Експерти на Лесотехническия университет ще маркират увредени и опасни дървета в „Княз-Борисовата градина“

Експерти на Лесотехническия университет започват от утре – 8 декември – маркиране на силно увредени и опасни клони и дървета в Борисовата градина. Подлежащите на маркиране и последващо премахване опасни дървета се намират в  ивицата от 25 метра от двете страни на основните алеи с ширина 2 и повече метра в участъка, заключен между бул. „Драган Цанков“, бул. "Пейо К. Яворов“, Софийска духовна семинария, ул. „Борова гора“ и ул. „Вишнева“. Във вътрешната част на насажденията, които не създват опасност с оглед опазване на биоразнообразието, е предвидено  оставянето на биотопни дървета.

Със син спрей ще бъдат маркирани дърветата за кастрене и с оранжев – за премахване. В основата на дънера ще  бъдат поставени контролни горски марки № НУГ 0943 и № А 4236. Кастренето на наклонени и надвиснали над пътеки и пътища сухи и опасни клони се извършва с цел безопасност на преминаващите граждани и в същото време спомага за оформяне на здрава корона. Дейностите са част от Програмата за съхраняване, възстановяване и обновяване на лесопарковите територии, съгласно изготвената „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на растителността в лесопарковата част на „Княз-Борисовата градина“.


София подписа меморандум за сътрудничество с град Пусан, Южна Корея

Столичната община подписа Меморандум за сътрудничество с Южнокорейския град Пусан. Документът бе подписан от кмета Йорданка Фандъкова и кмета на Пусан Парк Хеон-Джун.

Двата града ще си сътрудничат в областта на зелените политики, възобновяемата енергия, дигитализацията и туризма.

Пусан е вторият по големина град в Южна Корея след Сеул, с население от около 3.6 милиона души. Градът е културно, образователно и икономическото сърце на региона, разположен в най-голямата индустриална зона на Южна Корея.

Това е най-големият пристанищен град в Южна Корея.

"За всеки кмет е ключово развитието на градовете и вярвам, че ние – кметовете – работим, за да направим най-доброто за хората" – каза Йорданка Фандъкова. Тя посочи приоритетите за развитие на София като изграждането на метрото, екологията, развитието на зелената система и иновациите. Парк Хеон-Джун посочи, че София е привлекателен град, който прави впечатление с древната си история и сътрудничеството между двата града ще бъде ползотворно за хората.

На подписването присъства и зам.-кметът на София Ирина Савина по направление "Европейски политики, международна дейности  туризъм".

 


Зам.-кметът Десислава Билева проведе среща с екип от Виена по въпросите на екологията и околната среда

София следва Виена и много от решенията, които прилагаме в градската среда са повлияни от примера на Виена и от споделения опит. Постигането на успехите стават в условия на партньорство, обмяна на опит и добри практики. Това каза зам.-кметът по екология на София Десислава Билева, която проведе среща с виенския градски съветник за климат, околна среда, демокрация и персонал г-н Юрген Чернохорски заедно с неговия екип.

Целта на посещението бе обмяна на опит свързан с мерките за климатичните промени, ефектите от градски топлинни острови, зелената система, подобряването на качеството на въздуха и управлението на отпадъците.

Екипите от София и Виена обсъдиха стратегическите документи на Столична община в сферата на устойчивата енергия и климата като Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община за периода 2021-2030 г.. Основната цел на плана е намаляване на емисиите парникови газове с 40% до 2030 г. спрямо тези през 2007г.

Основните мерки, които са планирани от Столична община за постигане на тези цели са свързани с намаляване на крайното енергийно потребление чрез мерки за енергийна ефективност  в сградите и въвеждане на възобновяеми енергийни източници.

Столична община изпълнява озеленяване в училищни дворове и детски градини, както и улично озеленяване с торби по примера на Виена.

По време на срещата бяха представени два от проектите на Столична община - фотоволтаична инсталация в Зоопарка и на сградите на ОП СПТО, които ще произвеждат електричество от соларна енергия за собствени нужди.

Друг акцент на разговорите бе проучванията на Столична община в сферата на климата и енергията, на градските топлинни острови и за соларния потенциал на общинските сгради за производство на електрическа енергия от слънцето.


Извършени са обработки срещу заледяване в райони като „Витоша“, Панчарево“, „Овча купел“

 

Във връзка с валежи от сняг, започнали тази нощ, в някои райони на София се извършват в момента обработки срещу заледяване. Това са райони като „Витоша“, „Панчарево“, „Овча купел“, както и по Южната дъга на "Околовръстен път". Извършват се обработки със смеси срещу заледяване на стръмни участъци от улици и булеварди, по които се движи общественият транспорт.

По Природен парк "Витоша" се изпълнява опесъчаване и почистване на пътищата „Бояна" – Златни мостове“ и „Драгалевци" – "Алеко“.

Към момента градският транспорт се движи навсякъде по обичайните си маршрути. В готовност са 166 снегопочистващи машини, разположени на 55 местостоянки на територията на Столична община. Екипи на Столичен инспекторат, „Аварийна помощ и превенция“ следят обстановката на терен.


Заедно засадихме 30500 фиданки в "Новата гора на София" – Негован

 

 

Есенният залесителен сезон на "Новата гора на София 2" – с. Негован – приключи. В рамките на един месец заедно с над 1200 доброволци и приятели успяхме да засадим 15 500 фиданки върху площ от 24,8 дка.

За пролетния и есенен период от началото на годината до този момент общият брой на засадените фиданки е 30500 върху площ от 48,8 дка.

"Новата Гора на София" 2 е на територия от 137 дка в землището на село Негован. Това е залесителна кампания на Столичната община по инициатива на кмета Йорданка Фандъкова.

"Новата гора" край Негован е втора инициатива на Столичната община за залесяване в крайградски райони с цел създаване на зелен пояс. Дейностите се организират със съдействието и под експертизата на лесовъдите от oбщинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ към Столичната община.

Залесяването е част от мерките за подобряване на качеството на въздуха в града.

Благодарим на всички, които се включиха в инициативата!Тази нощ по високите части на Витоша са паднали около 6 см сняг

 

Във връзка с валежи от сняг тази нощ са извършени обработки с опесъчаване на планинските пътища в Природен парк „Витоша“. Пътищата "Драгалевци" – "Алеко" и "Бояна" – Златните мостове са опесъчени.

Екипи на Столичен инспекторат следят обстановката и контролират дейностите.


Форум „Инвестиции в устойчива енергия"

ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“


Столичната община, ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия организират следващата Национална кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, която ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат на 29 ноември 2022 г. в гр. София.

При вече ясно изразена тенденция за увеличаване на инвестициите в чиста енергия при големите производители, остават множество въпроси за достъпа до финансиране на малките и средни предприятия и технологичната готовност на целия сектор да се справи с въздействията на енергийната и икономическа криза. Преодоляването на тези предизвикателства е свързано до голяма степен с навременното изпълнение на очакваните реформи в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), тъй като финансирането на проекти за устойчива енергия зависи от няколко схеми за подпомагане, насочени най-вече към интегрирането на инсталации за възобновяема енергия. Едновременно с това се очакват и програми по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, които да подпомогнат цялостния процес на модернизация на промишлените технологии. 

В този контекст, следващата Кръгла маса ще предостави платформа за обмен и координация между националните власти, представители на бизнес асоциации и финансови институции, за да се насърчат инвестициите в проекти за устойчива енергия в промишлеността и местните предприятия. За тази цел са предвидени представяния от съответните публични институции с актуална информация за очакваните условия за кандидатстване и срокове на програмите за подпомагане, както и за изпълнението на планираните реформи, които да улеснят разработването на нови бизнес модели, приспособени към нуждите на предприятията. Паралелните сесии ще се съсредоточат върху наличните финансови инструменти, изискванията за качество на проектите, както и върху гаранциите за финансовите потоци и системите за енергиен мениджмънт в промишлеността. Дискусиите ще бъдат допълнени от приноса на техническите работни групи по BeSMART, с акцент върху прилагането на схеми за сключване на договори за енергийна ефективност като ключов механизъм за гарантиране на качеството и мобилизиране на пазарен ресурс за проекти за чиста енергия.

Достигнатите изводи ще бъдат обобщени по време на заключителната част, която по традиция ще завърши с панелна дискусия с участието на представители на централните власти (поканени), индустриални камари, енергийни експерти и представители на финансови институции.

Сред водещите теми са:

1. Съществуващи финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност и ВЕИ в предприятията;

2. Успешни практики и бариери при прилагането на специализирани финансови продукти;

3. Системи за управление на енергията в предприятията.

Кръглата маса ще започне в 10:00 ч. на 29 ноември, когато стартира и XV Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции.

Линк за регистрация: https://forms.gle/BbYkikv7kMeybA7S6

Очаквайте допълнителна информация на страниците на ЕнЕфект и ЕкоЕнергия във Facebook, както и по e-mail.

Тук можете да видите предварителната програма на събитието.


Проведе се общински „Екопавилион“

 

По случай предстоящата Европейска седмица за намаляване на отпадъци Столична община организира „Екопавилион“, посветен на разделното събиране и рециклиране, в Западен парк.

Експерти се срещнаха с граждани и отговаряха на поставени въпроси. Те представиха и инициативите, които Столична община реализира за разделното събиране на различни видове отпадъци, за правилното им разпределяне, както и конкретни графици за изхвърляне.

Всеки посетител имаше възможност на място да предаде своя текстилен отпадък или малък електрически уред, който не използва вече.

 


Монтирани са над 5760 нови екологични уреда за отопление

 

 

Монтирани са над 5760 нови уреда за отопление по програмата за подмяна на старите печки на дърва и въглища

"До момента имаме подадени над 8500 заявления от домакинства, които желаят да бъдат включени в програмата за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични устройства. Сключените договори са 6800, а гражданите имат възможност да избират между климатици, системи на пелети и газ. Програмата за кандидатстване е отворена и се набират заявления.

Над 4200 домакинства подмениха старите си печки на дърва и въглища с нови екологични уреди." Това каза зам.-кметът по екология Десислава Билева, която провери монтирането на пелетна система за отопление в Кривина в присъствието на кмета на населеното място Венцислав Игнатов.

Зам.-кметът благодари на семейство Серафимови, които се включват в програмата. В Кривина до момента са подменени уредите на 19 домакинства, а до края на този месец ще бъдат монтирани още 18 уреда, от които 11 на пелети и 7 на газ. "Благодаря на всички домакинства, които на прага на отоплителния сезон са готови да преминат на нов начин на отопление, с което допринасяме за чистотата на въздуха" – подчерта също Билева.

"Всеки, който има желание, може да заяви и да подаде документи в районната администрация, където живее, за да подмени старите си уреди. Мерките за подобряване качеството на въздуха зависят от действията на всеки от нас" – каза Билева.

Столичната община вече изпълнява 2 проекта, финансирани с европейски средства – по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, както и интегриран проект по Програма Life+ на ЕС. Планирано в рамките на двата проекта е да бъдат обхванати до 15 000 домакинства, на които да бъдат подменени старите отоплителни уреди с нови екологични – на пелети, на природен газ или електричество (климатици).

 

Фотограф: Аделина Ангелова

   


8 500 фиданки са засадени през първите 3 уикенда от инициативата „Новата гора на София“ – 2

 

"8 500 фиданки са засадени през първите 3 уикенда от инициативата „Новата гора на София“ – 2" – това каза зам.-кметът на Столичната община  Десислава Билева, която благодари на гражданите и фирмите, взели участие в инициативата.  

Новата гора се намира в землището на с. Негован на територия от 137 дка. Дъбовете фиданки са осигурени от ОП „Управление на общински земи и гори“ и се засаждат с помощта на доброволци.  Целта на стартиралата през 2017 година инициатива е да бъдат увеличени зелените площи в столицата, които допринасят за по-чист въздух в града.

Това е втората по рода си инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова за залесяване в крайградските зони и създаване на зелен пояс. Първата гора на София се намира в "Суходол".

Желаещите да се включат този сезон в засаждането на гората могат да го направят в един от следващите уикенди 12 – 13 и 19 – 20 ноември. Дейностите се организират със съдействието на лесовъдите от ОП „Управление на общински земи и гори и район „Нови Искър“.

 


Кметът Фандъкова провери изпълнението на четири обекта от програмата на общината за инвестиции в кварталите

 

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери четири от обектите от програмата на общината за инвестиции в кварталите, които се изпълняват в район „Подуяне“. „Те са разположени в различни квартали на района и общо са инвестирани около 0,5 млн. лв.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на работата в район „Подуяне“ заедно със зам.-кмета по екология Десислава Билева и кмета на район „Подуяне“ Ева Митова.

„Облагородяването на междублоковото пространство в кв. “Хаджи Димитър“ е едно от 105-те, които са част от програмата ни за облагородяване на т.нар. „кални точки“. От 2020 г. до момента заедно с кметовете на райони премахнахме 89 от т. нар. „кални точки“, на които обособяваме места за паркиране, алеи за пешеходци и ново озеленяване. До края на тази година завършените обекти ще станат 105. През 2023 г. ще увеличим средствата, които ще предоставим директно на районните администрации, за облагородяване на зелени площи, които се ползват за нерегламентирано паркиране. Обособяването на зони за паркиране и ново озеленяване около блоковете е една от мерките за намаляване на запрашаването и подобряване на качеството на въздуха“ – каза също кметът Фандъкова.

В момента продължава ремонтът на тротоара на ул. “Скайлер“. В междублоковото пространство при бл. 110 и бл. 111 на ул. „Скайлер“ са изградени паркоместа с елементи на тревна фуга, направени са тротоари и пешеходни алеи. Възстановени са тревните площи като са засадени 6 нови дървета от вида ясен и явор.

Освен ремонта на ул. “Скайлер“ и благоустрояването на междублоковото пространство кметът Фандъкова посети и изградена нова детска площадка, филиал към детска градина 91. „Слънчев кът“ и читалище „Иван Вазов – 2014“.

Новата детска площадка в градина „Витиня“ на едноименната улица в квартала е изградена с уреди за игра на деца за възрастова група от 0 – 3 и 3 – 12 години. Предстои да бъде направена и фитнес площадка, както и благоустроена „кална точка“ за паркинг наблизо.

Новият филиал на Детска градина 91. „Слънчев кът“, който е за една яслена група, е изграден след преустройството на бивш магазин, общинска собственост. Извършени са: цялостна подмяна на дограмата, топлоизолиране на фасадата, подмяна на осветителни тела, цялостно обновяване на интериора на вътрешните помещения и обзавеждане. Обособена е и площадка за игра. От 1 ноември новите места са обявени в Системата за прием.

Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ е едно от най-младите читалища, което развива дейност в район „Подуяне“, като е извършило ремонт на предоставената от общината сграда. За времето на своето съществуване и в партньорство с районната администрация, училищата и детските градини са осъществени множество проекти и инициативи включително съвместни занимания за деца и родители, занимания по английски език, групи за личностно развитие, музикални дни, курсове за украински бежанци, проект за стенописи, посветени на българската шевица и кирилицата. Читалището създаде и обществена библиотека в кв. „Левски В“, в която понастоящем има над 3000 тома.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


Фирмите подават до 30 ноември документи за плащане на такса според количеството смет

"Едва 1400 молби и декларации са подадени от фирми и компании през първия месец от кампанията за прием на документи за определяне на такса смет за нежилищните имоти според количеството на генерираните отпадъци. Крайният срок за това е 30 ноември т.г." Това информира зам.-кметът по финанси и бюджет Дончо Барбалов.

Юридическите лица, които не използват тази възможност, ще плащат такса смет за 2023 г. според отчетната стойност или данъчната оценка на същите имоти.

През миналата година в дирекция „Икономика и търговска дейност“ на Столична община са постъпили общо 7500 молби и декларации за определяне на ТБО според количеството смет.

Вече е удължено работното време на дирекцията, където се подават документите – на ул. „Оборище“ 44 .

В делнични дни молби и декларации се приемат от 8:00 до 19:00 ч, а в събота – от 9:00 до 17:00 ч.

От дирекцията напомнят на фирмите, че документите трябва да се подават лично от представляващия/те или от упълномощено лице, чиито правомощия се удостоверяват с нотариално заверено пълномощно.

Документите могат да бъдат изпратени и чрез Системата за сигурно електронно връчване, както и чрез лицензиран пощенски оператор. В такъв случай като срок на подаване е валидна датата, отбелязана на пощенското клеймо.

Необходимите образци на документи могат да бъдат намерени на сайта на Столична община: https://www.sofia.bg/sample-documents

За 4 години Столичната община увеличи със 120% площта на измити улици и булеварди

 

10,3 млн. лв. за поддържане на чистотата в междублоковите пространства и косене ще бъдат предоставени директно на кметовете на райони

"За поредна година Столична община увеличава площта на улици и булеварди, които ще бъдат измивани като част от мерките за подобряване на качеството на въздуха. В План-сметката за чистотата на града за 2023 г. е заложено измиването на 453 хил. дка улици, което е двойно повече спрямо измитите площи през 2019 г. (203 хил. дка)." Това съобщи зам.-кметът по екология Десислава Билева, която заедно със зам.-кмета по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов представиха План-сметката за осигуряване на дейностите по чистотата на територията на Столична община през 2023 г.

"През 2023 г. Столична община предвижда увеличаване на кратността на миене на улиците, по които се движи градски транспорт, от 6 на 7 пъти годишно. Миенето на вътрешноквартални улици и улици с обществено значение също се увеличава от 7 на 8 пъти годишно" – съобщи също Билева.

"Общият размер на План-сметката за осигуряване на чистотата на територията на Столична община за 2023 г. е 260,2 млн. лв., което е увеличение от 22,5 млн. лв. спрямо настоящата година" – каза също Билева.

С 5 млн. лв. се увеличават средствата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които включват както повече средства за миене, така и повече средства за поддържане на междублоковите пространства. 10.3 млн. лв. ще бъдат предоставени директно на кметовете на райони за почистване и косене на междублокови пространства, като сумата е с 1,1 млн. лв. повече спрямо настоящата година.

74,7 млн. лв. от План-сметката са предвидени за поддържане на инсталациите за третиране и рециклиране на битовите отпадъци, както и за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци.

8,7 млн. лв. повече са предвидени за осигуряване на дейността на завода за преработка на битовите отпадъци в Садината и инсталациите за зелени и биоразградими отпадъци в Хан Богров. Увеличените средства се дължат основно на ръста на цената на електрическата енергия, необходима за дейността на МБТ завода. Разходът за ел. енергия на завода за преработка на битовите отпадъци през 2020 г. е бил 3,6 млн., като през 2023 г. се очаква да бъде 7,6 млн. лв., което е увеличение от 136%.

За да осигури намаляване на разходите за електрическа енергия, Столичната община планира през 2023 г. да стартира изграждането на фотоволтаична система на сградите на завода, която ще се използва за собствените нужди на общинското предприятие. Очакванията са произведената електроенергия от фотоволтаичната система да достигне 2,1 млн. kWh/година,  което ще покрие до 10% от потреблението на инсталациите.

По думите на Билева "в резултат от работата на инсталацията за преработка на биологични отпадъци през първите 9 месеца на 2022 г. е произведена електрическа енергия, приходите от която са в размер на 956 794 лв. Получените приходи от продажбата на рециклируеми материали, отделени от преработката на битовия отпадък, са 524 736 лв., а от продажбата на компост, произведен от третиране на зелени отпадъци – 48 786 лв.

Разходите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2023 г. са в размер на 78 млн. лв.

Зам.-кметът Дончо Барбалов информира, че през 2023 г. се запазва такса битови отпадъци за гражданите на 1.6 промила и 10 промила за бизнеса. За тези представители на бизнеса, които изберат да заплащат на база генериран отпадък, цената за контейнер от 1100 л ще бъде 1540 лв., а за контейнер от 3,5 м3 – съответно 9235 лв. годишно.

Барбалов посочи също, че днес се предвижда да бъде внесено предложението за План-сметка за 2023 г. в Столичен общински съвет. След един месец ще започне разглеждане в комисии, а после документът да бъде приет от Столичния общинския съвет.
 

 


114 деца осиновиха новозасадени дървета в проект „Зеленото сърце на Надежда“

 

Най-мащабната местна доброволческа кампания за засаждане на дървета в "Надежда" – "Зеленото сърце на Надежда" – срещна 114 деца от 6. Детска градина "Вълшебен свят", 15. СУ "Адам Мицкевич" и 54. СУ "Св. Иван Рилски" с новите им "зелени" приятели – 114 новозасадени дървета в парк "Надежда". Всяко дете "осинови" дърво и обеща да се грижи за него, за да расте зелената система на града ни.

Образователният проект, който се финансира от "Ротари" общността, включва още засаждане на 200 броя храстова растителност и изграждане на нова класна стая на открито в парк "Надежда", в която децата от близките учебни заведения могат да провеждат открити уроци. "Благодаря на всички партньори, които подкрепиха проект "Зеленото сърце на Надежда". Приехме и изпълняваме обща "зелена" мисия – да вдъхновим себе си и местната общност, да бъдем по-отговорни към околната среда! Заедно даваме личен пример на стотиците деца, които днес са с нас в парк "Надежда" – каза Венета Платиканова, президент на "Ротари Клуб София – Витоша" и член на "Ротари" общността, основен дарител на проекта. "Искрени благодарности към "Ротари" общността от България, САЩ, Сърбия, Черна гора и Турция, които допринесоха с лични средства за реализацията на проект "Зеленото сърце на Надежда".

"Ще се виждаме често занапред, защото децата на район "Надежда" очакват да изпълним екообещанията си!" – каза Георги Стефанов, представител на "Ротари клуб София – Витоша" и член на екипа по проекта. "Емоцията от засаждане и осиновяване на дърво, което имаха стотиците деца в парк "Надежда" днес, е най-голямата награда за нас – партньорите по проект "Зеленото сърце на Надежда". Вярвам, че заедно ще бъдем добрият пример в обществото, ще мислим по-зелено и ще пазим зелената система в нашия град. Пожелавам много и интересни уроци в новата зелена класна стая, изградена с финансовата помощ на "Ротари" общността" – каза инж. Димитър Димов, кмет на район "Надежда". Първият открит урок в новата класна стая в парк "Надежда" беше на тема: "Разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки", воден от Петя Радева, представител на "Екобулпак" България АД. "Чрез интерактивни уроци учим децата за ползите от рециклирането и отговорното поведение към околната среда. Проекти като "Зеленото сърце на Надежда" се превръщат в ефективен образователен инструмент" – каза Радева на гостите.

Соня Василева, директор на 54. СУ "Св. Иван Рилски", призова гостите: "Всеки от нас трябва да посади поне едно дърво в живота си, затова учим нашите деца, че заедно можем да обогатяваме зелената система като полагаме дългосрочни грижи за нея!" В поздравителен адрес от името на д-р Ваня Минева, директор на 15. СУ "Адам Мицкевич", беше изразена благодарност, че проектът дава възможност за поставяне основите на екологично образование на стотици деца от трите образователни институции. "Любовта и уважението към природата идват с личния пример на всеки от нас, а "Зеленото сърце на Надежда" е именно подобно послание към подрастващите!" – допълни тя. Гергана Василева, бивш директор на 6. ДГ "Вълшебен свят" и активен член на екипа на проекта, сподели: "Наша грижа е да дадем на децата основни знания за околната среда, защото природата – това сме ние!Надявам се, че цялата местна общност ще вложи усилия в опазване и развитие на проект "Зеленото сърце на Надежда".

Проект "Зеленото сърце на Надежда" е организиран от 13 партньора от 6 страни: "Ротари клуб София Витоша", България; "Ротари клуб Карлсбад", САЩ; "Ротари" Дистрикти: 2482 – България; 2483 – Сърбия и Черна гора; 2420 – Турция; 5340 – САЩ; Партньори: Столична община – район „Надежда”; 54. СУ „Св. Иван Рилски“; 15. СУ „Адам Мицкевич”; 6. ДГ „Вълшебен свят”; "Екобулпак България" АД; "Ротари Общностен Корпус „Надежда”; "Ротаракт клуб София Витоша" – "Изгрев".

 

 


Фандъкова: Над 8500 са заявленията за включване в Програмата за подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични

 

Програма за монтиране на по-екологични уреди за отопление е част от мерките на Столичната община за подобряване на качеството на въздуха в града

 

"Над 8500 са подадените заявления за включване в Програмата за подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични уреди на климатик, пелети и газ. Благодаря на всички домакинства, които са се включили в проекта за подмяна на старите печки с нови екологични уреди. Сключените индивидуални договори са близо 7000, а монтираните нови уреди са над 5400 в рамките на една година." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която провери дейностите по изпълнение на проекта в жилищна сграда в район „Лозенец“ заедно със зам.-кмета по екология Десислава Билева.

Кметът Фандъкова благодари на семейство Панчеви, които се включиха в Програмата и днес се извършва монтирането на нови климатици в техния дом.

"Знаем колко е важно през зимата екологичното отопление и това е свързано с промяна на начина на живот. Програма за подмяна на старите печки с по-екологични уреди е част от мерките на Столичната община за подобряване на качеството на въздуха в София, – каза също кметът Фандъкова. По думите ѝ – "В София 30 процента от замърсяването на въздуха се дължи на печките на дърва и въглища, тоест начинът на отопление е водещ фактор за замърсяването на въздуха. В резултат на взетите мерки три поредни години в София няма наднормено завишаване на средногодишната концентрация на ФРЧ10. През 2021 г. измерените средногодишни концентрации на ФПЧ10 от всички градски станции са по-ниски в сравнение с измерените през 2019 и 2020 г."

Кметът Фандъкова изрази надежда Столичният общински съвет да подкрепи доклада за въвеждането на нискоемесионните зони. Заместник-кметът Билева посочи, че стремежът е до ноември да бъдат монтирани над 6 хил. екологични уреди за отопление. Подаването на заявленията се извършва в районните администрации. Всяко домакинство може да подаде заявлението си, за да получи напълно безплатно отоплителния уред. Основното изискване е отопляване на дърва или въглища, както и документ за собственост на имота, в който ще се подменя отоплителният уред. "Домакинствата имат право да избират между топлофициране, газифициране, пелетна печка или климатик" – заяви също Билева. Тя посочи, че преди хората избираха основно печките за пелети, но сега, предвид кризата с газа, предпочитат климатици. Столична община вече изпълнява 2 проекта, финансирани с европейски средства – по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, както и интегриран проект по Програма Life+ на ЕС. Планирано в рамките на двата проекта да бъдат обхванати до 15 000 домакинства, на които да бъдат подменени старите отоплителни уреди с нови екологични – на пелети, на природен газ или електричество (климатици).

 

 


Зам.-кметът на София по екология Десислава Билева провери миенето на улици в район „Младост“

Зам.-кметът на Столична община по екология Десислава Билева провери дейностите по миене на улици и булеварди в район „Младост“. "Миенето е една от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух. Всяка година Столична община увеличава площите и кратностите за миене на улици и основни булеварди" – каза зам.-кметът Десислава Билева.

Времето позволява извършването на миене и дейностите продължават и този месец. Основните булеварди се мият по график с автоцистерна с маркуч като, с цел да не се затруднява движението, се мие през нощта, а вътрешнокварталните улици – през деня. Преди миенето се извършва метене и почистване на дъждоприемните шахти.

"През тази година имахме увеличение на кратностите на миене както на улиците, по които се движи обществен транспорт 6 пъти, така и на вътрешноквартални улици – 7 пъти. За 2023 г. също планираме увеличение на кратностите на миене, защото това е една изключително важна мярка. Така поддържаме града си чист и това допринася за подобряване качеството на въздуха" – посочи също зам.-кметът по екология.

На 29 октомври се измиха улици като „Д-р Стоян Чомаков“, ул. “Димитър Моллов“, ул. “Димитър Доспевски“, ул. „Методи Андонов“, ул. “Митрополит Серафим Сливенски“, ул. “Н. Генадиев“, бул. “Андрей Сахаров“, ул. “Анна Ахматова“ и др.

На сайта на Столичен инспекторат гражданите имат възможност да видят графиците за миене всеки ден. Контролът на дейностите се извършва от екипи на Столичен инспекторат.

 


Проект по „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община насърчава грижата за природата

„Обучаваме и вдъхновяваме деца и младежи в образователните институции за активни действия по опазването на климата чрез компостиране“ – каза заместник-кметът на Столична община Мирослав Боршош.

Проектът #ХранаЗаЗемята-младежи заПочва разговорите за климата в 18. СУ в София. Инициативата, част от „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община, е дело на 12-класничката Елена Георгиева.

На 25.10., 27.10., 04.11. и 10.11.2022 г., пилотно в 18. СУ „Уилям Гладстон“ в София, ще се проведат образователни работилници, които да насърчат изграждането на нови навици и поведение сред учениците, с грижа за почвите и климата.

В училището ще бъде обособена компост зона по модела „Храна за Земята“, а в пилотните класове ще бъдат определени отговорници за разделното събиране на хранителните растителни остатъци.

Проектът е естественото продължение на „#ХранаЗаЗемята младежки общности за компостиране и климат“, който през пролетта бе обявен за национален победител от WWF в кампанията „Climate Heroes”.

„Мисията ни е да вдъхновим, мотивираме и въвлечем младежите в активни действия за борбата с климатичните промени и опазването на почвите. Искаме да задвижим процъфтяваща зелена промяна във всяко училище като започнем неотложните разговори за климатичните промени и инициираме празнуването на Деня на Земята, и компостирането във всяко училище“ – казва Елена.

 

 

 

Започна вторият залесителен сезон на "Новата гора на София" 2 – Негован

Около 200 души се включиха в първия ден на инициативата, а засадените фиданки са 4500

От днес, 23 октомври, Столичната община започна есенния залесителен сезон на "Новата гора на София" 2 – Негован. През пролетта бяха засадени 24 дка от землището край с. Негован, район „Нови Искър". Предвижда се тази есен да бъдат засадени около 15 000 нови фиданки, дъбови дървета от вида "цер".

"През 2017 г. по инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова стартира залесяване на Новата гора на София, с която се създава зелен пояс около града. Първите дървета са засадени край "Суходол". Днес даваме началото на втория залесителен сезон от "Новата гора на София" 2 – Негован. Залесяването е част от мерките за подобряване на качеството на въздуха в града, затова засаждаме дървета и в градските паркове, в кварталите, покрай улици и булеварди в София. Доброволците, които виждам днес тук, са нашата надежда, че политиката, която провеждаме, е правилна и устойчива. Децата са нашето бъдеще, а днес виждам толкова много сред нас." Това каза Десислава Билева, зам.-кмет на София по екология.

Благодарности към всички, които се погрижиха за организацията и участват с труда си, отправи и водещият на "БГ радио" Симеон Колев – Симо.

Около 200 души се включиха в първия ден на инициативата, а засадените фиданки са 4500. Присъстваха доброволци от веригите магазини DM, Банка ДСК, студенти от Лесотехническия университет заедно с доц. Наско Илиев, жители на район „Нови Искър“ и зам.-кметът на „Нови Искър“ Златко Златков, кметът на с. Негован Валентин Павлов. Включиха се и зам.-кметът на София по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов, общински съветници.

"Новата Гора на София" 2 се засажда на територия от 137 дка в землището на село Негован. Целта на инициатива е залесяване на крайградски райони с цел създаване на зелен пояс.

Дейностите се организират със съдействието и под експертизата на лесовъдите от oбщинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ към Столична община, както и с помощта на дирекциите „Аварийна помощ и превенция“, „Зелена система“ и Столичен инспекторат и район „Нови Искър“.

Желаещите да се включат в залесяването край Негован имат възможност да го направят както през седмицата, така и през уикендите до 20 ноември, включително.

На място са осигурени фиданки, както и лопати и ръкавици.

За придвижване на гражданите до Негован е създадена възможност и с градски транспорт. Столичната община разкрива допълнителна временна спирка по маршрута на автобус № 20 до „Новата гора на София“ 2 – Негован, която ще обслужва пътници през периода на кампанията.

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


Започва есенният залесителен сезон на Новата гора на София 2 – Негован

От 23 октомври, неделя, Столичната община започва есенното залесяване на ⸙  "Новата Гора на София" 2 на територия от 137 дка в землището на село Негован. Това е залесителна кампания на Столична община по инициатива на кмета Йорданка Фандъкова.

⸙  Новата гора край Негован е втора инициатива на Столична община за залесяване в крайградски райони с цел създаване на зелен пояс.

Залесяването е част от мерките за подобряване на качеството на въздуха в града, затова засаждаме дървета и в градските паркове, в кварталите, покрай улици и булеварди в София.

През пролетта бяха залесени 24 дка, а тази есен ще бъдат засадени 15 000 фиданки – дъбови дървета от вид "цер". ⸙ 

Желаещите да се включат в дейностите по залесяване имат възможност да го направят както през седмицата, така и през уикендите до 20 ноември, включително:

 

⸙ ⸙ ⸙ ⸙ На място са осигурени фиданки, както и лопати и ръкавици.

Вярваме, че добрият пример е заразен, и благодарим на всички доброволци, които ще отделят от свободното си време и ще се включат в инициативата, за да създадем заедно още едно зелено пространство край София.

За придвижване на гражданите до Негован е създадена възможност и с градски транспорт. Столичната община разкрива допълнителна временна спирка по маршрута на автобус № 20 до „Новата гора на София“ 2 - Негован, която ще обслужва пътници през периода на кампанията.

Дейностите се организират със съдействието и под експертизата на лесовъдите от oбщинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ към Столична община, както и с помощта на дирекциите „Аварийна помощ и превенция“, „Зелена система“ и Столичен инспекторат и район „Нови Искър“.

Инициативата „Новата гора на София“ стартира през 2017 г. със залесяване край „Суходол“. В рамките на 6 залесителни сезона заедно с доброволци, граждани на София, засадихме над 100 000 акации на 206 дка.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


Дирекция „Зелени системи“ облагороди пространство в район „Люлин“, идентифицирано като „топлинен остров“


Още едно пространство, идентифицирано като „топлинен остров“, е облагородено от екипа на дирекция „Зелени системи“. Площта се намира в район „Люлин“ на кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „П. Владигеров“, а изпълненият проект включва облагородяване на пространството посредством паркоустройствени способи. Теренът е моделиран чрез изграждане на геопластики, дървесни и храстови масиви. Предвидена е зона за пасивен отдих, обособена чрез алеи от светли и водопропускливи материали и монтирани пейки.

"Шест са вече облагородените пространства, идентифицирани като зони, които създават прахово замърсяване в район „Люлин“ – каза кметът на "Люлин" Милко Младенов. Облагородяването на зелените пространства и междублокови пространства е една от мерките за подобряване качеството на въздуха, които Столичната община изпълнява по идея на кмета на София Йорданка Фандъкова. 

„Столичната община работи заедно със Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и Лесотехническия университет по въвеждане на мерки за смекчаване на ефекта от „топлинния остров“ – каза зам.-кметът на Столичната община Десислава Билева. Измененията на климата налагат изпълнението на нови проекти, включващи иновативни  решения  за подобряване на топлинния комфорт на градските пространства. „С проекта се постигат три ефекта – биологично разнообразие от съчетаване на различните видове дървета и храсти, ограничаване на запрашаването и използването на иновативен начин за поливане на дърветата. С помощта на поставени около стволовете на фиданките торби се осигурява капково напояване и запазване на влажността.

 

 


Подмяна на съществуващи два броя информационни табла за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Столична община

Столичната община уведомява заинтересованите страни, че предстои подмяната на два броя информационни табла, чрез които се предоставя информация на гражданите от Автоматичните измервателни станции (АИС), измерващи качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на общината.

Новите информационни табла ще бъдат монтирани в следните времеви интервали:
1. За информационното табло, разположено в близост до спирка № 1289 „Площад "Орлов мост“ (след "Орлов мост" в посока НДК по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“) – в интервала от 10:00 часа до 17:00 часа на 30.09.2022 г.;
2. За информационното табло, монтирано в близост до спирка № 1265 „Площад "Александър Невски“ (пресечката на ул. „Московска“ и ул. „Г. С. Раковски”) – в интервала от 10:00 часа до 18:00 часа на 04.10.2022 г.

Действащите до момента информационни табла бяха монтирани съответно през 2007 г. и 2009 г. като същите ще бъдат подменени с нови табла с подобрена визуализация и функционалности за предоставяне на навременна информация на населението за качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община. Старите табла ще бъдат предадени за рециклиране.

 


Столичната община и Софийският университет ще въведат екологичен мониторинг чрез заснемане с безпилотни летателни системи

"Планираме още тази есен за предстоящия отоплителен сезон да въведем пилотно в най-замърсените квартали и дистанционен екологичен мониторинг, което означава заснемане с безпилотни летателни системи, по-известни като дронове и сензори, с които ще можем да наблюдаваме и изследваме местата със замърсяване. Целта е да бъдат предприети превантивни действия и бърза реакция на места с локализирано замърсяване.

Това е съвместен проект, който реализираме със Софийския университет." Това съобщи днес кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на Кръгла маса на тема: „Обединени за по-чист въздух“, която се проведе в парк-музей „Врана“ по инициатива на зам.-кмета по екология на София Десислава Билева. Във форума взеха участие зам.-министърът по околната среда и води Ренета Колева, зам.-кметовете на Бургас и Пловдив – г-жа Весна Балтина, инж. Анести Тимчев, общинските съветници Ани Стойкова, Николай Стойнев.

През миналата година Столичната община изгради кула за противопожарна система за дим и открит огън в район "Красна поляна", която предава към всички камери данни в реално време към Оперативния дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, за да се предприемат своевременни мерки. В следствие на това констатираните случаи на горене на отпадъци са 7 на брой и в резултат на следенето случаите драстично намаляват.

Доц. д-р Стелян Димитров показа техниката и представи метода, които ще бъде прилаган. Дронът ще бъде съоръжен към системата за качество на атмосферния въздух.

По думите на кмета Фандъкова "подобряването на качеството на атмосферния въздух е ключов приоритет за Столична община, която в последните години провежда последователна, целенасочена и надграждаща политика в тази област. Повече от 10 години, Столична община изпълнява редица мерки за намаляване на емисиите от основните замърсители в изпълнение на програмите за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината.

Отчита устойчива тенденция за подобряването на качеството на въздуха в София. В резултат от комплексното изпълнение на мерките от програмите за качеството на атмосферния въздух се отчита устойчива тенденция за подобряване на въздуха по двата нормативно определени показателя – „брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10“ и  „средногодишна концентрация на ФПЧ10". За трета поредна година продължава положителната тенденция за постигане на съответствие с нормата от 40 µg/m3 за средногодишната концентрация за ФПЧ10.

Можем да отбележим и обстоятелството, че през 2021 г. измерените средногодишни концентрации на ФПЧ10 от всички градски автоматични станции са по-ниски в сравнение с измерените през 2019 г. и 2020 г.

През последните години една от най-ефективните мерки в сектор битово отопление е подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични уреди, които Столична община изпълнява с проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз. До момента са подадени над 8 900 заявления, сключените договори са над 6500 броя и вече са монтирани над 5 600 нови отоплителни уреда.

"Нова мярка за намаляване на запрашаването на въздуха е облагородяване на междублокови пространства от началото на инициативата до момента са облагородени общо 59 пространства на територията на 20 района. На следващо място, почти 52% от територията на урбанизираното пространство на София е заето от зелени площи. Столична община ежегодно засажда нови дървета в града и изпълнява залесителни дейности в околоградския район, където се засажда „Новата гора“ на София. През последните години увеличаваме засадените дървета, като през 2021 г. засадихме 4167 дървета, – каза кметът Фандъкова. – През 2022 г. инициативата продължава край село Негован, като се планира да бъдат засадени 85 000 широколистни фиданки на 137 декара" – каза също кметът Фандъкова.

Зам.-кметът на София по екология Десислава Билева съобщи, че Столичната община инициира създаването на работна група на ниво Министерски съвет, за да се търсят съвместни решения между местната, изпълнителната, законодателна власт ведно с научните среди за прилагането на мерки, които ще допринесат на национално ниво за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Инициативата бе подкрепена от зам.-министъра на околната среда и водите Ренета Колева.  


Кметът Фандъкова връчи награди в първия конкурс "Екоетикет за устойчиви сгради в София 2022" на Столична община

"През миналата година в инсталацията „Хан Богров“ бяха преработени над 20 000 тона хранителни и зелени отпадъци, от които произведохме над 13 800 т. висококачествен компост и над 1000 куб. м енергия. Вярвам, че когато повече хора видят тези модерни екологични съоръжения, ще се убедят в смисъла от разделното събиране на отпадъци и ще се включат в него." Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова, която връчи награди в първия конкурс на Столична община „Екоетикет за устойчиви сгради в София 2022" в присъствието на председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев, зам.-кмета по екология Десислава Билева, главния архитект на София Здравко Здравков.

Церемонията се проведе на територията на инсталацията за преработка на зелени и хранителни отпадъци в „Хан Богров“. Това е уникална за България инсталация, която превръща зелените отпадъци и храни в компост и биогаз. Тя е пример за екологичен и модерен начин на оползотворяване на отпадъците.

"Една от целите на кампанията ЕКОЕТИКЕТ, която зам.-кметът Деси Билева създаде, е да насърчаваме и увеличаваме рециклирането на отпадъци. За мен лично това е една от стратегическите цели, които стоят пред София в следващите години" – заяви също кметът Фандъкова. По думите на столичния кмет това не е лесна задача, защото освен с работещи системи е свързана и с промяна на нагласите на всички нас като граждани.

"Усилията за рециклиране, пестене на енергия, озеленяване, използване на възобновяеми източници и пестене на вода са усилия за по-подредена и чиста София и това е най-важната част от наследството, което оставяме" – посочи също кметът Фандъкова.

Инициативата „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ“ цели да насърчи собствениците на сградите да въвеждат иновации и да организират ефективното използване на ресурсите в тях.

Награди получиха: в категория "Университети" – на първо място е Химикотехнологичния и металургичен университет. Отличието получи проф. Д-р Сеня Терзиева-Желязкова,  ректор на ХТМУ. На второ място е Нов български университет, а грамота получи Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков". В категория "Големи търговски хранителни вериги" бяха отличени „Кауфланд“, „Фантастико“, „Лидъл“.

 

 


Фирмите подават документи за такса смет от 1 октомври

 

От 1 октомври 2022 г. започва да тече двумесечният срок, в който юридически лица и еднолични търговци могат да подават молби и декларации за определяне размера на такса смет за 2023 г. за нежилищни имоти според генерираното количество отпадъци. 

Вариантите са: декларация за определяне на брой контейнери или молба за издаване на заповед за допускане на пряко договаряне със специализирани фирми за сметосъбиране и сметоизвозване.

През миналата година от тази възможност се възползваха над 7 500 компании.

Освен на място в дирекцията, документи могат да бъдат изпращани и чрез лицензираните пощенски оператори, на адрес: гр. София, ул. "Оборище" № 44 – Дирекция "Икономика и търговска дейност".

Необходимите образци на документи могат да бъдат намерени на сайта на Столична община:  https://www.sofia.bg/sample-documents   

Юридическите лица, които не използват възможността за определяне на дължимата такса според количеството смет за нежилищните имоти, заплащат такса според отчетната им стойност/данъчната им оценка.

 


Столичната община разширява системата за разделно събиране на отпадъци чрез обособяване на „зелени острови“

 

"С нови пет „зелени острова“ ще се разшири системата за разделно събиране на отпадъци от домакинства в столичния район „Надежда“. Предстои изграждане на „зелени острови“ и в район „Овча купел“. Развиваме системата за разделното събиране на отпадъци и подобряваме качеството на разделно събраните отпадъци, за да се увеличи процентът на отпадък, който се рециклира, и по този начин да се изпълнят целите на кръговата икономика, които за общината са приоритетни." Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на дейностите по разширение на „зелените острови“ в пилотния проект за разделно събиране на отпадъци в район „Надежда“ заедно със зам.-кмета по екология Десислава Билева, председателя на СОС Георги Георгиев и кмета на района инж. Димитър Димов.

В район "Надежда" през 2017 г. бе изпълнен пилотен проект с 300 домакинства от четири блока, като са изградени т.нар. „зелени острови“, в които хората с контролиран достъп – всеки има собствен ключ, изхвърлят разделно събраните в домовете си отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло и хранителни отпадъци в различни контейнери.

Кметът Фандъкова благодари на гражданите и на етажните собствености, които участват в сортирането на боклука.

Предвижда се до края на годината в района да бъдат разкрити още десет обособени места за изхвърляне на отпадъци.

Заместник-кметът по екология на София Десислава Билева посочи, че паралелно с разкриването на „зелените острови“ в район „Надежда“ другата седмица ще бъде поставено начало на разкриването на пет такива в район „Овча купел“. Двете районни администрации създадоха необходимата организация за включване на още 600 домакинства в режим на етажна собственост, като към момента ще бъдат изградени 10 „зелени острова“.

По думите на зам.-кмета Десислава Билева от тази година също във всички детски градини и училища в столицата ще бъдат поставени контейнери за разделно събиране. Така чрез образованието и запознаване на децата от детските градини за пътя на отпадъка те са мотивирани и стават пример, „защото знаем, че ако децата са запознати, карат нас, възрастните, да живеем по-екологично“ – добави кметът Йорданка Фандъкова.

Фотограф: Денис Христов

 

 


Столичната община спечели проект за създаване на споделено зелено пространство в двора на 20. Основно училище „Тодор Минков“

 

„Столична община получи одобрение за финансиране на подадено проектно предложение „Създаване на споделено зелено пространство (климатичен хъб) в двора на 20. Основно училище „Тодор Минков“, район „Триадица“ – съобщи Ирина Савина – заместник-кмет на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“. Проектът е по Програма „Микропроекти за климата“  на Националния  доверителен екофонд (НДЕФ) и е на стойност 50 000 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Основните дейности по проекта са:

 • изграждане на климатичен хъб, което включва: дейности по подготовка на терена, изграждане на нови вегетативни площи и интегриране на зеленина – затревяване, засаждане на дървесна, храстова и цветна растителност (21 вида), доставка и монтаж на оборудване за провеждане на дискусии, лекции и уроци (класна стая) на открито, в т.ч. места за сядане и др.;
 • провеждане на тематично обучение за педагогическия състав на училището;
 • дизайн и изработване на 20 сертификата за преминато обучение,  рекламни и информационни/обучителни материали, картички с образователни послания с вградени семена за засаждане.

Създаването на зеленото споделено пространство ще допринесе за запознаване на учениците в справянето с предизвикателствата, свързани с климатичните промени.

Реализацията на проекти, свързани с озеленяване и облагородяване са приоритет в програмата на кмета на София с цел подобряване качеството на въздуха.

Проектното предложение е изготвено от екипите на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“, направление „Зелена система, екология и земеползване“, район „Триадица“ и 20. ОУ „Тодор Минков“.

 


Столична община започва есенното засаждане на 600 дървета с инициативата „Моето зелено училище, моята зелена детска градина“

Около 5 000 фиданки ще бъдат засадени до края на годината в градска среда

 

"Започваме есенното засаждане с 30 фиданки в двора на 33. Основно училище „Санкт Петербург“ заедно с всички ученици, в присъствието на директора г-жа Таня Иванова, кмета на района Милко Младенов. Засаждаме дърветата в двора на учебното заведение, което е едно от 25-те училища и детски градини, включени в Програмата на Столична община „Моето зелено училище, моята зелена детска градина“, по която тази година ще добавим нови 600 дървета." Това каза днес зам.-кметът на София по екология Десислава Билева.

"Всяка паралелка от училището ще се грижи за определени дървета. От това, което научите в отношението към природата, зависи в какъв град и страна ще живеем всички" – каза председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, който също се включи в инициативата.

Новите фиданки са от вида бреза, явор, ясен, липа.

"Заедно с тази Програма стартираме засаждането и в градска среда по улици и булеварди. До края на годината, с пролетното засаждане, ще има 5 000 нови дървета в градска среда, – посочи също Билева.

Програмата „Моето зелено училище, моята зелена детска градина“ започна по идея на кмета на София Йорданка Фандъкова през 2017 г. и досега в дворовете на детски градини и училища растат 3 500 дървета.

Целта на засаждането е да се повиши зеленината и подобри качеството на въздуха в града и в дворовете на учебните заведения, както и да се покаже и възпита у децата от най-ранна възраст лична отговорност към опазването на околната среда" – каза също зам.-кметът Билева.

В инициативата се включи и общинският съветник и председател на бюджетна комисия Стефан Марков.

 

Фотограф: Денис Христов

 

 


Над 8000 домакинства желаят да подменят старите си печки на дърва и въглища с нови екологични уреди

"Благодаря на сем. Димитрови, което се включи в Общинската програма за подмяна на старите отоплителни уреди на твърдо битово гориво с климатик. Това е една от мерките, които изпълняваме за подобряване качеството на въздуха чрез безплатна подмяна на уредите за отопление. Към момента има подадени 8800 заявления от домакинства до районните администрации, сключени са над 6600 договора." Това каза зам.-кметът на Столична община по екология Десислава Билева, която присъства на монтажа на новите климатици в кв. “Симеоново“.

Освен климатик, гражданите имат възможност да изберат отопление на устройство на пелети, централно топлоснабдяване или на газифициране. Дейностите се изпълняват по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столичната община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020“.

Семействата получават напълно безплатно климатици за отопление, като монтажът е също безплатен, информира Билева. Подаването на заявлението се извършва в съответните районни администрации, които са партньори на Столичната община по Програмата. Всяко домакинство може да подаде заявлението си, за да получи напълно безплатно отоплителния уред. Не е необходимо домакинството да отговаря на подоходен критерий. Основното изискване е отопление на уред на дърва или въглища, както и документ за собственост на жилището, в което ще се подменя отоплителния уред.

Най-често домакинствата напоследък избират поставяне на климатик като нов уред за отопление.

"Продължава набирането на желаещи да се включат, като проектът ще продължи до изчерпване на ресурса" – посочи също Билева.

Столичната община изпълнява проекти за подмяна на стари уреди на дърва и въглища по ОП „Околна среда“ и по програма „Лайф“.

Благодарение на подмяната на отоплителните уреди през последните години и изпълнението на всички мерки за по-чист въздуха Столичната община постигна положителна тенденция за подобряване качеството на въздуха като отговаря на средногодишната концентрация на нормите за качеството на въздуха. За миналата година е реализирано превишение само на една от градските станции.

 


Десислава Билева: Близо 100 са облагородените междублокови пространства в София

 

"Близо 100 са облагородените междублокови пространства  в София" – каза зам.-кметът Десислава Билева при проверка на изпълнените дейности в зоната пред блок № 378 в район „Красна поляна“.   

В зона, която е била идентифицирана като замърсяваща с прах, са изградени места за паркиране с бетонови блокчета и хумус и е оформен зелен пояс, които ще бъде залесен с храстова растителност и дървета. Днес бяха засадени 10 дървета от вида явор.

„Заедно с кметовете на райони преди три години стартирахме една от програмите, които изпълняваме и в момента, а именно облагородяване на междублокови пространства, които се явяват източник на замърсяване с ФПЧ. Работим активно с всичките 24 района на София, като кметовете заедно с етажната собственост  дават предложения за включване на конкретни пространства в Програмата" – уточни Десислава Билева.  

Програмата започна през 2020 година и до момента са облагородени 60 пространства, а до края на тази година предстои да бъдат готови още 40" – уточни Десислава Билева. „Красна поляна“ е един от районите, в които стартира пилотна инициатива и тук вече са изпълнени 4 междублокови пространства. Кметът на район „Красна поляна“ Иван Чакъров, който присъства на проверката, посочи, че гражданите харесват Програмата и има подадени искания за включване и от други блокове.

„За трета поредна година Столичната община е в нормите на средногодишната концентрация на фините прахови частици, като миналата година само на една от станциите имахме превишение на средноденонощната норма. Това означава, че когато всички работим заедно и прилагаме комплекс от мерки, допринасяме за това“ – каза още Десислава Билева.  

  


„ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“

Столична община информира участниците в конкурс за връчване на наградите „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“, че работата на оценяващото жури в конкурса приключи. Съобразно присъдените точки по критериите за оценка, участниците в конкурса по категории сгради са класирани, както следва:

 

В категория „Големи търговски хранителни вериги“ участниците са класирани със следния брой точки:

 1. „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД – 63,50 т.;

 2. „ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД – 61,00 т.;

 3. „ВИНТЕРКО-БГ“ ООД (ФАНТАСТИКО) – 51,50 т.

В категория „Университети“ участниците са класирани със следния брой точки:

 1. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – 79,10 т.;

 2. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 73,30 т.;

 3. ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ – 62,10 т.

В категория „Големи търговски центрове над 1000 кв. м РЗП“ участниците са класирани със следния брой точки:

 1. „СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ“ ЕАД – 62,70 т.;

 2. „СЕРДИКА ЦЕНТЪР“ СОФИЯ – 58,40 т.;

 3. „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“ СОФИЯ – 57,10 т.;

 4. ТЦ „MALL OF SOFIA“ – 48,30 т.

   

След извършеното подробно разглеждане на документацията за участие и оценяване на кандидатурите журито взе решение да присъди награда само на участниците, които са реализирали мерки за екологична устойчивост на сградите по отношение и на вътрешната и на външната среда, покриващи минимум 2/3 от критериите за оценка, посочени в регламента за участие и формиращи минимум 66,66 точки.

 

В резултат на проведения оценителен процес журито взе следното решение за крайно класиране на подадените кандидатури и присъждане на наградите „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“:

 

 1. В категория „Университети“ журито присъжда Първа награда „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ на „ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ“, класиран на I място в конкурса със 79,10 точки;

 2. В категория „Университети“ журито присъжда Втора награда „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ на „НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ“, класиран на II място в конкурса със 73,30 точки;

 3. В категория „Университети“ журито издава грамота за участие в конкурс „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ на ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“;

   

 4. В категория „Големи търговски хранителни вериги“ и категория „Големи търговски центрове над 1000 кв. м РЗП“ журито не присъжда награда „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“, поради следните мотиви:

   

  3.1.  При реализацията на сградите не са спазени устройствените параметри на ОУП на СО за плътност на застрояване и озеленяване. Използвани са възможности за реализиране на компенсаторно залесяване и по този начин в рамките имотите не е реализиран задължителният процент минимална озеленена площ за устройствената зона. Това води до създаването на топлинни острови, нарушаване на микроклимата, пикови натоварвания на града и влияе на общата екология на града;  

   

  3.2. Изпълнените мерки за екологична устойчивост не покриват минимум 2/3 от критериите за оценка посочени в регламента за участие.

   

 5. В категория „Големи търговски хранителни вериги“ и категория „Големи търговски центрове над 1000 кв. м РЗП“ журито издава на участниците грамота за участие в конкурс „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ за изпълнени високотехнологични интелигентни сградни системи и мерки във вътрешната среда на сградите, допринасящи за екологична устойчивост. Журито препоръчва да бъдат положени допълнителни усилия за изпълнение на мерки за подобряване на зелената система в рамките на имота и принос към градската среда.

 

Церемонията за връчване на отличията ще се проведе в периода 27 – 30 септември 2022 г. Участниците в конкурса ще бъдат допълнително уведомени за точната дата и мястото на провеждане на церемонията по награждаването.        

    

 


Столичната община се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

Столичната община чрез Столичния инспекторат активно подкрепи Световния ден на почистването и  кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно“.   

„Вярвам, че благодарение на кампанията на медията и усилията на гражданите, които дойдоха като доброволци, и децата, които са тук, ще замърсяваме все по-малко и София ще е поддържана все толкова зелена и чиста" – каза зам.-кметът на Столичната община Десислава Билева, която се включи в кампанията на една от локациите в столиците. "Новото през тази година е, че за първи път имаме организация, която позволява да събираме  разделно  отпадъците" – посочи Десислава Билева и подчерта, че "това е приоритет за Столичната община, защото само така, можем да опазим околната среда".

Заместник-кметът Десислава Билева се включи с  директора на Столичния инспекторат Ивайло Иванов, заедно със служители на "Кока-кола" и техните семейства в акцията на един от пунктовете в район „Панчарево“.

Столичният инспекторат съдейства на над 4500 доброволци, които се включиха в почистването на определените места, като в парк "Борисова градина", Ловен парк, в район „Панчарево“ до болница по рехабилитация , м. Камбаните – парка, Витоша, Южен парк, до езерото на кв. "Челопочене" и други споделени пространства. Акцентът на акцията и посланието, което се даде, е: „Разделното събиране на отпадъците“ да остане наш постоянен навик, за да опазваме околната среда!"

 

 


Международният “Фонд за чист въздух” ще подкрепи усилията на София за въвеждане на нискоемисионни зони за превозни средства и битово отопление

"Чистият въздух за софиянци е мой основен приоритет от години. С подкрепата на Столична община и “Фонда за чист въздух”, примера и опита на партньорски градове, какъвто е Лондон, ще започнем поетапното въвеждане на нискоемисионни зони за трафик и отопление в София. Освен значителна експертиза, трябва отлична и постоянна комуникация, работа с хората, с техните общности, защото успехът зависи и засяга всеки един от нас. Убедена съм, че положителните ефекти ще бъдат оценими за всеки един от нас." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на подписването на меморандума за сътрудничество с международния „Фонд за чист въздух“ (Clean Air Fund).

От страна на Фонда документът бе подписан от изпълнителния директор Джейн Бърстън. С меморандума ще бъде официализирано партньорството между "Фонда" и Столичната община, което започна преди 2 години и в рамките на което беше подготвено проучване за положителния ефект от въвеждането на нискоемисионни зони за превозните средства в градовете, официално представено през декември 2021 г.

"Лондон е един от най-добрите примери за положителния ефект от въвеждането на нискоемисионна зона за трафика. Много се радвам, че София е готова да последва този пример и че "Фондът за чист въздух" ще има възможността да подкрепи усилията на Столичната община за постепенното успешно въвеждане на зони за ограничаване на достъпа на превозни средства с високи вредни емисии. Ще работим с общината и по мерки за постепенно ограничаване на използването на дърва и въглища за отопление на домакинствата“ – посочи Джейн Бърстън. Целта на споразумението е да бъдат идентифицирани нуждите на администрацията и "Фондът" да отдели средства за финансиране на експертна техническа помощ, работа с различни общности в София, както и провеждане на информационна кампания за запознаване на жителите на града с ползите от въвеждането на тези зони.

Градовете, които са въвели подобни зони с ниски емисии, отчитат подобряване на качеството на въздуха. Един от пионерите в това начинание е Лондон. Кметът Фандъкова благодари на “Фонда за чист въздух” и г-жа Бърстън за възможността да се среща с кмета на Лондон по време на срещата на C40 през юли тази година, на която получи подкрепа за тази непопулярна мярка, която в Лондон има толкова голям положителен ефект.

На церемонията по подписване на меморандума присъстваха също зам.-кметът по екология Десислава Билева, по транспорт – Кристиан Кръстев, координаторът на Програма „Зелена София“ – Елица Панайотова.  

 

Фотограф: Аделина Ангелова


Прессъобщение за провеждане на Първи онлайн семинар за младежи по проект Food Wave на 06.10.2022 г.

                             


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


На 06.10.2022 г. ще се проведе Първи онлайн семинар за младежи по проект Food Wave

Столична община организира онлайн семинар за младежи на тема: "Изяждаме ли“ бъдещето си и каква е връзката между хранителните ни навици и климатичните промени?"

Събитието се провежда в изпълнение на проект „Хранителна вълнà – овластяване на градската младеж за климата”, с акроним Food Wave,  финансиран по Програма на Европейската комисия „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ (DEAR).

Семинарът ще се проведе на 6 октомври от 9:00 до 13:00 часа в платформата  ZOOM.

По време на събитието ще бъдат дискутирани актуалните теми за връзката между хранителните ни навици и климатичните промени и какъв е техния съвременен отзвук. Как сезонното хранене може да се окаже ефективен механизъм за справяне с климатичните промени е друг от акцентите в Програмата. Участниците ще дискутират и върху въпроса дали е възможно реализирането на интелигентна биоикономика – науката и технологиите в полза на устойчивото развитие. Панелистите ще поставят на фокус и темите за ползите и предизвикателства от прилагането на Зелената сделка, с акцент върху реформи, които трябва да бъдат направени в България, за да догоним останалите страни членки, въглеродното земеделие, кръговата икономика на биологична основа, както и начините за насърчаване на устойчиво производство.

Участие ще вземат представители на държавни и общински структури, на бизнеса, науката, студенти и млади хора с интереси по темата.

Семинарът  ще се проведе онлайн чрез платформата ZOOM.

https://us02web.zoom.us/j/88612175750?pwd=S001VjlyOUJjdjNSNEhjcE1VWmxPQT09

Meeting ID: 886 1217 5750, 

Passcode: 640205

За да се присъедините към събитието, е необходимо да попълните регистрационната форма: https://form.jotform.com/222471034962352

Можете да потвърдите своето участие на email: v.manolova@dmibg.com до 05.10.2022г. включително.


Заключителна пресконференция по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”


 
 


Заключителна пресконференция по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”
 

На 19.09.2022 г. от 11:00 часа в залата на ул. „Париж“ № 1 Столична община организира заключителна пресконференция по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”.

В рамките на проекта, стартирал през 2020 г., 30 етажни собствености бяха подготвени за енергийно обновяване на техните сгради. По време на 8 Информационни срещи и 16 Дни на отворените врати, организирани по проекта, бяха достигнати над 100 представители на многофамилни сгради. Те бяха консултирани и получиха безвъзмездно организационна и техническа подкрепа за обновяване на техните домове.

Проект SHEERENOV обхвана районите на Столична община: „Илинден“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Младост“, „Оборище“, „Слатина“, „Средец“ и „Триадица“.

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“, е финансиран по Програма ,,Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473/11.05.2020“ и се изпълнява от Столична община в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България, Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонски съюз на жилищните асоциации.

Повече за проекта може да откриете тук: www.sheerenov.eu


Столичната община ще работи по пилотен проект, спечелил финансиране по Открита покана № 2 BGENVIRONMENT-3.002 – „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“

 

Столичната община ще изпълнява проект „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Проектът е със срок за изпълнение до края на 2023 г.

Партньор по проекта е Интернешънъл дивелопмънт Норвегия, част от фондация SINTEF, най-големият институт за научни изследвания в Скандинавия.

Основна цел на проекта е повишаване дела на рециклираните отпадъци от общия дял на количествата генерирани отпадъци и използването им като ресурс в Столична община чрез реализиране на три схеми за разделно събиране и рециклиране на хранителни отпадъци и на излезли от употреба автомобилни гуми.

