Заглавие Дата на публикуване
Обществено обсъждане на намерение на Столична община за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиална улична мрежа на гр. София“ 30.11.2020
Приключи обновяването на 113. СУ „Сава Филаретов” 25.11.2020
Приключи обновяването на 123. СУ „Стефан Стамболов” 25.11.2020
Приключи обновяването на 57. Спортно училище „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ 25.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 42 „Чайка” 24.11.2020
Приключи обновяването на 140. СУ „Иван Богоров” 24.11.2020
Приключи обновяването на 70. ОУ „Св. Климент Охридски” 24.11.2020
Приключи обновяването на 62. ОУ „Христо Ботев” 24.11.2020
Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“ 20.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 179 „Синчец” 20.11.2020