Дом за стари хора "Дълголетие" Директор: Зоя Маркова Телефон: 874 01 06 Капацитет на дома: 375 места Ред за настаняване: Настаняването в Дома за стари хора "Дълголетие" се извършва на основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане със Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане”. Предлагани услуги: административно обслужване; ...

Дом за стари хора  Директор: Иван Даков Телефон: 02/957 86 96 Капацитет на дома: 230 места Ред за настаняване: Документите за настаняване се подават в дирекция “Социално подпомагане“ – "Красно село". В дома се приемат лица в надпенсионна възраст. Настаняването се извършва на основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане със заповед на...

Дом за пълнолетни лица с деменция Директор: Ангелина Георгиева Телефон: 02/857 4738 Капацитет на дома: 78 места Ред за настаняване: Настаняването се извършва на основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане със ѝаповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” – "Красно село". Социални услуги: ползване на помещение за хранене; ...

Дом за стари хора Директор: Анна Ставрева Телефон: 02/829 25 30 Капацитет на дома: 85 места Услугата се администрира от фондация "Грижа за социално благополучие" Ред за настаняване: Настаняването се извършва на основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане”. Социални услуги: ...

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Директор: Пепи Джуренов Телефон: 02 996 31 98 Капацитет на дома: 90 места Ред за настаняване: В ДВУИ – с. Подгумер лицата, които отговарят на профила на Дома, се настаняват на основание чл. 40а , ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с чл. 19 от Закона за социално подпомагане. Социални услуги: ...

Дом за  пълнолетни лица със сетивни увреждания Директор: Йорданка Темелкова Телефон: 02/952 12 05 Капацитет на дома: 22 места Ред за настаняване: Настаняването на потребителите на социални услуги в Дома за слепи лица се извършва на основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с чл. 19 от Закона за социално подпомагане. ...

— 6 Елементи на страница
Показване на 1 - 6 от 8 резултата.