Трите схеми, които ще се изградят и поддържат в рамките на проекта, обхващат разделно събиране и рециклиране на:

 • хранителни биоотпадъци на територията на кв. "Вердикал", район "Банкя";
 • хранителни биоотпадъци на територията на кв. "Симеоново" и кв. "Драгалевци",  район „Витоша“ и
 • излезли от употреба автомобилни гуми на територията на Столичната община.

Проектът ще обхване общо 1000 домакинства, по 500 от двата района, като целта е да се насърчи участието на гражданите в разделното събиране на хранителни биоотпадъци и се тества възможността за осъществяване на контрол и отчетност на процесите по събиране, транспортиране и оползотворяване на хранителните биоотпадъци на принципа на кръговата икономика.

Проектът е фокусиран и върху разделното събиране на друг вид отпадък – излезлите от употреба автомобилни гуми. В тази връзка ще се осъществи схема, предвиждаща доброволно донасяне на отпадъците – стари гуми (bring system) до предварително определени за целта места и последващото им раздробяване и предаване за рециклиране.

Изпълнението на проекта цели да се въведе пилотна система за разделно събиране на хранителни отпадъци от населението в определените три пилотни квартала, на принципа събиране „от врата до врата“, с възможност за измерване на количеството хранителни отпадъци. Това ще улесни действията на Столичната община при последващото въвеждане на принципа „плати, колкото изхвърляш“/“замърсителят плаща“ за гражданите, който е широко разпространена практика в редица европейски страни.

С изваждането на биоразградимите отпадъци от общия поток на битовите отпадъци ще се намали общото количеството на образувания битов отпадък и ще се увеличи процентът на оползотворения такъв чрез превръщането му в ел. енергия и компост на Инсталацията за биологично третиране на Столичната община, намираща се на Площадка „Хан Богров“. Това е един от начините за постигане на целите на общината за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, както и повишаване на ефективността на контрола върху замърсяване на околната среда.


Предстоят есенни обработки на тревните площи срещу кърлежи, комари и гризачи

Съгласно предписанията на Столичната РЗИ предстои да бъдат извършени есенни обработки срещу кърлежи, комари и гризачи. Обработките стартират на 05.09.2022 г. (след 23:00 часа) в Южен парк – I, II  и III част. На 07.09.2022 г. ще се извършват в междублоковите пространства на районите „Искър“, „Слатина“ и „Витоша“.

Обработките се извършват при сухо време, като тези за кърлежи са сутрин след 6 часà, а за комари – слез 23 часà. Ще се работи в зелени площи, паркове, градини и междублокови пространства.

До края на октомври трябва да приключи третирането на зелените площи във всичките 24 района.

Контролните дейности се извършват от Столичната РЗИ, районните администрации и дирекция „Зелена система“ на Столична община.

График на обработки в паркове и градини

График на обработки на територията на районите на Столична община


Столичният инспекторат създаде организация за почистване на предпазните пана на езерото “Ариана”

Екип на Столичния инспекторат направи организация за почистване на плексигласовите пана, представляващи предпазна стена на езерото “Ариана”, с лице към бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”.

Почистени са над 30 броя пана с разтворители на водна основа, щадящи третираните повърхности, както и специализирана техника за последващо отмиване.

Екипи на Столичния инспекторат и фирмата по чистота за територията на район “Средец” ще извършат и повторно почистване на определени места от участъка с цел крайното премахване на налепени стикери и други замърсявания. 


Сметосъбирането в районите „Витоша“ и „Овча купел“ се извършва от нова почистваща фирма

"Сметосъбирането в районите „Витоша“ и „Овча купел“ от днес се извършва от нова почистваща фирма. Това е консорциум „Еко София Груп“ ДЗЗД, която беше избрана след проведен конкурс по Закона за обществените поръчки" – съобщи зам.-кметът по екология Десислава Билева. 

Екипи на Столичния инспекторат и лично зам.-кметът са на терен, за да проследят работата на новоизбрания изпълнител, така че да се гарантира качеството на сметосъбирането.

Работата на почистващата фирма стартира от 3 септември, като изпълнителят разполага с 6-месечен мобилизационен период, в който трябва да бъде осигурена техниката според техническото задание, която е с най-високия екологичен стандарт ЕВРО6.

 


Столичният инспекторат извърши 376 проверки на строителни обекти през август

При осъществяване на контролна дейност екипите на Столичния инспекторат съставиха 65 акта, от които 37 на юридически лица и 28 – на технически ръководители на строителни фирми. Изпратени са още 27 покани за съставяне на актове на строителни фирми. Наложените санкции са за месец август. Целта на проверките е да не се допуска замърсяване на околната среда и въздуха като резултат от строителна дейност.

За периода са констатирани най-много нарушения в районите "Студентски", "Витоша", "Лозенец", "Овча купел", "Слатина", „Възраждане“ и "Искър".

Най-честите нарушения, които допускат строителите и водят до налагане на санкции, са липса на плътна строителна ограда, замърсяване на територии около обектите, разпиляване на строителни отпадъци и материали и разполагане на съоръжения  и техника по тротоарите, без да има разрешение, както и запрашаване при разрушаване на стари сгради.


Покана за участие в четвърто издание на "Зелена школа 2022"


ПОКАНА

за участие в четвърто издание на "Зелена школа 2022" – инициатива, насочена към младите хора на възраст между 18 и 35 години
за изграждане на капацитет и насърчаване на действията по отношение на устойчивите практики за производство и потребление на храна,
опазване на околната среда, климатични промени и връзките между тях

 

Търсим хората, които искат да бъдат част от положителната промяна към качествен и природосъобразен живот!

Имаме удоволствието да ви поканим да станете част от четвъртото издание на "Зелена школа 2022", която ще стартира на 7 септември 2022 г. и ще продължи през целия месец септември. "Зелената школа" е първата стъпка към промяната на всеки един от нас към една по-чиста природа, здравословна храна и климатична устойчивост. От началото на инициативата досега повече от 90 участници преминаха през обученията в "Зелена школа 2022" и се запознаха теоретически и практически с важни и интересни теми и лектори в областта на устойчивото производство и потребление на храни и връзката им с климатичните промени.

Събитието се организира от Столичната община в изпълнение на проект FoodWave и предлага безплатни практически обучения за развитие на активността по отношение на устойчивото производство и потребление на храна, климатичните промени и опазването на околната среда.

Ще се радваме да включим всеки, който се интересува как чрез ежедневните си избори можем да бъдем част от положителната промяна към качествен и природосъобразен живот.

Обученията в "Зелената школа" ще ти помогнат да:

 • научиш повече за биологичното земеделие, чистото производство на храни и балансираното хранене – дори и в градски условия;
 • разбереш как производството и потреблението на храна влияе на климатичните промени;
 • създаваш послания и съдържание, които въздействат и увличат хората към по-качествен и добър жизнен стандарт, без да увреждаме природата около нас;
 • бъдеш активист за положителната промяна за опазване на природата и климата.

Търсим теб:

 • на възраст между 18 и 35 години и живееш в София;
 • имаш желание да живееш по-добре и природосъобразно;
 • искаш да променяш обществените нагласи и начина на формиране на политики по отношение на устойчивото потребление и производство на храна.

Разбира се, няма да откажем и на други мотивирани и търсещи нови знания и практики участници.

В рамките на събитието заедно ще преминем през теоретични и практически сесии, водени от водещи специалисти, лидери на местни общности и производители на храна.

Обученията в "Зелена школа 2022" са безплатни за одобрените участници и ще се провеждат в почивните дни (събота или неделя) и/или след учебно/работно време.


Програмата на обученията включва:

 • Тематичен модул – ще подобрим знанията, разбирането и осведомеността относно връзките между хранителните системи и изменението на климата както в България, така и в глобален мащаб;
 • Модул за социална комуникация – ще укрепим уменията и компетентностите си за въздействие върху мнението и нагласите за промяна в местните общности и извън тях;
 • Модул за политики и младежки активизъм – ще развием институционална компетентност, динамика и потенциал за връзката между храната и климата чрез практическо изграждане на връзки, ангажираност и активизъм;
 • Практически занятия във ферми за биологично земеделие, градски градини, zero waste ресторанти, работилници и магазини.

Пълната програма на обучението e достъпна на следния линк: 

https://drive.google.com/file/d/1L-KzuEUTOm9PWl6VpEGCQAYaUZSEKqxJ/view


Побързай да се запишеш като попълниш нашата регистрационна форма!

Регистрирай се тук не по-късно от 05.09.2022 г.https://forms.gle/dC6ta8Uv1w74kAT17

Допълнителна информация може да получиш на интернет страницата на Проекта: www.foodwave.eu или в нашата Facebook група: Food Wave Sofia: www.facebook.com/groups/615590713186985/

Не се колебайте да се свържете с нас по телефон или E-mail: Стоян Стоянов, 0879 646 648, stoyanov@proway.bg


За FoodWave:

Проект "Хранителна вълнà – овластяване на младежите за действията по климата" FoodWave, се финансира по Програма „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ (DEAR)“. Водещ партньор в изпълнение на проекта е град Милано, а сред партньорските градовете са Лондон, Мадрид, Варшава и Загреб. Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята на младите хора. Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младите хора в ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.


Фандъкова: Общо 39 пространства в кварталите са включени тази година в програмата ни за облагородяване на т.нар. “кални точки“


"За тази година общо 39 пространства, т.нар. „кални точки“, във всички райони на София са включени в програмата ни за облагородяване. Тя е от най-важните ни нови програми за подобряване чистотата и качеството на въздуха, която изпълняваме от 2020 година. През първите две години от изпълнението са облагородени 59 пространства в 20 различни района на София." Това каза днес кметът Йорданка Фандъкова при проверка в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, заедно със зам.-кмета по екология Десислава Билева и кмета на района Иван Божилов.

В междублоковото пространство в ж.к. “Света Троица“ е изпълнен квартален паркинг за 40 автомобила. Изпълнени са и озеленителни дейности като са засадени 10 декоративни дървета кълбовиден шестил и храсти.

"Още 4 места ще бъдат облагородени в район „Илинден“ по този начин" – допълни кметът на Иван Божилов.

"Създадохме инициативата преди три години  и беше припозната като национална програма и очаквахме, както бе заявено от бившия министър на околната среда, подкрепа, но не се осъществи" – посочи кметът Фандъкова.

"Чистотата на въздуха е приоритет за Столична община. До момента сме вложили 1,5 млн. лева в облагородяване на т.нар. “кални точки“ и с направените икономии финансираме още 13 нови пространства тази година" – посочи зам.-кметът Билева.

До момента са изпълнени 6 обекта в районите "Искър", "Овча купел", "Средец", "Кремиковци", "Връбница" и "Илинден". В процес на изпълнение са още 9 обекта в районите "Надежда", "Нови Искър", "Витоша", "Красна поляна", "Връбница", "Изгрев", "Лозенец" и "Слатина", които се очаква да бъдат завършени най-късно до средата на месец септември.

През месец септември предстои за започне изпълнението на облагородителните дейности и на останалите нови обекти, одобрени за изпълнение, в районите "Триадица", "Младост", "Подуяне", "Оборище", "Красно село", "Възраждане", "Банкя", "Люлин" и "Искър".

 

 


Ремонтирана е детската площадка в градинка „Книжовник“

 

"Ремонтирана е детската площадка в градинка „Книжовник“ – съобщи директорът на „Зелена система“ Димитър Данчев.

Дирекция „Зелена система“ е сменила стария и спукан улей на пързалката с нов. Ремонтирана е изцяло оградата, както и батутът.

През 2016 г. площадката беше изцяло обновена от дирекция „Зелена система“ в съответствие с изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
 


Продължава премахването на излезли от употреба автомобили

 

"Продължава премахването на излезли от употреба автомобили от столичните улици" – съобщиха от Столичния инспекторат.

От утре, в следващите няколко дни, екипите, ангажирани с премахване на излезлите от употреба автомобили ще вдигат коли в „Подуяне“ от улици в ж.к. „Левски“, ж.к. „Хаджи Димитър“ и  ж.к. „Суха река“.

Столичният инспекторат съвместно с комисия от експерти са установили 1419 броя излезли от употреба моторни превозни средства на територията на столицата в различни райони. Най-голям брой излезли от употреба автомобили са регистрирани в районите „Подуяне“, „Младост“, „Слатина“ и „Триадица“. След изтичане на тримесечния гратисен период тези коли трябва да освободят общинските площи, по които са разположени. До момента 240 от тях са преместени доброволно от техните собственици, а принудително на площадка за разкомплектоване са отишли 392 броя негодни за употреба моторни превозни средства.


Над 5000 отоплителни уреда са сменени до момента в София по ОП „Околна среда“ и Програма LIFE

 

"Над 5000 отоплителни уреда са сменени до момента в София по ОП „Околна среда“ и Програма LIFE, – това каза заместник-кметът Десислава Билева, по време на проверка на монтажните дейности на климатици в кв. „Орландовци“. – Подмяната на старите отоплителни уреди е една от мерките, включени в програмата на кмета на Йорданка Фандъкова за подобряване чистота на въздуха в столицата."

„Столична община продължава с монтирането на отоплителни устройства по Програма „Лайф“ и по ОП „Околна среда“. До момента са подадени над 8700 заявления за включване в програмите и са сключени 6540 договора за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови уреди на пелети, газ и климатици“ – посочи Десислава Билева. 

„Важно е на прага на отоплителния сезон да дадем пример за екологично отношение, – допълни още тя. – Набирането на заявления продължава. Няма краен  срок за включване в програмите и до изчерпване на средствата всяко домакинство, желаещо да подмени старите си отоплителни уреди, може да подаде заявление." 

„Новата оперативна програма, която предстои да бъде одобрена от ЕК, отново залага голям ресурс за безплатна подмяна на отоплителни уреди от домакинства. Това е една дългосрочна политика, която ще продължи и в следващите от три до пет години“ – посочи още зам.-кметът Десислава Билева.  

 Зам.-кметът по екология Билева благодари на семейство Георгиеви, които днес подмениха старата си печка на дърва с климатик и посочи, че хора като тях  допринасят за чистотата на въздуха в София.

„Заради екологията и хамалогията избрахме климатиците" – това казаха сем. Георгиеви по повод решението си да се включат в програмата за подмяна на старите печки и споделиха, че назад във времето са използвали различни видове отопление, включително нафта и дърва. Решили са да преминат на климатици, защото е много по-чисто и уредите са лесни за използване.

 


Почистени и възстановени са четирите Симеоновски езера на Витоша

Фондация „София – европейска столица на спорта“ към Столична община и Природен парк „Витоша“ съвместно възстановиха и почистиха четирите езера над кв. “Симеоново“ в планината Витоша. Инициативата е част от Програмата за рехабилитация на спортната и туристическа инфраструктура в планината Витоша.

"Симеоновските езера са едни от най-посещаваните от столичани и гости на града природни забележителности. Сега те са почистени и привлекателни" – каза кметът Фандъкова.

Споразумението между Фондация „София – европейска столица на спорта“ и ПП „Витоша“, както и Програмата за възстановяване на туристическа инфраструктура, бяха подписани през 2020 г. Въпреки че общината има малка собственост в планината, всяка година инвестираме в това Витоша да бъде привлекателна за многото посетители на природния парк. Тази година сме предвидили над 160 000 лв., – посочи също кметът. – Освен изчистените от наноси Симеоновски езера, вече втори сезон се извършва подновяването и поставянето на нова туристическа и велосипедна маркировка на Витоша, което правим заедно с Дойчин Боянов.

Възстановени са и 11 чешми, навеси на спирки, заслони, предстои изграждането на една детска площадка в местност "Бели брези". Така подобряваме условията за разходка на софиянци и гостите на града. Знаем, че Витоша вече отдавна е един градски парк – в събота и в неделя десетки хиляди са на планината – и затова е много важно всички да обичаме и да пазим планината" – каза също кметът Йорданка Фандъкова.

„Искам да благодаря за съвместната работа и за помощта, която ни оказва Фондация „София – европейска столица на спорта“. През 2011 г. почистихме четирите езера по Оперативна програма „Околна среда“, но сега успяхме отново да направим това. Благодарение на помощта на Столична община бяха почистени и езерата в местността Дендрариума, извършени бяха още много дейности по рехабилитация на туристическата инфраструктура в планината" – заяви Наталия Илиева – зам.-директор на Природен парк „Витоша“.

"Предстоят три спортни събития на Витоша до края на годината" – каза Анатоли Иванов, заместник-директор на Фондация „София – европейска столица на спорта“.

"На 28 август ще се състои емблематичното за София планинското бягане от НДК до Черни връх. В същия ден ще е съборът на Туристическия съюз на Черни връх. След това изкачване до върха ще има и от с. Железница. Предвидено е и изкачване в памет на алпиниста Боян Петров" – съобщи също Анатолий Илиев.

В Календара на спортните събития ежегодно са заложени над сто прояви, от които близо 20 са на планината Витоша. Подготвя се София – Световна столица на спорта през 2024 г.
 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


Столичен инспекторат и дирекция „Аварийна помощ и превенция“ премахват стари и опасни табели от уличните стълбове

 

Днес съвместен екип от служители на Столичен инспекторат и дирекция „Аварийна помощ и превенция“ отстраниха 21 броя стари и неизползваеми фирмени информационно-указателни табели от стълбове на уличното осветление, както и електропреносната и контактната мрежа на градския транспорт. Тези елементи загрозяват градската среда и не отговарят на изискванията за поставяне на информационни елементи. Акцията обхвана табели по бул. „Васил Левски“, бул. „Витоша“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Шипка“, ул. „Оборище“, бул. „Евлоги Георгиев“, ул. „Екзарх Йосиф“ и др.

Демонтиран е и един остатъчен стълб на телефонен шлем от тротоара на адрес ул. „Бачо Киро“ и бул. „Дондуков“.

Столичен инспекторат ще продължи периодично да картотекира подобни неактуални рекламни и информационни съоръжения с цел тяхното последващо премахване.Столична община облагородява 20 “кални точки” в зелени пространства

 

За трета поредна година Столична община реализира програма за трансформация на “кални точки”, замърсяващи въздуха, като ги превръща в благоустроени пространства.

В момента текат работни дейности в 8 района на София.  През този месец предстои стартиране на още 3 обекта и сключване на договор за още 6.

Завършени са междублоковите пространства в "Искър", "Средец", "Кремиковци" и "Овча купел", които преди облагородяването бяха източник за пренасяне на прах по уличните платна.

През 2022 г. Столична община ще трансформира 20 пространства чрез обособяване на места за паркиране, облагородяване  и засаждане на дървесна растителност.

 


Над 270 стопани на домашни кучета са проверени в парковете и градините в София

Екипите на Столичен инспекторат са проверили над 270 собственици на домашни любимци през юли в паркове и градини в различни райони. Съставени са 3 акта за инциденти между кучета, а за нарушения са наложени глоби с фиш. Санкционирани са стопани за водене без повод, както и за разхождане на животни в детски площадки и непочистване след кучетата.

Инспекторите правят проверки както по график, така и след жалби на граждани за проблеми при разходките на кучетата. При осъществяване на контрола присъстват и служители на Общинска полиция и еколозите на съответния район.

При проверките се следи за наличието на паспорт на животното, микрочип, водене на повод и с намордник за големите и агресивни породи кучета, разхождане на определените от кметовете на райони места, почистване след животното.


Започва кандидатстването за Програма „Зелена София“ на Столична община

 

Гражданите със своите идеи и доброволен труд облагородяват пространствата и създават уютни места за отдих пред домовете си


Приемат се предложения по Програма „Зелена София“ на Столична община за облагородяване на градинки и междублокови пространства. Програма „Зелена София“ стартира през 2011 г. по идея на кмета Йорданка Фандъкова. По Програмата до 2021 г. са облагородени 1465 зелени пространства със съвместната работа на граждани и Столичната община.

Програмата предоставя възможност на етажни собствености, НПО-та и читалища със седалище в София да разработят проекти за облагородяване на зелени площи в междублокови пространства и градинки, както и за създаване на места за отдих в тях. На одобрените проекти Столична община предоставя в натура и безвъзмездно дървесна и храстова растителност, цветя, пейки, кошчета за отпадъци и паркова мебел, материали за обновяване на градинските пространства, както и инструменти за тяхната обработка и поддръжка, а гражданите със своите идеи и доброволен труд облагородяват пространствата и създават уютни места за отдих пред домовете си.

Проектите за кандидатстване се разработват съгласно Правилата на Програма „Зелена София“, както и одобрените за 2022 г. Насоки и формуляри за кандидатстване, които са публикувани на страницата на Столична община ТУК .

Проектните предложения трябва да се внасят в районните администрации, на територията на районите по адреса на терена, който ще се облагородява, до 17:00 ч. на 01.09.2022 г. А във всяка администрация са определени длъжностни лица, които да подпомагат гражданите с указания, насоки и информация по Програмата.

 


Мобилният събирателен пункт за райони „Люлин“ и „Банкя“ ще бъде на 5 август 2022 г.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати и химикали;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен:

От 8:30 до 11:30 часа на бул. „Захари Стоянов“ № 15, пред районна администрация „Люлин“.

От 12:30 до 15:30 часа ще се премести в гр. Банкя на ул. „Цар Симеон“ № 1, пред районна администрация „Банкя“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на Общината от началото на 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2022 г.

Информационна листовка


Почистват над 100 км речни корита в София

Плановото почистване на речни корита в София започна през май тази година, като до момента са почистени над 50 речни участъци с дължина над 30 км.

В момента се изпълнява почистването на 10 речни участъка на територията на Столична община с дължина над 6 км. Те са в районите „Люлин“, „Банкя“, „Слатина“, „Витоша“ и „Младост“.

В началото на месец август предстои да започне работата по още 13 речни участъка с дължина 8 230 м. Те са в райони „Овча купел“, „Връбница“, „Изгрев“ и „Панчарево“.

До края на ноември се предвижда да бъдат почистени общо 207 участъка с дължина над 119 км, финансирани от бюджета на Столична община.

Почистването на речните корита е ежегодна дейност, която е част от програма на кмета Йорданка Фандъкова за превенция срещу наводненията. За изминалата година са почистени над 122 участъка на територията на Столична община.

Снимки:

Преди...

...След.


Открита е втора християнска църква на крепостта Урвич край София

 

Фандъкова: Столична община продължава инвестиции в проучването на културно-историческото наследство на града

 

Столична община продължава инвестиции в проучването и социализирането на културно-историческото наследство на София и за поредна година финансира работата на „Цитаделата на Кокалянски Урвич.“

"До края на юли приключват проучванията на крепостта Урвич, където е открита втора християнска църква. Най-важни са археологическите находки, защото проучванията на културно-историческото наследство от античния и средновековния период на историята на София, сред които е и крепостта Урвич, привличат туристи." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при посещение на археологическите проучвания на Кокалянски Урвич.

Културно-историческото наследство е важно за образованието, защото обектите се посещават от ученици. Столична община подкрепя със специален приоритет проучването на културно-историческото наследство по програма „Култура“. От 2008г. Столична община финансира проучванията на Урвич с над 270 хил. лева.

Ръководителят на екипа Филип Петрунов от Секцията за средновековна археология на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките разказа, че работят по проучването на мястото, за което се предполага, че е живял Цар Ясен, най-малкият брат на цар Шишман. Открили са храм от ХIV век, който вероятно е просъществувал до XVII век. Църквата заедно с открития вече манастир са действали до XVII век в рамките на Османската империя и се очертават като духовно средище, част от софийската Света гора, където са се съхранявали и преписвали книги и се е пазела християнската култура.

Открити са храмови стенописи, които ще бъдат реставрирани. Археолозите са намерили и кръст и кандило, монети, както и наушници от ХIV век от бронз с посребряване. Открити са и множество стрели, които свидетелстват за водените битки за крепостта, разказа Виолина Кирякова от Националния исторически музей.

Проучванията и дейностите по облагородяване на „Цитаделата на Кокалянски Урвич“се финансират от Столична община – Програма „Култура“, в размер на 49 000 лв. за тази година.

На обекта работят археолози от Националния исторически музей и Секцията за средновековна археология на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. В проучванията участват студенти от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" и Нов български университет. 
Още в първите дни на своята работа археолозите откриха останки от втори християнски храм, стенописни фрагменти, интересни находки. Храмът се отнася към ХIV – ХVІІ век. До тази година беше известен само един християнски храм, разположен в ниската част на укреплението. Неговото проучване започва през 1969 година от проф. Димитър Овчаров.

Чрез реализирането на проекта „Цитаделата на Кокалянски Урвич“ освен разкриването на нови научни данни за един от най-важните културно-исторически обекти в рамките на София, се осигурява и по-достъпна среда в околностите на столицата и  място за отдих.

Непосредствената близост на крепостта Кокалянски Урвич до града и достъпът ѝ с градски транспорт дава изключителна възможност за организирането на образователни дейности, свързани с подпомагане на учебния процес по история на столичните училища, посочиха също учените.

Втората фаза на проучванията на Урвич ще продължат през месец октомври 2022 г.

Тази година по столичната Програма „Култура“ се финансира и проучването на неолитното селище в „Слатина“.

 

Фотограф: Денис Христов

 

 

 


Във връзка с високите температури кметът Фандъкова разпореди извършване на миене на дюзи на основни улици и булеварди


По разпореждане на кмета на София Йорданка Фандъкова във връзка с високите температури ще се извършва миене на дюзи с цел превенция срещу прекомерно затопляне на базовата инфраструктура.

На 26 и 27 юли Столичният инспекторат създава организация за миене на входно-изходни булеварди и улици.

Днес дейностите ще започнат след 13:00 часа, когато температурите са най-високи. Ще се мие по бул. „Ботевградско шосе“, бул. „България“, бул. „Ситняково“, бул. „Черни връх“, бул. „Н. Й. Вапцаров“, бл. „П. Яворов“, бул. „История славянобългарска“, бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Никола Мушанов“, бул. „Александър Малинов“ и др.

Миенето на улиците по график в различни райони продължава.


18 нови дървета са засадени в разделителната ивица на бул. „Г. М. Димитров“

 

Засаждат се нови цветни фигури в зелената ивица на бул. „Драган Цанков“

 

Завърши допълнителното ново озеленяване на разделителна ивица на бул. „Г. М. Димитров“. Засадени са 18 нови дървета и 126 броя храсти. Проектът е част от мерките за намаление на ефекта от т. нар. топлинен остров, чиято цел е с озеленяване и засаждане нови дървета да се намалява негативния ефект от високите температури в градската среда. Новозасадените дървета са липа, клен, ясен, див рожков и червенолистна джанка, които са подходящи и устойчиви.

Разделителната ивица на бул. „Г. М. Димитров“ е с площ около 2 дка в участъка между бул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Лъчезар Станчев“. И в този проект е използван иновативният метод на напояване, заимстван от община Виена, с торби за напояване. С тях се осигурява вода за новозасадените дървета за по-дълъг период от време на принципа на капковото напояване. Този метод беше използван и в разделителната ивица на бул. „България“.

Проектът за ново залесяване и озеленяване на натоварени пътни артерии се изпълнява съвместно с научно-изследователския сектор на Лесотехническия университет. 

Започна облагородяването и на зелена ивица по бул. „Драган Цанков“, в участъка между ул. „Незабравка“ и ул. „Никола Мирчев“. Планира се засаждането на сезонни цветя, 1680 броя многогодишни храсти и поставянето на 7 пейки. Цветните фигури ще бъдат повдигнати в геопластики, позволяващи видимостта от различни точки на движението.

 

Фотограф: Денис Христов

  


Йорданка Фандъкова получи приз за включването си в кампанията на bTV „Да изчистим България заедно“

Кметът на София Йорданка Фандъкова получи приз за включването си  в кампанията на bTV „Да изчистим България заедно“. Наградата и бе връчена от водещия на „120 минути“ Светослав Иванов.

„Искаме да ви благодарим за усилията София да бъде по-красив и по-чист град. Благодарим ви, че сте подкрепящ партньор на нашите доброволци, на всички организации и фирми, които през изминалите години се включиха в инициативата и подкрепят каузата. Щастливи сме, че София отново си поставя високи цели, защото се надяваме с Ваша помощ да организираме първата доброволческа акция за почистване, при която ще имаме изцяло разделно събиране на отпадъците“ – каза мениджърът на Социални кампании на bTV Media Group Мария Лазарова.

"Доброволците в София са с огромен принос за нашия Световен рекорд през 2019 година! Тук са организирани и проведени най-многобройните доброволчески акции у нас" – допълни още Мария Лазарова.

„Поздравявам bTV за тази социалноотговорна инициатива, която продължава вече 10 години и която тръгна от София" – каза кметът Фандъкова по време на церемонията, състояла се в Центъра за съвременно изкуство „Топлоцентрала“.  Тя припомни, че инициативата е обединила  много организации, бизнеси, но най- вече гражданите на София и подчерта, че с тази кампания медията променя нагласите на хората. Кметът благодари и на всички структури на Столичната община, които помагат за реализацията на инициативата – районите общини, Столичния инспекторат, дирекция "Аварийна помощ и превенция", дирекция „Зелени системи“ и ОП „Паркове и градини“.

„Днес важната тема е да събираме отделно отпадъците, защото повторната употреба и рециклирането са най-важната мярка за това да опазим природата си, както и за борбата с климатичните проблеми и кръговата икономика“. Каза кметът Фандъкова по време на церемонията и припомни, че София произвежда електрическа енергия и компост от своите отпадъци, като през миналата година на инсталацията в Хан Богров са произведени над 1000 мегават/часа енергия от хранителни отпадъци и над 14 хиляди тона компост от зелени отпадъци. Софиянци са събрали разделно и около 18 хиляди тона отпадъци, които са отишли за рециклиране и повторна употреба. В началото на следващата година всички училища и детски градини в София ще бъдат включени в разделното събиране на опаковки. „Смятам, че тази година е време да събираме разделно отпадъците и Столичната община ще направи организация, която да насърчи доброволците да събират разделно“ – допълни още Фандъкова.

С грамоти бяха отличени  ПП "Витоша", БЧК, "Мегатрон", "Мачирски спорт", HomeMax, "Кока-Кола", "Екопак", кметът на Панчарево Николай Гюров, Telus International, Радио NJOY и UPI BG.

 

 


Столична община облагороди 59 градски пространства, източници на запрашаване

 

Тази година започва работа по още 20 “кални точки“
 

През 2020 г. Столична община стартира инициативата за облагородяване на пространства, източници на запрашаванe, т.нар. “кални точки“ предимно в междублоковите пространства на жилищните квартали.

За две години, от началото на инициативата до момента са облагородени общо 59 пространства на територията на 20 района на Столична община, на обща стойност 1.8 млн. лв.

"Тази година програмата ни продължава с 20 нови пространства, като в зависимост от финансовите ресурси имаме готовност и за още проекти." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на едно от пространствата в кв. "Дружба" 1, район "Искър" заедно със зам.-кмета по екология Десислава Билева и кмета на района Ивайло Цеков.

"Целта на облагородяването на "калните точки" е намаляване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха, както и създаване на зелени решения за намаляване на топлинните острови" – каза зам.-кметът по екология Десислава Билева.

"Инициативата за облагородяване на "кални точки“ беше припозната от МОСВ, имахме уверение от страна на министър Борислав Сандов, че по тяхна програма ще може да се отпускат средства, но все още не е отворена такава програма. Столична община има готовност с проекти за облагородяване на пространства" – посочи също столичният кмет.

Кметът на район "Искър" Ивайло Цеков благодари, че тази програма стартира по-мащабно и се осигурява паркиране и озеленяване. Наш приоритет е винаги да обсъдим с етажните собствености.

