Проект за изменение на текста на чл. 9, ал. 2 от договор за наем, представляващ Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения

Публикувано на: 14.05.2012 г.

Вносител: доц. Лилянда Еленкова - председател на ПК по здравеопазване и социална политика

Доклад, Проект за решение


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и
Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за общинските лечебни заведения

Публикувано на: 14.03.2012 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение


Проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 18.05.2011 г.

Вносител: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение


Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - София

Публикувано на: 08.07.2010 г.

Вносител: Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение


Проект на Наредба за общинските лечебни заведения

Публикувано на: 11.12.2009 г.

Вносители: доц. Лилянда Еленкова - председател на ПК по здравеопазване и социална политика, Орлин Иванов - председател на ПК по устрайство на територията и жилищната политика, Искра Ангелова - председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба, Стоян Маджаров,, Петър Москов, Валя Чилова - общински съветници

Доклад, Проект на Наредбата