми на специални места, за да не се ползват от недобросъвестни граждани за отопление.

От началото на този есенен сезон сме събрали над  3 000 стари гуми, а миналата година – над 8 500.

Създадени са и специални места за събиране на стари дрехи. От началото на годината са събрани над 1 000 тона текстилни отпадъци в 86 контейнера. 


Качеството на атмосферния въздух за периода 2021 – 2026 г.

Подобряването на качеството на атмосферния въздух е ключов приоритет за Столична община, която в последните години провежда последователна и надграждаща политика в областта. В резултат на провежданата политика през последните години Националната система  за мониторинг на въздуха констатира трайна тенденция към подобряване на качеството на атмосферния въздух. В новата програма мерките са секторни (битово отопление, площни източници, транспорт, строителство и индустрия) и хоризонтални – информационни и комуникационни мерки. Всички мерки са насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух съгласно националното законодателство.

При анализите на причините за замърсяването се използваха  иновативни научни методи, които в последните години се прилагат в някои европейски градове, в допълнение към стандартните методи от европейските ръководства. Анализите използваха данни от едногодишно изследване на Националния институт по хидрология и метеорология за химическия състав на праховите частици. Резултатите от комбинирания метод на оценка на основните източници на замърсяване показват, че основен източник за превишенията над нормите е битовото отопление (около 60%), следвано от ветрово ресуспендиране на праховите частици от „кални петна“, улици и тротоари, незалесени терени в периферията на София и др. (над 30%).  Следващ по значимост източник на замърсяване е движението на автомобилите (11%). И двата метода показват висок принос на преноса на замърсяване от източници извън общината, както и силното влияние на неблагоприятните метеорологични условия през зимните месеци. Последното изисква допълнителни усилия чрез мерки, които да компенсират фактическото положение, дължащо се на релефа и климата на територията на общината.

Резултатите от анализите определиха приоритетните мерки за подобряване качеството на въздуха:

Сектор битово отопление

Стратегически приоритет за общината са мерките за намаляване замърсяването от битовото отопление. Проектите в тази област стартираха и ще се изпълняват мащабно от 2021 г., очаква се подготовка и на нови проекти с европейско финансиране.

Основните планирани мерки са:

Продължава подмяната на печки на дърва и въглища с екологични алтернативи. Продължава доставката и монтажа на коминни филтри за домакинства. Създаваме регистър за битовото отопление. Предвиждаме изготвянето на план за въвеждане на зони за ниски емисии за битово отопление при дадена възможност на всички от тези зони да сменят начина си на отопление.Предвиждаме законодателни промени за въвеждане на процедура за „контрол на дима“ от битово отопление на дърва и въглища.

Сектор транспорт

Приоритетни са мерките за увеличено миене на улиците и машинно почистване на улиците.  Залагаме увеличение на площта на измитите улици най-малко 2,5 пъти спрямо базовата 2018 г. и закупуване на електрически почистващи машини за 24-е районни администрации.

След допълнителни анализи се предвижда въвеждане на Зона с ниски емисии от транспорта, която предвижда недопускане в централните градски части на транзитното преминаване на МПС с нисък екологичен клас/екологична група.

Продължават мерките за модернизиране на градския транспорт, включително и закупуване на електрически превозни средства, разширение на метромрежата, нови буферни паркинг, нови бус ленти, доизграждане на вътрешноринговите и тангенциални пътни връзки, изграждане на велоалеи, подобряване на пешеходната свързаност. Продължава мярката за безплатно паркиране на електрически автомобили в „синята“ и „зелената“ зона. Планира се изграждане на общински зарядни станции. Планира се въвеждане на система за контрол на тежкотоварното движение. 

Продължава прилагането на механизма за мерки при дни с превишения, в това число и „Зелен билет“.

Сектор строителство и ремонтни дейности – продължаваме с контрола на замърсяването от строителни обекти, при превоза на земни маси, мерки срещу запрашаване при строителни дейности и др.

Мерки в сектор депа и други площни източници – с висок приоритет  са мерките за намаляване на замърсяването от открити терени – премахване на „калните петна“ в междублокови пространства чрез облагородяване, залесяване в града и пустеещи  терени, покриване с дишащи настилки на открити паркинги  без покритие.

Информационни и комуникационни мерки – продължаване ежедневното информиране на гражданите за качеството на въздуха и осигуряване на допълнителна информация.

Програмата беше обсъдена с представители на институции, неправителствени организации, университети и научни институти, които дадоха предложения в хода на изработване на предварителния ѝ вариант.

 

 

 


Разширява се системата от контейнери за текстилни отпадъци на територията на София

От днес, 20 ноември, екип на Столичен инспекторат постави още два нови контейнера за приемане на текстилни отпадъци и материали. Новите места, на които са разположени, са бул. „Сливница“ 187 и на кръстовището на ул. „Костенски водопад“ и бул. „Г. Делчев“.

От началото на годината до 30 септември 2020 г. са събрани над 1000 т текстилни отпадъци, а за 2019 г. 1100 т.

Целта на поставянето на този тип контейнери е да има разделно събиране на отпадъците и да не се изхвърлят текстилни материали на неопределени места, откъдето могат да бъдат използвани неправомерно за изгаряне.

На територията на Столична община има разположени 86 броя специализирани контейнери за текстилни отпадъци. В тях гражданите могат да изхвърлят стар текстил и кожени изделия и материали. Контейнерите са снабдени със заключващ се механизъм и датчик, който отчита запълването, за да могат да бъдат обслужени своевременно. Контейнерите са разположени на комуникативни и леснодостъпни места. Адресите на местата, където има такива специализирани контейнери, могат да се видят на страницата на Столичен инспекторат.

Призоваваме гражданите да използват контейнерите по предназначение.

 


От началото на годината 1052 кучета от общинските приюти намериха нов дом

От началото на годината до края на месец октомври 1052 кучета са осиновени от приютите на ОП „Екоравновесие”. Част от осиновените кучета намериха нов дом в Германия, благодарение на споразумението за сътрудничество между Столична община и германската неправителствена организация „Щройнерхилфе Булгариен“, 176 кучета от общинските приюти срещнаха новите си стопани в Германия.

Всеки, който желае да осинови куче, може да отиде и да се запознае с кучетата от общинските приюти в с. Горни Богров, където са настанени кучета над 1 година или в приютите кв. „Слатина“ и кв. „Сеславци“, ако иска да осинови малко кученце.

Екипът на „Екоравновесие“ отчита също, че за десетте месеца на годината, кастрираните кучета са 1857, в общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 291, по кампанията за кастрация на дворни кучета са кастрирани 335 кучета.

Кампанията за кастрация на дворни кучета продължава. Стопаните на домашни дворни кучета могат да ги кастрират безплатно, да ги регистрират, обезпаразитят, ваксинират и да им поставят микрочип. Всеки стопанин може да заяви желание за кастрация на кучето си през интернет страницата на ОП „Екоравновесие” или на телефоните на предприятието 02/931-41-60; ‎931-41-64. В рамките на кампанията се предлага възможност за безплатно транспортиране на домашните кучета от и до дома след проведените интервенции. Всички кастрирани кучета са освободени от годишна такса, която за територията на столицата е в размер на 24 лева.

 

 


Продължава извършването на дезинфекция на обществени места

Продължава извършването на дезинфекция на обществени пространства. Ежедневно се дезинфекцират спирките на градския транспорт и уличните кошчета.

Продължава извършването на дезинфекция на превозните средства на градския транспорт, както и влаковете на метрото и метростанциите.

Екипите на почистващите фирми дезинфекцират подходите към подлези и болничните заведения. По график се дезинфекцират пешеходните подлези. Тази нощ са измити пешеходните подлези в район „Оборище“.


Пет открити пространства „кални точки“ в „Надежда“ ще бъдат благоустроени

До края на седмицата ще бъдат благоустроени пет места, определени като „кални точки“ в район "Надежда".

Заместник-кметът на Столична община в направление “Зелена система, екология и земеползване“ Десислава Билева и инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, провериха работата по облагородяване на част от т.нар. „кални точки“ на територията на района.

Пространствата са общо 5 и са включени в Програма "Управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2015 – 2020 – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици". Местата са:

 ∙ ж.к. „Надежда“ 2, бл. 270 А;

 ∙ бул „Рожен“, срещу "Хюндай Хеви индъстрис";

 ∙ ул. „Княз Иван Кулин“, зад обществен пазар;

 ∙ ул. „Кръстьо Кръстев“, до бл. 332;

∙ ж.к. „Толстой“, бл. 3, бл. 2 и бл. 5.

Столична община финансира проектите в зависимост от готовността на районните администрации. Първите три, подготвили проекти, са районите „Надежда“ , „Красна поляна“ и „Овча купел“.

Общо 76 открити пространства са определени като източници на фини прахови частици в районите на София. Подадените към момента терени са с обща площ 64 140 кв. м, а дейностите предвиждат затревяване, засаждане на дървета и храсти, ограждане по подходящ начин, а където е необходимо, насипване с чакъл.

