Назад

Съобщение на Басейнова Дирекция за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от Сондаж № Р-1хг на находище за минерална вода „Казичене-Равно поле”, участък „Казичене“

 

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите на Басейнова Дирекция Дунавски район - гр. Плевен  за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от Сондаж № Р-1хг на находище за минерална вода „Казичене-Равно поле”, участък „Казичене“.