В кв. "Дружба" 1 се обособяват около 50 паркоместа и ще се засадят 13 нови дървета.

Към момента са направени огледи на място и вече е създадена необходимата организация за изпълнение на 20-те обекта в районите "Надежда", "Овча купел", "Нови Искър", "Илинден", "Триадица", "Кремиковци", "Витоша", "Красна поляна", "Младост", "Подуяне", "Оборище", "Връбница", "Искър", "Банкя", "Средец", "Изгрев", "Лозенец" и "Слатина".

В бюджета на Столична община за тази година са предвидени средства в размер на 1.3 млн. лв. за изпълнение на облагородяване на пространства, източници на запрашаване.

"В работата по програмата е важно кметовете на райони да са активни, но да умеят и да изпълнят инициативата, защото те са на място, възлагат и контролират и това е смисълът на децентрализацията" – коментира също кметът Фандъкова.

Миналата година единствено от район "Красно село" не е бил подаден проект за облагородяване на „кална точка“.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


Столичната община почиства 119 километра речни корита


„Една от най-важните мерки за превенция срещу наводнения е почистването на речни корита и дерета“. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова по време на проверката на дейностите по почистване на река Перловска. През тази година Столичната община почиства над 200 участъка от  речни корита с обща дължина от 119 километра. Дейностите са започнали в края на месец май и се финансират от бюджета на общината. Наред с почистването на 500- метровите участъци на язовирите, следенето на нивата на язовирите и почистването на шахти и оттоци, осигуряването на проводимостта на реките е сред задължителните мерки, които кметът Фандъкова е възложила с цел справяне с обилните валежи.

„Шест участъка по протежението на река Перловска са включени през тази година в Програмата на Столичната община, като три от тях се намират в централната градска част. В момента се работи в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Шипка“. Паралелно с това се почистват участъци от реките Владайска, Слатинска и Какач“ – каза зам.-кметът Десислава Билева.

До момента са открити за почистване 54 броя участъци и е приключило почистването на 37 участъка.

С приоритет са почистени водостоците на "Софийски околовръстен път" – Южна дъга, централна градска част на река Владайска в районите „Възраждане“, „Сердика“, „Витоша“, „Подуяне“, както и участъци от реки, които могат да създадат предпоставки за критични или аварийни ситуации.Започна обновяването на градина „Витиня“ в „Сухата река“

Зам.-кметът на Столичната община Десислава Билева и председателят на СОС Георги Георгиев провериха дейностите по обновяване на градина „Витиня“ в кв. „Сухата река“. На обекта присъстваха кметът на район „Подуяне“ Ева Митова и директорът на „Зелени системи“ Димитър Данчев.

Реновирането на пространството включва както изграждане на нова детската площадка, така също възстановяване на алеите и засаждане на нови дървета и храсти.  

„На 30 юни стартираха строителните дейности на една от предвидените за реконструкция през тази година детски площадки. Съоръженията, които предстои да бъдат монтирани, са за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години. Половината от съоръженията ще бъдат адаптирани и ще могат да се ползват и от деца с увреждания“ – каза зам.-кметът Десислава Билева и посочи, че очаква до края на август детската площадка да бъде готова.

Кметът на района Ева Митова изрази удовлетвореността си от започналата реконструкция и припомни, че детската площадка е била заложена за обновяване по инициатива на живеещите в квартала деца.

Пространството, което ще бъде обновено, е над половин декар. Новите алеи ще бъдат подходящи за каране на ролери и велосипеди, а освен съоръженията с люлки и пързалки, подходящи за различни възрастови групи, ще бъдат разположени и интерактивни забавления като шах, дъски за рисуване и голяма люлка тип кош, подходяща за деца в неравностойно положение. В градината ще бъде поставена нова паркова мебел – пейки и кошчета за отпадъци.

„Това, което изграждаме, са нови и красиви съоръжения за игра на децата, а най-важното за родителите е, че те ще отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност“ – каза председателят на СОС Георги Георгиев и посочи, че направените  инвестиции за подобряване на градската среда се реализира със средства от Приватизационния фонд.

За да се осигури повече сянка през горещите летни месеци, около площадката ще бъдат засадени храсти и 12 нови дървета от видовете шестил, липа, явор, както и жив плет по периферията на градината.

Преди няколко години децата от квартала бяха направили подписка с искане детската площадка да се ремонтира и се радваме, че съвсем скоро ще можем да им осигурим едно напълно ново и красиво място за игра.

 

 


Иновативен проект, насочен към преодоляване на негативните последици от климатичните промени „Синьо-зелена акупунктура“ в парк „Възраждане“ ще бъде реализиран в Зона Б-5

Идейният проектът бе обсъден от експерти в областта на екологията и климата на Столичната община, НДЕФ, районната администрация на район „Възраждане“, ОП „Паркове и градски градини“ и Лесотехническия университет. В срещата взеха участие зам.-кметът на Столичната община Десислава Билева, и.д. директор на НДЕФ Ирена Пенчева и кметът на район „Възраждане“ Савина Савова.

Проектът включва мерки за адаптация към климатичните промени и екстремните горещини, които ще се реализират във и около пространството на амфитеатъра в парк „Възраждане“ в Зона Б-5. 

Мярката предвижда превръщането на това място, намиращо се в силно урбанизираната част на града, в споделено „охладено“ пространство за отдих и събития. Предвижда се засенчване на амфитеатъра с катерлива и друга растителност, изграждане на системи за оросяване и алпинеум с устойчива на климатичните промени зеленина. За да се избегне ефекта на топлинен градски остров, ще се използва настилка от естествени материали с нисък термичен капацитет в светли цветове. По вертикалните части на амфитеатъра и пейките ще бъде поставено покритие, което ги предпазва от нагряване.

Предвижда се пространството да се използва както за културни, така също и за образователни събития с цел повишаване информираността на децата, младежите и обществеността по въпросите, свързани с климатичните промени и адаптацията към тях. Информационни табелки с QR кодове ще предоставят информация за обекта, използваните материали, растителността, ефекта на охлаждане и други.

Ползите, които се очакват от реализацията на проекта, са намаляване на температурата и общо понижение на интензитета на градския топлинен остров, повишаване на влажността на въздуха и защита от ултравиолетова радиация. В допълнение се очаква повишаване информираността на обществеността по въпросите за климатичните промени и адаптацията към тях, както и практически съвети към уязвими групи.

„В световен мащаб климатичните промени вече са факт и нашият екип активно работи по прилагане на мерки, с които да се адаптираме към ефекта от тези климатични явления и да допринасяме за смекчаването им – каза зам.-кметът Десислава Билева по време на дискусията. – Столичната община прие специален план за устойчива енергия и климат до 2030 година и този проект дефинира една от мерките, които трябва да реализираме, а именно да приложим иновативен подход и решения за смекчаване и адаптация към климата – посочи още тя. – Нашата цел е това градско пространство да стане не само привлекателно, но и да се превърне в образователен център“ – подчерта още Десислава Билева.

Водещ партньор на проекта „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ е Националният доверителен екофонд.

Средствата за реализиране на пилотния проект ще бъдат осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 


Мобилният събирателен пункт ще бъде в „Искър“ и „Панчарево“ на 08 юли 2022 г.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати и химикали;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен:  

От 08:30 до 11:30 часа – Район „Искър“ – бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, пред районна администрация „Искър“.

От 12:30 до 15:30 часа ще се премести в с. Панчарево – ул. „Самоковско шосе“ № 230, пред районна администрация „Панчарево“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на Общината от началото на 2012 г.

Информационна листовка


Столична община продължава миенето на булеварди и улици в града

 

Миенето на улици и булеварди е от непрестанните мерки на Столична община за намаляване на фините прахови частици, поддържане на градската чистота и качество на въздуха.

Само днес се мият ключови булеварди в столицата като бул. „Цар Борис III“, бул. „Македония“, бул. „Сливница“, бул. „Ал. Стамболийски“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Ал. Пушкин“ и бул. „Братя Бъкстон“.

Освен улиците от масов градски транспорт и обществено значимите, днес ще бъдат измити и над 150 улици в кварталите.

График за миенето може да се види на страницата на Столичен инспекторат от банера – МИЕНЕ

http://inspectorat-so.org/%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5

 

 

 

 

 

 


Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени – Превенция и адаптация на градската инфраструктурата към ефекта на топлинен остров


На 06.07.2022 г. от 15:00 до 17:00 часа в Kомплекс „Възраждане“ на адрес: Гр. София, ж.к. "Зона Б-5", Парк „Възраждане“, ул. „Българска морава“ 4, втори етаж, ще се проведе експертна консултация по инвестиционна мярка „Синьо-зелена акупунктура“ в парк „Възраждане“ в изпълнение на Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

В рамките на срещата ще се сподели и обсъди с експертната общност на града идеята за инвестиционна мярка.

Столична община е една от осемте български общини партньори на Националния доверителен екофонд и Националната асоциация на местните и регионални власти на Норвегия в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Фокусът на проекта е адаптация към климатичните промени в градска среда и е в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. В нея за тези осем града на базата на научна информация и анализи са идентифицирани като основни заплахи ефектът на градския топлинен остров, улични наводнения в резултат на обилни валежи, последвани от недостиг на вода поради суша, както и градски свлачища, които се активират в резултат на обилни валежи.

Всяка от общините след запознаване с чуждия опит и посещение в Норвегия направи анализ на заплахите от климатичните промени на местно ниво и на общинските политики като използва специално разработена за целта методология. В резултат на тази едногодишна работа всяка община идентифицира подходяща инвестиционна мярка, която се финансира в рамките на същия проект.

За Столична община една от заплахите от климатичните промени в градска среда е екстремната топлина, с фокус върху намаляване на уязвимостите, свързани с ефекта на градския топлинен остров.

Затова и проектният екип на общинската администрация с помощта на експертите и консултантите  на Националния доверителен екофонд и Западнонорвежкия изследователски институт предлага за реализация пилотен проект, който да може да се възпроизведе веднага и на други места в града. Ключовите критерии за избор на мярката са тя да предпазва от рисковете на конкретните заплахи, да е иновативна, да е осъществима и да е необходимо и постижимо нейното прилагане и на други места в града, а и в други градове.

За повече информация: https://www.sofia.bg/en/web/guest/innovative-measures-for-climate-changes


На 3 юли 2022 г. участниците от Зелена школа 2022 ще посетят мандра „Хармоника“, с. Мало Бучино

В изпълнение на дейностите по проект "Хранителна вълнà – овластяване на младежите за действията по климата" FoodWave, на 3 юли 2022 г., неделя, в мандра „Хармоника“, с. Мало Бучино от 10:30 до 16:30 ч. ще проведе вторият практикум на първите екипи от Зелена школа 2022.

В рамките на практикума участниците в Зелена школа 2022 ще имат възможност да разгледат процеса на устойчиво производство на млечни продукти в мандра „Хармоника“, като служители на мандрата ще покажат и разкажат за тяхната работа и философия за опазване на околната среда, а след това занятията ще продължат с лекционна част в двора на мандрата. Лектори на практикума ще бъдат Милен Марков, който ще запознае участниците с предприемачество в хранителното производство, Стефан Димитров – визуално убеждаване, фотография и активизъм, Гавраил Гавраилов – добри примери за активна гражданска позиция и др.

Практикумът в мандра „Хармоника“ е последното занятие от интензивната програма на трите екипа на Зелена школа 2022, а официалното завършване на участниците ще се проведе на 7 юли 2022 г., четвъртък. На събитието ще бъдат връчени Сертификати на успешно завършилите курсисти, както и ще има възможност за нетуъркинг, зелени коктейли и приятна музика.


10 организации са заявили участие в конкурс за присъждане на наградите „ЕКО ЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“

Общо 10 заявления за участие в трите категории на конкурса за присъждане на наградите „ЕКО ЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“ са постъпили до крайния срок (15.06.2022 г.) за подаване на заявления за участие в конкурса.

В категория Големи търговски центрове участие са заявили:

 • „СЕРДИКА ЦЕНТЪР“ СОФИЯ;
 • „СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ“ ЕАД;
 • ТЦ „MALL OF SOFIA“;
 • „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“ СОФИЯ;
 • „ВИНТЕРКО-БГ“ ООД.

В категория Големи търговски хранителни вериги участие са заявили:

 • „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД;
 • „ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД.

В категория Университети участие са заявили:

 • НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ;
 • ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ;
 • ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“.

Предстои разглеждане и оценка на постъпилите предложения, от независимо жури, след което ще бъде организирана официална церемония за връчване на отличията.   


Ново линейно озеленяване с 65 дървета по пилотен проект прилага опита на Виена за напояване

 

Пилотен проект е реализиран в зелената ивица на бул. “България“

 

"Готов е пилотният проект на Столична община за линейно озеленяване с 65 дървета, в който прилагаме иновативно решение за бавно напояване. Пилотният проект е реализиран в разделителната зелена ивица на бул. „България“ с обща площ от 6 дка. Направен е с участието на експерти от Лесотехническия университет и по примера на австрийската столица – Виена, който проучихме." Това каза зам.-кметът по екология Десислава Билева.

На новозасадените 65 дървета в зелената ивица на бул. “България“ са поставени пликове с вода за напояване, както и подложка от растителен материал, която запазва влагата.

Развитието на зелената система и засаждането на нови дървета е приоритет за нас и кмета Фандъкова, посочи председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев. По думите му „Не е иновация да се засаждат дървета, иновация е начина, по който общината запазва и надгражда зелената система по примера на Виена  и с подкрепата на българската научна общност.“

"Зелените клинове предпазват от негативното влияние на топлинните острови. Приложени са различни методи за озеленяване като засаждане на различни групи дървесна и храстова растителност с цел засенчване и насочване на въздушния поток. Използвани са дървета от видовете гинкобилоба, ликвидамбър, полски ясен и мъждрян, и над 200 храста" – каза директорът на дирекция „Зелена система“ към Столична община ланд. арх. Димитър Данчев.

"Планираме до края на годината да разположим общо 200 броя пликове за поливане" – информира зам.-кметът Билева.

Столична община продължава с реализирането на проекти за залесяване, предстои линейно залесяване на разделителна зелена ивица на бул. „Г. М. Димитров“.

 

 


Кметът на София Йорданка Фандъкова се срещна с кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

Двамата обсъдиха приоритетни проекти, свързани с опазването на околната среда

Кметовете на София Йорданка Фандъкова и на Истанбул Екрем Имамоглу проведоха среща, на която обсъдиха приоритети, по които двата града работят. София и Истанбул строят метро и това е един от приоритетните проекти за развитие на транспорта и за решаване на проблемите с трафика и въздуха. Други много важни проекти, свързани с екологията, са грижата за зелената система и разширяването на парковете.

„Сътрудничеството между градовете е най-полезно, когато е фокусирано и насочено към споделяне на опит по конкретни теми“ – каза кметът Фандъкова.

Йорданка Фандъкова и Екрем Емамоглу разговаряха и по въпроса за планирането на бъдещото развитие на градовете. София има визия за развитие с хоризонт 2050 г. Истанбул планира също години напред чрез своята Агенция, посочи кметът на града. Амбицията на кмета Емамоглу е да започнат работа за планиране с дългосрочен хоризонт.

На срещата присъстваха и председателят на Столичен общински съвет Георги Георгиев, заместник-кметовете на Столична община по екология Десислава Билева и по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов.

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу е в София по покана на кмета Йорданка Фандъкова.

Двамата се включиха във форум, посветен на Мрежата на балканските градове В40, организиран от НСОРБ.

София се присъедини към Мрежата на Балканските градове В40 заедно с българските градове Велико Търново, Пловдив, Димитровград, Троян, Карлово, Сливен и Карнобат. Готовност за присъединяване са заявили още общините Раковски, Бургас, Исперих, Върбица и Сърница. В нея участват още Атина, Сараево, Тирана, Дубровник, Белград, Солун, Скопие и други.

Според кмета на София Фандъкова инициативата Мрежа на балканските градове В40 ще помогне за задълбочаване на връзките помежду им във всички сектори – в икономиката, културата, образованието, местната демокрация, но и ще работи за решаване на глобални предизвикателства като изменението в климата и включването на зелените политики, дигиталната трансформация и местната демокрация като част от устойчивото управление на градовете.

„Проблемите, дължащи се на изменението на климата, показват, че има нужда от трансформация, която да е съвместима с природата и устойчива на климатичните промени. Нашите градове са едновременно и причинители, и потърпевши от климатичната криза. Всеки от нас, който е отговорен за екологичната безопасност на нашите съграждани, трябва да предприеме трансформиращи и постоянни стъпки в областта на околната среда. Вярвам, че с ваше участие Мрежата В40 ще стане много по-силна и възможностите за регионално сътрудничество ще се развият в името на благополучието, спокойствието и сигурността на живеещите в нашите градове“ – каза кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, по чиято инициатива е създадена Мрежата на балканските градове В40.

Кметът Фандъкова предложи кандидатурата на София за домакин на Годишния форум на Мрежата на балканските градове В40 през 2023 година. През 2022 година домакин на Срещата ще бъде Атина.


 


Повече контейнери за разделно събиране в район "Витоша"

 

След проверка на място от столичния зам.-кмет по екология – Десислава Билева, бе установена нужда от поставяне на допълнителни жълти контейнери в район "Витоша".

От началото на годината в района е увеличена кратността на обслужване на жълтите контейнери за разделно събиране на опаковки.  Към момента на местата с установено препълване те се обслужват 2 пъти седмично, а останалите контейнери – по график всеки петък.

Разположени са и допълнителни жълти контейнери, на адресите, идентифицирани като нуждаещи се.

Административните и търговските обекти следва да се включат в системата за разделно събиране на отпадъци.  Към момента допълнително са включени още 11 фирми от кв. "Драгалевци", а други 6 са в процес на подписване на споразумителен протокол.

Столична община напомня, че разделното събиране на отпадъци е важна стъпка за по-екологично и зелено бъдеще.Фандъкова: Ролята на кметовете на райони е ключова при изпълнение на програмата за ремонт на тротоари

"Ролята на районните кметове за поддържане на инфраструктурата е огромна. Днес проверих работата по изграждане на нов тротоар на ул. “Цар Симеон“ в район „Илинден“, където районният кмет е взел решение и със средствата, които отпускаме за ремонти и поддръжка, е започнал изграждане на нов тротоар и осигурява пешеходна свързаност. Когато районният кмет има ясен план и успява да вложи целенасочено отпуснатите средства, се постига ефект за инфраструктурата и пешеходното движение в целия квартал. Този обект е модел за принципа на работа във връзка с новата програма на Столична община за ремонт на тротоари, която Столичният общински съвет одобри."

Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на изпълнението на тротоара в район „Илинден“.

Ул. „Цар Симеон“ е една от важните за квартала улици, тя свързва три училища, болница, детска градина и парк „Св. Троица“, а на нея са разположени и спирки на градския транспорт и осъществява връзка с метростанция.

В момента се извършва цялостен ремонт на тротоара на ул. “Цар Симеон“ в участък от ул. “Хайдут Сидер“ до ул. “Лейди Стратфорд“. Изцяло се демонтира старата настилка и се прави нова от унипаваж. Зелените ивици до тротоара и пътното платно се запазват, като там, където е възможно се обособяват нови зелени площи.

Предстои да започне и работа по втори етап от ул. “Зографски манастир“ до ул. “Хайдут Сидер“.

Средствата, осигурени от Столична община, за първи етап са около 200 000 лв., а за втори етап – 140 000 лв.

"При старта на програмата за тротоари районът има готовност да започне ремонт и на тротоара на бул. “Константин Величков“ от бул. “Сливница“ до бул. “Тодор Александров“, както и за ул. “Чавдарица“ от ул. “Цар Симеон“ до ул.“Коньовица“, участъци от ул. “Пиротска“ и ул. “Иван Хаджиенев“ – заяви кметът на „Илинден“ Иван Божилов.

"С новата ни програма за ремонт на тротоари целим да изградим и обновим тротоари във всички райони, като заедно с кметовете на райони да създадем планове за работа. Ролята на кметовете на райони е ключова при изпълнение на програмата" – посочи кметът Фандъкова.

Кметът Фандъкова провери и ремонта на „Центъра на временно настаняване „Свата София" на територията на кв. “Захарна фабрика“ в район „Илинден“, който се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Извършва се реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата, както и обновяване на ВиК и ел. инсталации.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


Започват обществените обсъждания на Наредбата за нискоемисионните зони

С цел подобряване качеството на атмосферния въздух Столична община изготви Проект на наредба, с която се създават зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Създаването на Наредбата за нискоемисиони зони е едно от изисквания на Софийски градски съд за ограничаване на замърсяването на въздуха в София. Проектът е внесен в Столичния общински съвет и качен за публичен достъп на страницата на Столична община. Всички становища, които бъдат получени през следващия месец, ще бъдат обсъдени от ресорните комисии на градския парламент.

 

С Наредбата се предлага създаването на две нискоемисионни зони по отношение на транспорта.

Първата е зоната „Малък ринг“ в карето между бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Ген. Скобелев“, ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“. Втората е зоната „Голям ринг“ в карето между бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „П. Яворов“, ул. „Атанас Дуков“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“, бул. „К. Величков“.

Предложените ограничения в двете зони засягат поетапно автомобилите в ниските екологични групи (от първа до трета екологична група). Предложението е за ограничение на движението им в периода от 1 декември до 28 февруари, в който се регистрират най-сериозните превишения на нормите на фини прахови частици.

Първото ограничение ще обхване само "Малкия ринг" на градския център, като влезе в сила от 1 декември тази година и ще важи за най-замърсяващите автомобили от първа екологична група с ЕВРО 1 и ЕВРО 2 стандарт.

Зона

Считано от

Забрана за МПС от категория

„Малък ринг" 01.12.2022 г. М1 и N1 с екологична група Първа

„Малък ринг"

01.12.2025 г.

М1 и N1 с екологична група Втора

„Малък ринг"

01.12.2028 г.

М1 и N1 с екологична група Трета

„Голям ринг“

01.12.2025 г

М1 и N1 с екологична група Първа

„Голям ринг“

01.12.2028 г.

М1 и N1 с екологична група Втора

 

M1 е категория за моторните превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8.

N1 е категория превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.

По предварителните данни през "Малкия ринг" на градския център преминават 171 079 превозни средства за 24 часа, а през "Големия ринг" – 304 911 превозни средства за денонощие. Ограниченията ще важат през зимния период и ще засягат автомобилите с нисък екологичен стандарт, който отделят повече вредни емисии.  

 

Столична община предлага гратисен период до 1 януари 2023 г. за ефективното налагане на административни санкции.

 

С Наредбата се предлага и въвеждане на зоната за ниски емисии за употребата на твърди горива за битово отопление от 2025 г. за районите с изградена топлопреносна мрежа. Това са: "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица". Към момента Столична община изпълнява 2 проекта за безплатна подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи и гражданите, които желаят, могат да подават заявления за включване.

С Проекта за наредба за нискоемисионните зони се предлага забрана за употребата на твърди горива за битово отопление на цялата територия на Столична община от 2030 г. Въвеждането на зони с ниски емисии е разпространена и ефективна мярка, която много европейски столици и големи градове прилагат като мярка в борбата с мръсния въздух. Зоната с ниски емисии от транспорт се комбинира със зоната с ниски емисии от битово отопление, като така положителният ефект от зоните се наслагва за по-добро качество на въздуха.

 

 

 

 


Кметът Йорданка Фандъкова присъства на международния форум „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“

 

Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на международния форум „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“, организиран от медийния портал dir.bg и специализирания сайт за енергетика, екология и икономика 3e-news.net.

Във форума участват президентът Румен Радев, еврокомисар „Сближаване и реформи“ Елиза Ферейра, президентът на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер, кметове, представители на институциите, европейски и български експерти, представители на бизнеса и неправителствения сектор.

„Възможности съществуват, така че можем да се възползваме от тях". С този цитат от Елин Пелин илюстрира визията си за зеления преход еврокомисарят по "Сближаване и реформи" Елиза Ферейра по време на участието си. "Трябва да мислим за планетата – как ще я спасим, да подобряваме ситуацията, да мислим как да я подобрим дългосрочно, – посочи тя. – Ето защо преходът трябва да бъде справедлив или просто да няма преход" – коментира Ферейра. По думите ѝ: "Трябва да запазим доверието на хората и обществото по отношение на Зелената сделка".

 

 


Кметът на София Фандъкова възложи постоянно наблюдение на речните нива и общинските язовири, както и почистване на дъждоприемни шахти и оттоци

 

Във връзка с прогнозите за интензивни валежи и обявения жълт код за София по нареждане на кмета Йорданка Фандъкова се извършва постоянно наблюдението на нивата на реките и общинските язовири, почистване на дъждоприемните шахти и оттоци.

Столичен инспекторат трябва да контролира  фирмите, които са ангажирани с чистотата в града и да извършват почистване на улици и тротоари след бурята снощи. Районните кметове трябва да организират наблюдение на водните обекти на съответните територии и да имат готовност за реакция при необходимост. Екипите на „Зелена система“ отговарят за почистването на парковете и градските градини.

Във връзка с очакваните нови валежи през следващите дни се извършва непрестанно наблюдение на нивата на реките и язовирите. Към момента речните нива са в норма, осигурена е нормална проводимост на водните количества и няма опасност от разливи.

Аварийните екипи на общината заедно със Столичната пожарна са реагирали до този момент на повече от 80 сигнали за паднали дървета и клони, както и завирявания и наводнени дворове повечето в кв. “Орландовци“, район "Сердика".

Работата на 6 аварийни екипа продължава на терен, като се извършва отводняване на мазета и дворове и се осъществяват обходи на критични места.

 

 


София, Подгорица и Сараево ще си сътрудничат в сферата на екологията и устойчивото развитие на градовете


Споразумение в сферата на екологията между столиците на България, Черна гора и Босна и Херцеговина бе финализирано днес по време на разговора на кмета на София Йорданка Фандъкова с кмета на Подгорица Иван Вукович и зам.-кмета на Сараево Аня Маргетик. Градовете ще обменят информация и добри практики в сферата на опазването на чистотата на въздуха и преодоляване на замърсяването, управлението на отпадъците, кръговата икономика и ресурсна ефективност, опазване на природата и природните ресурси , в т.ч. опазване на биологичното разнообразие и изменението на климата. 

По време на срещата си с кмета Фандъкова кметът на Подгорица сподели, че е впечатлен от напредъка на София. През днешния ден той посети Ситуационния център и Центъра за управление на трафика на Столичната община, за да се запознае със системите на сигурността и транспорта в града и използваните смартрешения. Йорданка  Фандъкова сподели, че кметовете са изправени пред предизвикателството да намерят баланса между бързото  развитие на градовете и повишаване на качеството на живот. „Моята задача е да развиваме градската среда  с устойчиви зелени решения“ – каза Фандъкова.  

Кметът Вукович отправи покана към нея да посети Подгорица и да вземе участие в конференция, посветена на устойчивото развитие на градовете.София кандидатства за наградата „Зелена столица на Европа“ през 2024 г.

Предстои да бъде обявен конкурс за пешеходен и велосипеден мост между двете части на Южен парк над ул. „Бяла черква“

"София подновява кандидатурата си за наградата „Зелена столица на Европа“ през 2024 г. Постигнатото от града беше оценено много високо, като освен напредъка на София като зелен град, комисията оцени и работата ни с гражданите." Това каза  кметът на София Йорданка Фандъкова, която откри конференцията URBAN GREEN. Форумът се провежда днес във Военна академия "Г. С. Раковски" в София с участието на Флоранс Рубин, посланик на Франция, Торстен Гайслер, директор на Фондация „Конрад Аденауер“, на кмета на Подгорица Иван Вукович и на зам.-кмета на Сараево Аня Маргетик.

София устойчиво подобрява качеството на въздуха, както и пешеходната и велосипедна свързаност. Работим по редица проекти за залесяване, развитие на зелени градски пространства, разширяване на велосипедни и пешеходни връзки, пешеходен и велосипеден мост между двете части на Южен парк над ул. „Бяла черква.

През тази и следващата година предстои да бъде разширена велосипедната мрежа, като ще бъдат изградени нови велоалеи, които да свържат районите „Люлин“ и „Дружба“ с центъра.

По думите на кмета Фандъкова „реализираме редица инициативи, с които включихме софиянци в усилията ни за по-зелен град – залесихме заедно с гражданите 100 хил. дървета до бившето депо „Суходол“, тази година продължаваме залесяването в землището на с. Негован. Инициативата „София избира“ тази година проведохме с фокус зеленото.“

Йорданка Фандъкова посочи, че е важна и връзката ни с останалите общини от региона по отношение на екологията и въздуха. „Работата ни с останалите Балкански столици също беше оценена, защото за въздуха и екологията няма граници, – подчерта още столичният кмет. – Настоящата конференция е също усилие в защита на нашата кандидатура и съвместна работа за подобряване на екологията.“

Фандъкова съобщи, че до дни ще бъде обявен архитектурен конкурс за пешеходен и велосипеден мост между двете части на Южен парк над ул. „Бяла черква“, един от приоритетните проекти, който беше одобрен от Столичния общински съвет за изпълнение във връзка с кандидатурата на София за „Зелена столица на Европа“.

През тази и следващата година предстои да бъде разширена велосипедната мрежа, като ще бъдат изградени нови велоалеи, които да свържат кварталите „Люлин“ и „Дружба“ с централната градска част и Зеления ринг, както и в северна посока – продължението на велоалеята по бул. „Дондуков“ ще достигне през моста Чавдар до ул. „Черковна“.

Елица Панайотова, координатор на Програма „Зелена София“ към Столична община, заяви, че: „Дърветата и зелените площи в града са най-голямата ни ценност, защото са важни за чистотата на въздуха, по-ниските температури, за питейната вода, за намаляване на наводненията, запазване на биоразнообразието, както и за физическото и психическо здраве на хората. Затова е важно да намерим модели, по които да можем да реализираме публично достъпна зеленина, дори и без да се налага да е публична собственост.“

„Една голяма част от моите усилия в последните години е насочена към подобряване на качеството на атмосферния въздух в София. Вече имаме първите трайно добри резултати, които показват, че се движим в правилна посока и усилията ни имат ефект“ – акцентира Фандъкова.

За трета поредна година (от 2019 до 2021) София изпълнява нормата за средногодишна концентрация от 40 микрограма на кубичен метър за ФПЧ10. Остава да постигнем и другия показател – брой дни в годината с превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10 от 50 микрограма на кубичен метър. За него тенденцията също е положителна, като през миналата година само на една от станциите е регистрирано превишение на нормата повече от допустимите 35 дни годишно.

Като част от инициативата „Глобален кметски пакт за климат и енергия“ София си е поставила цел за намаляване на парниковите емисии с 40% до 2030 г., в сравнение с 2007 г. През 2020 г. София отчете 20% намаляване на парниковите си емисии в сравнение с 2007 г.

„В края на април 2022 г. София спечели място сред 100 общини, участващи в европейската мисия за въглероднонеутрални градове до 2030-та година. Това ни дава възможност в следващите 8 години да получим финансиране за изследвания за иновации, както и предимство в надпреварата във всички европейски фондове, свързани със Зелената сделка“ – каза също кметът Фандъкова.

София подаде кандидатурата си към ЕК на 28.04.2022 г. Очаква се през юли 2022 г. да бъдат обявени финалистите в конкурса.

