РАЗШИРЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Разширение към ДГ № 18 „ Детски свят” – II етап

Местоположение: 
Район "Средец", ул. „Георги Марков” № 2

Описание:
През 2014 г. е изградена пристройка към основната сграда на ДГ № 18 „Детски свят“ за 3 групи. Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
В двора на ДГ № 18 „Детски свят” са изградени 5 нови детски площадки и едно футболно игрище. Изпълнена е цялостна вертикална планировка и озеленяване на двора.


Разширение към ДГ № 63 „Слънце”

Местоположение:
Район „Сердика”, ул. „Стария кладенец” № 2

Описание:
През 2015 г. е открита нова двуетажна сграда към ДГ № 63 "Слънце" за 8 детски групи.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 63 „Слънце” са изградени 8 детски площадки и спортно игрище. Изпълнена е вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 199 „Сарагоса“

Местоположение:
Район „Сердика”, ул. „Струга” № 15

Описание:
През 2010 г. е открита нова двуетажна пристройка към ДГ № 199 „Сарагоса” за 4 групи (2 яслени и 2 градински).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 199 „Сарагоса“ са изградени 6 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 13 „Калинка”

Местоположение:
Район "Искър", ул. "5036"

Описание:
През 2014 г. е открит нов двуетажен корпус за 2 групи (1 яслена и 1 градинска) към ДГ № 13 „Калинка”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора са изградени 13 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 144 „Ханс Кристиян Андерсен”

Местоположение:
Район “Искър”, ул. „Ханс Кристиян Андерсен” № 6

Описание:
През 2015 г. е открит нов двуетажен корпус за 3 групи (2 яслени и 1 градинска) към ДГ № 144 (бивше ОДЗ № 77).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора са изградени 13 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 185 „Звездичка”

Местоположение:
Район “Искър”, ул. ”Иван Арабаджията”

Описание:
2014 г. е открит нов двуетажен корпус за 3 групи (2 яслени и 1 градинска) към ДГ № 185 (бивше ОДЗ № 85).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора са изградени 13 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

 


Разширение на ДГ № 133 „Зорница”

Местоположение:
Район "Изгрев", ул. „Еужен Поатие” № 1

Описание:
През 2014 г. е изпълнено разширение за 4 групи и реконструкция на ЦДГ № 133 „Зорница”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 133 „Зорница” са изградени 4 нови и са реновирани 3 детски площадки. Цялостно реновирано е дворното пространство на детската градина.


Разширение на ДГ № 165 „Латинка”

Местоположение:
Район "Изгрев", ул. „Чарлз Дарвин” № 19

Описание:
През 2010 г. е открит нов корпус за 2 групи към ЦДГ № 165 „Латинка”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на детската градина са изградени 2 нови и са реновирани 4 детски площадки. Изпълнена е вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 160 „Здравец”

Местоположение:
Район „Витоша”, ул. „Захари Зограф” № 1

Описание:
През 2011 г. е открит нов модул към ДГ № 160 „Здравец” за една градинска група.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 160 „Здравец” е изградена 1 нова и са реновирани 4 детски площадки и 1 мини футболно игрище. Изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 168 „Слънчогледи”

Местоположение:
Район „Слатина", ул. „Постоянство“ № 9

Описание:
През 2010 г. в район „Слатина“ е открита нова двуетажна пристройка за 3 градински групи към ДГ № 168 „Слънчогледи”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и  плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 168 „Слънчогледи” са изградени 3 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.