РАЗШИРЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Разширение на ДГ № 52 „Илинденче”

Местоположение:
Район „Илинден", ул. „Пловдив“ № 25

Описание:
През 2012 г. е открита нова двуетажна пристройка за 2 градински групи към ДГ № 52 „Илинденче”. Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 52 „Илинденче” са изградени 6 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 179 „Синчец”

Местоположение:
Район „Илинден", ул. „Кукуш“ № 34

Описание:
През 2010 г. е открит нов двуетажен корпус  към ДГ № 179 „Синчец” за 4 градински групи.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 179 „Синчец” са изградени 4 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 136 „Славия”

Местоположение:
Район „Красно село", бул. „Цар Борис III" № 130

Описание:
През 2009 г. е открит нов модул за 2 групи към ДГ № 136 „Славия”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 136 „Славия” са изградени 2 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 69 „Жар птица”

Местоположение: 
Район „Подуяне", ул. „Найден Георгиев” № 12

Описание:
През 2009 г. е открит нов модул за 2 групи към ДГ № 69 „Жар птица ”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 69 „Жар птица” са изградени 2 нови и са реновирани 3 детски площадки. Изпълнена e вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 142

Местоположение: 
Район „Красно село", бул. „Цар Борис ІІІ" № 54 А

Описание:
През 2010 г. е открит нов модул за 2 градински групи към ДГ № 142 (бившa ЦДГ № 114).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 142 са изградени 2 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 85 „Родина”

Местоположение:
Район „Красно село", ул. „Дамян Груев” № 44

Описание:
През 2014 г. е открит нов модул за 2 градински групи към ДГ № 85 „Родина”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 85 „Родина” са изградени 6 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 80 „Приказна калина”

Местоположение: 
Район „Красно село", ул. „Видлич” № 2

Описание:
През  2014 г. е открит нов модул за 2 групи към ДГ № 80 „Приказна калина”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за Енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 80 „Приказна калина” са изградени 2 нови и са реновирани 2 детски площадки. Изпълнена е вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 93 „Чуден свят”

Местоположение: 
Район „Красно село", ул. „Дебър” № 16 – 22

Пълно описание:
През 2013 г. е открит нов модул за 8 групи към ДГ № 93 „Чуден свят”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за Енергийна ефективност и общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 93 „Чуден свят” са изградени 8 нови и са реновирани 6 детски площадки. Изпълнена е вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 99 „Брезичка”

Местоположение: 
Район „Красно село", ул. „Битоля” № 27

Описание:
През 2016 г. е открит нов модул за 4 групи към ДГ № 99 „Брезичка”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 99 „Брезичка” са изградени 4 нови и са реновирани 6 детски площадки. Изпълнена е вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 192 „Лозичка”

Местоположение:
Район "Лозенец“, ул. „Розова долина” № 12а

Описание:
През 2010 г. е открит нов модул към ДГ № 192 „Лозичка” за 3 градински групи.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 192 „Лозичка” са изградени 6 детски площадки, мини футболно игрище и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.