Торстен Гайслер, директор на Фондация „Конрад Аденауер“: „Живея в София от 6 години и мога да кажа, че през тези години София се превърна в един по-жизнен и динамичен град и икономически по-успешен град. София стана и по-зелен и чист град и в този смисъл и по-устойчив. И това не е случайно, а се дължи на виждането и на успешното преследване на всички цели, заложени от екипа на кмета Фандъкова“.


Флоранс Рубин, посланик на Франция: „Повечето от трансформациите на градовете се осъществяват от градските управи. Когато демократизираме управлението и дадем подкрепа чрез общинските бюджети, виждаме, че хората започват да мислят повече за озеленяването. Зелените градове са демократични и демократичните градове са зелени.“


Кметът на Подгорица Иван Вукович: Озеленяването е много важно. За четири години успяхме да озеленим нашия града и Подгорица беше класирана на пето място в Европа по градска зеленина. Успяхме да озеленим 200 хил. кв. м зелени площи. В парковете внесохме интелигентни решения, с които привлякохме младите хора да прекарват повече време навън. Благодаря за възможността да споделим опита на Подгорица.“


Зам.-кметът на Сараево Аня Маргетик: Чест е да участваме в конференцията по покана на кмета Фандъкова. За нас е много важна възможността да обменим опит, защото имаме общи проблеми и трябва да се справим с предизвикателствата на климата и замърсяването на въздуха.“


Конференцията URBAN GREEN 2022 се организира от Столична община и фондация "Конрад Аденауер – България" в партньорство с EIT Climate-KIC Hub Bulgaria.

Проект „Зелена София“ стартира по инициатива на кмета на Столична община през октомври 2016 г. и е структура към „Асоциация за развитие на София“. Екипът, който стои зад проекта, има две основни цели: да подготви кандидатурата на столицата за наградата на Европейската комисия „Зелена столица на Европа“, както и да насърчава  политиките на Столична община, свързани с устойчивото развитие на града.

 

 

 


Столична община разширява системата за разделно събиране на текстил

 

Нови 30 контейнера за разделно събиране на текстил поставят от днес в София. С тях контейнерите в столицата стават 143. Кампанията се организира от  Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба по инициатива на председателя на СОС Георги Георгиев, а в нея се включва и певицата Мария Илиева.   

 

„През 2019 година заедно с  Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба поставихме първите 20 контейнери за текстил. До момента имаме 113 такива контейнери, разположени на различни места на територията на София, и са събрани общо над 2500 тона текстил, – каза кметът на София Йорданка Фандъкова по повод поставянето на новите контейнера. – Продължаваме да разширяваме системата за разделно събиране на текстилни отпадъци. Това е важно и за въздуха в столицата, защото помните, че преди няколко години, когато коментирахме източниците на замърсяване на въздуха, говорехме за това, че ако не се събират разделно, текстилните отпадъци могат да попаднат в печките" – допълни още Фандъкова. "Ние сме част от общата европейска политика за кръгова икономика и това е начинът да се грижим да природата" – каза още столичният кмет.

„Със събирането на текстила разделно решаваме, от една страна, екологичен проблем. От друга страна, разделното събиране на отпадъци е  важно и за общинските финанси, защото по този начин се намаляват разходите за обработката и депонирането на отпадъците и, на трето място – този процес е част от кръговата икономика" – каза председателят на СОС Георги Георгиев.  „Вече имаме онлайн карта с локациите на контейнерите, която е достъпна на сайта на Столичната община, и така гражданите могат да се ориентират къде е най-близкият контейнер до дома им. Това е нова услуга, изградена благодарение на усилията на колегите на зам.-кмета по екология Десислава Билева“ – допълни Георги Георгиев.  

По думите на зам.-кмета по екология Десислава Билева "контейнери има вече във всички райони на София, а там, където има по-голям поток от хора, ще бъдат поставени и допълнителни.

За своя личен мотив да се включи в инициативата певицата Мария Илиева каза: "Екологията не е лозунг, опазването на околната среда е индивидуална отговорност и информирани избори, които правим всеки ден."

Секретарят на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба Сирма Желева благодари за доверието на Столичната община и припомни, че София е една от първите градове в България , който стартира със системата за разделно събиране на текстил и вече няколко години успешно я развива.

Изхвърленият в контейнерите текстил постъпва в екоцентровете, където преминава два етапа сортиране. Годните за втора употреба дрехи се отделят, това е и най- екологичният начин за управление на отпадъците. Тези, които не са годни за втора употреба, се разделят по цветове и материи, отделят се от тях копчетата и циповете и се рециклират. По този начин текстилът не отива за депониране на сметищата.

 


Столичният зоопарк отбеляза 134 години от създаването си в Световния ден на Околната среда

На 5 юни Столичният зоопарк отбеляза 134 години от създаването си. Празникът съвпадна със Световния ден на Околната среда.

В красивата японска градина с демонстрации на чайна церемония, оригами, калиграфия и икебана бе организиран празник в присъствието на зам.-кмета на София по екология Десислава Билева. От името на кмета на София тя благодари за спонсорството на фирма “Такеда”, която възстанови японската градина – единствената публично достъпна японска градина в София, както и на организацията на Криси Прахова, председател на “Урасенке Танконай България”, Мария Денчева, българо-японски културен център “Отагай”, Стефан Стефанов, от Ocha.bg.

Столичната община работи за поставянето на възобновяеми енергийни източници в зоопарка, с които да намалим разходите за електроенергия.

 

 


Проведена Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

Проведена Национална кръгла маса по Интегриран проект

 „Българските общини работят заедно

 за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

        

На 31.05.2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 108 се проведе Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

Националната кръгла маса беше посветена на приноса на общините по Проекта към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата и подобряване на качеството на атмосферния въздух, и отбелязване на 30-годишнината на Програма LIFE.

В рамките на събитието бяха представени постижения, приоритети и области на финансиране по Програма LIFE, обхват и цели на Интегрираните проекти, финансирани по Програмата, обхват на новия приоритет за качеството на въздуха по Програма „Околна среда 2021 – 2027 г.“, както и дейностите и напредъка по изпълнението на Проект LIFE-IP CLEAN AIR.

Информацията беше презентирана от предствители на екипът по проекта, Националното звено за контакт, отговорно за популяризирането и изпълнението на Програма LIFE на национално ниво, Управляващят орган на Оперативна програма „Околна среда“ и екипът за външен мониторинг на проекта NEEMO EEIG.  

„Повече информация е налична на интернет страницата на Интегрирания проект: www.lifeipcleanair.eu”,

 

 

 

 


Мобилни пунктове за отпадъци ще се проведат в пет столични района

Първият Мобилен събирателен пункт е за район „Средец“ и „Сердика“ на 3 юни 2022 (петък), от 8:30 до 14:30 часа.

Пунктът ще бъде разположен на ул. „Париж“ № 5 – на паркинга пред Столичен инспекторат.

 

От 16 – 18 юни ще се проведе тридневна лятна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване три столични района – „Овча купел“, „Изгрев“ и „Слатина“.

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8:30 до 14:30 часа, както следва:

Район „Овча купел“

16.06.2022 г. (четвъртък) – бул. „Цар Борис III“ № 136В, пред районна администрация „Овча купел“.

Район „Изгрев“

17.06.2022 г. (петък) – ж.к. "Дианабад", ул. "Васил Калчев" и ул. "Владимир Трендафилов", пред магазин Т Маркет.

Район „Слатина“

18.06.2022 г. (събота) – бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна администрация „Слатина“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати и химикали;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

График на Мобилния събирателен пункт за 2022 г.

Информационна листовка


Различни видове рози разцъфнаха в София

В парковете и градините на София вече разцъфнаха различни видове от едно от най-красивите цветя – розата. Цветовете на благородното растение красят "Борисовата градина", парка на НДК, Южен парк, градините пред Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, „Св. Климент Охридски“, „Докторски паметник“, Градската градина, както и покрай столичните булеварди „България“, „Сливница“, „Цариградско шосе“, „Македония“ и на „Моста на влюбените“.

В парковото пространство около НДК са разцъфнали над 5900 бели и червени рози. Те са от групите на чайно-хибридните, полиантовите, миниатюрните рози.

Едно от най-пъстрите на цветове места е Розариумът на София. Той беше възстановен по инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова през 2019 г. Розариумът е създаден през 1910 г. от градинаря Йосиф Фрай, който обособява алеи от рози и организира изложби на цветя.

С възстановяването на цветното пространство в центъра на града оживяха и различните видове рози. Тук са цветовете на свързаната с нашата история „Роза дамасцена“. Тя е маслодайната роза за популярното българко розово масло. Другата забележителна роза е „Принцът на България“ (Rosa Prince de Bulgarie) тя е сорт, селектиран специално в чест на Фердинанд.

В Розариума растат близо 2000 рози,  като най-много са полиантови рози – 1050, следвани от чайно-хибридните – 700, миниатюрни рози – 120, както и щамбови и увивни рози.

Особено красиви са катерливите рози, които оформят арки. Рози облистват и декоративни стълбове и заедно с живия плет и фонтана превръщат парка в приятно място за отдих, за срещи и разговори на открито.

В паркове и градини на София според специалистите по озеленяване има близо 100 вида рози.

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 

 


Окосени са 85% от зелените площи в район „Красно село“

Общо 85% от зелените площи на територията на район „Красно село“ вече са окосени. Дейностите бяха възложени от Столична община, след като при съвместна проверка на зам.-кмета на Столична община по екология Десислава Билева и дирекция „Зелена система“ бе установено, че те не се изпълняват от район „Красно село“. До 19 май бяха окосени едва 1/3 от площите само в кв. „Борово“ на района.

По нареждане на зам.-кмета Билева и след възлагане от страна на дирекция „Зелена система“, от 20 май, с оглед максимално бързото окосяване на зелените площи започна работа по косенето. На територията работят 4 екипа, които започнаха работа от кв. „Хиподрума“, кв. „Бели брези“ и  кв. „Славия“.

За десетина дни са окосени 128 дка от кв. „Хиподрума“, 40 дка от кв. „Бели брези“, 43 дка от кв. „Славия“ и др. Продължава косенето в кв. „Борово“, ж.к. „Лагера“ и кв. „Красно село“, които прогнозно ще се окосят до няколко дни.

Паралелно с косенето се извършва и събиране и извозване на окосената трева.

 


 


От 1 юни започва поетапно миене на карета от столични улици

От 1 юни започва миене на  улици в кварталите, които са обособени под формата на каре, което ще бъде затворено за движение, паркиране и престой на ППС, докато трае дейността.

 Ще  се започне  от район “Красно село“ от каре, в което попадат за миене улиците: ул. "Св. Иван Рилски" от бул. "Генерал М. Д. Скобелев" до бул. "Христо Ботев", ул. "Люлин планина" от бул. "Генерал М. Д. Скобелев" до ул."20-ти април", ул. "Лайош Кошут" от бул. "Генерал М. Д. Скобелев" до бул. "Христо Ботев", ул. "20-ти април" от бул. "Христо Ботев" до бул. "Македония" ул. "Ивайло" от бул. "Христо Ботев" до бул. "Македония".

Поетапно ще се извърши миене с цистерни по карета и в районите  „Триадица – център“, “Възраждане”, “Оборище”, “Средец”, "Лозенец" и "Триадица".

Важно за водачите на автомобили е:

Въвежда се временна забрана за обществено ползване на улиците от превозни средства във връзка с извършване на дейностите.

Временно се закриват и участъци от зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона, както и „служебен абонамент“ за периода на миенето.

Собствениците на автомобили трябва да преместят колите си за времето от 07:30 ч. до 16:30 ч. от уличните платна. Това е необходимо, за да се извърши цялостно миене на пътните платна и тротоарите.

График с улиците може да се види на страницата на Столичен инспекторат от банера МИЕНЕ и ГРАФИЦИ.

http://inspectorat-so.org/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0

Уведомление за извършване на дейностите се поставя на жилищните сградите за съответната етажна собственост.

Непреместените автомобили ще бъдат принудително изместени на свободни места в съседни улици.

На телефон 070013233 гражданите имат възможност да се информират за местонахождението на автомобила си, в случай на наложило се преместване.

Организацията за изпълнение на всички дейности се извършва съгласувано от Столичен инспекторат, фирмите по чистота, ЦГМ АД, Пътна полиция – СДВР, Общинска полиция, "Софийска вода" АД. Екипи на контролните органи ще бъдат на терен, за осъществяване на съдействие  и следене за качеството на изпълнение на работата.

Благодарим на гражданите за проявеното разбиране и съдействие!

 


Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

Национална кръгла маса по Интегриран проект

 „Българските общини работят заедно

 за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

        

На 31.05.2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в сградата на Федерация на научно-техническите съюзи, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 108  ще се проведе Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

Националната кръгла маса ще бъде посветена на приноса на общините по Проекта към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата и подобряване на качеството на атмосферния въздух, както и отбелязване на 30-годишнината на Програма LIFE.


Близо 4 тона отпадъци от хартиени опаковки предадоха училища от Столична община – район „Искър“

 

Ученици, родители и преподаватели обединиха усилия в кампанията за разделно събиране на отпадъци от хартиени опаковки „Хартиена надпревара“, организирана от "Булекопак" АД и Столична община – район „Искър“. Целта на кампанията бе за определен период от време, всяко училище от района да събере възможно най-голямо количество хартиени отпадъци от опаковки.

На 26 май представител на "Булекопак" АД и Столична община – район „Искър“ посетиха всички шест училища от района, заявили желание за участие, за да съберат, претеглят и извозят събраното количество.

С активното участие на всички ученици, техните семейства и преподаватели, общото събрано количество отпадъци от хартиени опаковки на всички участвали училища е 3 900 кг. Благодарим на 108. СУ „Никола Беловеждов“, 69. СУ „Димитър Маринов“, 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“, 163. ОУ „Черноризец Храбър“ и 150. ОУ „Цар Симеон Първи“, че се включиха с такова желание в инициативата и по този начин показаха своето отговорно отношение и желание за намаляване на отпадъците от опаковки.

Ето и кои са училищата победители, събрали най-голямо количество:

Първо място – 108. СУ „Никола Беловеждов“, предали 920 кг.

Второ място – 150. ОУ „Цар Симеон Първи“, предали 783,7 кг.

Трето място – 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“, предали 760 кг.

На 2 юни от 13:30 в сградата на районна администрация „Искър“ предстои официалното награждаване за кампанията „Хартиена надпревара“. Трите училища, събрали най-много отпадъци, ще получат ваучери за училищно оборудване, а за останалите има предвидени поощрителни награди.


Всички училища и детски градини в София ще изхвърлят разделно своите отпадъци

Всички училища и детски градини в София ще изхвърлят разделно своите отпадъци. В момента над 90% от училищата и детските градини на територията на столицата събират разделно своите отпадъци от опаковки. По възлагане на кмета на София ще се разширява системата за разделно събиране в сградите на училищата и детските градини, така че те да бъдат обхванати на 100 процента. Това стана ясно по време на посещение на кмета на София Йорданка Фандъкова и зам.-кмета по екология Десислава Билева в Образователния център на „Екопак“. На събитието присъства и  кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков.

Учениците от 5„а“ клас от 38. ОУ „Васил Априлов“, които събраха 1300 кг използвани пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, днес се запознаха с начина, по който се преработват пластмасови, хартиени и стъклени отпадъци.

„Една от големите ни задачи е да разширим разделното събиране на отпадъци. Включваме децата, защото те са най-ревностните последователи на зелените инициативи и се превръщат в учители за своите семейства“ – каза също кметът Фандъкова.

По думите на Йорданка Фандъкова "от другата година всички училища и детски градини в София ще изхвърлят разделно своите отпадъци. Предвижда се през юни към пилотните проекти да се включват и детските градини в район „Искър“, като кметът на района, „Булекопак“ и директорите на детските градини организират образователни игри и състезания.

Столична община работи активно за разширяване на възможностите за разделно събиране на отпадъци на територията на общината, като е предвидена е пилотна инициатива за поставяне на мобилни пунктове за безвъзмездно предаване от гражданите на разделно събрани отпадъци" – посочи също столичният кмет.

"С цел стимулиране на разделно събиране и изхвърляне на отпадъци поставихме 5 броя еко- вендинг машини за разделно събиране на пластмасови опаковки в столичните паркове. Те са в "Борисовата градина", Южния парк, НДК и "Княжеската градина".

За организиране на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали като картон, хартия, пластмаса и стъкло Столична община има сключени договори с 3 организации по оползотворяване, които обслужват всички 24 района в града.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 

 

 


Озеленяване за по-чист въздух – бул. "Т. Каблешков" с новозасадена зелена площ!

Край разширения участък на бул. "Т. Каблешков" се появи нов ландшафтен проект, разработен и реализиран от студенти от Лесотехническия университет.

Водени от разбирането, че студентите се учат заедно с града, Асоциация за развитие на София и Столичната община предложиха на студентите предизвикателство да разработят проекти за озеленяване и оформяне на пространства край новата част на малкия градски ринг, и то проекти, които запазват местното биоразнообразие, включват лесна за поддържане растителност, която ефективно пречиства въздуха и предизвиква целогодишен интерес. 

Симона Новоселска и Мерлин Неждет представиха проект за красиво цветно пространство, което доразвива вече засадена цветна леха от жителите на район „Триадица“. Подбраните от студентите растения са газо- и сухоустойчиви, с прахозадържаща способност и целогодишен декоративен ефект. Затова те се класираха на първо място сред достойната конкуренция в студентското състезание.

На 20 май 2022 г. проектът се превърна в реалност! Студентите се включиха в засаждането на растенията и жителите на района вече разполагат с проектирана от специалисти разширена озеленена площ около бул. "Тодор Каблешков". На събитието присъстваха и представители на Асоциация за развитие на София и Столична община.

Студентското състезание и реализацията на зелената площ са осъществени по проект ИНОЕЪР, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

  


Зам.-кметът по екология Десислава Билева поздрави абсолвентите от Лесотехническия университет

 

„Столична община има изградени традиции за партньорство с академичната общност и специално с Лесотехническия университет. Съвместно работим и сме осъществили редица зелени проекти и продължаваме да работим заедно. Дължим много от успехите си на кадри, завършили точно този университет“. Това каза заместник-кметът по екология на София Десислава Билева в приветствие към абсолвентите на Лесотехническия университет.

В заключение заместник-кметът пожела на всички студенти професионално развитие и подчерта, че София се гордее с млади и амбициозни хора като тях.


Столична община постави 5 еко- вендинг машини за разделно събиране на пластмасови опаковки в паркове

"Поставихме 5 броя еко- вендинг машини за разделно събиране на пластмасови опаковки в столичните паркове. Те са в "Борисовата градина", Южния парк, НДК и "Княжеската градина". Целта на проекта е развитие на системата за разделното събиране на отпадъци, грижата и подобряване качеството на околната среда и хуманното отношение към животните." Това каза днес заместник-кметът по екология на Столична община Десислава Билева, която провери поставената машина в парка на НДК заедно с председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев.

Осигурените 4 кучемата и 1 екоавтомат за птици съчетават paздeлнoто cъбиpaнe нa отпадъци, eнepгийнaта eфeĸтивнocт нa cлънчeвитe пaнeли и гpижaтa зa живoтнитe. Технологията на работа на машините е следната: срещу пластмасова опаковка вендинг машината предоставя храна за кучета или за диви обитатели на парка.

„Целта ни е да стимулираме хората да изхвърлят отпадъците си разделно. Изхвърляйки своята бутилка, гражданите получавате малка награда – порция храна за кучета. Машините са енергийно независими, разполагат с фотоволтаичен панел на покрива, за да се покаже в една машина целият цикъл на екологични практики“ – каза също Билева.


Билева: Столична община спира от днес средствата за косене на зелени площи в район „Красно село“

Работата се прехвърля към дирекция „Зелена система“ на Столична община, която започва косенето в района

 

"От днес, 19 май, Столична община спира средствата за изпълнение на дейността за косене на зелени площи към район „Красно село“. Дейността се прехвърля към дирекция „Зелена система“ на Столична община, която започва косенето в района." Това обяви пред журналисти замeстник-кметът по екология Десислава Билева, която направи проверка на място в кв. “Хиподрума“, район „Красно село“.

Зам.-кметът Билева каза, че районите са имали срок до 18 май да окосят тревните площи. По думите на Билева дадени са насоки към всички районни кметове да окосят във връзка с обработката срещу кърлежи. Първата обработка е през април, предстои втората, но преди това зелените площи да са окосени.

"Направените проверки показаха, че в „Красно село“ положението е най-тежко, тревата е над 1 метър, – посочи също Билева. – От шест квартала в района, само в кв. „Борово“ са окосени едва 30 процента от площите. Многократно са изпращани писма до районната администрация, но без резултат" – подчерта Билева. Район „Красно село“ отговаря за поддържката на 650 дка зелени площи, за която годишно получава бюджет от 380 хил. лв. Заради липсата на изпълнение на дейности по косенето средствата ще бъдат спрени и насочени към дирекция „Зелена система“ на Столична община.

Заместник-кметът Билева посочи също, че леко изоставане в косенето има в районите „Триадица“, „Надежда“ и „Лозенец“, където наваксват.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


През деня мият вътрешноквартални улици в различни райони на града

 

Продължава миенето на улици и булеварди в София. През деня се мият вътрешноквартални улици, тротоари, както и основни улици в районите, а през нощта предимно натоварените булеварди, с цел да не се затруднява движението.

Днес екипите на почистващите фирми с помощта на автоцистерна мият улици в районите „Красно село“, „Илинден“, „Надежда“, „Искър“, „Нови Искър“ и „Банкя“ като ул. „Ладога“ от бул. “Братя Бъкстон“ до ул. “Ген. Стефан Тошев“, ул. „Леринска чука“, ул. „Майор Горталов“, ул. “ Ген. Ал. Суворов“, ул. „Чучулига“, ул. „Пчела“ от бул. „Бъкстон“ до ул. “Царица Елеонора“, ул. „Природа“ от ул. “Пчела" до ул. „Ген. Ст. Тошев“ и др. В район „Красна поляна“ ще се мият ул.  „Даскал Коле“, ул. “Младежка искра“, ул. “Тома Никлев“, ул. „Трънски майстор“, ул. “Чудотворци“, ул. “Варна“  и др.

През нощта ще се мият улици в райони като „Лозенец“, „Надежда“, „Красно село“ – бул. “Никола Вапцаров“, бул. “Драган Цанков“, бул. “Продан Таракчиев“, бул. “Патриарх Евтимий“ и др.

Миенето е основна мярка за чистотата на градската среда и въздуха.

Преди измиването се проверяват и почистват дъждоприемните шахти. Екипите на Столичен инспекторат извършват контрол на терен.

 

 


Поставят нови контейнери само за пластмаса

 

Нов вид контейнери само за пластмасови бутилки с вместимост до 3 л започнаха да се разполагат на територията на паркове, градини, алеи и други места за обществено ползване в София. Първите контейнери вече са поставени в районите "Оборище" и "Красно село".  Предстои поетапно разполагане и в останалите райони. Целта е да се насърчи разделното събиране на отпадъци от опаковки на Столична община.

Важно е контейнерите да се използват по предназначение и да не се изхвърля друг вид отпадъци в тях, а само чисти пластмасови бутилки, които ще бъдат директно предадени за рециклиране.


Първият Практикум на "Зелена школа" 2022 ще се проведе на 14 и 15 май в Градината за градско земеделие О'Беля

Събитието се организира от Столична община в изпълнение на проект FoodWave.

"Зелената школа" се реализира и предлага теоретични и практически обучения по теми, свързани с биологичното земеделие, чистото производство на храни и балансираното хранене – дори и в градски условия, устойчивото производство и потребление на храна, връзката им с климатичните промени и опазването на околната среда. Обученията са безплатни.

 

Участниците в "Зелена школа 2022" ще могат да се запознаят лично и на място с успешната инициатива за градско земеделие О'Беля от нейния създател и

мениджър Симона Атанасова. Ники Генов от най-успешния фермерски пазар в София ХРАНКООП ще ни разкаже как да търсим и популяризираме чиста храна,

директно от производителя. Радостина Христова (Радостна Мама) ще представи успешното използване на социалните медии за инициативи и продукти, свързани

с храната и климата. Блажка Димитрова от ZeroWaste ще сподели за своя опит със създаването на храни и рeсторант без отпадък, и кои са предизвикателствата

пред зеленото предприемачество.

 

Организаторите са подготвили интересни и вкусни практически задачи и игри сред градската природа, ще можем да похапнем и от страхотната храна на

ZeroWaste ресторанта на Блажка.

В момента се провежда и подбор за последния четвърти екип на обучението и все още има свободни места за кандидатстване до 17 май на:

 https://forms.gle/PWzDihrvguobKxrM7

 


Първият залесителен сезон на „Новата гора на София“ 2 – Негован приключи

 

 В четирите уикенда на кампанията на Столична община се включиха 1230 доброволци, които засадиха 15 000 фиданки.

"Новата гора на София" е един от най-мащабните залесителни проекти на Столична община и цели създаването на зелени пояси в Столичната община. Засаждането се организира със съдействието и под експертизата на лесовъдите от Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“.

Благодарим на всички участници. Очакваме ви отново на есен.


Извършва се миене с автоцистерна на улици и булеварди

 

Продължава миенето на улици и булеварди в районите "Красно село", "Възраждане", "Оборище", "Сердика", "Подуяне", "Слатина", "Изгрев", "Триадица". Подробна информация може да се види на http://inspectorat-so.org/%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5

Изпълнява се миене на пътните платна, на тротоари и пешеходни пространства с автоцистерна с маркуч. Извършва се и почистване и профилактика на дъждоприемните шахти, за да се осигури проводимостта на съоръженията. От днес започва миенето на ул. „Яков Крайков“, ул. „Баба Илийца“, ул. „Коломан“ от бул. “Овча купел“ до ул. “Житница“, ул. „Славия“ от бул. „Цар Борис III“ до ул. „Коломан“ и др. Ще се мие и карето между бул. „Кн. Мария-Луиза“, ул. „Позитано“, ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“.

Дейностите се изпълняват по график и се контролират от екипите на Столичен инспекторат.

 

 

 

 


Готово е външното пространство на бърнестото мече Шрея в Столичния зоопарк

Шрея вече  разполага с дом от 1 декар, с естествена растителност, басейн, водопад, изкуствени скали и дървета. Кметът на София Йорданка Фандъкова и председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев посетиха Зоопарка, за да видят извършените дейности по облагородяване на зоните. За изграждане на новото външно пространство са осигурени средства от дарители. Заграждението и бърлогата са изрисувани от художника Любка Маринкова, на която се дължат и рисунките върху атрактивните варели в Зоопарка.

В края на миналата година бе готов и домът на мечока Лиам, като графитите са дело на известния художник Насимо. В момента зоната на двете бърнести мечета в Зоопарка отговаря на всички изисквания на ЕАЗА за отлеждане на този вид и е една от най-модерните на Балканите.

Бърнестата мечка Шрея пристигна в София от Сингапур в края на миналата година, като сумата за трансфера ѝ бе осигурена от Столичната община.

През 2018 г. Столичният зоопарк бе одобрен да участва в Европейска програма за застрашените видове (EEP) за опазване на бърнестата мечка. Програмата е консервационен инструмент на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА), чиято основна цел е опазването и размножаването на редки и ценни видове. Софийският зоопарк се нарежда сред осемте зоопаркове в Европа, които притежават този ценен и интересен вид мечка.

 

 


Продължава миенето на улици и булеварди и почистване на дъждоприемни шахти

През нощта е извършено миене на подлеза при Централна жп гара

Миене на пътните платна на улици и булеварди, тротоари и пешеходни пространства продължава на територията на Столична община. Дейностите се извършват с помощта на автоцистерна с маркуч както през деня, така и нощем и се контролират от екипите на Столичен инспекторат.

През деня на 5 май продължи миенето на улици и обществени пространства в районите „Красно село“, „Красна поляна“, „Овча купел“, „Люлин“, „Сердика“ и „Надежда“.

Успоредно с това се извършва и профилактика на дъждоприемните шахти, за да се осигури проводимостта на съоръженията.

Тази нощ екипите са работили по миенето на участъци от бул. „Гоце Делчев“, транспортния тунел на ул.“Житница“, бул.“Константин Величков“, бул. „Кн. Мария Луиза“, бул. „акад. Ив.Евст.Гешов“, бул. „Ал. Стамболийски“, бул. „Христо Ботев“, пл. Света Неделя, бул. „Възкресение“, пл. „Възраждане“. В район „Лозенец“ – по  бул. „Никола Вапцаров“, бул.“П.К.Яворов“, бул. „Свети Наум“, бул. „Черни връх“, бул. „Драган Цанков“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул.“Възкресение“.

През нощта е извършено миене и на пешеходния подлез при Централна жп гара.

През деня на 6 май продължава миенето и в районите като „Красно село“, „Сердика“, „Подуяне“, „Надежда“, „Искър“, „Овча купел“ и „Люлин“. Ще се работи по почистването на вътрешно-квартални улици.

 

 


„Екоравновесие“ провежда кампания за намаляване популацията на кучета в крайградските райони

"Общинско предприятие „Екоравновесие“, заедно с кметовете на населени места от крайградските райони, провеждат кампания за кастрация на дворни кучета." Това съобщи директорът на предприятието Цветелин Добрев. През месеците март и април екипите на „Екоравновесие“ са кастрирали 24 дворни кучета от район „Нови Искър“. До 18 май  продължава кампанията в населените места в район „Кремиковци“, където до момента 10 собствениците са се възползвали от възможността да бъдат кастрирани техните домашни любимци.  Целта на традиционната вече кампания е да се намали броят на нежелано поколение и изхвърлянето на малки кученца на улицата. Обработването на животните включва кастрация, поставяне на микрочип, обезпаразитяване, и ваксина против бяс. Според лекарите  кастрацията е и превенция срещу развитието на туморни заболявания при животните.

Екипът на „Екоравновесие“ взема от посочения адрес кучето и след манипулацията го връща отново на собствениците му. Безплатната кастрация на дворни кучета е целогодишна и всеки желаещ стопанин може да я заяви по телефон или имейл на ОП "Екоравновесие".


Почистиха оградата на храма „Света Параскева“ от грозни графити


Столичен инспекторат подкрепи доброволческа инициатива по почистване на грозни графити, надписи на омразата и други драсканици от двора на храма „Света Параскева“ на ул. „Г. С. Раковски“. Инспекторите осигуриха част от необходимите бои, четки и материали за реализиране на инициативата, която се състоя в съботния ден. В продължение на няколко часа бяха заличени  всички грозни надписи. В мероприятието взеха участие доброволци от НПО "Колектива", студенти от НАТФИС и Нов български университети, както и ученици от 134. СУ „Димчо Дебелянов“. Също така беше организирано извозване на строителните отпадъци, събрани от мястото.

Това е началото на поредица от подобни инициативи за почистване на обществени места вследствие на вандалски прояви.Децата от 38. Основно училище събраха над 1 тон и 300 килограма пластмасови и алуминиеви отпадъци от опаковки


На 28 април се проведе финалът на пилотната кампания на "ЕКОПАК България" и Столична община „Екоклас“. Учениците от 38. Основно училище „Васил Априлов“ в София, техните родители и учители събраха и предадоха за рециклиране над 1 тон и 300 килограма използвани пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. В кампанията се включиха общо 28 класа.

Най-голямо количество 84,6 килограма събра 5а клас, на второ място с 81,1 килограма се класира 2в клас, а на трето със 78,5 килограма – 1б клас.  Победителите получиха купа и медали лично от Десислава Билева, заместник-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване'' на Столична община.  Класът победител печели посещение в Образователния център за рециклиране на ЕКОПАК в София, както и ранички и бутилки за многократна употреба. Класовете подгласници получиха комплекти за бадминтон, а всички деца, участвали в кампанията, забавни екостикери.

„Поздравления за всички деца, родители, учители и ръководството на училището за това, че вложиха такъв ентусиазъм и усърдие в  общата ни мисия – да пазим природата и града си чисти, да дадем нов живот на старите опаковки“ – каза Десислава Билева.

 

 


Столична община и Лесотехническият университет организират студентско състезание за озеленяване по проект INNOAIR


Зелените площи в града допринасят за подобряване качеството на живота. Според данните на Европейската агенция за околна среда (European Environment Agency) в София има 62% зелени градски площи. 

Проектът ИНОЕЪР дава възможност на студенти от Лесотехнически университет да озеленят още една малка част от София като работят по реален казус и разработят проекти. Най-добрият проект ще получи финансиране за реализация.

Столична община предлага на студентите да разработят проект за зелената площ край новоизградената разширена част на бул. „Тодор Каблешков“. Проектите следва да включват растителност, която най-ефективно пречиства въздуха, подпомага опазването на местното биоразнообразие, лесна е за поддържане, предизвиква целогодишен интерес и е достъпна като цена. Целта е да не се повтарят типичните декоративни видове, а да се реализират иновативни екологични идеи. Студентите ще се включат и в засаждането на растителността.

Компетентно жури с представители на Лесотехнически университет, на Асоциация за развитие на София и Столична община от дирекция „Зелени системи“ и дирекция „Транспорт“ ще изберат печелившия проект, който ще получи финансиране. 

Състезанието се организира от Асоциация за развитие на София и Столична община и се провежда в рамките на проекта ИНОЕЪР, първият и единствен засега проект от България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

„Разчитаме на студентите да покажат максималната ценност на една малка територия и да дадат пример за отговорен устойчив ландшафтен дизайн. София има нужда от такива специалисти, а софиянци – от такива вдъхновяващи примери“ – каза кметът Йорданка Фандъкова.

„Студентите по Ландшафтна архитектура към Лесотехнически университет са обучавани и мотивирани да разглеждат антропогенната и природната среда като единно цяло и, проследявайки взаимодействието човек-природа, да вземат аргументирани решения за запазване и поддържане на баланса между тях. Те са креативни и умеят да съчетават иновативни подходи в работата си с изискванията за устойчиво развитие“ – каза гл. ас. М. Шахънова.

Представянето на студентските проекти се предвижда да е през май 2022 г. в Лесотехнически университет. Около 6100 фиданки засадиха доброволци този уикенд в Новата гора на София


Само тази събота и неделя, 30 април и 1 май, доброволци засадиха над 6100 фиданки в рамките на инициативата на Столична община „Новата гора – Негован“. От началото на залесителния сезон са засадени 14 000 фиданки. Създаването на зелен пояс край София започна по програма на кмета на София Йорданка Фандъкова, като първата част е акациевата гора край "Суходол".

В третия уикенд от пролетния сезон се включиха близо 400 доброволци, служители на Столична община, район „Нови Искър“, както и министърът на околната среда Борислав Сандов.

Новата гора на София край село Негован ще бъде разположена на площ от 137 дка и ще бъде от дъбови дървета съгласно одобрения Залесителен план.

Засаждането се организира със съдействието и под експертизата на лесовъдите от общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ към Столична община.

Желаещите да се включат в залесяването имат възможност да го направят и на 7 – 8 май.

До “Новата гора на София”2 може да се стигне със:

► автомобил;

► градски транспорт: разкрита e временна спирка по маршрута на автобус № 20.

Всеки доброволец е добре дошъл! Повече за проекта може да намерите тук: bit.ly/3v2YzW5 и във Facebook: bit.ly/3LSMWbg

 

 

Фотограф: Аделина Ангелова


Пролетните цветове на София

 

Лалета, теменужки, незабравки, белис са основните пролетни цветя, които красят паркове, градини и зелени площи на София. Заедно с люляк, японски вишни (сакура), декоративни сливи, растенията допринасят за присъствието на пролетта в града.

В различните паркове са оформени цветни геометрични фигури – парка на НДК, в зелената ивица на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, градина „Св. Климент Охридски“, Градската градина, Южния парк и др. Постоянно се поддържа и герба на София от растения.

Цветните площи на територията на София са около 10 дка, като най-много лалета красят зелените пространства пред Софийския университет „Кл. Охридски“, Народната библиотека „Кирил и Методий“, градините на площад „Св. Александър Невски“, градината при НХГ.

 

Снимки: Аделина Ангелова

 

 


Започна засаждането на алейни дървета в града

 

Заедно с това се засаждат и дървета в отворите, където има липсващи фиданки

Започна засаждането на алейни дървета по тротоари, където има установени липсващи фиданки или са направени нови гнезда за засаждане на дървесна растителност. Днес с участието на кмета на София Йорданка Фандъкова бяха засадени 10 дървета от вида липа, ясен и шестил по улиците „Ангел Канчев“, „Солунска“ и „Христо Белчев“.

„Зелена система“ към Столична община стартира дейностите по засаждане на алейни дървета. Повече от 1000 фиданки ще бъдат посадени по улици и булеварди, сред които бул. „Васил Левски“, бул. „Александър Станишев“, бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Ломско шосе“, бул. „Кръстьо Пастухов“, бул. „Янко Сакъзов“, ул. „Алеко Константинов“ и др.

Над 2 400 дървесни фиданки са предвидени за засаждане в дворове на детски градини, училища, болнични заведения и междублокови пространства.

Още около 500 нови дървета ще красят паркове и градски градини като парк „100 години София“, парк „Младост III“, „Южен парк“ – 3. част, „Южен парк“ – 2.част, парк „Заимов“, „Северен парк“.

 

 


Продължава подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи в София


На 27.04.2022 г. се проведе информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Р България.

Събитието, което се състоя в зала 1 на Столична община, ул. "Париж" № 1, гр. София, е част от разяснителна кампания сред населението относно алтернативните възможности за битово отопление, които са екологично по-чисти и щадящи околната среда. С наличния финансов ресурс по проекта се предвижда да се подменят отоплителните устройства на до 9320 домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни възможности за отопление с газ, електричество, пелети/дървесна биомаса. Тези мерки ще доведат до намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, с което ще се постигне подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община.

В рамките на информационния ден екипът по проекта представи информация за напредъка по изпълнението на проекта, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, чрез Кохезионния фонд, както и от националния бюджет на Р България.

Проектът се реализира на два етапа, като първият  етап, който беше подготвителен, приключи на 31.05.2021 г. Вторият (инвестиционен) етап започна от 16.06.2021 г., като през този етап се изпълняват същинските инвестиционни мерки за подмяна на старите отоплителни уреди на домакинствата с нови екологични алтернативи.

По първата кампания, която Столична община обяви през 2020 г. – са  подадени 5526 формуляра за кандидатстване по проекта, като са сключени 4775 договора с кандидатите. По втората кампания за кандидатстване, която беше обявена през 2021 г., са подадени 1776 заявления, като са сключени 986 договори.

До този момент броят на подадените заявления за участие по проекта и по двете покани е над 7300 броя, като са сключени 5801 договори с гражданите.  

В резултат на изпълнените инвестиционни мерки по проекта монтираните и пуснати в експлоатация нови отоплителни уреда са 1995, от които 991 броя на пелети, 174 броя на природен газ, 830 броя климатици, като продължават монтажните дейности.

През настоящата 2022 г. продължават да се приемат заявления от граждани за подмяна на уредите за отопление на твърдо гориво, като поканата ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.         

В събитието се включиха представители на районните администрации на Столична община.

Актуална информация за проекта: www.sofia.bg/oposСофия е избрана за един от 100-те климатично неутрални и умни градове на бъдещето в ЕС

 

Европейската комисия обяви София  като един от 100-те града на ЕС, които ще участват в мисията на ЕС за 100 климатично неутрални и интелигентни града на бъдещето до 2030 г.

Българската столица подаде кандидатурата си на 31 януари тази година като част от програмата на кмета на Йорданка Фандъкова за развитие на София като зелен град, използващ иновативни решения и привличащ инвеститори в сектора на информационните технологии.  

Предимствата за София включват персонализирани съвети и помощ от специалната Платформа на мисията, управлявана от NetZeroCities. Важно е да се отбележи, че с одобрението на София като един от лидерите се отключва достъпът до допълнително финансиране и възможност за присъединяване към големи иновационни дейности и пилотни проекти. Мисията също така предоставя възможности за работа в мрежа, обмен на най-добри практики между градовете, подкрепа при включване на гражданите във вземането на решения и висока видимост – повишен политически профил на София и привлекателност за инвестиции и квалифицирани работници.

Мисията на градовете ще получи 360 милиона евро от финансирането на Horizon Europe за периода 2022 – 23 г., за да започне иновационните пътища към климатична неутралност до 2030 г. Изследователските и иновационни действия ще се насочат към чистата мобилност, енергийната ефективност и зеленото градско планиране и ще предложат възможност за изграждане на съвместни инициативи и засилване на сътрудничеството в синергия с други програми на ЕС.

Урсула фон дер Лайен, председател на Комисията, каза: „Зеленият преход си пробива път в цяла Европа в момента. Но винаги има нужда от пионери, които си поставят още по-високи цели. Тези градове ни показват пътя към по-здравословно бъдеще. Ще ги подкрепим в това! Да започнем работата днес.”

Генчо Керезов, зам.-кмет по дигитализацията, иновации и икономическо развитие на Столична община, сподели: „Класирането ни сред един от 100-те климатично неутрални и умни градове на бъдещето е плод на последователна работа на екипа на кмета на София г-жа Фандъкова и нейната политика за развитието на София като зелен и иновативен град. По време на подготовката бяха проведени и множество международни срещи в линията на прехода към умни и зелени градове. Това доведе до получаването на отличителния Знак на Мисията, с който София отключва достъп до допълнителни механизми на финансиране, с което ще се гарантира плавното развитие на града като умен град на бъдещето. Ефектът ще се усети в цялостната неутралност на климата във всички сектори като енергетика, сгради, управление на отпадъците и транспорт.“

Мария Габриел, комисар по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта, каза: „Мисиите Horizon Europe имат голям потенциал за постигане на целите на Европейската зелена сделка, включително европейската енергийна сигурност. Избраните градове представляват първа стъпка, покриваща широк географски отпечатък. Искаме конкретните ползи да достигнат до всички наши региони и граждани чрез иновации, даващи възможност на големи и малки градове с различни нива на опит и капацитет. Насърчавам всички градове да се доближат и да работят с всички заинтересовани страни, включително, разбира се, с техните граждани, за да постигнем заедно нашите амбициозни цели.”

Как се стигна дотук?

Градовете са били поканени да изразят интереса си да станат част от мисията през ноември 2021 г. В първата стъпка независими експерти правят оценка на всеки проявен интерес. Във втора стъпка Комисията е приложила допълнителни критерии, за да осигури географски баланс и разнообразна група градове по отношение на размер, въздействие и иновативни идеи. Като цяло 377 са представили кандидатури за част от мисията на градовете. Избраните днес 100 града в ЕС представляват 12% от населението на ЕС.

Комисията стартира мисията за 100 климатично неутрални и интелигентни града до 2030 г. през септември 2021 г. с приемането на съобщение относно мисиите на ЕС. Това се случва след одобрението на индивидуалните планове за изпълнение на мисиите през лятото на 2021 г. Освен мисията на градовете има четири други мисии на ЕС, обхващащи глобални предизвикателства в областите на адаптиране към изменението на климата, възстановяване на води, здрави почви и борба с болестите. Специалната работна програма за Мисиите на Horizon Europe беше публикувана на 15 декември 2021 г.

Мисиите са новост на Horizon Europe и подкрепят приоритетите на Комисията като Европейската зелена сделка, Европа в цифровата ера, Европейския план за борба с рака, Икономика за хората и Новия европейски Баухаус.

Следващи стъпки

Комисията ще покани 100-те избрани града да разработят договори за климатични градове, които ще включват цялостен план за неутралност на климата във всички сектори като енергетика, сгради, управление на отпадъците и транспорт, заедно със свързани инвестиционни планове. Този процес ще включва граждани, изследователски организации и частния сектор. Ясните и видими ангажименти, поети от градовете в договорите за климатичните градове, ще им позволят да се ангажират с ЕС, националните и регионалните власти – и най-важното – със собствените си граждани, за да постигнат тази амбициозна цел.

Нашите градски райони са дом на 75% от гражданите на ЕС. В световен мащаб градските райони консумират над 65% от световната енергия, което представлява повече от 70% от емисиите на CO2. Ето защо е важно градовете да действат като експериментални и иновационни екосистеми, за да помогнат на всички останали в техния преход да станат неутрални по отношение на климата до 2050 г.


Малкото езеро до с. Негован е обявено за защитена местност

 

Малкото езеро от югозападната страна на с. Негован, където започна засаждането на Nовата гора на София, е обявено за защитена местност.

По предложение на Столична община до Министерство на околната среда и водите за обявяване на нова защитена местност „Малко Негованско езеро“ територията е обявена за защитена със заповед на министъра от 15.04.2022 г., на основание Закона за защитените територии. Целта е опазване на езерната екосистема, представляваща местообитание на ценни и защитени растителни и животински видове.

В периода 2012 г. – 2015 г. Столична община изпълни на това място проект за възстановяване на приоритетни хабитати, тип „влажни зони“, и видове с европейско значение, по течението на река Лесновска, в района на с. Негован. Проектът беше финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2014 г.

Проведен е петгодишен мониторинг от Научноизследователския сектор към Софийския университет „Свети Климент Охридски“ за ефекта от дейностите по проекта показа, че новоизградените езерни участъци предлагат специфични характеристики на средата. Новосъздадените и съществуващите отпреди местообитания в езерото продължават да са притегателно място за голям брой мигриращи и гнездящи птици, а създадените по проекта плитководия привличат за хранене редица водолюбиви видове. Освен присъствие на богата и разнообразна защитена орнитофауна в езерото са установени и популации на защитени, водни, растителни видове, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Характерни са множество защитени растителни и животински видове, като Бяла водна лилия (Nymphaea alba), Щитолистна какичка (Nymphoides peltata), Южна мехурка (Utricularia australis) и Четирилистно разковниче (Marsilea quadrifolia), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Малка бяла чапла (Egreta garzetta), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Ръждива чапла (Ardea purpurea), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus), Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Лиска (Fulica atra), Воден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Сива патица (Anas strepera), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Белобуза рибарка (Chlidonias hybrida), Торбогнезден синигер (Remiz pendulinus), Свилено шаварче (Cettia cetti) и други.

Новата защитена местност е с площ 49,916 дка и се намира в непосредствена близост до терена, предвиден за залесяване с дъбови дървета по инициативата на Столична община „Новата гора на София – 2“. Успешното реализиране на инициативата ще създаде уникален за биологичното разнообразие горско-езерен екологичен комплекс, предлагащ подходящи местообитания за редица защитени видове от флората и фауната и имащ потенциала да се превърне в любимо място за отдих и рекреация.


Снимки на Негованско езеро


Започна косенето на тревните площи в София


По нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова започна интензивно косене в зелените площи, паркове и градски градини на територията на Столична община.

Зелените площи в паркове, градини и тревните площи покрай основни улици и булеварди се възлагат от дирекция „Зелена система“ на Столична община. Междублоковите пространства са отговорност на районните кметове.

Към момента са окосени парк НДК, тревните площи покрай бул. „България“, бул. "Евлоги и Христо  Георгиеви", бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Борис III“, бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Княгина Мария-Луиза“, бул. "Черни връх", бул. "Н. Вапцаров", бул. "А. Йорданов", бул. "Искърско шосе", парк „Герена“, парк „100 години София“, парк „Младост III“, парк „Въртопо“, парк „Хиподрума“, парк „ГУСВ“ и др.

Извършва се косене в парк „Гео Милев“, „Северен парк“, Южен парк, бул. „Владимир Вазов“, бул. „Васил Левски“, парк „Света Троица“, градини в район „Люлин“ и др.

Паралелно с косенето, се извършва плевене, прекопаване на рози, резитба на храсти.

Започна косенето в междублоковите пространства в районите "Средец", "Красно село", "Възраждане", "Сердика", "Подуяне", "Изгрев", "Триадица", "Красна поляна", "Надежда", "Искър", "Младост", "Студентски", "Витоша", "Овча купел", "Люлин", "Нови Искър", "Кремиковци", "Банкя", "Слатина", "Лозенец".

 

 


Столична община обявява конкурс за присъждане на „Екоетикет за устойчиви сгради“ в три категории

 

Столична община отправя покана до всички заинтересовани страни да се включат в наградите „Екоетикет за устойчиви сгради“, като подадат регистрационна форма не по-късно от 31.05.2022 г. Конкурсът ще се проведе в следните три категории: Големи търговски центрове (МОЛ), Големи търговски хранителни вериги и Университети на територията на Столична община.

Създаването на местен екоетикет е мярка, заложена в Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г., която е надградена в рамките на проект CITIE4CSR и в контекста на Европейската стратегия за КСО.

Мярката има за цел да насърчи използването на възобновяеми източници, енергийната ефективност, намаляването на емисиите на парникови газове и да стимулира въвеждането екологични решения при строителството, обновяването и използването на сгради.

Чрез номинирането и награждаването на най-добрите практики собствениците на сградите ще бъдат стимулирани да въвеждат иновации в устойчивия дизайн на сградите и прилежащите им площи, както и за ефективното използване на ресурсите в тях.


Церемонията по награждаването ще събере на едно място местни експерти, финансови институции и предприятия, за да насърчи устойчивото градско развитие сред местните заинтересовани страни, а получените регистрационни форми ще бъдат оценени от независимо жури, което включва експерти в областта на устойчивото развитие и политиките по КСО.

За участие в конкурса е необходимо да попълните регистрационна форма и декларация за участие, достъпни на линка по-долу. Документите за участие се подават най-късно до 31.05.2022 г. в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер.

Регламент за участие

Регистрационна форма за участие

Декларация за участие


Фандъкова: Готови са първите 6 пилотни проекта за намаляване ефекта на т.нар. "топлинни острови" чрез улично озеленяване

 

Столична община и СУ „Св. Климент Охридски“ организираха конференция „Зелената трансформация на София“

 

"Вече сме готови с първите 6 пилотни проекта, с които да намалим негативното влияние на "топлинните острови" чрез улично озеленяване. По препоръки на Лесотехническия университет – пилотните проекти за улично озеленяване са разделителни зелени ивици на бул. „Цветан Лазаров“, бул. „Андрей Ляпчев, бул. „Г. М. Димитров“, озеленяване на терен при бул. „Сливница“ и бул. „П. Владигеров“, както и дворовете на 20-то основно училище „Тодор Минков“ и Втора градска болница." Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на конференцията „Зелената трансформация на София“, организирана заедно със Софийския университет по повод Международния ден на Земята (22 април).

"До момента заедно с научните среди от Лесотехническия университет заснехме така наречените "градски топлинни острови" и вече се работи по мерките за намаляване на техните негативните ефекти чрез различни паркоустройствени решения. С учени от Софийския университет започнахме заснемането и картотекирането на дървесната растителност и разработихме план за уличното озеленяване в София с препоръки за изграждането, поддържането и опазването му като елемент на зелената система на общината" – съобщи също кметът на София.

"Въз основа на разработения план за улично озеленяване екипите на заместник-кмета по екология Десислава Билева и на главния архитект на София арх. Здравков ще се въведе стандарт за улично озеленяване. Подготвят се три пилотни проекта за зелени решения на 2 големи линейни обекта – разделителни зелени ивици на бул. „България“, улично озеленяване по ул. „Обиколна“ в „Дружба“ и малка зелена градина с дървета на ул. „Искър“ – каза още Фандъкова.

Още тази пролет стартира озеленяване на двора на 20-то основно училище „Тодор Минков“, разделителните зелени ивици по бул. „Г. М. Димитров“ и на бул. „България“.

Столична община възнамерява да стартира обособяване на климатични хъбове и екопарк чрез прилагане на паркоустройствени способи, базирани на анализи от научно-приложни разработки за подобряване микроклимата, чрез  засаждане на подходящи дървесни и храстови видове, устойчиви на измененията в климата.

Кметът Фандъкова съобщи и за започналото засаждане на втората Нова гора на София. Планът е да бъдат засадени 86 хил. фиданки дъб на 136 дка в землището на Негован. Първата Нова гора на София в землището на Суходол – проект, който започна през 2018 г., вече е красива млада гора благодарение на труда на хиляди граждани на София. Фандъкова покани преподавателите и студентите да се включат в засаждането на Новата гора в рамките на пролетния или есенен залесителен сезони.

Фандъкова припомни и инициатива на общината „Моето зелено училище и моята зелена детска градина“, при която се засаждат дървета в дворовете на детски градини и училища.

Кметът Фандъкова обяви и началото на конкурс „Екоетикет“, който Столична община стартира. В конкурса ще има няколко категории – Най-зелен университет и Най-зелена търговска верига. "Създаването на софийски екоетикет има за цел да насърчи използването на възобновяеми източници, рециклирането на отпадъците, иновациите в дизайна и др. Чрез номинирането и награждаването на най-добрите практики ще стимулираме както ефективното използване на ресурсите, така и отговорността на всеки от нас към средата, в която живеем" – посочи кметът.

Фандъкова обобщи и част от усилията на общината в последните години, насочени към подобряване на качеството на атмосферния въздух в София и първите трайно добри резултати.

"За трета поредна година (от 2019 до 2021) София изпълнява нормата за средногодишна концентрация от 40 микрограма за ФПЧ10. Остава да постигнем и другия показател – брой дни с превишения в годината. За него тенденцията също е положителна, като през миналата година само на една от станциите е регистрирано превишение на нормата от 35 дни годишно" – посочи кметът на София.  

"Тази година е ключова за напредъка по един от големите ни проекти за по-чист въздух – безплатната подмяна на стари печки на дърва и въглища с екологични варианти. За съжаление енергийната криза, в която влязохме от края на миналата година, оказва влияние върху този проект, но разчитам както на колегите, така и на личната съпричастност на повечето хора, които се отказват от старите замърсяващи начини на отопление" – каза Фандъкова.

През тази година ще бъде готова и нискоемисионната зона за автомобили. Целта е зимните месеци, в които има най-много дни с превишения на ФПЧ, да ограничим движението през центъра на най-замърсяващите автомобили.

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков посочи, че екологичните проблеми могат да се решат само в сътрудничество с научната общност, а факултетите на университета са много активни и помагат в редица проекти в дейността за чиста природа. "Радвам се, че в тази задача сме партньори със Столична община" – каза проф. Герджиков.

Проф. Климент Найденов, декан на Географския факултет, обърна внимание на важността на пространственото развитие и географията за екологията, което е отбелязано още от великия философ Кант. Партньорството между Столична община и научната общност в града е пример за това как науката и висшето образование могат да се превърнат в основен двигател на зелената трансформация на града.

 

Форумът е организиран съвместно от Столична община, Геолого-географски факултет и Националния център за геопространствени изследвания и технологии към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Фотограф: Аделина Ангелова


Засаждат „зеления трамвай“ в линейния парк на бул. „Македония“

 

Започна поставянето на тревните чимове в новия линеен парк по продължението на бул. „Македония“ в София. Покрай релсите на трамвая между пл. "Руски паметник" и бул. „Христо Ботев“ предстои да бъдат засадени над 1500 кв. м култивирана трева, която ще завършва цялостната архитектурна композиция на пространството, превръщайки го в „зелен остров“ в самия център на града. Проектът за линеен парк е на френското бюро „Вилмот архитекти“. 

„По-голямата част от растителността в парка е вече посадена. Инфраструктурно вече са оформени пероните, пешеходните алеи и велоалеята. След като монтираме парковата мебел в специализираните кътове за отдих, паркът ще получи своя цялостен облик“. Това коментира зам.-кметът по строителство в СО инж. Ангел Джоргов.

Към момента по-голямата част от растителността в новия парк е вече засадена. В пространството между спирките бул. „Македония“ и „Руски паметник“ има над 150 нови дървета от вида липа, над 10 000 храсти и цветя.

Припомняме, че непосредствено преди откриването на строителната площадка по бул. „Македония“ 32 от дърветата там, които попадаха в обхвата на ремонта, бяха извадени със специализирана техника и преместени в Южния парк.

Реконструкцията на релсовия път и закупуването на нов подвижен състав (трамваи) по него се реализират от Столична община по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 


Пресконференция по повод стартирането на проект „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на СО”

 

 

На 19 април 2022 г. от 13:00 ч. в Столична община, ул. "Московска" № 33, ет. 1, официална зала, ще се проведе пресконференция по повод стартирането на проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”.

Пресконференцията е във връзка с представяне на основните цели, дейности и етапи на изпълнение по проекта, който се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот и превенция на социалното изключване на деца с увреждания, на деца с тежки множествени увреждания и на деца и семейства в риск чрез разкриването на новите 7 социални услуги за подкрепа в общността. Те са насочени към осигуряване на цялостна грижа за децата през деня, задоволяване на техните потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, организация на свободното време, социално консултиране, оказване на подкрепа за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, стимулиране развитието на децата, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата и др.

Стойността на проекта е 9 481 295,20 лв. в т.ч.: Европейско финансиране (ЕСФ) – 8 059 100,92 лв. и Национално съфинансиране – 1 422 194,28 лв.

Новите социални услуги по проекта са:

1. Център за обществена подкрепа с адрес: гр. София, район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. 305 № 1, с капацитет 100 места и възможност за спешно настаняване на 4 лица;

2. Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с адрес: гр. София, район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. 305 № 1, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

3. Център за обществена подкрепа с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, с капацитет 100 места и възможност за спешно настаняване на 4 лица;

4. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (с приоритет физически и двигателни увреждания) с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

5. Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

6. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с адрес: гр. София, район „Овча купел“, кв. „Горна баня", ул. „Христо Стефчов“ № 2, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

7. Център за обществена подкрепа с адрес: гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1, с капацитет 100 места и възможност за спешно настаняване на 4 лица;

Периодът за изпълнение на проекта е считано от 05.05.2021 г. до 31.12.2023 г.

В пресконференцията ще участват представители на екипа за управление на проекта, експерти от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и експерти от дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община. Изпратени са покани и до представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, на държавни и общински структури и на обществеността.

 

 


Около 4000 фиданки засадиха доброволци в първия ден от инициативата "Новата гора на София" 2 – Негован

Днес започна засаждането на дръвчета от инициатива на Столична община за залесяване край столицата  – „Новата гора на София“ 2 в село Негован.

Около 4000 фиданки от дъб засадиха доброволците, които се включиха в първия ден от залесителния сезон на „Новата гора на София“ 2 край село Негован.

Над 300 души с инструменти, ръкавици и много ентусиазъм участваха в инициативата на Столична община, която се реализира след залесяването на 225 дка край „Суходол“.

"Новата гора на София" край село Негован ще е разположена на площ от 137 дка и ще бъде от дъбови дървета, съгласно одобрения залесителен план.

"Всичко, което правим, оставя следа и днес заедно със засаждането на дръвчетата показваме, че сме общество и мислим за нещата, които имат стойност" – каза Симо от „Бг Радио“ и общински съветник, който бе водещ на инициативата.

Заместник-кметът на София по екология Десислава Билева приветства участниците – „От името на кмета на София г-жа Фандъкова благодаря на всички, които днес сте заедно с нас, за да засадим Новата гора на София.“ Тя благодари на кмета на район „Нови Искър“ Даниела Райчева и на с. Негован – Валентин Павлов, които съдействаха за избора на общинския терен и посочи, че вече дърветата от първата гора край „Суходол“, които бяха засадени през 2018 г., са по-високи и от нас.

„Казват, че човек през живота си трябва да засади поне едно дърво, а след години да се види резултатът от тази екологична инициатива. Заедно ще засадим тук 86 000 дъба за въздуха и зеленината на София“ – посочи председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев.

Засаждането се организира със съдействието и под експертизата на лесовъдите от общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ към Столична община. За организацията на място съдействаха общинските дирекции „Аварийна помощ и превенция“, както и „Зелена система“ и Столичен инспекторат, които също се включиха в засаждането.

Тази пролет в рамките на няколко уикенда ще се провеждат залесителни кампании. Желаещите да се включат имат възможност да го направят на: 10, 16, 17, 30 април и 1, 7 и 8 май.

До “Новата гора на София” 2 може да се стигне със:

✔️автомобил

✔️градски транспорт: разкрита e временна спирка по маршрута на автобус № 20.

Всеки доброволец е добре дошъл! Повече за проекта може да намерите тук: bit.ly/3v2YzW5 и във Facebook: bit.ly/3LSMWbg

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


Тази нощ мият улици и булеварди в 11 района

Продължават дейностите по миене на улици и булеварди в столицата. Направена е организация през деня да се мият улици, които са по-малко натоварени, а през нощта – основни булеварди и улици в кварталите. Преди миенето се извършва почистване на пътните регули и на дъждоприемните шахти.

Тази нощ ще се мият улици и булеварди в районите „Красно село“, „Сердика“, „Люлин“, „Илинден“, „Искър“, „Овча купел“, „Подуяне“, „Оборище“, „Надежда“, „Красна поляна“, „Слатина“.

В районите „Оборище“ и „Изгрев“ се извършва дезинфекция и миене на съдове за разделно събиране на отпадъци.

Екипите на Столичен инспекторат извършват контрол на дейностите.

 

 


Организират четири мобилни пункта за събиране на опасни отпадъци от домакинства

През месец април гражданите на София ще имат възможност да предадат своите опасни отпадъци от домакинства на четири мобилни пункта – един в началото на април и тридневна кампания в средата на месеца.

Първият Мобилен събирателен пункт е в район „Люлин“.

Пунктът приема на 08 април 2022 (петък) с обичайното работно време от 8:30 до 14:30 часа и обичайното местоположение на бул. „Захари Стоянов“ № 15, пред районна администрация „Люлин“.

От 14 – 16 април ще се проведе традиционната пролетна тридневна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която обхваща четири столични района – „Оборище“, „Лозенец“/“Триадица“ и „Младост“.

Мобилният пункт ще бъде разположен от 8:30 до 14:30 часа, както следва:

Район „Оборище“

14.04.2022 г. (четвъртък) – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“, срещу ул. „Васил Априлов“;

Район „Лозенец“/“Триадица“

15.04.2022 г. (петък) – бул. "Арсеналски" № 97 на паркинга до светофара на кръстовището с ул. "Богатица";

Район „Младост“

16.04.2022 г. (събота) - ж.к. "Младост 1", бул. „Андрей Сахаров“, на паркинга пред магазин CHINA CITY (между бл. 44 и бл. 45).

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати и химикали;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на общината от 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2022 г.

Информационна листовка

Продължава миенето на столичните улици и булеварди

Повечето дейности се изпълняват през нощта с цел да не се затруднява движението

 

Тази нощ екипите на фирмите, ангажирани с почистването на града, са извършили миене с автоцистерна в районите „Възраждане“, „Красно село“, „Триадица“, „Подуяне“, „Витоша“, „Люлин“, Искър“.

Измити са пътните платна и тротоарите по улици като: ул. „Житница“ и транспортен тунел, бул. „Гоце Делчев“ от бул. „Цар Борис III“ до бул. „България“, ул. „Св. Св. Кирил и Методи“, ул. „Цар Симеон“, ул. “Димитър Петков“, ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“, ул. „Позитано“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, ул. „Луи Айер“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, както и пътен възел на бул. „Ботевградско шосе“ с ул. „Източна тангента“ и др.

