Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец за водоснабдяване на търговски офис за обществено обслужване, автомивка и сервиз годишни технически прегледи” в поземлен имот с идентификатор 22304.7979.530, м. „Герена”, с. Долни Богров, район "Кремиковци", Столична община, с възложител „АИТ РЕНТ” ЕООД 10.06.2021
Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за рециклиране на излезли от употреба гуми (ИУГ)” в поземлен имот с идентификатор 68134.505.3006, м. НПЗ Военна рампа-запад, бул. „Илиянци” № 16, район „Сердика”, Столична община, с възложител „ИННО ТАЙЪР РЕСАЙКЛИНГ” ООД 10.06.2021
Столична община обявява инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищен комплекс „Камбаните”, в район „Панчарево”, с възложител „ГОЛДХЪРСТ РИЪЛ ЕСТЕЙТ” ЕООД 03.06.2021
Решение № 294 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на СОС (Доклад рег. № СОА21-ВК08-1741/4/07.05.2021 г.) за именуване на участък в СО – район „Триадица“, м. „Кръстова вада“ между кв. 116, кв. 131, кв. 117, кв. 118, кв. 123, кв. 112 и кв. 129 от ОТ615 през ОТ614, ОТ589, ОТ 686, ОТ685, ОТ684, ОТ683w до ОТ683b, представляващ безименна улица, с името „Арх. Генчо Скордев“ и именуване на участък в СО – район „Триадица, м. „Кръстова вада“ между кв. 117 и кв. 118 от ОТ675 през ОТ686b/ОТ688, ОТ687/ОТ686а до ОТ686, представляващ безименна улица, с името „Арх. Елена Варакаджиева“ 03.06.2021
Решение № 254 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на СОС (СОА21-ВК66-3573/14.04.2021 г.) за дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2022 година 01.06.2021
Решение № 297 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-3966/17.03.2021 г.) за именуване на безименна улица, находяща се в с. Локорско, СО – район „Нови Искър”, с името „Валого“ 31.05.2021
Решение № 296 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА20-ВК08-1647/6/11.11.2020 г.) за именуване на улица в СО – район “Витоша”, по плана на кв. “Драгалевци”, в.з. „Драгалевци – лифта и под плажа“ 31.05.2021
Решение № 295 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-3333/08.03.2021 г.) за именуване на улица на територията на СО – район “Витоша“ 31.05.2021
Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за нискотемпературно, беземисионно и безотпадъчно производство на течен ферихлорид, използван като коагулант в пречиствателни станции и оползотворяване на вторични продукти” в р-н „Сердика” , с възложител „АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД 26.05.2021
Инвестиционно предложение за: „Добавяне на нови по вид отпадъци, нови дейности и промяна на количеството на вече разрешени отпадъци, на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци” в р-н "Връбница", с възложител „РЕСИТРЕЙД” ООД 26.05.2021