Облагородяването на „калните точки“ в София е сред трите приоритетни мерки, включени в новата Програма срещу атмосферното замърсяване, която стартира по инициатива на столичния кмет Йорданка Фандъкова. Те се основават на научно изследване на Националния институт по метеорология и хидрология относно източниците на замърсяване. Според изнесените данни основният източник на замърсяване на атмосферата с фини прахови частици в столицата – 25% – идва от праха по улиците.

 


Продължава засаждането на широколистни и иглолистни фиданки в града

На територията на паркове, градини и зелени площи за широко обществено ползване са засадени още 204 броя фиданки. Дръвчетата са засадени в рамките на изминалата седмица, 9 – 13 ноември. Те са разпределени на територията на следните паркове и градини: Южен парк 3-та част, площад "Славейков", бул. "М. Еминеску", ул. "Одрин", бул. "Ал. Стамболийски", пл. "Св. Неделя", ул. "Стефан Стамболов", ул. "Софроний Врачански", бул. "Сливница", ул. "Раковска", ул. "6-ти Септември", ул. "Хан Крум", ул. "Цар Иван Асен", ул. "Дойран", ул. "Позитано", ул. "Ген. М. Д. Скобелев", Парк "Врана", Парк "Робов дол".

Продължава кампанията за засаждане на фиданки в училищните дворове, в инициативата "Моето зелено училище", под ръководството на Десислава Билева, зам.-кмет на Столична община, направление "Зелена система, екология и земеползване".

Дейностите по залесяване, озеленяване и изграждане на зелени филтри са една от мерките в програмата на Столична община за чистота на въздуха, както и мярка срещу шумовото замърсяване от автомобилния поток.

 

 


Над 220 стари автомобилни губи предадоха за ден в с. Локорско

Над 220, излезли от употреба стари автомобилни гуми, бяха предадени на специално откритата днес площадка в с. Локорско, район "Нови Искър".

На 14 ноември на площад "Тодор Гаджов" в населеното място бе организирана възможност за предаване на стари гуми от гражданите. Хората се възползваха от възможността да оставят негодните гуми на определената за целта площадка. Екип на Столичен инспекторат се погрижи за извозването им и почистване на мястото.

В сезона за смяна на летните със зимни гуми тези, които са излезли от употреба, трябва да бъдат изхвърлени на определени за целта места. Осигурена е възможност гражданите да предадат излезлите от употреба гуми по един от следните начини:

1. В автосервизите, където се извършва подмяна на гуми;
2. На специално определени площадки, на които можете да изхвърлите ненужни гуми:

 • бул. "Илиянци" № 6;
 • жп гара София-Север;
 • район "Банкя", ул. "Райко Даскалов" № 51;

3. На местата, определени за тази цел в 12 столични района като „Люлин“,„Връбница“, „Младост“, „Сердика“, „Кремиковци“, „Нови Искър“, „Банкя“, „Слатина“, "Овча купел", „Красна поляна“, „Надежда“ и „Искър“.

Информация за всички места, на които можете да оставите старите си гуми, може да намерите на сайта на Столичен инспекторат: тук

Безплатно хората могат да се възползват от площадките на „Норд гуми“ ЕАД, съгласно сключен договор със Столична община.

Допълнителна информация гражданите могат да получат и на телефон 02/ 987 55 55 в Оперативния център на Столичен инспекторат.


Близо 10 000 нови дръвчета в Новата гора на София. Засаждането продължава

През изминалия уикенд нови 2000 фиданки бяха засадени от доброволци на втория терен от Новата гора на София край "Суходол". С тях общият брой на засадените дръвчета през настоящия залесителен сезон е 9500.

По план залесяването ще продължи през всички уикенди до края на месец ноември. Амбицията на Столична община е до края на залесителния сезон броят на засадените нови дръвчета да се увеличи двойно.

На терен доброволците получават фиданки, инструменти и ръкавици, обезпечени от Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“. Именно общинските лесовъди са тези, които имат ангажимента да полагат последващи грижи за посадените дръвчета – влючително поливане и окопаване.

Есенното засаждане в Новата гора на София ще се реализира всяка събота и неделя между 10 и 16 часа до края на месец ноември. В рамките на епидемиологичната обастановка засаждането се провежда при спазване на необходимите изисквания.

За максимално улеснение на всички желаещи да се включат в рамките на залесителния сезон е разкрита и извънредна автобусна линия номер 54А с начална спирка метростанция “Вардар”. Повече за проекта и как да се включите в него можете да научите на www.novatagora.bg или в страницата във Фейсбук.

 


„Кална точка“ в "Красна поляна" става зелено междублоково пространство

До края на ноември ще завърши облагородяването на кварталното пространство – едно от т.нар. “кални точки“ на територията на Столична община, което се намира в район „Красна поляна“.

С цел намаляване на източниците на кал и прах от тази седмица започна облагородяване на междублоковото пространство с площ около 600 кв. м при бл. 137Б в кв. "Красна поляна" и е част от Програмата на Столичната община за премахване на „кални точни“, създадена по инициатива на кмета на София Фандъкова.

Проектът е финансиран по Програма "Управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община".

"Ще се обособят зелени ивици и ще се засади нова дървесна растителност. С цел премахване на нерегламентираното паркиране в зелените площи, което е източник на пренасяне на прах по уличните платна, се обособяват нови паркоместа. Ще бъде засадена трева, 3 нови фиданки и 50 бр. храсти, които се надявам заедно да пазим" – каза кметът на „Красна поляна“ Иван Чакъров. Проектът се изпълнява с подкрепата на етажните собствености на прилежащите жилищни блокове.

Освен в „Красна поляна“ тази есен благоустрояването на „кални точки“ се изпълнява и в „Овча купел“ и предстои да започне в район „Надежда“.

 


Продължава монтирането на филтри на комини на домакинства

До края на 2020 г. ще бъдат монтирани още 100 филтъра на комини на домакинства в София, които се отопляват на дърва и въглища, с цел подобряване на качеството на въздуха. С тях филтрите в града ще станат общо 509.

От началото на изпълнението на тази програма досега са монтирани 494 филтри. Те са в районите „Красна поляна“ и „Слатина“.  

Установено е, че филтрите спират повече от 80% от фините прахови частици, които се отделят при битовото отопление. Те се монтират на комините, като се поставя един електростатичен електрод, който създава електростатика и спира фините прахови частици. За домакинствата поставянето на филтри е безплатно. Финансирането се извършва от бюджета на общината. Консумацията на филтъра е около 30 вата, което е колкото една електрическа крушка.

Столична община изпълнява и два големи проекта за подмяна на отоплителните инсталации на дърва и въглища с по-екологични алтернативи. По тях се предвижда да бъдат подменени отоплителните устройства на около 15 000  домакинства.


Екипи на Столичен инспекторат извършиха над 1100 съвместни проверки на тежкотоварни автомобили

От началото на годината до днес, 10 ноември 2020 г., са направени 1129 проверки и са съставени 126 акта на камиони за замърсяване на въздуха. Екипи на Столичен инспекторат и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършват съвместни проверки на тежкотоварна техника, чиито специализирани автомобили са с непочистени гуми и ходова част, както и за непоставено предпазно покритие на превозвани инертни материали.

Днес екипите проверяваха на бул. „Илиянци“ в район "Сердика" и с. Требич, район "Надежда", където бе съставен един акт за непочистена ходова част.

По инициатива на Столичен инспекторат се извършват и общи проверки с отдел "Пътна полиция" – СДВР по основни възлови булеварди на София.

Общо от направените 1129 проверки с двете институции са съставени 126 акта за нарушения на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Проверките целят подобряване качеството на атмосферния въздух.


Старите автомобилни гуми се изхвърлят на определени над 30 площадки

Над 2500 броя стари автомобилни гуми са събрани досега от площадките, които са определени за тяхното изхвърляне след излизането им от употреба. На територията на Столична община са определени над 30 площадки за тази цел. 

Миналата година бяха събрани общо над 13 000 стари гуми.

В сезона за смяна на летните със зимни гуми тези, които са излезли от употреба, трябва да бъдат изхвърлени на определени за целта места, а не къде да е, за да не замърсяваме околната среда.

На 14 ноември (събота) от 10:00 до 16:00 ч. в с. Локорско, площад „Тодор Гаджов“, район „Нови Искър“, ще бъде организирано място за предаване на стари гуми от гражданите. Предадените стари гуми ще бъдат събрани и транспортирани.

Осигурена е възможност гражданите да предадат излезлите от употреба гуми по един от следните начини:

- В автосервизите, където се извършва подмяна на гуми.

- На специално определени площадки, на които можете да изхвърлите ненужни гуми:

 • бул. "Илиянци" № 6;
 • жп гара София-Север;
 • район "Банкя", ул. "Райко Даскалов" № 51;

- Както и местата, определени за тази цел, в 12 столични района като „Люлин“, „Връбница“, „Младост“, „Сердика“, „Кремиковци“, „Нови Искър“, „Банкя“, „Слатина“, "Овча купел", „Красна поляна“, „Надежда“ и „Искър“.

Информация за всички места, на които можете да оставите старите си гуми, може да намерите на сайта на Столичен инспекторат.

