Назад

Българската литературна класика – знание за всички

„Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти”

Институтът за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека в продължение на 15 месеца изпълняваше проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“ по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 

На 31 октомври 2016 г. от 11:00 ч. в Медия център на БНР ще бъде проведена заключителна лектория, която ще запознае с резултатите от работата по проекта, и ще бъде представен 30-минутен филм, разказващ за най-интересните непознати културно-исторически обекти от проучените архиви. 

Над 200 000 са дигитализираните документи и вещи от фондовете на 13-те писатели, които ще представя напълно безплатно в уникално уеб базирано хранилище порталът „Българската литературна класика – знание за всички“, създаден в резултат от работата по проекта. Профилите на класиците ще бъдат обогатени и чрез литературоведски статии, които актуализират познанието за творчеството им, както и чрез уникален библиографски каталог на публикациите от и за тях в българската периодика. Архивната сбирка на детския периодичен печат, съхраняван в Столична библиотека, ще бъде представена в 50 000 дигитални копия. Специален раздел на хранилището ще съдържа богат дигитален фонд с художествена литература и хуманитарни изследвания на българския ромски етнос (книги, периодични издания, снимки). Порталът и цялото дигитално съдържание на проекта се базират на модерните мощни сървъри на Столична библиотека. Проектът включва още изработването на виртуални колекции, помагала с учебно-приложен характер, мултимедийни презентации.