Проект на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки

Публикувано на: 10.06.2015 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg.com, тел.: 02/9377 384
 
Проект за решение


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения

Публикувано на: 09.07.2014 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебните заведения

Публикувано на: 09.07.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова, e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg, тел.: 02/9433544

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект на Изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 4.12.2013 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от дирекция "Образование", e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/9433183

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 21.08.2013 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Елена Делииванова, e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/9433183

Вносители: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Албена танасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект на Правилник за дейността на местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН

Публикувано на: 06.12.2012 г.

Вносител: Анета Георгиева - общински съветник

Доклад, Проект за решение