Заглавие Дата на публикуване
Решение № 171 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за наименуване на безименни улици в с. Желява, район „Кремиковци” – Столична община 28.03.2018
Решение № 170 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица, находяща се в с. Войнеговци, СО – район „Нови Искър”, с името „Слънчева” 28.03.2018
Решение № 169 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на район „Витоша” 28.03.2018
Решение № 168 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на район „Витоша” 28.03.2018
Решение № 167 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица в СО – Район „Триадица”, м. „Южен парк II част” 28.03.2018
Решение № 166 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на Район „Триадица” – СО 28.03.2018
Решение № 165 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за преименуване на спирки на градския транспорт 28.03.2018
Решение № 110 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на район „Витоша” – СО 02.03.2018
Решение № 109 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на район „Триадица” – СО 02.03.2018
Заповед за приемане на граждани и организации в приемните дни на кмета на СО, председателя на СОС, секретаря и зам.-кметовете на СО и директорите на дирекции 20.02.2018