Безплатно хората могат да се възползват от площадките на „Норд гуми“ ЕАД съгласно сключен договор със Столична община.

Допълнителна информация гражданите могат да получат и на телефон 02/987 55 55 в Оперативния център на Столичен инспекторат.


Нови 3300 широколистни и иглолистни фиданки в столицата

“Поех този пост с ясното съзнание колко сериозно изпитание за цялото ни общество е чистотата на въздуха. Сега се радвам детайлно да представя конкретните резултати от работата ни през есенния залесителен сезон.Уточнявам,че те показват статистиката само до момента” – споделя Десислава Билева, зам.-кмет на Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване".

С нейно активно участие се провежда и тазгодишната кампания “Моето зелено училище”. В училища и детски градини на територията на Столична община са засадени над 590 броя дървесни фиданки на територията на 21 учебни заведения, както следва:

- 42. ОУ „Хаджи Димитър“, 171. ОУ „Стоил Попов“, 140. СУ „Иван Богоров“, 74. СУ „Гоце Делчев“, 45. ОУ „Константин Величков“, 85. СУ „Отец Паисий“, 83. ОУ „Елин Пелин“, 58. ОУ „Сергей Румянцев“, 59. ОУ „Васил Левски“, 17. ОУ „Дамян Груев“, 63. ОУ „Христо Ботев“, 88. СУ „Д. Попниколов“, 145. ОУ „Симеон Радев“, 150. ОУ „Цар Симеон Първи“, 55. ОУ „Петко Каравелов“, 11. ОУ „Св. П. Зографски“, 36. СУ „Максим Горки“, 22. СЕУ „Г. С. Раковски“, 93. СУ „Ал. Теодоров – Балан“, 129. ОУ „Антим Първи“, 40. СУ „Луи Пастьор“.

На територията на паркове, градини и зелени площи за широко обществено ползване са засадени 638 броя фиданки. Те са разпределени на територията на следните паркове и градини: „Южен Парк“, НДК, "Княжеска градина", "Борисова градина",  Парк „Младост III”,  парк „Хиподрума", парк ГУСВ, парк „Дружба“, Парк „Свети Никола“, Градина „Буката“, парк „Света Троица“, парк „Братска могила“, ул. „Първа българска армия“ , градина при Двореца на децата, градини „Възраждане“, парк „Гео Милев“, парк „100 години София“, градина „Докторски паметник“, „Градска градина“, градина „Св. Седмочисленици“, площад „Независимост“, парк „Заимов“.

Засадени са и 523 броя широколистни дървета по улици и булеварди, както следва: бул. „Мария-Луиза“, ул. „Ненчо Бончев“, бул. „Рожен“, ул. „Христо Силянов“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов“, ул. „Кирил Драганов“, бул. „Янко Сакъзов“, бул. „Скопие“, бул. „Габрово“, ул. „Бургас“, ул. „Варна“, бул. „Ситняково“, ул. „Гео Милев“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „Първа българска армия“, ул. „Опълченска“, ул. „Обиколна“, бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Димитър Списаревски“, бул. „Цветан Лазаров“, ул. „Скайлер“, ул. „Константин Фотинов“, ул. „Калотина“, бул. „Дондуков“, бул. „Ситняково“, ул. „Московска“, ул. „Царибродска“, ул. "Петрич", ул. "Влах камък", до бл. 193, ул. "Екзарх Стефан", бл. 135, ул. "Чудотворци", ул. "Асен Златаров",  ул. "Кешан", ул. "Екзарх Йосиф".

761 броя широколистни и иглолистни дървесни фиданки са засадени на терени общинска собственост, зелени ивици по улици и булеварди, на територията на Столична община към транспортни зони.Обхват на залесителната дейност: бул. „България“, бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Рожен“ – прилежащи зелени площи към транспортна зона, бул. „Никола Петков“, бул. „Александър Малинов“, бул. „Черни връх“, бул. „Искърско шосе“, ул. „Даскал Стоян Попандреев“, "Околовръстен път" на София, бул. „Г. М. Димитров“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“, бул. „Сливница“, бул. „Стамболийски“.

Продължава и засаждането на дървета по автобусните спирки на подходящите за това места, като до настоящия момент са засадени 23 броя.

Дейността по засаждане на широколистни и иглолистни дървесни фиданки на терени общинска собственост за есенния залесителен сезон продължава. В нея ще бъдат обхванати алейни посадни места и зелени ивици по улици и булеварди, зелени площи, паркове и градини на територията на Столична община, както следва: засаждане на още 690 броя дървета по следните улици и булеварди:

- ул. "Г. С. Раковски", ул. "Граф Игнатиев", ул. "6-ти септември", ул. "Цар Иван Шишман", ул. "Гогол" и ул. "Цар Иван Асен II", ул. "Хан Крум", ул. "Шейново" с ул. "В. Априлов", ул. "Славянска", ул. "Иван Вазов", ул. "Гечкенли", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. "Мургаш", ул. "Цар Иван Асен", ул. "Страхил Войвода", ул. "Васил Априлов", ул. "Георги Софийски", ул. "Невестина скала", бул. "Иван Иванов", ул. "Атанас Бурмов", ул. "Пимен Зогравски", ул. "Доспат", ул. "Уйлям Гладстон", бул. "Тодор Александров", ул. "Ц. Церковски", ул. "Зайчар", ул. "Перник", ул. "Костур", ул. "Петко Войвода", ул. "Одрин", ул. "Позитано",  ул. "Симеон", бул. "Черни връх" (локално), ул. "Димитър Манов", ул. "Индже войвода", ул. "Добротич", ул. "Любляна", от бул. "Линкълн" до бул. "Цар Борис III, бул. "Бъкстон" от "Околовръстен път" до бул. "Тодор Каблешков", бул. "Прага", площад "Македония", бул. "Владайска", ул. Криволак", ул. "Алеко Туранджа", ул. "Васил Петлешков", ул. "Александър Екзарх", бул. "Кръстю Пастухов", бул. "Бели Дунав", бул. "Панчо Владигеров", ул. "Чудотворци", ул. „Враня“, ул. „Кадемлия“, ул. „Хемус“, ул. „Ал. Фон Хумболт“, ул. „Светлоструй“, ул. „Съзнание“, ул. „Веле Митров“, ул. „Календерска“, ул. „Гинци“, ул. „Анжело Ронкали“, ул. „Кракра“, ул. „Христо Ковачев“.

Предстои да бъдат засадени още 141 дървета в парк „Врана“, както и в зелените площи на НДК.

Дърветата са една от мерките в програмата на Столична община за чистота на въздуха, както и мярка срещу шумовото замърсяване от автомобилния поток.

 

 


Електрически лекотоварни автомобили ще бъдат използвани в софийските паркове

Доставени са два изцяло електрически лекотоварни автомобила, които ще бъдат използвани за дейности, свързани с поддръжката на софийските градски паркове. Предстои да бъде извършена регистрацията им и до края на месеца да бъдат пуснати в движение. Електрическите автомолиби са доставени по договор на Столична община и Националния доверителен екофонд за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 000 лв.

Те имат редица екологични предимства като намаляване на емисиите на парникови газове и фини прахови частици, както и на шумовото замърсяване, които в комбинация с ниското им собствено тегло позволяват безпрепятствена им работа в паркове на града.

Електрически лекотоварни автомобили ще бъдат използвани от ОП „Паркове и градини“ за обслужване на градските паркове и градини. Заедно с новите две камиончета в парковете ще работят общо пет електрически превозни средства.Започна облагородяването на пространство в „Овча купел“, определено като „кална точка“

Започна реализацията на дейностите за облагородяване на първия от общо 7 обекта за 2020 г., определени като „кални точки“ и източници на запрашаване в София.

Тази седмица започна изпълнението на дейностите по първия обект от Програмата на Столичната община за премахване на т.н. „кални точни“ и облагородяване на пространствата. Той се намира в кв. „Овча купел“ и с неговата реализация ще се намали запрашаването в района, като се създадат условия за регламентирано паркиране на  над 100 автомобила.

Проектът включва и засаждане на 20 дървета и създаване на 100 метра зелена ивица от храсти.  

Дейностите ще бъдат завършени до края на месец ноември. 

                                      

 


4500 нови фиданки в Новата гора на София през втория уикенд от залесяването

 

4500 нови фиданки са засадени през втория уикенд от най-мащабния залесителен проект на Столична община – Новата гора на София. Така общият брой на засадените през първите два уикенда нови дръвчета са общо 7500. Залесяването ще продължи и този уикенд, като за участие са поканени всички желаещи.

Амбицията на организаторите е тази есен да бъдат засадени общо 21 500 фиданки на площ от 43 дка. От началото на проекта в двата терена на Новата гора на София вече има засадени над 80 000 дървета.

В рамките на проекта Столична община и лесовъдите от Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ предоставят на място фиданките, инструментите за засаждане и ръкавиците. В настоящата пандемична обстановка залесяването се извършва при спазване на всички епидемиологични изисквания, като се предоставят дезинфектанти и маски.

Есенното засаждане в Новата гора на София се реализира всяка събота и неделя между 10 и 16 часа до края на месец ноември. 

