Регистър на озеленените площи
Район СЕРДИКА

Терен - парцел І, кв.63, м."Орландовци" ул."Мара Бунева"

 

Граници: р-н "Сердика"; ул."Мара Бунева" без №; м."Орландовци", кв.63, п-л І;

Обща площ: 5828 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 485

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ и градина

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Сердика"

Градина - парцел УПИ І - зелена площ бул."Хр.Ботев", ул."Клокотница", ул."Бр.Миладинови" и ул."Струга"

 

Граници: бул."Хр.Ботев", ул."Клокотница", ул."Бр.Миладинови", ул."Струга" - п-л І, кв.81, м.ГГЦ - Зона В15;

Обща площ: 12526 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 688

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ и градина

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Сердика"

УПИ І - зелена площ за озеленяване, КОО и обществена тоалетна/по з-д № РД-09-50-69/20.02.2003 г./ - бул."Хр.Ботев", ул."Клокотница", ул."С.Врачански" и ул."Струга"

 

Граници: бул."Хр.Ботев", ул."Клокотница", ул."Софроний Врачански", ул."Струга", кв.19, м.ГГЦ-Зона В-17;

Обща площ: 11856 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 689

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Сердика"

Зелена площ - градина - УПИ І - кв.37 а , ул."Железопътна" и ул."Димитър Гущеров"

 

Граници: от двете страни ул."Железопътна", ул."Димитър Несторов" и УПИ І в кв.37а;

Обща площ: 34629 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 864

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Сердика"

Градина - УПИ ХVІІ - кв.47, м."Орландовци" - ул."Свързочник" и ул."Христо Батанджиев"

 

Граници: ул."Свързочник", ул."Христо Батанджиев", УПИ ХVІІ, кв.47, м."Орландовци";

Обща площ: 1292 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 865

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Сердика"