РАЗШИРЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Разширение на ДГ № 139 „Панорама”

Местоположение:
Район "Люлин 8“, ул. „Ген. Асен Николов” № 12

Описание:
През 2010 г. е открит нов модул към ДГ № 139 „Панорама” за 2 градински групи.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 139 „Панорама” са изградени 2 нови и са реновирани 4 детски площадки, мини футболно игрище и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 79 „Слънчице“

Местоположение:
Район „Студентски", ул. „Джон Ленън” № 10

Описание:
През 2014 г. е открит нов модул за 2 градински групи към ДГ № 79 „Слънчице”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и общодостъпна среда.
В двора на детската градина са изградени 5 нови и са реновирани 8 броя детски площадки.


Разширение на ДГ № 25 „Изворче”

Местоположение: 
Район „Банкя", ул. „Петко Д. Петков “ № 15

Описание:
През 2011 г. в район „Банкя“ е открит нов модул за 4 градински групи към ДГ № 25 „Изворче”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на детската градина „Изворче” са изградени 4 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 123 „Шарл Перо”

Местоположение: 
Район „Младост", ул. „Хан Аспарух“ № 1

Описание:
През 2014 г. в кв. „Горубляне“ е открит нов двуетажен корпус за 8 градински групи към  ДГ № 123 „Шарл Перо”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 123 „Шарл Перо” са реновирани 8 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.