За максимално улеснение на всички желаещи да се включат, в рамките на залесителния сезон, е разкрита и извънредна автобусна линия номер 54А с начална спирка метростанция “Вардар”. Повече за проекта и как да се включите в него можете да научите на www.novatagora.bg или в страницата във Фейсбук.


Продължава кампанията на Столичната община за създавене на зелени пояси около столичните училища

240 широколистни фиданки бяха засадени с участието на  децата и преподавателите  в  училищните дворове  като част от кампанията на Столичната община. До момента зелени пояси са изградени в 16 столични училища в районите в “Надежда”, “Овча купел”, “Младост”, “Искър”, “Студентски” и “Изгрев”. Дърветата са от видовете явор, ясен, чинар и липа.

Залесяването в дворовете на училищата е ключова част от мерките, които общината реализира за адаптация към климатичните промени. Мащабната залесителна инициатива е част от кампанията “Моето зелено училище”. Целта ѝ е създаването на зелени пояси и изолирането от праха и шума на автомобилите край столичните учебни заведения.

 

 


С 24% се увеличават площите за миене през 2021 г.

220,4 млн. лв. е План-сметката за чистотата на Столична община

220,4 млн. лв. ще бъдат отделени за всички дейности по почистването на Столична община през 2021 г. План-сметката, която е внесена за обсъждане, включва всички дейности по събирането и обезвреждането на отпадъци, лятното и зимно почистване на улици и публични площи, рекултивацията на затворените депа и др.

С 24% се увеличава площта на улици и обществени места, които ще бъдат измивани през следващата година. Така общата им площ достига 95 495 дка.

3,2 млн. лв. повече се залагат за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, като общата сума за годината е 88,4 млн. лв.

73 млн. лв. са предвидени за събиране на битовите отпадъци, което е с 6 млн. лв. повече от настоящата година. Данните показват, че в последните 3 години обемът на събрани и транспортирани отпадъци се е увеличил с 11%.

Столична община задължи фирмите, които отговарят за почистването, да работят с изцяло нова техника с най-високия екологичен стандарт ЕВРО6, както и да осигурят малка техника за чистене на тротоари и улици с електрическо или хибридно задвижване. За предотвратяване на нерегламентираното горене на гуми в договорите на почистващите фирми е предвидено и събирането на излезли от употреба гуми, оставени на публични площи.

Размерът на такса битови отпадъци за поредна година остава непроменен, като с по-добра събираемост се залага увеличение от 3,2 млн. лв. на План-сметката за чистота.

Таксата за недвижими имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятията се запазва в размер на 1.6%о върху данъчната оценка. Непроменен остава и размерът на таксата за нежилищните имоти на предприятията – 10%о върху отчетната стойност.

Напомняме, че до 30 ноември 2020 г. трябва да подадат искане юридическите лица – предприятия и фирми, които желаят през 2021 г. да плащат такса смет според количеството отпадъци или с пряко договаряне.

Проектът на План-сметката за 2021 г. може да бъде намерен на страницата на Столична община:

https://www.sofia.bg/web/guest/draft-tbo2021

 

 


260 снегорина ще почистват София през зимата

"260 машини (снегопочистваща техника) ще почистват столичните улици през зимата." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверката на готовността за работа на почистващите фирми през зимния сезон. „В новите договори с фирмите, ангажирани с почистването на града,  имаме изискване всички камиони да бъдат с двигатели Евро 6“ – допълни още столичният кмет. "Колегите от Столичния инспекторат проверяват наличната техника, наличните соли, както и персонала, за да сме сигурни, че ще има кой да работи през зимата“ – каза още Фандъкова. "В условията на КОВИД-19 Столичната община е поискала от фирмите да разполагат с 30% повече работници, за да се гарантира почистването на града в случай на работници в карантина. При прогноза за снеговалеж най-малко 2 часа по-рано трябва да има разположени снегопочистващи машини на 67 точки в града, за да могат да реагират бързо. При обилен снеговалеж временно ще се затварят участъци от булеварди, за да бъдат почистени.

Необходимите финансови средства са предвидени в бюджета за тази година. Готова е и план-сметката за следващата година, в която финансовите средства за зимно почистване се запазват. Когато зимата е по-мека, спестените средства се насочват към миене на улиците през лятото. 

Организацията е създадена и очаквам фирмите да свършат своята работа, а Столичният инспекторат да контролира дейността и при необходимост да налага санкции" – допълни още Фандъкова. 

 

 


Становище за качеството на въздуха в София

От няколко дни в осем от българските градове, в това число и София, въпросът за замърсяването на въздуха отново се превърна в централна тема, даже на фона на COVID кризата. Появи се публикация „Здравни разходи, обусловени от замърсяването на въздуха в европейските градове и връзката им с транспорта“, с автори Sander de Bruyn и Joukje de Vries, CE Delft, Нидерландия. Целите на представения доклад включват:

 • оценяване на степента на замърсяване на въздуха в различни европейски градове;
 • определяне на здравните рискове и поражения от това;
 • остойностяване на обществените разходи поради преждевременна смърт или за възстановяване на капацитета на засегнатите индивиди.

Определените обществени разходи за София възлизат на 2575.3 млн. евро или по фиксирания курс на Българска народна банка – на почти 5 милиарда и 37 милиона лева.
Изследвания от подобен характер се извършват интензивно в последните 25 – 30 години. Те са полезни с това, че оценяват загубите, произтичащи от замърсяването на въздуха, и с това стимулират управляващите органи да предприемат подходящи мерки и действия (свързани обикновено със значително по-малки разходи в сравнение с причиняваните вреди) за решаване на съществуващите проблеми.

Целият текст можете да видите ТУК.


Столична община удължава срока за подаване на проект за газификация или техническа схема от одобрени кандидати

 

С настоящото съобщение Столична община информира всички одобрени кандидати по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, че срокът за предоставяне на:

1. Проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/-и (в случай на преминаване към отопление на газ)

или

2. Техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети (в случай на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза)

се удължава до 09.12.2020 г.

Документите се предоставят в районната администрация по местонахождение на имота.


Над 200 броя фиданки са засадени в Северен парк тази есен

 

"Повече от 200 широколистни и иглолистни дървета са засадени тази есен в  Северен парк в район „Надежда“ като част от облагородяването на парка." Това каза кметът на район „Надежда“ Димитър Димов. Широколистната растителност е обогатена с нови дървета от видовете  Гинко билоба,  Червен конски кестен, Червен клен, Дъб, Амброво дърво, Магнолия, Смарагдова туя и Сребрист смърч. Засадени са и 70 броя иглолистни дървета от видовете Лавзонов лъжекипарис, Хвойна,  Сребрист смърч,  Дугласка ела, Тис,  Западна туя смарагд.

Общо 140 декара от Северния парк са обновени напълно с изпълнението на втория етап от възстановяването на един от най-големите паркове в София. По време на строителните дейности това лято са  положени  нови настилки, изградени са две  детски площадки и места за игра на деца, както и зони за спорт – фитнес площадка, тенис на маса, шах. В зоната са разположени още амфитеатър и фонтан. Изпълнени са водопровод, канализация и осветление.  Монтирани са вече и част от новите  пейки и дървени шезлонги.


Фандъкова: Започна засаждането на пролетните цветя на София

Над 5000 луковици на лалета са от специално селектирания вид „Сердика“ от Нидерландия

Кметът на София Йорданка Фандъкова и Посланикът на Кралство Нидерландия Беа тен Тъшер засадиха лалета от специално селектирания вид „Сердика“ по повод откриването на едноименния стенопис.

"Радвам се, че заедно успяхме да реализираме няколко инициативи, които допринасят за облагородяване на места в нашия град" – каза кметът Фандъкова. Тя благодари на Посолството на Кралство Нидерландия "за цветните решения, които направихме заедно – по повод Българското председателство на ЕС в парка на НДК засадихме лалета, а като подарък за 110-та годишнина от дипломатическите отношения между България и Нидерландия, през 2019 година бе селектиран специален вид лалета, наречени „Сердика“. Общо 5 000 лалета от вида „Сердика“ ще бъдат засадени в градини на София тази есен.

Благодаря на Посолството на Кралство Нидерландия за подкрепата и опита, който споделя с нас при отглеждане и грижа за градското озеленяване. Надявам се и този нов стенопис да привлича посетители на София графити тур.

През последните години успяхме да направим редица цветни решения в София, които промениха градската среда. Те са комбинация от едногодишни и многогодишни цветя."

Кметът Фандъкова посочи, че като част от обновяването на градската среда е въвела и разширила цветните решения.

"Тази есен започнахме засаждането на луковиците, които очакваме да цъфнат през пролетта на 2021 г. Засаждаме общо 210 000 лалета, от които 5 000 са от селектирания вид „Сердика“. В градини и зелени площи на София тази есен засаждаме общо над 738 300 цветя – още 520 000 теменужки и парички, над 3 000 рози, над 5 300 перенни цветя и над 2000 многогодишни храсти.

Във връзка с икономическата криза не засадихме летни цветя, но много хора ми писаха, че е важно да има, и затова тази есен подновихме засаждането" – посочи кметът.

