Назад

София спечели престижно домакинство


След оспорван дебат и напрегнато гласуване София спечели домакинството на изнесен семинар на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) към Комитета на регионите. София предложи актуална тема и атрактивна програма, с което спечели подкрепата на около две трети от членовете на комисията. През май 2017г. в София ще се съберат представители на европейски градове и региони, за да работят по основната тема на семинара „Ролята на културата за социалното включване, социалните иновации и интеркултурния диалог“. Те ще се запознаят и поучат от опита на София в областта на управление на културни процеси, иновативни публично-частни партньорства за финансиране на култура, преобразяване на градската среда чрез арт инсталации и инициативи. 

София печели за втори път подобно домакинство. През 2011г. София бе домакин на конференция по темата „Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони: http://www.sofia-da.eu/en/conferences/the-importance-of-culture-for-the-development-of-europe%E2%80%99s-regions-and-cities.html

Кандидатурите и за двете събития бяха внесени в Комисията и защитени успешно от г-жа Малина Едрева, постоянен представител в Комитета на регионите и председател на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет.