Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство и обработка на метални конструкции, изделия и детайли със складове, търговска дейност и пречиствателно съоръжение“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1331.2332, УПИ УШ - 2150, 2163, кв. 256, м. „Требич-Стопански двор“, район „Надежда“ 21.03.2022
Решение № 158 по Протокол № 49 от 10.03.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на алея в Парк „Княз-Борисова градина“, Район „Средец“, с името „Димитър Воев” 18.03.2022
Столична община и Басейнова дирекция „Дунавски район” съобщават за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел: Водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди 07.03.2022
Столична община кани столичната общественост на 09.03.2022 г. на публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2022 година 01.03.2022
Решение № 94 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за наименуване на безименна улица в гр.Банкя с името ул. „Връх Добринова скала” 18.02.2022
Решение № 93 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за наименуване на безименна улица в Район „Кремиковци” с името „Новото ливаде“ 18.02.2022
Решение № 92 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за наименуване на безименна улица в м. „кв. Овча купел - стар“, кв.12А и част от кв.23 с името „Дряновска“ 18.02.2022
Решение № 91 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за наименуване на безименна улица в м.„кв.Овча купел-актуализация“, кв.24 с името „Люлинска падина“ 18.02.2022
Решение № 90 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за наименуване на безименна улица в м. „Манилов дол“, Район „Овча купел“ с името „Пъстрогор“ 18.02.2022
Решение № 89 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район „Студентски” по плана на м. „Дървеница” с името „Вълчан Войвода“ 18.02.2022