Цветя ще има в парковете и градските градини, в парка на НДК, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, "Ботевградско шосе", кръговото на Телевизионна кула, цветна площ до зала "Арена Армеец" и др.

Стенописът „Сердика тюлип“ е част от София графити тур.

Извършваме и засаждане на дървета в града и на общински земи в околоградски територии. 21 500 млади фиданки ще засадим на оставащите 43 дка на Новата гора на София тази есен. Засаждаме и широколистни и иглолистни дървета покрай улици и булеварди и зелени площи, паркове и градини на територията на Столична община. Ще засадим общо над 3000 алейни дървета – червен кестен, ясен, шестил и високо декоратовните кълбовидни и червенослитни форми.


3000 нови фиданки в Новата гора на София през първия уикенд от залесяването

3000 са новите фиданки, засадени изцяло от доброволци, през двата дни от първия уикенд на есенния залесителен сезон в Новата гора на София край "Суходол". Това сочат данните на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ към Столична община, отговорник за последващата поддръжка на вече залесения терен.

Повече от 200 доброволци взеха участие в откриването на есенния залесителен сезон на проекта в събота, а лошото време и дъждът не попречиха на голяма група ентусиазирани младежи да продължат със засаждането и в неделя, така че общият брой на засадените в двата дни дръвчета да надвиши 3000.

Амбицията на Столична община, инициатори и организатор на проекта, е тази есен да бъдат засадени общо 21 500 фиданки на площ от 43 дка. От началото на проекта в двата терена на Новата гора на София вече има засадени над 80 дървета.

Припомняме, че Новата гора на София е мащабен залесителски проект на Столична община, който цели трансформиране на пустеещи общински земи в гора и обособяване на зелен крайградски пояс. За залесяването общината осигурява фиданките, инструментите и ръкавиците, а за труда се разчита изцяло на доброволци.

Есенното засаждане в Новата гора на София ще се реализира всяка събота и неделя между 10 и 16 часа до края на месец ноември. 

За максимално улеснение на всички желаещи да се включат, в рамките на залесителния сезон е разкрита и извънредна автобусна линия номер 54А с начална спирка метростанция “Вардар”. Повече за проекта и как да се включите в него, можете да научите на www.novatagora.bg или в страницата във Фейсбук.


Столична община ще облагородява пространства, определени като „кални точки“ и източници на запрашаване в София

76 открити пространства са определени като източници на фини прахови частици в районите на София. Проучването е част от Програмата на Столичната община за премахване на т.н. „кални точни“ и облагородяване на пространствата и се прави по нареждане на кмета Йорданка Фандъкова.  

"Столичната община ще финансира проектите в зависимост от готовността на районните администрации да започнат работа по благоустрояване на конкретните терени." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова. "Първите райони, които ще получат финансиране за реализиране на свои проекти, са  „Овча купел“, „Красна поляна“ и „Надежда“ – каза още столичният кмет.

Общата площ на подадените към момента терени е 64 140 кв. м,  а дейностите предвиждат затревяване, засаждане на дървета и храсти, ограждане по подходящ начин, поставяне на табели и, където е необходимо, насипване с чакъл. Стойността на програмата е над 1 200 000 лева, а изпълнението на проектите ще започне в края на тази година и ще продължи през 2021 година. 


НИМХ изследва приноса на различните източници на замърсяване с фини прахови частици в София

НИМХ изготви научно-приложно изследване за приноса на различните източници за замърсяване с фини прахови частици в София на база химичния им състав и прилагане на рецепторни модели.  

Изследването е направено по искане на столичния кмет Фандъкова и е финансирано от   Министерството на образованието.

„Използвали сме най-съвременната рецепторно-моделна система на Американската агенция  за океаните и атмосферата  за изследване на произхода и преноса на въздушните маси, свързани с концентрацията на фини прахови частици“. Това каза проф. Христомир Брънзов – директор на НИМХ.  Изследванията са направени в две лаборатории –  в България и в Хърватска, направено е и  междулабораторно сравнение с Финландския Метеорологичен Институт.  Резултатите сочат като  най-голям приносът на почвата и праха от улиците – 25%, а  непосредствано след тях се нареждат изгарянето на биомаса, в това число дървесина – 23% и  изгаряне на въглища – 19% . Сериозен е  преносът от външни за града източници – 16%. Според проучването към момента делът на транспорта и на индустрията в замърсяването на града с прахови частици  е едва 9% и 4%.

„Резултатите от  изследването ще бъдат в основата на новата програма за качеството на въздуха, защото е  важно да насочим усилията си към конкретни замърсители и  мерки.  Изключително важни са източниците на замърсяване, а те се променят с времето“. Това каза  столичният кмет Фандъкова при представяне на изследването.    

Знаете, че разработихме програма с над 100 мерки за подобряване качеството на въздуха, които изпълняваме. В последните няколко години последователно увеличаваме средствата за миене на града. От 2017 година до сега сме увеличили 4 пъти площите за миене като увеличаваме и кратността.  За следващата година планираме в план-сметката за чистота да увеличим средствата за миене с около 30%. Друга важна мярка за ограничаване на праха  е разработената Програмата за премахване на т.н. „кални точки“ в кварталите. Поискала съм информация от районните кметове за наличие на подобни места, а в зависимост от тяхната готовност ще им предоставяме средства за облагородяване на пространствата. Третата мярка за намаляване на праха са засилените проверки на строителни обекти и на автомобили, които пренасят строителни материали. Проверките се извършват от съвместни екипи на  Столичния инспекторат, ДАИ и КАТ – Пътна полиция.


Електрически превозни средства почистват парковете на София

 

Още два електрически лекотоварни автомобила ще бъдат пуснати в движение за почистване на столичните градски паркове. Столична община сключи договор с Националния доверителен екофонд за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 000 лв. за доставката на два броя електрически лекотоварни камиона категория L7e. Този тип камиони имат редица екологични ползи като намаляване на емисиите на парникови газове и фини прахови частици, както и на шумовото замърсяване, които в комбинация с ниското им собствено тегло позволяват безпрепятствена им работа в паркове на града.

Електрически лекотоварни автомобили ще бъдат използвани от ОП „Паркове и градини“ за обслужване на градските паркове и градини, което е една и от мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух и мярка за смекчаване на климатичните промени.

Заедно с новите две камиончета в парковете ще работят общо пет електрически превозни средства.

 


Над 200 човека откриха залесителната кампания Новата гора на София

Повече от 200 доброволци взеха участие в откриването на есенния залесителен сезон на проекта на Столична община – Новата гора на София. Тази есен в мащабния доброволчески проект се очаква да бъдат засадени над 21 500 фиданки на площ от 43 дка.

“Искам да благодаря на всички, които дойдоха навън, за да засадим заедно първите есенни фиданки днес. До момента в Новата гора на София броят на засадените дръвчета през изминалите 5 сезона надвишават 80 000. Амбицията ни е тази есен да засадим още 21 500 фиданки, така че да завършим засаждането и на втория терен от Новата гора на София”. Това обяви кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, която лично откри масовото засаждане.

Новата гора на София е мащабен залесителен проект на Столична община, който цели трансформиране на пустеещи общински земи в гора и обособяване на зелен крайградски пояс. За залесяването общината осигурява фиданките, инструментите и ръкавиците, а за труда се разчита изцяло на доброволци.

Засаждането на зеления пояс се извършва с фиданки, първите от които са на три години, когато стартира проектът. Отделно в градска среда Столична община засажда по-големи дървета, като тази есен са предвидени да бъдат засадени 3000.

Есенното засаждане в Новата гора на София ще се реализира всяка събота и неделя между 10 и 16 часа до края на месец ноември.

За максимално улеснение на всички желаещи да се включат, в рамките на залесителния сезон е разкрита и извънредна автобусна линия номер 54А с начална спирка метростанция “Вардар”. Повече за проекта и как да се включите в него можете да научите на  www.novatagora.bg  или в страницата във Фейсбук.

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


До момента са засадени 1125 от есенните широколистни дървета в София

Още 285 фиданки са посадени в първите 10 училища

През настоящия есенен сезон на тази година започна засаждането на широколистни и иглолистни дървета покрай улици и булеварди и зелени площи, паркове и градини на територията на Столична община. Броят на предвидените дървета за засаждане е около 3000.

Към настоящия момент по време на кампанията по засаждане „Есен 2020 година“ са извършени дейности по засаждане на дървесни фиданки по бул. „България“, бул. „Никола Петков“, бул. „Александър Малинов“, бул. „Черни връх“, бул. „Симеоновско шосе“, бул. „Шипченски проход“, бул. „Панчо Владигеров“, ул. „Даскал Стоян Попандреев“, ул. "Йордан Хаджиконстантинов“, "Околовръстен път на София", парк „Свети Никола“, градина „Буката“, парк „Света Троица“, парк „Братска могила“, ул. „Първа българска армия“, градина при Двореца на децата, градини „Възраждане“ и други, като общият брой на засадените фиданки е 1125.

Като алейни дървета към 22 октомври 2020 г. са засадени над 520 броя широколистни фиданки в районите „Връбница“, „Надежда“, „Оборище“, „Илинден“, „Сердика“, „Слатина“ и др. Дърветата са червен кестен, ясен, шестил и високо декоратовните кълбовидни и червенослитни форми и др.

