НОВОИЗГРАДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Нова ДГ № 121

Местоположение:
Район „Нови Искър”, кв. "Кумарица", ул. „Искърско дефиле” № 73

Описание:
През 2014 г. е открита нова ДГ № 121 (бивше ОДЗ № 121) за 6 групи – 2 яслени и 4 градински.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 121 са изградени 6 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 114 „Светулка”

Местоположение:
Район „Нови Искър”, с. Световрачане, ул. „Миладин Цветков”  № 3

Описание:
През 2009 г. е открита нова детска градина за четири групи – 1 яслена и 3 градински.
Детската градина  разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 114 са изградени 4 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова сграда – филиал на ДГ № 92 „Мечта”

Местоположение:
Район „Подуяне", ул. „Ген. Инзов” № 44

Описание:
През 2009 г. е открита нова сграда – филиал за 6 групи към ДГ № 92 „Мечта” в кв. „Левски-В”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 92 „Мечта” – филиал са изградени 10 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Ново ДГ № 195 „Братя Мормареви“ – филиал

Местоположение: 
Район "Оборище", ул. "Победа" № 3

Описание:
През 2014 г. е открит нов филиал на ДГ № 195 „Братя Мормареви” (старо ОДЗ № 62) за 4 групи.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 195 „Братя Миладинови” са изградени 4 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова сграда към ДГ № 127 „Слънце”

Местоположение:
Район „Триадица”, ул. „Тулча” № 16

Описание:
През 2010 г. е открито разширение за 4 градински групи към ДГ № 127 „Слънце”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 127 „Слънце” са изградени 4 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 198 „Косе Босе”

Местоположение:
Район „Връбница”, ул. „Войводово” № 4

Описание:
През 2016 г. е открита нова ДГ № 198 „Косе Босе” за 6 групи (2 яслени и 4 градински).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени всички мерки за енергийна ефективност и общодостъпна среда.
В двора на детската градина са изградени 6 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова сграда за ДГ № 21 „Ежко Бежко”

Местоположение:
Район „Искър", с. Бусманци, ул. „Просвета” № 16

Описание:
През 2010 г. е открит нов триетажен корпус за 3 градински групи за ДГ № 21 „Ежко Бежко”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора са изградени 3 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 146 "Звездица"

Местоположение:
Район "Кремиковци", ул. "Св. Св. Кирил и Методий“ № 2

Описание:
През 2015 г. е открита нова детска градина № 146 "Звездица" за 5 градински групи.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 146 "Звездица” са изградени 5 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 175 „Слънчеви лъчи”

Местоположение:
Район "Лозенец“, ул. „Тодор Чипев” № 1

Описание:
През 2014 г. е открита нова детска градина № 175 „Слънчеви лъчи” за 6 групи (2 яслени и 4 градински).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 175 „Свобода” са изградени 6 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова детска градина – филиал на ДГ № 116 „Мусала”

Местоположение:
Район „Витоша“, ул. „Симеон Радев” № 73А

Описание:
През 2014 г. е открита нова сграда – филиал към ДГ № 116 „Мусала” за 3 групи (2 градински и 1 яслена).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и общодостъпна среда.
В двора на детската градина са изградени 3 детски площадки и е изпълнена цялостна вертикална планировка и ограда.