НОВОИЗГРАДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Нова ДГ – филиал на ДГ № 52 „Илинденче“

Местоположение:
Район „Илинден", ул. „Кукуш" № 1

Описание:
През 2011 г. в район „Илинден“ е открита нова детска градина – филиал на ДГ № 52 „Илинденче“  за 6 групи (4 градински и 2 яслени).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на детската градина са изградени 6 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 140 "Зорница"

Местоположение:
Район "Кремиковци", ул. "10"  № 27

Описание:
През 2012 г. е открита нова детска градина № 140 "Зорница" за 4 групи (3 градински и 1 яслена). Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 140 „Зорница” са изградени 4 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 170 "Пчелица"

Местоположение:
Район "Надежда", ул. "Любородие" № 4

Описание:
През 2010 г. е открита нова детска градина № 170 "Пчелица" за 4 групи (3 градински и 1 яслена).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 170 са изградени 4 нови детски площадки, мини футболно игрище и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 200 "Цветен рай"

Местоположение:
Район "Люлин 10", ул. "Димитър Талев" № 2

Описание:
През 2010 г. е открита нова детска градина № 200 "Цветен рай" за 8 групи (6 градински и 2 яслени).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 200 са изградени 8 нови детски площадки, мини футболно игрище и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 72 „Приказка без край”

Местоположение:
Район „Студентски", кв. „Дървеница“, ул. „Белимел” № 11

Описание:
През 2012 г. е построена нова детска градина № 72 „Приказка без край” за 10 групи (2 яслени и 8 градински).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на № 72 „Приказка без край” са изградени 9 детски площадки, една спортна площадка и площадка за минифутбол.


Нова ДГ – сграда № 2 на ДГ № 178 „Сребърно копитце“

Местоположение:
Район  „Младост",  до бл. 375

Описание:
През 2011 г. е открита нова детска градина – сграда № 2 на ДГ № 178  „Сребърно копитце“  за 6 групи (4 градински и 2 яслени).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 178 – сграда № 2 са изградени 6 нови детски площадки, спортна площадка и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 172 „София”

Местоположение: 
Район "Надежда“,  ул. „Кирил Дрангов” № 14

Описание:
През 2015 г. е открита нова детска градина № 172 „София“ за 8 групи (2 яслени и 6 градински).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 172 „София” са изградени 8 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.