В училища и детски градини на територията на Столична община е планирано засаждането на 900 дървесни фиданки. Към днешна дата са засадени 285 броя дървесни фиданки на територията на 10 училища, като до края на 2020 година предстои да бъдат засадени още 615 дървесни фиданки.

На територията на паркове, градини и зелени площи ще бъдат засадени над 600 иглолистни и широколистни фиданки. Към момента са засадени над 320 от тях и предстои засаждането на над 280 до края на годината.

 

 


Екипи на Столичен инспекторат извършват проверки на тежкотоварни превозни средства за замърсяване на въздуха

Проверки на тежкотоварни превозни средства за спазване на изискванията за движение с почистена ходова част и поставено покривало извършват екипи на Столичен инспекторат. Целта на проверките е опазване чистотата на въздуха.

В проверките участват и екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и „Пътна полиция“ към СДВР.

Екипите съставиха за последните два дни 2 акта за нарушение на камиони.

От началото на този месеца са проверени 39 тежкотоварни камиона и са съставени 9 акта за установяване на административно нарушение.

Санкциите за неспазване на изискванията са за физическите лица административно наказание глоба в размер от 100 до 5000 лева, а на юридическите лица от 700 до 20 000 лева.


Снежният леопард Никс пристигна в Софийския зоопарк

 

На Балканския полуостров този рядък и ценен вид може да се види само у нас

Столичната зоологическа градина вече разполага с единствения на Балканите много рядък вид от семейство Котки – снежен леопард (Рantera uncia) или барс, както още го наричат. Мъжкият екземпляр пристигна в Зоологическата градина в София от зоопарка в Ихлава, Чешка република. Животното е младо, на възраст 2 години и 5 месеца, и се казва Никс. Транспортът се извършва от специализирана фирма за превоз на животни, която е одобрена от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА).

Това е първият снежен леопард, който пристига у нас, и този ценен екземпляр може да се види единствено в Софийския зоопарк. Барсът е в категория „Застрашен вид“ на Световната червена книга. Среща се в Централна и Южна Азия, в скалисти планински райони до 6000 м надморска височина. От тази най-харизматична и потайна голяма котка в природата са останали едва около 8 000 екземпляра и броят им продължава да намалява. Основните заплахи за вида са бракониерството, незаконната търговия на кожи и части от барса за нуждите на традиционната Източна медицина. В момента в зоопарковете по света се отглеждат едва около 700 барса и Столичният е един от тях.

„Нашият зоопарк беше одобрен от Европейската програма за застрашени видове (ЕEP) на ЕАЗА, по която кандидатствахме, за да получим този снежен леопард. Координаторът по програмата, който отговоря за тези котки, ни увери, че догодина ще получим и подходящ женски барс, за да успеем да ги размножим. Това е и главната цел на програмата, която е основен консервационен инструмент на ЕАЗА – размножаването и управлението на редки и застрашени видове в зоопарковете и спомагане за възстановяването на техните популации в природата. През 21. век консервационната роля на зоопарковете е все по-значима и се превръща в тяхна основна функция. "Ние следваме тенденцията и активно се включваме в тези дейности като участваме вече в 8 ЕЕР програми, въпреки че все още сме кандидат-член на ЕАЗА. Затова и една от най-важните стъпки за развитието на зоопарка е да станем част от европейското семейство на зоопарковете и така да можем да получаваме още по-редки и застрашени животни“ – каза Добромир Бориславов, директор на ОП „Зоологическа градина – София“.   

За снежния леопард Никс в Столичния зоопарк е приготвен нов дом, одобрен от ЕАЗА, с подходящо вътрешно и външно заграждение, чиято цялостна реконструкция беше реализирана през 2017 г. с финансови средства на Столична община. За доброто здраве и състояние на голямата хищна котка ще са нужни от една до три седмици, за да се адаптира с новото място, и едва тогава ще може да бъде показан на посетителите на Зоологическата градина.


Интелигентни решения за чист въздух в София

На 27 октомври в Аулата на Софийския университет от 10:00 часа ще се проведе публична лекция и дискусия за търсене на интелигентни решения за чистотата на въздуха в столицата.

В дискусията ще участват Десислава Билева – заместник-кмет на Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване“, доц. д-р Климент Найденов – декан на Геолого-географски факултет, председател на Българско географско дружество, доц. д-р Стелиян Димитров – директор на Национален университетски център геопространствени изследвания и технологии, доц. д-р Биляна Борисова – заместник-декан на Геолого-географски факултет и ръководител на МП „Ландшафтна екология и природен капитал“.

Организатори на проявата са Геолого-географският факултет на Софийски университет и направление "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община.


130 фиданки са засадени около училища в "Подуяне“, „Нови Искър“, „Връбница“ и „Илинден“

 

По инициатива на зам.-кмета Десислава Билева Столична община създава зелени пояси край столичните училища. Целта е  дворовете да бъдат изолирани от праха и шума от автомобилите.

Над 1000 броя широколистни дървета и храсти ще бъдат засадени край столичните училища. Дърветата са от вида явор, ясен, чинар и липа. Залесяването в дворовете на училищата е ключов момент от мерките, които общината предприема за адаптация към климатичните промени.

Кампанията обхваща всички 24 района, а първите 130 броя широколистни дървета вече са засадени край училищата в районите „Подуяне“, „Нови Искър“, „Връбница“ и „Илинден“, получили над 130 бр. широколистни дървета.

 

 

 


Над 80 000 млади фиданки вече растат в Новата гора на София

Над 80 000 са дръвчетата, които вече растат в Новата гора на София край "Суходол". Всички те са част от проекта на Столична община за трансформация на пустеещи общински земи в гора. Той стартира през 2017 г., а засаждането се реализира единствено от доброволци. Столична община предоставя фиданките, инструментите и ръкавиците на всички желаещи да участват.

„Първите акации, които посадихме заедно през есента на 2017 г. на първия терен от проекта, вече са високи над 2 метра. От миналата година засаждаме втори терен на Новата гора на София. Когато дойдете тази есен на втория терен, ще видите колко са големи акациите, които започнахме да садим там миналата година. Удовлетворението да видиш как растат дръвчетата е огромно, а ползите за околната среда са безспорни“. Коментира проекта кметът на Столична община Йорданка Фандъкова.

Стартът на залесителния сезон тази есен ще се реализира на 24 октомври от 11 часа. Засажданията ще продължат всяка събота и неделя, докато времето го позволява. Точното местонахождение на втория терен от Новата гора на София край кв. "Суходол" можете да видите на сайта www.novatagora.bg или в страницата на проекта във Фейсбук. В рамките на засаждането е открита и редовна линия от градския транспорт с номер 56А, чиято първа спирка е метростанция „Вардар“. Засажданията ще се реализират всяка събота и неделя между 9 и 16 часа. За участие са поканени всички желаещи, без необходимост от предварителна заявка.


Реализира се проект за Геомоделиране за интегрирани решения в сферата на градската мобилност

Днес на 16.10.2020 г. на пресконференция в Столична община беше представен проекта за Геомоделиране за интегрирани решения в сферата на градската мобилност в София (GEMSS), финансиран по Програмата за бързи КОВИД-19 мерки на EIT Urban Mobility. Координатор на проекта е "Клийнтех България", в партньорство със “Зелена София”, Софийски университет “Св. Климент Охридски” и "Център за градска мобилност".

В рамките на проекта се изследва настоящото състояние на район "Люлин" в София – улици, кръстовища, паркиране по улиците, чрез иновативен подход за картографиране на градските единици с висока разделителна способност. Проектът има за цел да предложи иновативни решения за справяне с проблема с прекомерния трафик и паркиране по улиците в този район, като в последствие решенията биха могли да се приложат и в други райони на столицата.

Дейностите включват картографиране на зони със силно натоварен трафик и струпване на паркирали автомобили. Събраните данни ще бъдат обработени в ГИС формат и обобщени чрез локализационен анализ и моделиране, служещи като инструмент за вземане на решения за подобряване дейността на обществения транспорт, включително развитието на интермодални хъбове, буферни паркинги и довеждащ транспорт до ключови точки (Park and Ride stations), както и насърчаване на алтернативи на автомобилния транспорт, които да намалят натоварването по улиците от паркиралите коли, да намалят използването на лични автомобили, като същевременно увеличат използваното пространството за живеене, а не за придвижване.

По време на срещата с представители на медиите освен основните дейности беше представена и свършената работа към момента. Изпълнителният директор на "Клийнтех България", г-жа Марияна Хамънова сподели, че за първи път програмата за градска мобилност на Европейския институт за иновации и технологии (EIT Urban Mobility) финансира проект в България, което е голямо признание за Столична община и партньорите по проекта. "Клийнтех България" е партньор на ЕИТ от 2016 г. и управлява регионалния хъб за иновации в сферата на климата, устойчивите енергии и производство.

Г-н Цветан Цолов от "Център за градска мобилност" заяви, че за "Центъра за градска мобилност" е изключително важно и ключово да се търсят мерки, които имат не само санкциониращ характер, но и спомагат за популяризирането на алтернативи на използването на личен автомобил за придвижване в града и вярва, че чрез подобни проекти се дава възможност за тестване на такива решения.

Доц. Стелиян Димитров от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ сподели за направеното дотук заснемане с дрон на столичния квартал "Люлин", както и идентифицираните проблеми и идеи за решения. Той каза също, че заснемането е изключително прецизно и може да покаже дори кои са автомобилите, които току-що са паркирали, както и да идентифицира такива, които не са били в движение от дълго време. Той допълни също, че още в процеса на заснемане и преглед на суровите данни са дошли идеи за решаване на проблемите с паркиране по тротоари и зелени площи.

Г-жа Елица Панайотова от проект „Зелена София“ допълни, че въз основа на анализа ще бъде формулирано и основното предизвикателство, за решаването на което ще бъде приложен отворен иновационен подход (Open innovation initiative). Целта е да се привлече иновационния капацитет на местните стартиращи компании, университети и организации, които развиват научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Те ще бъдат поканени да представят решения с потенциал за пилотно тестване в София. Приложимостта на най-добрите решения ще бъде предварително анализирана и така ще бъде очертан най-ефективният метод на пилотно тестване и потенциално прилагане през 2021 г., като целта е да бъдат използвани и други данни и изследвания, правени от Столична община и да се търси хоризонтален подход за въвеждането на иновативни решения.

Проектът ще приключи в края на тази година, като целта е резултатите от него да бъдат приложени и за други райони на София.

 


Столичната община ще кандидатства пред ОП „Региони в растеж“ с проект за обновяване на парк „Борисова градина“

 

"Столичната община  ще кандидатства пред  ОП „Региони в растеж “  с проект за обновяване на парк „Борисова градина“. Проектът включва възстановителни дейности в историческата част на парка – площта, заключена между  бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, алея  „Яворов“, бул. „Цариградско шосе“, къпалнята „Мария-Луиза“ и стадион "Българска армия". Всички дейности са съобразени със статута на парка като резерват и се съгласуват с Национален институт за недвижимо културно наследство." Това каза  зам.-кметът Десислава Билева.

Идейният проект на обект „Обновяване на "Княз-Борисовата градина" – историческа част“ включва ремонт на алейната мрежа и осветлението, обновяване и допълване на видеонаблюдението с нови 130 камери, възстановяване на знакови места в парка като Езерото с лилиите и пространството около него, алпинеума, зоната около Патешкото езеро, ремонт на  чешмите в зоната.

На по-късен етап е предвидено е и възстановяване на художествена украса в автентичен вид по архивни снимки на чешмата с мечката и пингвините, фигурата на къпещото се момиче, жеравите в езерото с патиците и други.

Индикативната стойност на проектното предложение възлиза на 10 330 000 лева,  от които  9 000 000 е безвъзмездната финансова помощ. „Знаете, че за  мен въздухът е много важен и предвиждаме изграждането на зелен пояс с над 25 хиляди храста и 60 дървета, който да изолира парка от бул. „Цариградско шосе“ – каза още Десеслава Билева.

Според председателя на Комисията по околна среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет Лорита Радева проектът предвижда запазване на цялата растителност, нейната поддръжка и обновяване. „Имаме уверението на проектантите и на кметската администрацията, че възстановяването  ще бъде извършвано на етапи, така че максимално да се осигури достъп в парка и да се запази удобството за посетителите по време на строителните дейности посочи  кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков. 

Презентация "Ремонт и обновяване на Борисова градина - историческа част"


Фандъкова: Започваме засаждането на зелен пояс в дворовете на 26 столични училища

„Зелен пояс от дървета засаждаме в дворовете на 26 столични училища с цел да обогатим зелената система на града и да създадем по-добра зелена среда“. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която участва в засаждането на дървета в 42. ОУ „Хаджи Димитър“ заедно със заместник-кмета Десислава Билева и кмета на „Подуяне“ Ева Митова.

В инициативата са включени училища от всички райони на Столична община, в чиито дворове позволяват да се направят зелени пояси от дървесна растителност. В районите „Триадица“ и „Връбница“ са определени по две училища. Училищата са подбрани след проверка на наличната растителност в техните дворове.

Предвидени за засаждане са около 1 000 широколистни дървета от вида явор, ясен, чинар и липа. Залесяването в дворовете на училищата е ключов момент и от мерките, които общината предприема за адаптация към климатичните промени. През летните месеци училищните дворове се превръщат в термични екрани, които затоплят допълнително градския въздух, затова ще се работи върху залесяването на училищните дворове, което ще има благоприятен ефект върху градския микроклимат в дългосрочен аспект.

Кампанията „Моето зелено училище“ се провежда от 2017 г. За това време в дворовете на 510 училища и детски градини са засадени около 2 700 дървета.

Ударното озеленяване на училищните дворове е част от мащабната есенна залесителна кампания на Столична община. Месеците октомври и ноември са най-подходящи за есенно залесяване и заради това се извършват залесителни мероприятия в отделните райони на общината.

В ход са дейности по залесяване на тротоарни участъци от улици и булеварди, както и обособени пространства около автобусни спирки.

 

 


Завърши надграждането и ремонта на дигата на река Лесновска

Завърши изпълнението на проекта за ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров. Проведена е и Държавна приемателна комисия за приемане на изпълнението на проекта.

Участъкът, който е изпълнен, е с дължина 1897 метра. Основните видове работи, които са изпълнени, са земно-насипни. Извършено е надграждане спрямо съществуващата корона на дигата средно 0.80 м, като в различните профили варира от 0,70 м-мин до 1,50 м. Профилът на ремонтираната дига е трапецовиден с ширина на короната – 4 м. За предпазване на дигата от ерозионни процеси е извършено затревяване на сухия откос.

Изграждането на дигата има за цел превенция от образуване на разливи при обилни валежи. Столичната община изпълнява и ежегодна програма за почистване на речните корита, която също има за цел превенция от наводнения.


Представиха подробния проект за ремонт в Западен парк


Столична община организира начална пресконференция, на която представи проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието бяха представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Пресконференцията се състоя на 30.09.2020 г. от 10:00 ч., в залата на Столична община на ет. 4 на бул. „Ломско шосе“ № 2А.Одобрени са кандидатите по проекта за безплатна екопечка

 

С настоящото съобщение Столична община Ви информира, че в изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, всички 5 506 кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта, са одобрени. Списък на одобрените кандидати може да намерите ТУК.

В тази връзка очакваме в срок до един месец от обявяване на класирането (09.11.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети, да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота:
- проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор;
и/или
- в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.
Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кадидати през следващата година.


Започна подаването на декларации от фирмите за такса смет

250 столични фирми вече са пожелали през 2021 г. да плащат такса смет за имотите си според количеството отпадъци или в условията на пряко договаряне. Подаването на заявления – декларации започна от 1 октомври и продължава до 30 ноември 2020 г. От дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община, където приемат документите, предупреждават компаниите да не чакат последния момент, за да не става струпване на опашки в условията на епидемична обстановка.  

С декларация по чл. 23 от Наредбата за местните такси, фирмите и предприятията заявяват количествата отпадъци и съответно – брой съдове и честота на извозване, на базата на които ще им бъде определен размерът на такса битова смет за 2021 г. 

Предприятията могат и пряко да се договорят с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай също до 30 ноември 2020 г. трябва да се подаде молба за допускане на пряко договаряне по чл. 24 от същата Наредба за местните такси. 

Фирмите, които до края на ноември не са подали нито един от двата документа в Столична община, ще плащат такса битови отпадъци за 2021 г., определена изцяло на база отчетната стойност на недвижимия фирмен имот.

Образци на декларации за брой контейнери и молби за допускане на пряко договаряне могат да се изтеглят от сайта на Столична община –   https://www.sofia.bg/sample-documents

Документите се подават в дирекция "Икономика и търговска дейност" към Столична община на ул. "Оборище" № 44.

Повече подробности може да намерите на сайта на СО

 


Фандъкова: Създаваме нова Програма „София избира“ за реализация на проекти, предложени от гражданите

Проектите, които получат най-много гласове, ще бъдат заложени за изпълнение в Инвестиционната програма на Столична община за 2021 г.

"Създаваме нова Програма за реализация на проекти, предложени от гражданите и избрани от тях с гласуване. Програмата „София избира“ има за цел да насърчи прякото участие на гражданите, неправителствени и професионални организации в предлагането на проекти и разпределението на бюджета. В Бюджет 2021 отделяме 1,5 млн. лв. за Програмата „София избира“. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на Програмата днес заедно със заместник-кметовете по финанси и дигитализация Дончо Барбалов и Генчо Керезов.

Правилата на програмата:

✅ От днес, 2 октомври, до 25 октомври могат да се изпращат идеи и предложения на адрес sofia.izbira@sofia.bg. Нужно е да бъдат изпратени описание на идеята и приблизителната стойност за реализация ѝ.

✅ От 26 до 31 октомври всички получени идейни предложения ще бъдат разгледани от експерти на общината. Критериите, на които трябва да отговарят предложенията, са да могат да се реализират в рамките на следващата година и да са в рамките на бюджета от 1,5 млн. лв.

