Назад

Решение № 665 по Протокол № 59 от 13.09.2018 г. на СОС (Доклад рег. № СОА18-ВК08-9439/26.07.2018 г.) за именуване на улица на територията на Район „Витоша” с името „Радослав Мавър”

 

Решение № 665 по Протокол № 59 от 13.09.2018 г. на СОС (Доклад рег. № СОА18-ВК08-9439/26.07.2018 г.) за именуване на улица на територията на Район „Витоша” с името „Радослав Мавър”