Продължава почистването от наноси и профилактика на дъждоприемни шахти на пътните платна с цел предстоящо миене. Дезинфекцията на контейнерите за разделно събиране на отпадъци също се извършва по график.

През деня днес ще се измият улици по график в „Слатина“, „Люлин“, „Надежда“, „Искър“, „Подуяне“, „Сердика“ и „Възраждане“.
 

Инспекторите извършват контрол на дейностите и оказват съдействие на гражданите, които се включват в пролетното почистване на града.

 

 


Стартират обработките срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи


Задължителните годишни обработки се извършват под специализирания контрол на Столичната РЗИ

 

Започват обработките на зелени площи, паркове, градини и междублокови пространства срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи. Направена е организация и график за извършване на възможно най-ранни обработки, които се извършват в съответствие с предписание от Столична Регионална здравна инспекция. Това съобщиха от дирекция „Зелена система“ към Столична община.

Актуализирани са площите към съответните райони, които предстои да бъдат обработени през 2022 година.

Въпреки променливите метеорологични условия са подготвени графици за обработки срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи, а екипите са в готовност за извършване на дейностите във всички общински тревни площи.

Дейностите стартират с парк „Борисова градина“ и междублоковите пространства в районите „Подуяне" и „Младост“, които ще се изпълняват поетапно и в останалите площи, съобразно климатичната обстановка. Предстои работа в Южен парк, градина „Славейкови дъбове“, градина „Св. Мина“ и др.

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа при благоприятни климатични условия и при ниско окосена трева. Работи се при сухо време. Обработките за ларви на комари се извършват около естествени и изкуствени водоеми.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Обработката на общинските зелени площи срещу кърлежи се извършва задължително по предписание на СРЗИ през април и май и август и септември.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител съответните участъци за допълнителни третирания.

Контролът на дейностите се извършва от дирекция „Зелена система“, районните администрации. Специализираният контрол се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

 


Над 500 чувала със зелени отпадъци събраха доброволци в междублокови пространства

Почистване на междублокови пространства, на градинки, засаждане на дръвчета, храсти и пролетни цветя са част от дейностите, които извършиха доброволци още в първите дни на пролетното почистване на София, по кампанията на Столична община.

И в двата почивни дни в повечето райони на града граждани се включиха в дейностите по почистване пред своя блок. В „Изгрев“, „Сердика“, „Слатина“, „“Лозенец“ „Илинден“, „Искър“ и „Люлин“ софиянци засаждаха пролетни цветя пред входове на блоковете си и в градинките до ул. “Проф. Саша Попов“, ул. “Владайска“, ул. “Дамян Груев“, ул. “Яков Крайков“ и др. Ученици и учители почистваха пространствата около професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“.

За два дни бяха събрани над 500 чувала с растителни отпадъци, които бяха транспортирани до инсталацията за компост „Хан Богров“.

Екипите на Столичен инспекторат съдействаха и помагаха на хората с раздаване на чували и ръкавици.

Днес продължават дейностите по график по почистване на улиците и булевардите в града. Екипите на почистващите фирми извършват метене, а също така и миене. През деня ще се мият улици в районите „Възраждане“, „Подуяне“, „Илинден“, „Слатина“ и „Люлин“.

Извършва се почистване и на дъждоприемните шахти.


 


Кампанията за Пролетно почистване на София привлича доброволци

 

Почистване, засаждане, боядисване на пейки, плевене и окопаване на дръвчета. Това са част от дейностите на открито, извършени от доброволци в едно от столичните междублокови пространства.

От 1 април стартира традиционното Пролетно почистване на София. Инициативата има за цел да привлече повече доброволци, които да се включат в почистването и облагородяването на градските пространства, местата, където живеем, учим и работим.

Столична община по нареждане на кмета Фандъкова стартира дейностите по миене на града още през март.

„От 1 април започваме кампания за Пролетно почистване на София, която ще продължи до 14 април. Надявам се повече столичани да се включат в инициативата на Столична община. Всеки със своя пример ще привлече и други хора да участват в почистването на града." Това каза днес заместник-кметът по направление екология Десислава Билева, която се включи днес в почистване и засаждане в междублоковото пространство в „Зона Б-5“ заедно с кмета на район „Възраждане“ Савина Савова, директора на Столичен инспекторат Ивайло Иванов и директора на „Зелена система“ Димитър Данчев.

"Ние, районните кметове, се включваме и участваме в инициативата, за да направим града и пространствата около нас по-чисти" – каза Савина Сасова, кмет на район „Възраждане“.

"Екипите на Столичен инспекторат се включват лично, извършват и логистика, и ако е необходимо, предоставят ръкавици и чували" – заяви директорът на Столичен инспекторат Ивайло Иванов.

До този момент над сто фирми, граждански сдружения и организации на живущи от кооперации са заявили желание за участие в кампанията. По време на кампанията са предвидени да се почистят междублокови пространства, градинки, площадки. Дейностите, предвидени в кампанията, ще продължат и след Великденските празници.

По време на инициативата Столичният инспекторат ще осигури чували и ръкавици за доброволците, както и ще организира извозването на събраните отпадъци.

Всеки гражданин или организация може да заяви участие в районните по живеене или на телефона на Столичен инспекторат: 02 9377 566.


Фотограф: Аделина Ангелова

 


Зелена школа 2022 гостува на Ботаническата градина в София на 2 и 3 април

Зелена школа 2022 гостува на Ботаническата градина в София на 2 и 3 април

 

Участниците в обучителната инициатива ще обсъдят биоразнообразието и храните от природата и ще се запознаят с ценните растения на Ботаническата градина в София

 

След успешно проведените две онлайн занятия Зелена школа 2022 организира на 2 и 3 април среща на открито в софийската Ботаническа градина, разположена между кварталите "Драгалевци" и "Бояна". Лектор на срещата ще бъде водещ експерт по биоразнообразие.

 

Участниците в срещата ще могат да посетят безплатно оранжериите на Ботаническата градина и да се докоснат до многообразието и красотата на растителния свят в България. Срещите започват в 11:00 часа и ще продължат до 15:00 ч. на зелените площи, близо до входа на Ботаническата градина.

 

Зелена школа 2022 стартира на 12 март и вече над 90 човека, разделени в три екипа, се обучават от опитни експерти и практици за промяната на всеки един към една по-чиста природа, здравословна храна и климатична устойчивост. В момента се провежда и подбор за последния четвърти екип на обучението и все още има свободни места за кандидатстване до 1 април на: https://forms.gle/PWzDihrvguobKxrM7

 

Обученията в Зелената школа са безплатни и предлагат теоретични и практически обучения по теми, свързани с биологичното земеделие, чистото производство на храни и балансираното хранене – дори и в градски условия, устойчивото производство и потребление на храна, връзката им с климатичните промени и опазването на околната среда. Обученията са насочени и към развитие на активността на участниците, за да могат да въздействат успешно и да увличат хората към по-качествен и добър жизнен стандарт, без да се уврежда природата, както и да променят средата на живот.

 

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на проекта: www.foodwave.eu или във Facebook групата: Food Wave Sofia: www.facebook.com/groups/615590713186985/

 

За допълнителна информация не се колебайте да се свържете със:

Стоян Стоянов, 0879 646 648, stoyanov@proway.bg

 

За FoodWave:

Проект "Хранителна вълна – овластяване на младежите за действията по климата" FoodWave се финансира по Програма „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ (DEAR)“. Водещ партньор в изпълнение на проекта е град Милано, а сред партньорските градовете са Лондон, Мадрид, Варшава и Загреб. Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята на младите хора. Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младите хора в ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.

 


Женски пазар започна компостиране на биологичните си отпадъци

„Пазари Възраждане“ ЕАД е логистичен партньор по пилотен проект “Градски компост за устойчиво земеделие” на "ТераЛайф Солюшънс"

 

Общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД, което стопанисва и управлява Женски пазар, е логистичен партньор в пилотния научно-изследователски проект “Градски компост за устойчиво земеделие” на "ТераЛайф Солюшънс", който има за цел да разработи оптимална рецепта за компост от градски хранителен и зелен отпадък. Всеки месец между 500 и 1000 литра биологичен отпадък, генериран на територията на Женски пазар, отива за експериментите по компостиране, които се провеждат на учебно-опитното поле “Враждебна” в София, в партньорство с Лесотехническия университет. Официалният старт на научно-изследователския проект беше в края на февруари и се очаква да продължи до пролетта на 2023 г.

„С участието ни в този проект Женски пазар става единственото пазарно пространство, което стартира собствено компостиране на биологичните отпадъци от тържището. Това е част от дългосрочната иновативна политика на „Пазари Възраждане“ ЕАД за чистота не само на Женски пазар, но и за Zero Waste политиката на града ни. Това е наша дългосрочна стратегия, чието начало положихме още през 2018 г. с поставянето на първите контейнери за текстилни отпадъци в София и днес продължаваме активно да работим за затваряне на цикъла за максималното оползотваряне на отпадъците“ – обясни Драгомир Димитров, изпълнителен директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД.            

“Градски компост за устойчиво земеделие” е научно-изследователски проект за компостиране на хранителни и зелени отпадъци, генерирани в град София, в тясно сътрудничество с фермери, експерти и учени. Целта е да се разработи най-добрата „рецепта“ за компост, отговаряща на нуждите на малките и средно големи земеделски производители, и така да се постигне напредък при биологичното производство на храна чрез ефективното управление на хранителните отпадъци.   

“Щастливи сме, че именно “Пазари Възраждане” ЕАД разпознаха социалния и екологичен потенциал на нашия проект и ни подкрепиха. За нас партньорството с Женски пазар, най-големият и модернизиращ се пазар в столицата, е изключително ключово и важно, защото целта ни е да постигнем висококачествен компост с високи нива на активна полезна микробиология от хранителните и зелените отпадъци в града. Благодарности на изпълнителния директор Драгомир Димитров за активното партньорство по този проект” – споделя Илона Ангелова, съосновател на "ТераЛайф Солюшънс" и студент, магистър "Растителна защита" в Лесотехнически университет.

Амбицията на екипа е в бъдеще продуктът под формата на качествен биотор да достигне до максимален брой земеделски производители във всички точки на страната.

 

 

Още за проекта:

През 2022 г. пилотният проект се реализира с финансиране от две програми за зелени иновации:

 • Програма ClimAccelerator Black Sea, финансирана от EIT Climate-KIC на Европейския съюз, организирана от  Innovation Starter Accelerator като част от консорциум Румъния – България, с водещ партньор Impact Hub Bucharest и в партньорство с Climate Vertical;
 • Програма „Участие на жени в производството на селскостопански храни” 2021, организирана от регионална Агенция по предприемачество и иновации, Варна (РАПИВ) и EIT Food Regional Innovation Scheme.

Наградите потвърждават иновативната същност на проекта, която работи по една от най-сериозно засегнати теми – а именно здравето на земеделската почва, в новите политики в земеделието на Европейския съюз и допринася за изпълнението на „зелената сделка“. От ключово значение за успеха е и иновацията в подхода на проекта, който се стреми да ангажира и свърже всички заинтересовани страни.

Други партньори за пилотния проект до момента са:

 • Проект “Зелена София” на Асоциация за развитие на София;
 • Агрономически факултет на Лесотехнически университет – София;
 • Катедра “Аграрна икономика” на Икономически университет – Варна;
 • Направление „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община, които подкрепят в комуникацията със софийското предприятие "Биоразградими отпадъци" Хан Богров;

Проектът е в процес на изграждане и на мрежа от фермери в близост до София.

 

 


Пролетното почистване на София стартира на 1 април

От 1 до 15 април 2022 г. Столичната община организира традиционното Пролетно почистване на София.

Инициативата има за цел да привлече повече доброволци, които да се включат в почистването и облагородяването на градските пространства, местата, където живеем, учим и работим. Организатор на кампанията е Столичният инспекторат.

По време на инициативата Столичният инспекторат ще осигури чували и ръкавици за доброволците, както и ще организира извозването на събраните отпадъци.

Всеки гражданин или организация може да заяви участие:

До този момент има над сто заявки от фирми, граждански сдружения и групи, живущи от кооперации за участие в кампанията. 25 строителни и транспортни фирми също са заявили желание да се включат с техника. По време на кампанията са предвидени да се почистят междублокови пространства, градинки, площадки, както и над 30 замърсени терена.

Дейностите, предвидени в кампанията, ще продължат и след Великденските празници и всяка инициатива от хората в тази връзка ще бъде подкрепена.

Продължават дейностите по почистване на столицата

 

Тази нощ бяха измити пътните платна на бул. „Тодор Каблешков“, ул. „Костенски водопад“, бул. „Гоце Делчев“, бул. “Ботевградско шосе“, бул. „Вл. Вазов“, ул. „Айдемир“, ул. „Белимел“, ул. „Дъбница“, ул. „Пловдивско поле“, ул. „Проф. Стоян Киркович“, ул. „Софийско поле“, ул. „Трайко Станоев“ и други.  

През деня екипи на почистващите фирми  работят в с. Лозен – район „Панчарево“, и в  с. Герман.  В нощна смяна ще продължи  миенето на улици в район „Студентски“, както и на бул. „Черни връх“ в частта от "Околовръстен път" до ул. „Сребърна“. Има създадена временна организация на движението с предупредителни светлинни табели и знаци. Призоваваме водачите да карат внимателно и със съобразена скорост.

Продължават и останалите комунални дейности като отстраняване на наноси след зимно поддържане, уборки, почистване на дъждоприемни шахти и дезинфекция на контейнери. Екипи на Инспектората следят на терен за изпълнението на дейностите.

 


Започна сезонната поддръжка на уличната мрежа в София

 

С подобряване на атмосферните условия в последните дни Столична община започна изпълнението на сезонна поддръжка на уличната мрежа. В рамките на пролетната поддръжка  ще бъдат обхванати първостепенни, второстепенни и вътрешноквартални улици. С приоритет е извършването на ремонтите по пътните платна.

"Започнаха ремонтните дейности на уличната мрежа в районите „Оборище“, „Подуяне“, „Студентски“, „Средец“, „Витоша, „Овча купел“ и „Кремиковци“. Екипите, извършващи ремонти на терен в момента, са 17. В следващите дни строителните бригади ще започнат работа и в останалите райони на столицата. Целта е да се отстранят всички повреди, които са генерирани вследствие на есенно-зимния сезон. Съобразяваме работата на екипите с часовете на по-интензивен трафик, така че да не затрудняваме преминаването на превозни средства допълнително“ – това увери зам.-кметът по строителството в Столичната община  д-р инж. Ангел Джоргов.

В дейностите за възстановяване на уличните настилки ще бъдат включени както фрезоване и последващо полагане на  асфалтобетон  в компрометирани участъци, така и пренареждане на павета. Възстановителната кампания от есенно-зимния период по улиците и булевардите в столицата ще продължи до края на месец април.
 

 


Работници на ОП „Паркове и градини“ почистват Езерото с лилиите в "Борисовата градина"

 

"През тази седмица работници на ОП „Паркове и градини“  почистват Езерото с лилиите в "Борисовата градина" от клони, листа, тиня и попаднали отпадъци, – каза директорът на общинското предприятие Милена Васева. – Част от лилиите ще бъдат извадени и пресадени в езерата на Южен парк. В петък Езерото с лилиите ще бъде напълнено отново с вода."

Рибното езеро, днес известно като Езерото с лилиите, е създадено в края на 80-те години на 19. век от градинаря Даниел Неф.


Столична община и ЕКОПАК със съвместна кампания – “Екоклас”

 

До 28 април всички ученици от 38. ОУ “Васил Априлов” ще се впуснат в състезание за разделно събиране на  пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета и ще се обучават относно ползите от разделно събиране и рециклиране. Класът, предал най-голямо количество рециклируеми отпадъци, ще получи приза “Екоклас” и ще спечели специални награди, една от които е посещение в Образователния център ЕКОПАК.

Пожелаваме успех на всички ученици и на техните учители!


ОП „Паркове и градини“ с нова електрическа машина за почистване на алеи

"Продължаваме да обновяваме техниката, с която поддържаме столичните парковете и градините с по-модерна и екологична." Това каза зам.-кметът с ресор „Екология“ Десислава Билева, която се запозна с възможностите на новата почистваща машина на общинското предприятие. Новата машина е произведена в Италия, електрическа, спестява емисии, работи до 8 часа с едно зареждане и при работа e тиха. Има и накрайник за почистване и дезинфекция на пейки. 

"Това е поредната електрическа машина, която от ОП „Паркове и градини“ купуват, за да поддържат алеите в града. Общинското предприятие има още два електрически камиона, 2 електрически машини за метене и събиране на листа и  прах, машини за транспорт на посадъчен материал и градински инструменти и електрически велосипеди" – припомни Десислава Билева.

С настъпването на пролетта по нареждане на кмета Фандъкова стартира и основното почистване на града, почистване на регулите на улици и булеварди, миене и почистване на алеите в парковете и градините.

От 1 април до 15 април ще премине и кампанията „Да почистим София“.

Днес продължават дейностите по метене и миене на улици и булеварди в града.

През деня се извършва механизирано метене на улици в „Овча купел“, „Панчарево“, „Нови Искър“, „Люлин“, „Надежда“. В районите се извършва почистване на наноси от пътните регули и на дъждоприемните шахти.

Миене през деня се изпълнява на улици в с. Казичене, на бул. „Н. Петков“, ул. „Вечерница“, ул. „Обзор“.

Тази нощ ще бъде извършено миене в район „Студентски“ на ул. „Акад. Борис Стефанов“, ул. „Акад. Стефан Младенов“, ул. „Йордан Йосифов“, ул. „Иван Странски“, бул. “Св. Климент Охридски“ (новоизтрадена част към "Околовръстен път"), както и в район „Овча купел“ – бул. „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“ и улици в район „Нови Искър“ в кв. “Курило“, кв. “Славовци“ и кв. “Кумарица“.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


Близо 600 кг опасни отпадъци от домакинствата предадоха граждани по повод Часа на Земята

На 26 март по повод инициативата Часа на Земята граждани предадоха в специалния мобилен пункт близо 600 кг опасни отпадъци от домакинства.

Под опасни отпадъци от домакинства се има предвид лекарства с изтекъл срок на употреба, бои, лакове, препарати, както и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи), които не трябва да бъдат смесвани с общия битов отпадък.

През деня мобилният пункт бе разположен на паркинга пред Столичен инспекторат от 8³° до 14³° ч. и гражданите имаха възможност да предадат опасните отпадъци от дома си.

Миналата година в същия ден бяха събрани над 500 кг, а общо за 2021 г. бяха събрани за оползотворяване 11 500 кг опасни отпадъци.


Продължава почистването булеварди, улици и дъждоприемни шахти

Повишаването на температурите и благоприятните атмосферни условия позволяват да се извършва и почистване на пътните платна от наноси. Екипите на фирмите започнаха работа по почистване на регулите на улици, булеварди и на дъждоприемните шахти. Дейността се извършва по нареждане на кмета на София Фандъкова.

Целта е след като се отстранят наносите и прахта да се пристъпи към измиване.

През днешния ден екипите работят по булевардите „Андрей Ляпчев“, „Марко Семов“, „Цариградско шосе“,  „Ботевградско шосе“, „Рожен“, „Ломско шосе“, „Владимир Вазов", „Драган Цанков“ и др.

Предстои в събота вечерта да се извърши измиване с автоцистерна на пътно платно, тротоари, спирки на градския транспорт на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от "Софийски околовръстен път" до бул. „Д-р Г. М. Димитров“. За целта е въведена временна организация на движението. Ще се  извърши и измиване на мантинелите, разположени по булеварда.

Напомняме на шофьорите да се карат внимателно и да се съобразят с временните ограничения: от 00:30 часа до 04:30 часа на 26.03.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по западното пътно платно, а след това по източното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от "Околовръстен път" до ул. „Проф. д-р Иван Странски“.

От 00:30 часа до 04:30 часа на 27.03.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по източното пътно платно, а след това по западното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.

Контролът за изпълнение на работата се осъществява от екипи на Столичен инспекторат.


 


Мобилният събирателен пункт за район „Студентски" е с ново място

 

Пунктът ще бъде на разположение на гражданите на 25 март 2022 (петък), от 8³° до 14³° часа в кв. "Дървеница", ул. „Димитър Стефанов" и ул. "8-ми декември" – на паркинга на УНСС.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати и химикали;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

 

На 26 март (събота) по повод "Часът на Земята" гражданите ще имат още една възможност да предадат опасните отпадъци от дома.

Пунктът ще ви очаква на ул. „Париж" № 5, на паркинга пред  Столичен инспекторат от 8³° до 14³° часа.

"Часът на Земята" е най-голямата природозащитна инициатива в света, която се провежда в последната събота на март от 20:30 до 21:30 часа. През 2022 г. това ще се случи на 26 март.

По време на инициативата милиони хора по целия свят символично изгасят осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват фасадите си. Така всички заедно отправяме призив за по-устойчиво бъдеще, демонстрирайки какво влияние могат да имат малките постъпки върху голямата планета.


Започна почистване на регулите на улиците и булевардите от наноси

 

Със затопляне на времето започна почистването на регулите на столичните булеварди от наноси, както и почистване на дъждоприемните шахти. 

Целта е улиците да бъдат почистени от праха и наносите, натрупани през зимния сезон, след което да бъдат измити. 

През днешния ден екипите работят по  булевардите „Андрей Ляпчев“, „Марко Семов“,  „Цариградско шосе“ до входа на резиденция "Врана",  „Ботевградско шосе“, „Рожен“, „Ломско шосе“ и други.

Дейността се извършва по  нареждане на кмета на София Фандъкова.

 


На 29.03.2022г. ще се проведе втора кръгла маса по проект FOOD WAVE на Столична община

 

 

           

 

 

 

 

 

На 29.03.2022 г. (вторник) от 10:00 ч. Столична община организира втора кръгла маса по проект „Хранителна вълнà – овластяване на младежите за климата” (Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action). Темата на събитието е: „(Не) Видимата връзка между изменението на климата и хранителната верига“. Кръглата маса ще се проведе онлайн чрез платформата ZOOM.

 

            В рамките на събитието ще бъдат обсъдени актуалните теми за връзката между ежедневните ни избори на храна и как това променя климатичната среда, устойчивост и биоземеделие, градско земеделие, връзката между традициите за съхраняване на местното производство и  екохрана.

 

            За устойчивите земеделски практики и работещите ефективни решения ще ни разкаже Николай Михайлов, консултант в Денкщат.

 

            Какво е бъдещето на градското земеделие в градовете и какъв е опитът на проект CityZen ще сподели Антония Шаламанова, проект "Зелена София“, Фондация "Асоциация за развитие на София".

 

            Божидар Емануилов – Учредител на Фондация „КОРЕН“, ще ни разкаже повече по темата за Градско земеделие.

 

 Как храненето ни влияе  върху  околната среда и какъв е погледът на младите хора ще ни разкаже Йоана Атанасова от AIESEC.

 

            По какъв начин можем да използваме местните храни за ограничаване на климатичните промени и опазването на природните ресурси, ще ни представят Теодора Иванова и Десислава Димитрова от ИБЕИ – БАН и ,,Слоу Фуд в България“.

 

            Полезни практики и насоки срещу разхищението на храна у дома – темата ще ни представи Рада Бонева от thriftsheep.com.

 

            Всеки от нас трябва да има своята ,,суперсила“. "Сезонно и локално хранене – суперсила за справяне с климатичните промени“, темата ще разгледаме с Мария Жекова, фотограф, кулинар и носител на титлата Мастършеф.

 

 

      Кръглата маса – дискусия на тема: „(Не)Видимата връзка между изменението на климата и хранителната верига“ ще се проведе онлайн чрез платформата ZOOM.

https://us02web.zoom.us/j/81839754824?pwd=Ly9CTlB1STdaQ0ZySFpkcEVzUnR0QT09

 

Meeting ID: 818 3975 4824

Passcode: 570096

 

     Каним Ви да се присъедините и да попълните регистрационната форма:

https://form.jotform.com/220733429552354

 

     Бъдете с нас на 29.03.2022г. (вторник), за да научите нови, полезни и любопитни неща за това как начинът, по който произвеждаме, разпространяваме и консумираме храна допринася за изменението на климата.

 


СОФИЯ ИЗБИРА ЗЕЛЕНОТО подкрепя четири проекта

Приключи гласуването за проектите, предложени от жителите на София по екологични теми


На 14.03.2022 г. в 23:59 ч. приключи гласуването на жителите на София за проектите, предложени по Програмата “София избира ЗЕЛЕНОТО”.

СОФИЯ ИЗБИРА е Програма на Столична община, създадена по идея на кмета Йорданка Фандъкова, за реализация на проекти, предложени от гражданите, избрани от тях след гласуване, с което те участват при разпределението на част от средствата на бюджета. Тази  година фокусът ЗЕЛЕНОТО е специално избран, след като София беше класирана на финала в конкурса "Зелена столица на Европа". Целта е да се даде приоритет на темата за устойчивото развитие на града и справянето с климатичните промени.

Гласуването тази година се проведе в периода 14.02. – 14.03.2022 г., като всеки, пребиваващ на територията на Столична община, имаше възможност да даде гласа си за избрания от него проект.

След приключване на гласуването и обработката на резултатите от него в зададения бюджет от 1 000 000 лв. се вместват първите 4 проекта, събрали най-много гласове на гражданите:

На първо място се класира проект № 27. Повече колела днес, по-чист въздух утре – Пъмп трак София – 1156 гласа (бюджет – 140 000 лв. за локацията в "Младост");

Второ място е за проект № 28. Речен площад "Лъвов мост" – 1141 гласа (бюджет – 464 100 лв.);

Трето място заема проект № 25. Изграждане на парк "Мокренски проход" – 764 гласа (бюджет – 93 929 лв.);

А на четвърто място се класира проект № 7. ДВОРА – детска площадка и общностно "място" в кв. "Факултета" – 709 гласа (195 000 лв.).

Четирите класирани проекта са с общ бюджет от малко над 893 000 лв., като остатъкът от 106 971 лв. ще бъде заделен като резерв за изпълнението на класираните проекти.

За разлика от миналата година, когато класираният на първо място проект “София избира децата” беше с максималния бюджет по програмата, тази година, жителите на София са избрали да гласуват за проекти с по-малък бюджет, което дава възможност четири инициативи да бъдат включени за изпълнение.

В тазгодишното издание на Програмата “София избира ЗЕЛЕНОТО”, жителите на София имаха възможност да дадат своя глас за 38 проектни предложения на зелени теми на стойност до 1 млн. лв., които да бъдат включени в капиталовата програма на Столична община за 2022 г.  В самото начало на процеса по гласуване 4 проектни предложения бяха оттеглени от техния вносител и така жителите имаха възможност да дадат гласа си за останалите 34 проекта. В рамките на гласуването бяха получени общо 7105 уникални гласа.

Предстои през следващата седмица проектите, събрали най-много гласове и одобрени за изпълнение, да бъдат представени на специално информационно събитие.

Разпределението на всички получени гласове може да се види в таблицата по-долу:

 

Проект

Брой получени гласове

 1. Be Green

125 гласа

 1. Онлайн платформа за подобряване на градската среда

17 гласа

 1. Автомати за билети в метрото

90 гласа

 1. Създаване на капацитет за анализ на антибиотична резистентност като инструмент за намаляване на замърсяването на околната среда

57 гласа

 1. Въвеждане на градско земеделие в системата на училищното образование

176 гласа

 1. Две шепи парк

142 гласа

 1. ДВОРА – детска площадка и общностно "място" в кв. "Факултета"

709 гласа

 1. Детски парк "Старата чешма" с. Лозен, район "Панчарево", гр. София

503 гласа

 1. Витоша избира зеленото придвижване

71 гласа

 1. Информационна кампания за скитащите кучета в Природен парк "Витоша"

8 гласа

 1. Екоцентър и открита зала за събития "Надежда“

21 гласа

 1. Чиста и зелена София

32 гласа

 1. Зелени гета

34 гласа

 1. Зелени навеси на спирките от градския транспорт в "Дружба-2"

10 гласа

 1. Зелени навеси с медоносни цветя на спирките на градския транспорт

84 гласа

 1. Зелено училище за по-зелена София

33 гласа

 1. Кучемат

169 гласа

 1. Предложения за подобряване условията на живот в гъсто населена градска среда (3 предложения)

33 гласа

 1. Изграждане на нов парк в близост до болница "Здравето", район "Овча купел"

689 гласа

 1. Дърво за всяко родено дете

51 гласа

 1. Облагородяване на "Борисовата градина"

144 гласа

 1. Обновяване на облика на бул. "Андрей Ляпчев",  ж.к. "Младост"

111 гласа

 1. Озеленяване в квартал "Гео Милев", район "Слатина"

38 гласа

 1. Озеленяване на уп. "Филип Аврамов", ж.к. "Младост"

54 гласа

 1. Изграждане на парк "Мокренски проход"

764 гласа

 1. "Прекрасно зелено" парк-градина, "Младост 3"

130 гласа

 1. Повече колела днес, по-чист въздух утре – Пъмп трак София

1156 гласа

 1. Речен площад "Лъвов мост"

1141 гласа

 1. "Заедно сме Надежда – събираме разделно"

73 гласа

 1. Тематична градинка Татяна Лолова, кв. "Гео Милев"

350 гласа

 1. Фасади с вертикални слънчеви батерии

15 гласа

 1. Хабитат София – Въздух (оттеглен от вносителите)

0 гласа

 1. Хабитат София – Диви животни (оттеглен от вносителите)

1 глас (преди оттеглянето)

 1. Хабитат София – Каталог на дървета

10 гласа

 1. Хабитат София – Реки (оттеглен от вносителите)

2 гласа (преди оттеглянето)

 1. Хабитат София – Дървета (оттеглен от вносителите)

2 гласа (преди оттеглянето)

 1. Чист въздух за нашите деца

59 гласа

 1. Екопроект за ул. "Житница", кв. "Факултета"

1 глас

 


Столичната община предлага местности в Лозенската планина да бъдат обявени за защитени

В периода 2019 г. – 2020 г. Столична община възложи на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките (ИБЕИ – БАН) да извърши мониторинг на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества в Лозенската планина и да проучи наличието на други територии в планината, които са с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата.

В резултат от проучването, ИБЕИ – БАН направи предложение за обявяване на две нови защитени местности в обхвата на планината, попадащи в землището на с. Лозен, район „Панчарево“.

Едната защитена местност е предназначена за опазване на вида „червено усойниче“ (Echium russicum), който е един от видовете растения в България с високо природозащитно значение на национално и европейско ниво. Включен е в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, в Червена книга на Р България, т. 1, и Червен списък на растенията в България с категория „Уязвим”, както и в Приложение 2 на Директива 92/43 ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Популацията на "червеното усойниче" в Лозенската планина е най-голямата, установена в България до момента.

Другата защитена местност е предназначена за опазване на вида Leucobryum glaucum, който е горски листнат мъх с високо природозащитно значение на национално и европейско ниво. Включен е в Приложение 2a на Закона за биологичното разнообразие, както и в Приложение 5 на Директива 92/43 ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. У нас се среща рядко и в по-влажни открити местообитания, като е индикатор за стабилни стари горски местообитания. Тъй като Leucobryum glaucum обитава икономически важни местообитания (едроразмерни стари букови гори), които са подложени на интензивна експолоатация, състоянието на неговите популации постоянно се влошава, а тяхната площ намалява. Популацията на вида в Лозенската планина е най-голямата и стабилна в България.


