Обратно Столична община създава Регистър на недвижимото културно наследство на територията на София

Столична община създава публична база данни, съдържаща историческа информация за сградите паметници в столицата, която ще се попълва и поддържа от експерти на Регионален исторически музей – София. Ще бъде събрана и актуализирана значителна по обем информация, която да залегне в основата на бъдещ информационен портал с публичен достъп, който ще е достъпен от официалния музеен сайт – www.sofiahistorymuseum.bg.

http://sofiahistorymuseum.bg/bg/register-na-nedvigimoto-kulturno-nasledstvo-sofia?fbclid=IwAR3bNbmX3xhrjCBbv52zAkasOHJdj-p8ZstHz3fEiYqsAwromBKl7qEPA64