Назад

ОКИ „Надежда“ обявява конкурс за оркестранти – 7 работни места, в „Симфониета „София“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „НАДЕЖДА“, ГР. СОФИЯ – 1220, БУЛ. „ЛОМСКО ШОСЕ” № 2 

на основание чл. 90, ал. 2, във връзка с чл. 91 от КТ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В „СИМФОНИЕТА „СОФИЯ“:
Оркестрант – цигулка – 3 бр.; Оркестрант – виола – 1 бр.;
Оркестрант – виолончело – 1 бр.; Оркестрант – валдхорна – 1 бр.;
Оркестрант – фагот – 1 бр.

Статут на ОКИ "Надежда": Общински културен институт

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование – музикално – средно, бакалавър или магистър.

2. Допълнителни изисквания – няма.

3. Начин на провеждане на конкурса:

- Прослушване.

4. Репертоар на конкурса:

 • Първа или последна част от концерт;
 • Виртуозна пиеса по избор;
 • Оркестрови трудности, зададени 2 часа преди провеждане на конкурса;
 • Свирене от пръв поглед;
 • Събеседване с кандидатите.

5. Вид правоотношение: трудово.

6. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка;
 • Програма, с която кандидатът се явява на конкурса.

7. Документите да се подават лично в ОКИ „Надежда“ – гр. София, бул. "Ломско шосе" № 2, ет. 2, ст. 11 – деловодство, където кандидатите имат възможност да се запознаят с характеристиката на конкурсната длъжност.

8. Срокът за подаване на документите за участие е от 10:00 ч. до 17:00 ч. до 06 юли (понеделник) 2020 г.

9. Дати на провеждане на конкурса: 13 и 14 юли (понеделник и вторник) 2020 г., по график от 10:00 ч. до 17;00 ч.

За информация: тел. 02/9362585, 02/9386120, e-mail: oki_nadejda@abv.bg и www.oki-nadejda.com.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document