Заглавие Дата на публикуване
Заповед за приемане на граждани и организации в приемните дни на кмета на СО, председателя на СОС, секретаря и зам.-кметовете на СО и директорите на дирекции 20.02.2018
Решение № 77 по Протокол № 47 от 08.02.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на Район „Банкя” от о.т.65, о.т.73, о.т.63, о.т.67, о.т.72 между кв.10 и кв.16, кв.17 м. в.з. „Бели брег”, гр. Банкя с името „Христо Траянов” 16.02.2018
Решение № 73 по Протокол № 47 от 08.02.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на СО - Район „Овча купел” между кв. 219 и кв. 221 по плана на м. „стар кв. 12а и част от кв. 23” 16.02.2018
Решение № 18 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г. на СОС за промяна на наименованието на 22 Средно училище „Георги Стойков Раковски” в 22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски” и ПГИЧЕ „Свети Методий” в 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий” 02.02.2018
Столична община обявява процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Столична община 11.01.2018
Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница" – Столична община 13.12.2017
Решение № 750 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г. на СОС за именуване на улица на територията на район "Нови Искър", с. Войняговци с името "Прелозите" 17.11.2017
Списък с кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища 07.11.2017
Списък с кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница" 07.11.2017
Решение № 709 по Протокол № 42 от 26.10.2017 г. на СОС за именуване на улици в район "Красна поляна" с имената "Баня", "Лютика" и "Производствена" 03.11.2017