Зелена школа 2022 стартира на 12 март с интерактивни сесии и увлекателни практически занятия

 

Остават ограничен брой свободни места за следващите групи, побързайте да се запишете, не по-късно от 17 март,  като попълните регистрационен формуляр на: https://forms.gle/Cgf7AteLUhQEmLv18 .

 

Обучителната инициатива по проект Food Wave е насочена към млади хора на възраст между 18 и 35 години с интереси към устойчивите практики за потреблението и производството на храни и промените в климата. Всеки участник, успешно завършил обучението, ще получи сертификат, който ще му бъде полезен при следващите дейности по проекта.

 

Обучителната програма на първите групи на Зелена школа 2022 започна на 12 март, събота, с интерактивна откриваща сесия за запознаване с програмата, темите и лекторите. Предстоят няколко седмици, през които одобрените участници ще научат повече за добрите практики за устойчивото производство и потребление на храна, климатичните промени и опазването на околната среда. Лекторите на Зелена школа 2022 са доказани специалисти в областта на климата, храните и околната среда, както и практици в областта на биоразнообразието, фермерските храни и високите технологии. Освен теоретичните виртуални занятия, в Зелена школа 2022 са включени практикуми, които ще се провеждат на изключително интересни места – семейни ферми за биологично земеделие, пазари за реализация на фермерски продукти, градски градини за земеделие и ресторант, предлагащ храна без отпадък (Zero Waste). След успешно завършване на обучението всеки участник ще получи професионален сертификат, изключително полезен за личностното и обществено развитие на включените младежи. Обученията в Зелена школа 2022 са безплатни за одобрените участници.

 

Вижте повече за инициативата и лекторите в нашата Facebook група: Food Wave Sofia: www.facebook.com/groups/615590713186985/ 

 

Програмата на отделните групи може да намерите тук: 

 

Първа група на Зелена школа 2022 – пълната програма е достъпна на следния линк:
https://docs.google.com/document/d/1m6TdxJGFxZ_kT5t0j6S_8CEdVOh1zf4h/edit?usp=sharing&ouid=109674316609352040890&rtpof=true&sd=true

 

Втора група на Зелена школа 2022 – пълната програма е достъпна на следния линк:
https://docs.google.com/document/d/1W51bYefn588ZMKbh7bKTUTOWvurcULUh/edit?usp=sharing&ouid=109674316609352040890&rtpof=true&sd=true

 

Трета група на Зелена школа 2022 – пълната програма е достъпна на следния линк:
https://docs.google.com/document/d/1rHiF01ertjkHuFqtZT5VaocUlKOWoFEb/edit?usp=sharing&ouid=109674316609352040890&rtpof=true&sd=true

 

Четвърта група на Зелена школа 2022 – пълната програма е достъпна на следния линк:
https://docs.google.com/document/d/103lZnsrhb1Gf8bmrpuxmQJwbQQ0xUHB9/edit?usp=sharing&ouid=109674316609352040890&rtpof=true&sd=true

 

За допълнителна информация не се колебайте да се свържете със:

Стоян Стоянов, 0879 646 648, stoyanov@proway.bg


За Food Wave:

Проект "Хранителна вълнà – овластяване на младежите за действията по климата" Food Wave се финансира по Програма „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ (DEAR)“. Водещ партньор в изпълнение на проекта е град Милано, а сред партньорските градовете са Лондон, Мадрид, Варшава и Загреб. Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята на младите хора. Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младите хора в ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.


Днес е последният ден, в който можете да гласувате за проект от Програма "София избира ЗЕЛЕНОТО"

Днес е последният ден, в който можете да гласувате за 34-те проекта, участващи в Програмата "София избира Зеленото". Днес до 24 часа имате възможност да изберете като гласувате за един от проектите, предложени по Програмата "София избира зеленото" тази година, като на база на техните гласове ще се реши кой или кои от проектите на стойност до 1 млн. лв. да бъдат включени за изпълнение в капиталовата програма на Столична община за тази година. 

Може да гласувате за избрания от вас проект на https://www.sofia.bg/sofia-izbira-zelenoto 

Имайте предвид, че за да може да гласувате, трябва да имате активирана “локация” на телефона и на браузъра си, за да докажете, че сте в София и системата да ви допусне до гласуване. След като включите локацията си, трябва да въведете и телефонния си номер, за да получите код за потвърждение.

 

СОФИЯ ИЗБИРА е Програма на Столична община, създадена по идея на кмета Йорданка Фандъкова, за реализация на проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите и избрани от тях след гласуване. Тази година фокусът ЗЕЛЕНОТО е специално избран, след като София беше класирана на финала в конкурса "Зелена столица на Европа". Целта е да се даде приоритет на темата за устойчивото развитие на града и справянето с климатичните промени.

 


ИНОЕЪР – един от проектите, които превръщат София в умен град

 

ИНОЕЪР – ЕДИН ОТ ПРОЕКТИТЕ, КОИТО ПРЕВРЪЩАТ СОФИЯ В УМЕН ГРАД

"Умният град става наистина умен, когато решенията за него се взимат предвид местните условия и заедно с гражданите. ИНОЕЪР прави точно това – въвежда иновация, от която София има нужда, ангажира гражданите и предлага стимули за положителна промяна в поведението им." Севдалина Войнова, програмен директор на Асоциация за развитие на София и координатор на проекта ИНОЕЪР.

По време на дискусията „Дигитална трансформация – умните градове“, организирана от БНР – Радио София и проведена на 8 март 2022 в Sofia Tech Park бе представен проект ИНОЕЪР и холистичния му подход към преминаване към устойчиви начини на придвижване.

Проектът не само въвежда иновации като зеления обществен транспорт при поискване, който определя маршрута си спрямо търсенето на потребителите, но се насочва и към втория значим пласт в осмислянето на иновациите, а именно: включването на гражданите. Платформата, чрез която всеки гражданин ще може да повика превозното средство до най-близкия ъгъл, е вече разработена, а електрическите минибуси ще започнат да оперират през втората половина на годината.

Участниците в дискусията се запознаха и с най-новия метод, чрез който ИНОЕЪР ангажира гражданите – приложението SofiaCoin, чрез което най-активните потребители, придвижващи се пеша, с колело, с електрическо колело или тротинетка, могат да спечелят атрактивни награди. Съвсем скоро ще бъдат обявени не само победителите за първото четиримесечие, а и най-често използваните маршрути, които ще станат приоритетни в инвестиционната програма на Столична община.

В дискусията участваха също други представители на неправителствения сектор, Генчо Керезов – заместник-кмет на Столична община в направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, представители на бизнес сектора и футуролози. Всички те споделиха своите възгледи за това как можем да превърнем София в още по-зелен и иновативен град.

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.  


 

INNOAIR – ONE OF THE PROJECTS THAT TURNS SOFIA INTO A SMART CITY

"The smart city is truly smart only when decisions about its development are taken according to the local conditions and together with the citizens. INNOAIR does exactly that - introduces innovation that Sofia needs, engages citizens and offers incentives for positive change in their behavior." Sevdalina Voynova, program director of the Sofia Development Association and coordinator of the INNOAIR project.

During the discussion "Digital Transformation - Smart Cities", organized by BNR Radio Sofia and held on March 8, 2022 in Sofia Tech Park the INNOAIR project and its holistic approach to switching to sustainable ways of getting around was presented.

The project not only introduces innovations such as green public transport on demand, which determines its route according to the consumer demand, but also focuses on the second important layer in the understanding of innovation, namely the involvement of citizens. The platform through which every citizen will be able to request the vehicle to the nearest corner has already been developed, and electric minibuses will start operating in the second half of the year.

The participants in the discussion also got acquainted with the latest method INNOAIR uses to engage citizens - the SofiaCoin application, through which the most active users traveling on foot, by bicycle, electric bicycle or scooter can win attractive prizes. The winners for the first four months and the most frequently used routes, which will become a priority in the investment program of Sofia Municipality will be announced very soon.

The discussion was also attended by other representatives of the non-governmental sector, Gencho Kerezov - Deputy Mayor of Sofia in the field of "Digitalization, Innovation and Economic Development", representatives of the business sector and futurists. They all shared their views on how we can turn Sofia into an even greener and more innovative city.

INNOAIR project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.

      


Покана за участие в Зелена школа 2022 - инициатива към младите хора между 18 и 35 г. за изграждане на капацитет и насърчаване на действията по отношение на устойчивите практики за производство и потребление на храна, опазване на околната среда, климатични промени и връзките между тях


ПОКАНА

за участие в Зелена школа 2022 – инициатива, насочена към младите хора на възраст между 18 и 35 години, за изграждане на капацитет и насърчаване на действията по отношение на устойчивите практики за производство и потребление на храна, опазване на околната среда, климатични промени и връзките между тях. 

 

Търсим хората, които искат да бъдат част от положителната промяна към качествен и природосъобразен живот!

 

Имаме удоволствието да ви поканим да станете част от Зелена школа 2022, която ще стартира на 12 март 2022 г. Зелената школа е първата стъпка към промяната на всеки един от нас към една по-чиста природа, здравословна храна и климатична устойчивост.

 

Събитието се организира от Столична община в изпълнение на проект FoodWave и предлага безплатни практически обучения за развитие на активността по отношение на устойчивото производство и потребление на храна, климатичните промени и опазването на околната среда.

 

Ще се радваме да включим всеки, който се интересува как чрез ежедневните си избори можем да бъдем част от положителната промяна към качествен и природосъобразен живот.

 

Обученията в Зелената школа ще ти помогнат да:

- научиш повече за биологичното земеделие, чистото производство на храни и балансираното хранене – дори и в градски условия;

- разбереш как производството и потреблението на храна влияе на климатичните промени;

- създаваш послания и съдържание, които въздействат и увличат хората към по-качествен и добър жизнен стандарт, без да увреждаме природата около нас;

- бъдеш активист за положителната промяна за опазване на природата и климата.

Търсим теб: 

- на възраст между 18 и 35 години и живееш в София;

- имаш желание да живееш по-добре и природосъобразно;

- искаш да променяш обществените нагласи и начина на формиране на политики по отношение на устойчивото потребление и производство на храна.

 

Разбира се, няма да откажем и на други мотивирани и търсещи нови знания и практики участници.

В рамките на три месеца заедно ще преминем през теоретични и практически сесии, водени от водещи специалисти, лидери на местни общности и производители на храна.

 

Обученията в Зелена школа 2022 са безплатни за одобрените участници и ще се провеждат в почивните дни (събота или неделя).

 

Програмата на обученията включва:

- Тематичен модул – ще подобрим знанията, разбирането и осведомеността относно връзките между хранителните системи и изменението на климата, както в България, така и в глобален мащаб;

- Модул за социална комуникация – ще укрепим уменията и компетентностите си за въздействие върху мнението и нагласите за промяна в местните общности и извън тях;

- Модул за политики и младежки активизъм – ще развием институционална компетентност, динамика и потенциал за връзката между храната и климата чрез практическо изграждане на връзки, ангажираност и активизъм;

- Практически занятия във ферми за биологично земеделие, градски градини, zero waste ресторанти, работилници и магазини;

 

През пролетта на 2022 г. (март – май) ще организираме четири Зелени школи, в които ще се обучат общо над 120 младежи.

 

Първо издание на Зелена школа 2022 стартира на 12 март 2022 г., събота, от 10:00 до 12:00 ч. Пълната програма е достъпна на следния линк:
 https://docs.google.com/document/d/1m6TdxJGFxZ_kT5t0j6S_8CEdVOh1zf4h/edit

 

Второ издание на Зелена школа 2022 стартира на 12 март 2022 г., събота, от 14:00 до 16:00 ч. Пълната програма е достъпна на следния линк: 
https://docs.google.com/document/d/1W51bYefn588ZMKbh7bKTUTOWvurcULUh/edit?usp=sharing&ouid=109674316609352040890&rtpof=true&sd=true

 

Трето издание на Зелена школа 2022 стартира на 13 март 2022 г., неделя, от 10:00 до 12:00 ч. Пълната програма е достъпна на следния линк:
 https://docs.google.com/document/d/1rHiF01ertjkHuFqtZT5VaocUlKOWoFEb/edit?usp=sharing&ouid=109674316609352040890&rtpof=true&sd=true

 

Четвърто издание на Зелена школа 2022 стартира на 13 март 2022 г., неделя, от 14:00 до 16:00 ч. Пълната програма е достъпна на следния линк: https://docs.google.com/document/d/103lZnsrhb1Gf8bmrpuxmQJwbQQ0xUHB9/edit?usp=sharing&ouid=109674316609352040890&rtpof=true&sd=true

Побързай да се запишеш като попълниш нашата регистрационна форма!

 

Регистрирай се тук не по-късно от 10.03.2022 г.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_M3wh_00NNASXd_MC_iRpr4mZvn3U-R2LCZmX5wMIQb-xJw/viewform?usp=sf_link

 

Допълнителна информация може да получиш на интернет страницата на проекта: www.foodwave.eu или в нашата Facebook група: Food Wave Sofia: www.facebook.com/groups/615590713186985/

 

Не се колебайте да се свържете с нас по телефон или E-mail: Стоян Стоянов, 0879 646 648, stoyanov@proway.bg


За FoodWave:

Проект "Хранителна вълнà – овластяване на младежите за действията по климата" FoodWave, се финансира по Програма „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ (DEAR)“. Водещ партньор в изпълнение на проекта е град Милано, а сред партньорските градовете са Лондон, Мадрид, Варшава и Загреб. Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята на младите хора. Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младите хора в ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.

 

9 решения за по-чист въздух бяха презентирани на хакатона „Подобряване на качеството на въздуха в България“

 

На 25 февруари 2022 г. Clean Air Fund, в партньорство с проект “Зелена София” на Столична община, MOVE.BG и VMWare организираха хибридното събитие „Подобряване на качеството на въздуха в България“, на което представители на бизнеса, неправителствени организации, студенти, граждани и общинска администрация обединиха усилия в търсене на решения за по-чист въздух в градовете в България.  

 

В първата част на събитието бяха представени резултатите от най-новото изследване „Въздействие на замърсяването на въздуха върху кариерните решения на висококвалифицираните работници в София“, което показа, че качеството на въздуха влияе върху кариерните решения и е едно от най-важните нефинансови условия за висококвалифицираните служители. Макар общините и компаниите да имат редица инициативи, проблемът с качеството на въздуха е сложен и е нужно включването на всички заинтересовани страни в диалога.

 

Именно затова във втората част на събитието, която премина под формата на хакатон, се включиха активно граждани и служители, които с помощта на ментори работиха върху своите идеи за по-чист въздух.

 

Финално бяха представени 9 идеи, като първата идея дойде от Хасково и бе фокусирана върху изграждане на станции за мониторинг на въздуха и водата чрез висококачествени сензори и платформа, използваща изкуствен интелект за анализ на данните и прогноза за замърсяването на въздуха, подобна на прогнозата за времето.

 

Вторият отбор насочи фокуса към потенциала на зелените покриви да бъдат бели дробове на модерния град и да подобрят въздуха. Техните ползи бяха ясно посочени – 100 м2 зелен покрив филтрира 200 кг прах от въздуха за 1 година, намаляват ефекта на топлинния остров и температурата в градовете, създават допълнителна шумоизолация, повишаване енергоефективността на сградата. Като допълнение, би могло и да се развива градско земеделие на покрива в съчетание с компостиране на отпадъци от живущите.

 

Третата идея бе да даде една по-глобална картина и изброи множество мерки и цялостен подход: първо чрез по-добра оценка на замърсяването чрез създаване на независими измервателни станции и мрежа от подвижни нискобюджетни станции и създаване на обща платформа за оценка на качеството на въздуха. Също бе обърнато внимание и на нуждата от намаляване на емисиите в транспорта и енергийната ефективност в сградите – чрез отопление чрез термопомпи и използване на фотоволтаични системи. Другият ключов метод за намаляване на замърсяването е увеличаването на растителността, и то специфични растителни видове, които реагират с някои замърсители (например бръшлян, люляк и др.). Важна част от решението и дори това, с което трябва да се започне, е информирането и ангажирането на гражданите чрез обща дигитална платформа, за да могат те да започнат да действат по-проактивно.

 

Четвъртият отбор също представи пространствен анализ на замърсяването и множество мерки на общинско ниво, които да са като единен стандарт и да могат да бъдат приложение във всички общини – като се започне от изграждане на мониторингови системи за локализиране проблемните райони, особено на тези с превишени ФПЧ 2,5 (които са по-опасни, особено за децата), отчитане на топографията на различните райони, делегиране на общински средства за конкретни проекти. Като конкретни мерки бяха изредени "зелен билет" за градския транспорт в дни със завишено замърсяване и озеленяване на главни пътни артерии с минимум 5 м широки зелени масиви, които да поемат замърсяването и шума от големите булеварди и биха филтрирали около 70% от ФПЧ. Така биха могли да бъдат включени и гражданите в тяхната поддръжка.

 

Петото предложение цели създаването на юридическо лице с нестопанска цел, което да работи за превръщането на градовете в България в “Райска градина”, като се използват земите в градовете и околностите им, така че да се опази биоразнообразието и за насърчаване на местно производство на селскостопанска продукция по модела на испанската Дехеса. Така постепенно ще се отклони подхода от еднотипно залесяване с бял бор в земите на държавните горски стопанства и заменянето им с дървесни видове, които са типични  за конкретни естествени местообитания и климат и опазват биоразнообразието. По примера на Виена, градовете биха могли да засаждат и лозови масиви в градовете.

 

Шестата идея цели да покаже връзката между мръсния въздух и здравословните последици и лошото качество на живота в следствие от това. Това се постига основно с информираност на хората на какви замърсители са изложени те ежедневно и как самите те допринасят за това. Това би било възможно чрез използване на датчици/сензори, които да бъдат носени от доброволци, и да се събират данните централизирано. Те биха могли и да информират гражданите, че се превишават здравословните лимити. Информационната кампания цели да бъде повсеместна и да включва различни заинтересовани страни.

 

Седмият отбор се представи с идея за мобилно приложение, наречено Aired Out. От една страна то цели да се събере на едно място цялата налична информация за измерванията на качеството на въздуха, трафика и отоплението, като съвместно работят всички заинтересовани страни. Данните биха могли да бъдат използвани от граждани, местните власти, НПО-та, държави. Ключов похват би бил и използването на геймификация, така че гражданите да бъдат стимулирани да споделят какво са направили за намаляването на своите въглеродни емисии днес за околната среда, за своя собствен район, в който живеят и да получават награди за това.

 

Осмото предложение бе наречено “Зелена пътечка”, която води към поетапно подобряване качеството на въздуха в затворени и открити пространства, посредство обучение, иновации и игрови елементи. Това отново се случва посредством мобилно приложение, като тази виртуална “пътечка” се разклонява първо към училищата, инициирайки проект “Пеша на училище”, който стимулира с игрови елементи, “зелени награди” и образование и информираност по проблема. Мобилното приложение надгражда вече съществуващото SofiaCoin, като се прехвърли на национално ниво, и също се насочи и към служители на компаниите и се инициират състезания между училищата, между компаниите, между гражданите. Вторият проект е “пътечката” в училище - чрез практическо образование, включващо иновативен продукт с микроводорасли и ползите от него за качеството на въздуха в затворени пространства. Продуктът е биоректор, наречен Vodoraslo, и намалява нивата на CO2, NO2 и SO2 в затворени пространства.  Предложеният проект надгражда много от вече съществуващите инициативи.

 

Деветата идея е наречена “Слънчева духалка”, която може да работи  по цял ден, всеки ден, без нужда от захранване и без вреден отпечатък. Сглобяването й се състои от вакуумна тръба и други прости компоненти, лесно е и всеки може да го направи сам, без да има някакви специални умения и познания. Вакуумната тръба отделя голяма топлина при слънчево греене, ако бъде поставена до прозореца и слънцето я напича през деня и заменя изцяло отоплението през деня. 

 

Журито оцени всички проекти като много ценни и благодари на всички ментори и партньори на събитието. В избора си за финални победители, те се насочиха към конкретните идеи, които могат да бъдат приложени на практика и отредиха следните идеи за победители:

 • Трета награда отива при отбор №9, който презентира идея №5 “Райска градина в градовете”, целяща да интегрира работата върху биоразнообразието и замърсяването на въздуха
 • Втора награда бе отредена за Отбор №13, който представи идея №9 за “Слънчевата духалка” и цели да насърчи създаването на реален прототип.
 • Първа награда отива при отбор №12, който създаде предложение №8, наречено “Зелена пътечка”, което адресира замърсяването още от източника му, ангажира учениците и следващото поколение. 
 • Извънредна специална награда бе дадена и на първата идея, която обединява проблемите както на въздуха, така и на водата. Тя ще получи подкрепа от “Зелена София” и Zero Waste Sofia, веднага щом има разработени и датчици за качеството на водата, както и за сравняване на данните от датчиците за въздуха с действащите сертифицирани станции.

 

 

 

 


ИНОЕЪР се включва в събитието „Дигитална трансформация – умните градове“

 

ИНОЕЪР СЕ ВКЛЮЧВА В СЪБИТИЕТО „ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ – УМНИТЕ ГРАДОВЕ“

На 8 март 2022 г. от 10:00 ч. ще се проведе дискусия на тема: „Дигитална трансформация – умните градове“, в която ИНОЕЪР ще вземе участие. Събитието се организира от БНР – Радио София в рамките на проекта „Нашата Европа“ и ще се проведе хибридно – в София Тех Парк, зала The Venue, сграда „Инкубатор“ и онлайн в ZOOM.

Пълната програма на събитието можете да разгледате ТУК.

Ако желаете да научите повече за проекта ИНОЕЪР, за превръщането на София в умен град и да зададете въпроси на експерти в сферата, можете да се включите чрез следния линк.

 

 Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.  


 

INNOAIR JOINS THE EVENT "DIGITAL TRANSFORMATION – SMART CITIES" 

The discussion on "Digital Transformation - Smart Cities" will be held on March 8, 2022 at 10:00 and INNOAIR will be a part of it. The event is organized by BNR-Radio Sofia within the project "Our Europe" and will be held in a hybrid - in Sofia Tech Park, The Venue Hall, Incubator Building and online at ZOOM.

The full program of the event can be viewed HERE.

If you want to learn more about the INNOAIR project, the transformation of Sofia into a smart city and to ask questions to experts in the field, you can get involved via the following link.

INNOAIR project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.139 снегопочистващи машини са извършвали обработки в София тази нощ

 

В София тази нощ във връзка с валежите от сняг са извършвани по няколко обработки със смеси срещу заледяване. Фирмите, ангажирани със зимното почистване на града, са обработвали със смеси срещу заледяване, извършвали са и избутване на сняг по трасетата на градския транспорт, вътрешноквартални улици, стръмни участъци и мостови съоръжения, както и общинска пътна мрежа, Южната дъга на "Околовръстен път" и „Самоковско шосе“. На терен са работили 139 снегопочистващи машини.

В момента продължава работа в някои райони като "Сердика", "Искър", "Надежда", "Витоша", "Панчарево", "Банкя", в с. Клисура, с. Бистрица, с. Плана и др.

Започна и почистване на прилежащите пространства на спирките на градския транспорт, на подходи към пешеходните подлези и метростанции.

Екипи на Столичен инспекторат извършват контрола на дейностите по почистване.

Извършва се и опесъчаване и почистване на планинските пътища на Природен парк „Витоша“ – „Драгалевци" – "Алеко“ и „Бояна" – Златните мостове“.

Към момента градският транспорт навсякъде изпълнява обичайните си маршрути.

Обходи на терен осъществяват екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

Напомняме на шофьорите да използват автомобили, оборудвани за движение при зимни условия, и да карат внимателно и със съобразена скорост.

 


Столична община представи новите си туристически продукти на международното изложение „Ваканция и СПА“

Столична община представи новите си туристически продукти Градска винена карта, Street Art карта и карта „Запознайте се с птиците на София“ по време на международното туристическо изложение „Ваканция и СПА“. Картите са по инициатива на Столична община в партньорство съответно с Българска асоциация на винените професионалисти, Sofia Graffiti Tour и Българско дружество за защита на птиците. Картата „Запознай се с птиците на София“ беше показана за първи път на изложението.

В рамките на изложението се проведе открито заседание на Постоянната комисия на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм. На него присъства Ирина Савина – заместник-кмет на Столична община с направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ и член на Постоянната комисия на НСОРБ по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм.

По време на заседанието директорът на ОП „Туризъм“ Иво Маринов презентира темата: „Предложения от общините за усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на туризма“ – предложения за изменения и допълнения на Закона за туризма.

Изложението „Ваканция и СПА“ продължава до 25 февруари.  

 


Възможности за закупуване на нови електробуси, "зелени зони" в кварталите и модернизацията на „Топлофикация“ обсъди кметът Фандъкова с четирима еврокомисари

 

Подкрепа за разширяването на софийското метро, както и на мрежата на довеждащия транспорт изрази европейският комисар по транспорт Адина Валеан. Кметът Фандъкова представи плановете за строителството на новите метроучастъци и интермодални транспортни хъбове. Комисар Валеан представи новите възможности за закупуване на електробуси. Целта на новите превозни средства е София да изработи широка мрежа на довеждащ транспорт до метрото и до големи спирки на градския транспорт. Удобен транспорт от кварталите е ключов фактор за намаляване на използването на лични автомобили за ежедневните пътувания.

Подкрепа за разширението на софийското метро изрази и комисарят по сближаване и реформи Елиза Ферейра. Още при пускането на Третата линия на софийското метрото комисар Ферейра подчерта, че „софийското метро е един от отличните примери за добавената стойност на инвестициите на ЕС“.  При дискусиите за финансиране на двата нови участъка от Третата линия с кмета Фандъкова преди година г-жа Ферейра предложи включването им в Националния план за възстановяване и устойчивост. По време на сегашната среща двете обсъдиха възможностите за подобряване на градската среда в кварталите.  Кметът Фандъкова представи нови проекти за изграждане на "зелени зони" в кварталите, както и използването на възобновяема енергия за отоплението на общинските детски градини и училища.

По време на срещата с комисаря по околна среда г-н Синкявичюс кметът Фандъкова представи постигнатите резултати за подобряване на качеството на въздуха. „През последните 3 години София постига съответствие със средногодишната норма  за ФПЧ 10 на всички автоматични станции. А през 2021 г. само на една от станциите е регистрирано превишение на средно денонощната норма“ – заяви Фандъкова. Тя представи останалите мерки, по които градът работи за трайно подобряване на качеството на въздуха в българската столица. Комисарят изрази своята подкрепа за въвеждането на нискоемисионните зони в София, което е планирано от местната власт за тази година.

„Виждам много смисъл във финансирането на модернизацията на „Топлофикация София“ – заяви  еврокомисарят по енергетиката г-жа Кадри Симсон. Кметът Фандъкова представи изготвения план за модернизация на дружеството с изграждане на нови когенерационни мощности и изграждане на топлопреносна мрежа.

Планът за модернизация на „Топлофикация София“ беше разработен в последната година от американката консултантска компания Black&Veatch, с подкрепата на Green Energy Advisors LLC и Marathon Capital LLC. Той има за цел да стабилизира цената на топлинната енергия чрез допълнително производство на електричество от дружеството. „Освен икономически и социални ползите от проекта са и екологични. Първо, защото планът предвижда преминаване от природен газ на „зелен водород“ и понижаване на емисиите с изграждане на новите мощности“ – заяви Фандъкова. Тя подчерта, че целта на общината е да се разгледат различни възможности за финансиране на модернизацията, която е изключително важна за над 1 млн. граждани на София, които използват централно топлоснабдяване.

 

 


Над 200 стопани на кучета са проверени от началото на февруари до днес

Столичните инспектори извършват проверки за това дали домашни любимци се разхождат на разрешените места, имат ли  повод, почистват ли стопаните след тях и  дали домашните любимци имат паспорти. Част от проверките се правят заедно с екипи на Общинска полиция и районните администрации.

От началото на месец февруари досега при извършените 215 броя проверки са съставени 4 акта. Санкции са наложени  на стопани на четириноги заради водене без повод, както и за причинени инциденти. Броят на глобените с фиш за непочистване са намалели в сравнение с предходните месеци. От началото на  месец февруари са санкционирани 7 човека, които не са почистили алеите след кучето. 

Инспекциите се правят както по график, така и след жалби на граждани за проблеми при разходките на кучетата в столичните паркове и градини, междублокови пространства и други обеществени места.

 


Фенерите на площада при Паметника на Васил Левски са монтирани

 

"Екипи на дирекция "Аварийно помощ и превенция" и фирмата, ангажирана с уличното осветление в района, върнаха днес фенерите на площада при Паметника на Васил Левски". Това каза Красимир Димитров, директор на АПП.  Осветителните тела бяха свалени за поправка и почистване, тъй като част от стъклата на канделабрите бяха счупени.     

 


Извършва се миене на улици и булеварди в София


"Цялостно миене на пътните платна и тротоари се извършва през деня на улици в районите „Искър“, „Надежда“, „Сердика“, „Слатина“. Това съобщи Марияна Иванова – началник-сектор "Инвестиционен контрол" към Столичен инспекторат при проверка на миенето на бул. “Искърско шосе“. Целта е подобряване на качеството на околната среда и въздуха.

През нощта след 22:00 часа ще се извършват дейности по миене в районите „Оборище“ и „Възраждане“.

Миенето с автоцистерна и маркуч се осъществява след като предварително са почистени регулите, уличните платна от наноси и е направена проверка на проводимостта на дъждоприемните шахти.

Контролът на дейностите се извършва от екипи на Столичен инспекторат.

Днес ще се мият ул. „Искърско шосе“, „бул. Христофор Колумб“, ул. „Кръстьо Пастухов", ул. "Хан Кубрат“, ул. „Народни будители", ул. "Пражка пролет“, ул. “Опълченска,“ ул. “Каменоделска“, ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“ и др.
 

 


Започва извършване на миене на улици и булеварди в София

По нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова и във връзка с повишаването на температурите започва извършване на миене на улици и булеварди в града.

Благоприятните атмосферни условия днес позволяват извършване на миене. Столичен инспекторат има задача да създаде организация и извършва контрол на дейностите на фирмите, ангажирани с почистването и измиването.

Дейностите по миене с автоцистерна и маркуч се извършва, след като предварително са почистени регулите, уличните платна от наноси, отпадъци и др. и е проверена проводимостта на дъждоприемните шахти.

Увеличаване на миенето цели подобряване на околната среда и качеството на атмосферния въздух.

Поетапно ще се работи на следните улици и булеварди:

Днес след 11:00 ч. дейността ще започне в район „Надежда“ – ул. „Хан Кубрат“ и в  район „Люлин“ – ул. „Владимир Динчев“, ул. „Търново“, бул. „Джавахарал Неру“.

Тази вечер слез 22:00 ч. с цел да не се пречи на движението работата ще продължи в район „Средец“ – бул. „Цар Освободител“, ул. „Г. С. Раковски“, бул. „Драган Цанков“, бул. „Пейо К. Яворов“ и в район „Възраждане“ – „бул. Константин Величков“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“, ул. „Опълченска“. 

В следващите  дни при положителни температури миенето ще продължи в останалите райони. 

 


Служители на ОП „Паркове и градски градини“ поставят къщички за птици в Южния парк

"Служители на ОП „Пар