Назад

Отстранен технически проблем с Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата

Уведомяваме Ви, че техническият проблем с Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ) е отстранен.

Крайният срок за записването на класираните деца е до 17:00 часа на 23.05.2019 г. на място в детските заведения/училищата. 

Следващото класиране ще се извърши на 25.05.2019 година.