Обратно Зам.-кметът по дигитализация на София Керезов на среща с комисар Бретон в Брюксел

Зам.-кметът по дигитализация на София Генчо Керезов се срещна с еврокомисар Тиери Бретон в Брюксел. София беше избрана сред 12-те европейски града, които да участват в срещата “Smart, green and resilient cities and communities – Commission meets EU mayors”. На срещата се обсъди прогресът на градовете по темите: Дигитална трансформация, Местните зелени сделки и Ролята на Комисията в справедливия преход на икономиките на местно ниво.

Комисар Бретон изтъкна, че в Плана за възстановяване и устойчивост има средства за общините, които ги чакат, и призова за старателна и експедитивна подготовка по конкретни проекти с фокус върху Зелената сделка.

Керезов подчерта напредъка на  София, като посочи, че градът е готов с Таксономичния анализ на 6 инвестиционни проекта, свързани с иновации в градска среда. Стартирани са и разговори с Европейската инвестиционна банка с цел осигуряване на безвъзмездни средства за техническа експертиза за привеждане на проектите в завършена степен на готовност за финансиране и реализация чрез инструментите на ЕК.

"В следващите месеци предстои активна работа, за да може скоро общината да бъде готова за кандидатстване. С това ще бъде доведен значим ресурс за Зелената трансформация на столицата" – споделя зам-кметът. Част от проектите са познати на столичани от Програмата „Пясъчник за иновации“, структурирана от екипа на Керезов с помощта на Българската стартъп асоциация и ЕИБ. „Сега ще можем да ги надградим, да ги приложим в целия град, а впоследствие да съдействаме и за внедряване на решенията в други градове в страната“ – допълва той.

Комисар Бретон обърна внимание и на нуждата от ударна трансформация на мобилността към по-зелена и устойчива в градове като София. Директно беше заявена готовност за подкрепа от страна на екипа на комисаря с финансиране, експертиза и успешни практики. „Ще бъде чудесно да съберем моя и вашия екип, за да обменим идеи и експертиза, за да можем след това да споделим успехите си“ – се обърна комисар Бретон към Керезов.