✅ От 1 до 30 ноември ще можете да гласувате за всеки проект.

Кметът Фандъкова посочи също, че проектите, които получат най-много гласове, ще бъдат заложени за изпълнение в Инвестиционната програма на Столична община за 2021 г.

Колко проекта ще бъдат изпълнени зависи от резултатите от гласуването – ако на първо място е проект с бюджет 1,5 млн. лв, ще бъде реализиран само той, ако общата стойност на първите 3 проекта е 1,5 млн. лв., ще бъдат реализирани и трите.

Кметът представи и няколко примера за такива проекти, които Столична община е получила в последната година:

 

Изгледна площадка и кът за отдих на Копитото – предложен от  Природен парк „Витоша“.

 

 

 

 

 

Детска площадка, посветена на видовете изкуства, в „Младост“ на един от терените, който е получен от държавата за изграждане на парк – предложение на един млад възпитаник на Консерваторията.

 

 

 

 

Скейтпарк в Северен парк – по идея на Федерацията по скейтборд.

 

 

 

 

 

Възстановяване на ул. „Будапеща“ от ул. „Московска“ до бул. „Дондуков“ с изграждане на асансьор и тераса за наблюдение – предложение на група архитекти.

 

 

 

 

По настояване на кмета Фандъкова за последните 10 години са разработени 7 програми на Столична община за финансиране на външни проекти на обща стойност 4 млн. лв.

Това са Програма „Култура“, „Европа“, „Младежки дейности и спорт“, „Детско-юношески спорт“, „Зелена София“ и „Социални иновации“. "При тези програми предложенията идват от гражданите и различни неправителствени и професионални организации, а класирането се извършва от експертни комисии в общината. В новата програма и предложенията и класиранията ще идват от гражданите, а реализацията ще бъде от общината" – каза също Фандъкова.


Експертизата на НИМХ е важна за предприемане на адекватни превантивни мерки и дейности в областта на климатичните промени и въздуха

"Прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология са сред първите, които следим и ни помагат за предприемане на адекватни действия в работата както на общинските звена и структури, които се занимават с превенция като "Аварийно-спасителната" дирекция, така и на инспектората." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която приветства Националния институт по метеорология и хидрология с годишнината от създаването му – 130 години метеорология и 100 години хидрология.

"С НИМХ работим още при разработване на Програмата ни за подобряване качеството на атмосферния въздух през 2017 г. Направихме първата прогноза за нивата на фини прахови частици, която развихме и публикуваме на сайта на Столична община в реално време" – посочи кметът Фандъкова.

Положително е наличието на тенденция за намаляване на средногодишните норми. През 2019 г. е спазена средногодишната норма от 40 мг/куб. м за всички автоматични станции на територията на Столична община.

Експертите на НИМХ са включени и в състава на работна група, която по научен начин да направи преглед и даде своето становище и препоръки още на етапа – предварителен вариант на новата програма за въздуха.


Столична община организира информационно събитие за обобщение на всички изпълнени дейности на проект: „Възстановяване на Западен парк - представителна част“


Столична община организира информационно събитие за представяне на извършените дейности до този момент по договор за БФП № BG16RFOP001-1.001-0003-С03 за проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието бяха представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Информационното събитие се състоя на 30.09.2020 г. от 11:00 ч., в залата на Столична община на ет. 4 на бул. „Ломско шосе“ № 2А.
 Представят подробно плановете за реализация на проект: „Възстановяване на Западен парк -

 

Столична община организира информационно събитие по проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието ще бъдат представени всички реализирани дейности на проекта.

Информационното събитие ще се състои на 30.09.2020 г. от 11:00 ч., в зала на Столична община, намираща се на 4 ет. на бул. „Ломско шосе“ 2А, гр. София.Представят напредъка по ремонта на Западен парк

 

Столична община организира начална пресконференция по проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието ще бъдат представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Пресконференцията ще се състои на 30.09.2020 г. от 10:00 ч., в зала залата на Столична община на ет. 4 на бул. „Ломско шосе“ № 2.

 


Столичният инспекторат почиства графити от ул. „Цар Иван Асен II“

 

100 кв. м нецензурни надписи и драсканици  вече са отстранени от улица „Цар Иван Асен II“.

Само в рамките на няколко дни екип на Столичен инспекторат успя да отстрани повече от 100 кв. м графити и  надписи по ул. „Цар Иван Асен II“. Сред почистените обекти попадат части от знаковите за улицата кооперации като „Царевец“, „Асеновец“ и „Трапезица“, а в участъка около кино „Влайкова" са заличени десетки нецензурни надписи и символи. Работата по премахване на графитите се извършва със специализираната почистваща система Ghibli Skid Silent, като в следващите дни предстои да бъдат почистени обекти в частта от 12. СУ „Цар Иван Асен II“ до бул. „Ситняково“. На улицата са установени и 28 броя ел. табла в лош външен вид, като за тяхното промяна вече има постъпило предложение от художник за тематичното им изрисуване, а рекламна агенция предлага за своя сметка да отпечати  красиви визии, с които таблата да бъдат преобразени.

Кампанията по облагородяване на градската среда по емблематичната улица „Цар Иван Асен II" е съвместна между Столичен инспекторат и районна администрация на район „Средец“.

През последната година Столичният инспекторат провежда активни действия по заличаване и премахване на грозни графити от фасади на сгради, детски градини и училища, метростанции, подлези, паметници и емблематични сгради. До този момент са премахнати повече от 4 хил. кв. м подобни надписи.


Столична община сменя безплатно старите печки на 5000 софиянци

Акцията по смяната на отоплителните уреди ще продължи и през 2021 г., обещава зам.-кметът Десислава Билева

5 хиляди стари и неефективни отоплителни печки на твърдо гориво на домакинствата в София от догодина ще бъдат заменяни с нови, екологични алтернативи за отопление. Целта на безплатната подмяна е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битово отопление. Модернизацията се осъществява в изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

„На 20.05.2020 г. стартирахме кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проекта. Първоначално обявеният краен срок за подаване на формуляри за кандидатстване беше до 20.08.2020 г. Предвид обстоятелството, че периодът на кампанията попада в обхвата на летния сезон и в продължаваща ситуация на прилагани противоепидемични мерки, го удължихме с месец – до 18.09.2020 г. Така дадохме възможност повече хора да се включат в проекта“ – разказва зам.-кметът на София по екология Десислава Билева. Тя допълва, че до 18.09.2020 г. са подадени и обработени близо 5000 формуляра за кандидатстване.

„Важно е гражданите да са запознати и да се възползват от възможностите, които им предоставяме. Интересът беше голям и планираме инициативата да продължи и през следващата година. Така ще може да помогнем на хиляди столичани не само да живеят по-добре, но и да опазим околната среда и чистотата на въздуха в града ни“, допълва Билева.

Повече информация за изпълнението и процедурите по проекта можете да намерите тук.


Започна строителството на Пикник кът в Западен парк

 

Столична община организира символична официална церемония „Първа копка” – подобект „Пикник кът“ по проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието бяха представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Церемонията се състоя на 15.09.2020 г. от 11:00 ч., в Западен парк, подобект „Пикник кът“.С 40 нови дървета в "Борисовата градина" започна есенният залесителен сезон в София

 

Зам.-кметът по екология Десислава Билева и баскетболистите на "Левски Лукойл" засадиха 40 нови дървета в "Борисовата градина".

“Днес, на деня на София, засадихме 40 нови дръвчета в Лесопарка на "Борисовата градина". Така поставяме началото на есенния залесителен сезон, през които ще засадим още 2200 дървета в града и ще продължим засаждането на Новата гора на София край "Суходол“ – това каза зам.-кметът по екология Десислава Билева, която  заедно с баскетболистите на „Левски Лукойл“ участва в засаждането на новите дървета. Рекордьорите по спечелени трофеи споделиха надеждата си, че примерът им ще бъде последван от много спортни симпатизанти и активни граждани. “Личният пример, дисциплина и отборен дух са най-важни за победата” – споделиха младите спортисти.  

“Развитието на София като зелен град е основна цел за кмета г-жа Фандъкова. И днешната ни инициатива е поредната стъпка в намирането на съмишленици за тази мисия“ – допълни Десислава Билева. 

 

 

 

 

 


Последен ден за подаване на формуляр за екопечка

Петък (18.09.) е последният ден, в който всички желаещи да се включат в кампанията на Столична община и да заменят безплатно стария си отоплителен уред с нов могат да подадат своите заявления. Формулярите се подават в районната администрация, като за попълването им е необходима лична карта на собственика и нотариален акт на имота, в който ще бъде монтирана новата печка. Документите могат да се свалят от страницата на Столична община или да се получат и попълнят на място при подаването им.

Проектът е част от усилията на Столична община за подобряване качеството на атмосферния въздух и е насочен към подмяна на стари домакински отоплителни уреди на твърдо битово отопление – дърва или въглища, с по-екологични такива – на пелети, ток, ТЕЦ или газ. За участие са поканени всички граждани на Столична община. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.